Home » Temel İngilizce Dersleri » İngilizce Sıfatlar, İngilizce En Çok Kullanılan Sıfatlar

İngilizce sıfatlar, İngilizce çok kullanılan sıfatlar, İngilizce sık kullanılan sıfatlar, İngilizce’de sıfatlar, Sıfatlar İngilizce, sıfatların İngilizce’si, İngilizce’de kullanılan sıfatlar, İngilizce sıfatlar listesi, Adjectives

İngilizce’de En Sık Kullanılan Sıfatlar – Adjectives

İngilizce dilinde sıfatları bu dersimizde göreceğiz değerli arkadaşlar.
Öncelikle sıfatın ne olduğunu nerede ve nasıl kullanıldığını öğrenelim.

Sıfatlar isimlerin önünde bulunurlar ve önünde bulundukları isimler (nesneler) hakkında bize detaylı bilgi verirler.
Örneğin, yeşil seccade, yumuşak halı, güzel minare, yeni araba, büyük otobüs gibi.
Bu cümlelerde bulunan yeşil, yumuşak, güzel, yeni, büyük gibi kelimeler sıfattır.
İngilizce’de günlük hayatta en çok kullanılan sıfatlar aşağıda yer almaktadır.
Elbette sıfatların tamamını eksiksiz bir biçimde yazmak zordur, bu nedenle günlük hayatta en çok kullanılan sıfatları yazdık.
Aşağıda yer alan İngilizce sıfatlardan ilk etapta en çok kullanılanlarını ezberlediğiniz takdirde birçok cümleyi rahatlıkla kurabilirsiniz.Daha sonra diğerlerini ezberlersiniz, İngilizce dilinde günlük hayatta en çok kullanılan sıfatları öğrenmeniz şimdilik yeterlidir.
Aşağıda özellikle zıt anlamlı İngilizce sıfatları gruplandırarak daha kolay farkedilmesini ve daha kolay akılda kalmasını sağladık.

İngilizce sıfatları aşağıda verdik, ancak sıfatların tek başına ezberlenmesi, tek başına kullanılması pek bir işe yaramayacaktır, önemli olan sıfatların isimlerle birlikte cümle içinde kullanılmasıdır.
Bunun için önümüzdeki derslerimizde sıfat tamlamalarını göreceğiz ve sıfatların cümle için nasıl kullanılabileceğini öğrenmiş olacağız.

İngilizce En Çok Kullanılan Sıfatlar


good iyi
bad kötü

true doğru
false yanlış

big büyük
small küçük

beautiful güzel
ugly çirkin

new yeni
old eski

happy mutlu
sad mutsuz

easy kolay
difficult zor

fast hızlı
slow yavaş

weak zayıf
strong güçlü

rich zengin
poor fakir

young genç
old yaşlı

long uzun
short kısa

high yüksek
low alçak

thick kalın
thin ince

hot sıcak
cold soğuk

hard sert
soft yumuşak

expensive pahalı
cheap ucuz

narrow dar
wide geniş

clean temiz
dirty kirli

heavy ağır
light hafif

many çok
few az

right doğru
wrong yanlış

loud gürültülü
quiet sessiz

intelligent zeki
stupid aptal

wet ıslak
dry kuru

shallow sığı
deep derin

generous cömert
mean acımasız
safe güvenli
dangerous tehlikeli

early erken
late geç

light aydınlık
dark karanlık

open açık
closed / shut kapalı

tight sıkı
loose bol

full dolu
empty boş

alive canlı
dead ölü

interesting ilginç
boring sıkıcı

lucky şanslı
unlucky şanssız

important önemli
unimportant önemsiz

far uzak
near yakın

nice hoş
nasty çirkin

unpleasant hoş olmayan
excellent mükemmel
terrible berbat

İngilizce en çok kullanılan sıfatlar listesini yukarıda vermiş olduk, daha önce de dediğimiz gibi, içlerinden en sık kullanılanları seçip ezberleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz değerli arkadaşlar.About

Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Yandex.Metrica