Home » Genel » Almanca Sayılar, Almanca 100den Sonraki Sayılar ve Okunuşu

Almanca sayılar, Almanca 100’den sonraki sayılar ve okunuşları

Değerli arkadaşlar şimdiki dersimizde Almanca 100’den sonraki sayıları göreceğiz.

Bildiğiniz gibi bir önceki dersimizde Almanca 0-100 arasındaki sayıları incelemiştik.

Şimdi ise Almanca 100’den sonraki sayılarla devam edeceğiz ve sonraki derslerimizde de Almanca sayılarla ilgili bir çok örnek ve alıştırma yapacağız.

Değerli arkadaşlar;

Normalde sayılar bitişik olarak yazılırlar fakat biz burada daha rahat kavranabilmesi ve anlaşılır olabilmesi için sayıları ayrı ayrı yazmayı tercih ettik.

Şimdi 100’den itibaren başlayalım:

Almanca Sayılar

100 : hundert (hundert) – ein hundert (ayn hundert)

100 Almanca’da “hundert” demektir.200-300-400 vs sayıları ise “hundert” kelimesinin önüne 2-3-4 vs. sayıları yazmakla oluşur.

Almancada 100 sayısı “hundert” olarak yazılabileceği gibi “ein hundert” olarak da yazılabilir.


Örnekler:

200 : zwei hundert (svay hundert) (iki – yüz)
300 : drei hundert (dray hundert) (üç – yüz)
400 : vier hundert (fi:ır hundert) (dört – yüz)
500 : fünf hundert (fünf hundert) (beş – yüz)
600 : sechs hundert (zeks hundert) (altı – yüz)
700 : sieben hundert (zi:bın hundert) (yedi – yüz)
800 : acht hundert (aht hundert) (sekiz – yüz)
900 : neun hundert (noyn hundert) (dokuz – yüz)

Fakat, örneğin 125 veya 247 veya bu şekilde herhangi bir yüzlü sayı yazılmak istenirse, bu defa önce yüzlü sayı daha sonra birler ve onlar basamağını yazarız.


Örnekler:

100 : hundert
101 : hundert eins
102 : hundert zwei
103 : hundert drei
104 : hundert vier
105 : hundert fünf
.
.
.
.
.
110 : hundert zehn (yüz ve on)
111 : hundert elf (yüz ve onbir)
112 : hundert zwölf (yüz ve oniki)
113 : hundert dreizehn (yüz ve onüç)
114 : hundert vierzehn (yüz ve ondört)
.
.
.
.
120 : hundert zwanzig (yüz ve yirmi)
121 : hundert ein und zwanzig (yüz ve yirmibir)
125 : hundert fünf und zwanzig (yüz ve yirmiiki)
140 : hundert vierzig (yüz ve elli)
201 : zwei hundert eins (iki yüz ve bir)
211 : zwei hundert elf (iki yüz ve on)
223 : zwei hundert drei und zwanzig (iki yüz ve yirmibeş)
355 : drei hundert fünf und fünfzig (üç yüz ve elli)
588 : fünf hundert acht und achtzig (beş yüz ve doksansekiz)
666 : sechs hundert sechs und sechzig (altı yüz ve atmışaltı)
999 : neun hundert neun und neunzig (dokuz yüz ve doksandokuz)
1000 : tausend (tauzınd)

Binli sayılar da aynı şekilde yüzlü sayılar gibi yapılır.


2000 : zwei tausend
3000 : drei tausend
4000 : vier tausend
5000 : fünf tausend
6000 : sechs tausend
7000 : sieben tausend
8000 : acht tausend
9000 : neun tausend
10000 : zehn tausend

Burada onbin,oniki bin,onüç bin,ondört bin…….
sayılarını ifade ederken gördüğünüz gibi işin içine iki basamaklı sayılar ve bin sayısı girdi.Burada da önce iki basamaklı sayımızı ve sonra bin sözcüğünü getirerek sayımızı elde ediyoruz.


11000 : elf tausend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
14000 : vierzehn tausend
15000 : fünfzehn tausend
16000 : sechzehn tausend
17000 : siebzehn tausend
18000 : achtzehn tausend
19000 : neunzehn tausend
20000 : zwanzig tausend

Şimdi çeşitli örneklerle devam edelim:

21000 : ein und zwanzig tausend (yirmibir-bin)
22000 : zwei und zwanzig tausend (yirmiiki-bin)
23000 : drei und zwanzig tausend (yirmiüç-bin)
30000 : dreißig tausend (otuz-bin)
35000 : fünf und dreißig tausend (otuzbeş-bin)
40000 : vierzig tausend (kırk-bin)
50000 : fünfzig tausend (elli-bin)
58000 : acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
60000 : sechzig tausend (atmış-bin)
90000 : neunzig tausend (doksan-bin)
100000 : hundert tausend (yüz-bin)

Yüzbinli ifadelerde de sistem aynı.


110000 : hundert zehn tausend (yüzon-bin)
120000 : hundert zwanzig tausend (yüzyirmi ve bin)
200000 : zwei hundert tausend (ikiyüz ve bin)
250000 : zwei hundert fünfzig tausend (ikiyüzelli ve bin)
500000 : fünf hundert tausend (beşyüz ve bin)
900000 : neun hundert tausend (dokuzyüz ve bin)

Değerli arkadaşlar, Almanca sayılar konusunda buraya kadar öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayacak olursak şöyle bir genellemeyle diyebiliriz ki;

Almanca iki basamaklı sayılar yazılırken önce birinci basamağı sonra ikinci basamağı aralarına und sözcüğü getirilerek yazılıyordu.

Almanca üç basamaklı sayılarda ise örneğin yüz beş (105) sayısı önce yüz sonra beş sayısı getirilerek yazılır.

Yüz yirmi sayısı ise önce yüz ve sonra yirmi sayıları yazılarak oluşturulur.

Binli sayılarda da örneğin üç bin (3000) sayısı önce üç ve sonra bin yazılarak oluşturulur. Bin üç sayısı ise önce bin sonra üç yazılarak oluşturulur.

Örneğin; 3721 (üç bin yedi yüz yirmi bir) sayısı ise önce üçbin sonra, yedi yüz ve sonra da yirmi bir yazılarak oluşturulur.

Daha büyük sayılar da aynı şekilde önce büyük basamaktan başlanarak yazılırlar.

Almanca 20 ile 100 arasındaki sayılar önce birler sonra onlar basamağı yazılarak oluşturulur.

Sadece yirmi ile yüz arasındaki sayılar önce birler basamağı sonra onlar basamağı yazılarak oluşturulur.

Bir sonraki dersimizde bu konuya ait pek çok örnekler yapacağız.

Şimdilik aşağıdaki tabloda yer alan sayıların Almancalarını yazınız.

Almanca Sayılar – Alıştırmalar
Aşağıdaki sayıların Almancalarını yazınız.

3

…………………………………

6

…………………………………

7

…………………………………

116

…………………………………

117

…………………………………

132

…………………………………

133

…………………………………

134

…………………………………

156

…………………………………

166

…………………………………

169

…………………………………

250

…………………………………

272

…………………………………

474

…………………………………

350

…………………………………

789

…………………………………

799

…………………………………

888

…………………………………

999

…………………………………

Dilerseniz şimdi ingilizce sayılar adlı ingilizce dersimizi okuyabilirsiniz.

Bu konuya ait ne kadar çok alıştırma yapılırsa hem öğrenmesi ve akılda kalması açısından, hem de sayıları daha çabuk Türkçe ve Almanca’ya çevirebilmeniz açısından o kadar çok iyi neticeler alınır.About

Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Yandex.Metrica