Almanca Sayılar Yazılış ve Okunuşları

Almanca sayılar konu anlatımı yapacağımız bu derste Almanca sayıları ve Almanca sayıların okunuşlarını öğreneceğiz. Siz öğrenciler için yine harika bir Almanca dersi hazırladım. Almanca sayıları sıfırdan milyarlara kadar öğreneceksiniz. Almanca sayılar ve okunuşları başlıklı bu dersimiz adeta bir rehber niteliğinde olacak. Bu dersim hemen bütün sınıflar için geçerli olup özellikle de 8. sınıflar, 9. sınıf ve 10. sınıflar için çok iyi bir kaynak niteliğinde olacaktır.

Almanca sayılar günlük hayatta oldukça sık kullanılan konulardan biri olduğu için iyice öğrenilmesi gerekir. Örneğin, Almanca saat söylerken, tarih söylerken, ayın kaçı olduğunu söylerken, miktar söylerken, yaşımızı söylerken, alışveriş yaparken vb. gibi durumlarda hep sayıları kullanırız. Sayılar günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptirler. Dolayısıyla Almanca konuşmalarda güçlük çekmemek için Almanca sayılar konusunu iyice öğrenmeli ve sayıları ezberlemelisiniz. Ayrıca, Almanca sayıları öğrendikten sonra bol bol alıştırma ve tekrar yapmak lazımdır. Almanca sayılar konusunda ne kadar çok alıştırma ve pratik yaparsanız hem söylenen sayıyı çabuk anlayabilir hem de istediğiniz sayıları bir çırpıda Almancaya çevirebilirsiniz.

Öncelikle 1’den 10’a kadar Almanca sayıları göreceğiz, daha sonra 20’ye kadar olan sayıları göreceğiz, daha sonra onar onar sayıları göreceğiz, daha sonra Almanca 100’e kadar olan sayıları ve binleri, on binleri, yüz binleri ve Almanca milyonlu sayıları göreceğiz. Oldukça geniş kapsamlı bir Almanca sayılar dersi olacak.

Almanca sayıların okunuşlarını yaklaşık olarak yazmaya çalıştım ancak tam olarak Almanca sayıların okunuşlarını doğru bir şekilde öğrenmek için Youtube sitesinden Almanca sayılar şarkısı gibi videolar izlemeniz daha faydalı olacaktır. Burada yazdığım okunuşlar bir fikir vermesi açısından faydalı olabilir ancak tam doğru okunuşlar ancak dinlenerek öğrenilebilir.

Almanca Sayılar 1-10

Sayı Almanca Yazılış Almanca Okunuş
1 eins ayns
2 zwei tsvay
3 drei dray
4 vier fiır
5 fünf fünf
6 sechs zeks
7 sieben ziıbın
8 acht aht
9 neun noyn
10 zehn tseyn

Almanca 1-10 arası sayılar için söylenebilecek pek bir şey yoktur. Bunlar ezberlik konulardır ve bu sayıların ezberlenmesi gerekir. Şimdi ise sıfırdan yirmiye kadar olan sayıları yazacağım.

Sayı Almanca Yazılış Almanca Okunuş
0 null nul
1 eins ayns
2 zwei tsvay
3 drei dray
4 vier fiır
5 fünf fünf
6 sechs zeks
7 sieben ziıbın
8 acht aht
9 neun noyn
10 zehn tseyn
11 elf elf
12 zwölf tsvölf
13 dreizehn draıytsen
14 vierzehn fiırtsen
15 fünfzehn fünftsen
16 sechzehn zekstsen
17 siebzehn ziıbtsen
18 achtzehn ahttsen
19 neunzehn noyntsen
20 zwanzig tsvanzig

Almancada birden yirmiye kadar olan sayılar kolaydır, zaten ezbere dayanır, iyice ezberlemek lazımdır. Yukarıda yazılan sayılarda, 1, 6, 7, 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki ayrıcalığa dikkat ediniz. 1 sayısını yazarken eins deriz ancak 21, 31, 41 vb. sayıları yazarken bir sayısını ein olarak yazarız. Almancadaki bu harf düşmesi durumu 6 ve 7 sayıları için de geçerlidir.

Eins => Ein, Sieben => sieb ve sechs => sech olduğunu göreceksiniz

Almanca sayılar 1-30

Almanca yirmiden sonraki sayılar, birler ile onlar basamağının arasına “ve” anlamına gelen “und” sözcüğünün konulmasıyla elde edilir. Fakat burada Türkçe’dekinin aksine birler basamağı önce gelir.Almanca sayılar konusunda belki bu durum birazcık kafanızı karıştırabilir. Unutmayın, önce birler basamağı ardından onlar basamağı geliyor. Hemen şimdi Almanca 20-30 arasındaki sayıları yazayım.

Sayı Almanca Yazılış Almanca Okunuş
0 null nul
1 eins ayns
2 zwei tsvay
3 drei dray
4 vier fiır
5 fünf fünf
6 sechs zeks
7 sieben ziıbın
8 acht aht
9 neun noyn
10 zehn tseyn
11 elf elf
12 zwölf tsvölf
13 dreizehn draıytsen
14 vierzehn fiirtsen
15 fünfzehn fünftsen
16 sechzehn zekstsen
17 siebzehn ziıbtsen
18 achtzehn ahttsen
19 neunzehn naıntsen
20 zwanzig tsvanzig
21 einundzwanzig aynuntsvanzig
22 zweiundzwanzig tsvayuntsvanzig
23 dreiundzwanzig draıuntsvanzig
24 vierundzwanzig fiiruntsvanzig
25 fünfundzwanzig fünfuntsvanzig
26 sechsundzwanzig zeksuntsvanzig
27 siebenundzwanzig ziıbuntsvanzig
28 achtundzwanzig ahtuntsvanzig
29 neunundzwanzig naınuntsvanzig
30 dreißig draytsig

Burada da görüldüğü üzere Almancada önce birler basamağındaki rakamı yazıyoruz, ardından “und” kelimesini ekliyor ve onlar basamağını yazıyoruz. Bu kural yüze kadar olan sayıların tamamında (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir. Yani önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı söylenir. Şimdi Almanca sayıları sıfırdan otuza kadar alt alta liste halinde yazacağım ve anlaşılması daha kolay olsun diye tane tane yazacağım yani und kelimesini diğer sayılardan ayıracağım. Bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz.

0 : null (nul)
1 : eins (ayns)
2 : zwei (svay)
3 : drei (dray)
4 : vier (fi:ır)
5 : fünf (fünf)
6 : sechs (zeks)
7 : sieben (zi:bın)
8 : acht (aht)
9 : neun (no:yn)
10 : zehn (seyn)
11 : elf (elf)
12 : zwölf (zvölf)
13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 : zwanzig (svansig)
21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=>yirmi bir)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=>yirmi iki)
23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=>yirmi üç )
24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=>yirmi dört)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=>yirmi beş)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=>yirmi altı)
27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=>yirmi yedi)
28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=>yirmi sekiz)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=>yirmi dokuz)
30 : dreißig (draysig)

Almanca sayılar 1-40

Artık Almanca iki basamaklı sayıları, özellikle de 20’den sonraki sayıları öğrendik. Şimdi sıfırdan kırka kadar olan Almanca sayıları görelim. Daha sonra 0-100 arası bütün Almanca sayıları tablo halinde yazacağım.

0 : null (nul)
1 : eins (ayns)
2 : zwei (svay)
3 : drei (dray)
4 : vier (fi:ır)
5 : fünf (fünf)
6 : sechs (zeks)
7 : sieben (zi:bın)
8 : acht (aht)
9 : neun (no:yn)
10 : zehn (seyn)
11 : elf (elf)
12 : zwölf (zvölf)
13 : dreizehn (drayseiyn)
14 : vierzehn (fi:ırseiyn)
15 : fünfzehn (fünfseiyn)
16 : sechzehn (zeksseiyn)
17 : siebzehn (zibseiyn)
18 : achtzehn (ahtseiyn)
19 : neunzehn (noynseiyn)
20 : zwanzig (svansig)
21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=>yirmi bir)
22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=>yirmi iki)
23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=>yirmi üç )
24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=>yirmi dört)
25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=>yirmi beş)
26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=>yirmi altı)
27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=>yirmi yedi)
28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=>yirmi sekiz)
29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=>yirmi dokuz)
30 : dreißig (draysig)
31 : ein und dreißig (ayn und draysig)
32 : zwei und dreißig (svay und draysig)
33 : drei und dreißig (dray und draysig)
34 : vier und dreißig (fi:ır und draysig)
35 : fünf und dreißig (fünf und draysig)
36 : sechs und dreißig (zeks und draysig)
37 : sieben und dreißig (zi:bın und draysig)
38 : acht und dreißig (aht und draysig)
39 : neun und dreißig (noyn und draysig)
40 : vierzig (fi:ırsig)

Almanca sayılar 1-50

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig

Almanca 50’ye kadar olan sayıları da görmüş olduk. Şimdi 10’un katları şeklinde onar onar Almanca sayıları yazacağım.

10 ar 10 ar Almanca sayılar

10 : zehn (seiyn)
20 : zwanzig (svansig)
30 : dreißig (draysig)
40 : vierzig (fi:ırsig)
50 : fünfzig (fünfsig)
60 : sechzig (zekssig)
70 : siebzig (sibsig)
80 : achtzig (ahtsig)
90 : neunzig (noynsig)
100 : hundert (hundert)

Yukarıdaki 30,60 ve 70 sayılarının yazılışındaki farklılığa da dikkat ediniz. Bu sayılar sürekli olarak bu şekilde yazılırlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim, bu derste henüz 70 li sayıları görmedik ancak yukarıda onar onar Almanca sayıları yazdım. Siz zaten 30 lu veya 40 lı sayıları biliyorsunuz. O halde henüz öğrenmemiş olsak bile 70 li 80 li sayıları da yazabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. neunundvierzig 49 demektir. Siz 79 yazmak istiyorsunuz diyelim. 70 nasıl yazılıyor hemen yukarı bakalım, siebzig olarak yazılıyormuş. O halde neunundvierzig ifadesinde kırk olan yeri yetmiş olarak değiştirirsek yetmiş dokuz yazmış oluruz. Yani neunundvierzig 49 ise neunundsiebzig ifadesi de yetmiş dokuzu ifade eder. Şimdi 0-100 arası bütün Almanca sayıları görelim.

Almanca sayılar 1-100

1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig
51 – einundfünfzig
52 – zweiundfünfzig
53 – dreiundfünfzig
54 – vierundfünfzig
55 – fünfundfünfzig
56 – sechsundfünfzig
57 – siebenundfünfzig
58 – achtundfünfzig
59 – neunundfünfzig
60 – sechzig
61 – einundsechzig
62 – zweiundsechzig
63 – dreiundsechzig
64 – vierundsechzig
65 – fünfundsechzig
66 – sechsundsechzig
67 – siebenundsechzig
68 – achtundsechzig
69 – neunundsechzig
70 – siebzig
71 – einundsiebzig
72 – zweiundsiebzig
73 – dreiundsiebzig
74 – vierundsiebzig
75 – fünfundsiebzig
76 – sechsundsiebzig
77 – siebenundsiebzig
78 – achtundsiebzig
79 – neunundsiebzig
80 – achtzig
81 – einundachtzig
82 – zweiundachtzig
83 – dreiundachtzig
84 – vierundachtzig
85 – fünfundachtzig
86 – sechsundachtzig
87 – siebenundachtzig
88 – achtundachtzig
89 – neunundachtzig
90 – neunzig
91 – einundneunzig
92 – zweiundneunzig
93 – dreiundneunzig
94 – vierundneunzig
95 – fünfundneunzig
96 – sechsundneunzig
97 – siebenundneunzig
98 – achtundneunzig
99 – neunundneunzig
100 – hundert

Almanca 100 den sonraki sayılar

Almanca’da yüzlü sayıları oluşturmak oldukça basittir. Yüzlü sayıları oluşturmak için şu kuralları takip edebilirsiniz:

 1. İlk olarak, birinci basamak olarak bir “yüz” kelimesini kullanın. Bu “hundert” kelimesi olarak ifade edilir.
 2. Ardından, onlar ve birler basamaklarını ekleyin. Onlar ve birler basamakları Almanca’da “und” kelimesi ile birleştirilir. Örneğin, 121 sayısı için “einhunderteinundzwanzig” şeklinde ifade edilir.

Yani, yüzlü sayıları oluşturmak için önce yüzleri ifade edin, ardından onlar ve birler basamaklarını ekleyin ve “und” kelimesiyle birleştirin. Bu şekilde Almanca yüzlü sayıları oluşturabilirsiniz.

Şimdi öğrenmesi kolay olsun diye önce 100 er 100 er Almanca 3 basamaklı sayıları yazacağım.

100: hundert
200: zweihundert
300: dreihundert
400: vierhundert
500: fünfhundert
600: sechshundert
700: siebenhundert
800: achthundert
900: neunhundert

Almanca 100 den sonraki sayıları daha geniş kapsamlı olarak yazıyorum.

Sayı Almanca Yazılış
100 hundert
101 einhunderteins
102 zweihundertzwei
103 dreihundertdrei
104 vierhundertvier
105 fünfhundertfünf
106 sechshundertsechs
107 siebenhundertsieben
108 achthundertacht
109 neunhundertneun
110 einhundertelf
111 zweihundertelf
112 dreihundertelf
113 vierhundertelf
114 fünfhundertelf
115 sechshundertelf
116 siebenhundertsieben
117 achthundertacht
118 neunhundertneun
119 einhunderteinundzwanzig
120 zweihundertzwanzig
121 zweihunderteinundzwanzig
122 zweihundertzweiundzwanzig
123 zweihundertdreiundzwanzig
124 zweihundertvierundzwanzig
125 zweihundertfünfundzwanzig
126 zweihundertsechsundzwanzig
127 zweihundertsiebenundzwanzig
128 zweihundertachtunddreißig
129 zweihundertneunundzwanzig
130 einhundertdreißig

Almanca yüzden sonraki sayılara karışık örneklerle devam edelim. Bu sayfada Almanca 100’lü sayıları yüzden bine kadar yazmanın manası yok, siz artık 3 basamaklı Almanca sayıları öğrendiniz, artık 100’den 1000’e kadar istediğiniz her sayıyı oluşturabilirsiniz.

100 – einhundert
101 – einhunderteins
102 – einhundertzwei
103 – einhundertdrei
104 – einhundertvier
105 – einhundertfünf
106 – einhundertsechs
107 – einhundertsieben
108 – einhundertacht
109 – einhundertneun
110 – einhundertzehn
120 – einhundertzwanzig
130 – einhundertdreißig
140 – einhundertvierzig
150 – einhundertfünfzig
160 – einhundertsechzig
170 – einhundertsiebzig
180 – einhundertachtzig
190 – einhundertneunzig
200 – zweihundert

Şimdi 400’lü sayılardan örnekler yazayım.

400 – vierhundert 401 – vierhunderteins 402 – vierhundertzwei 403 – vierhundertdrei 404 – vierhundertvier 405 – vierhundertfünf 406 – vierhundertsechs 407 – vierhundertsieben 408 – vierhundertacht 409 – vierhundertneun 410 – vierhundertzehn 420 – vierhundertzwanzig 430 – vierhundertdreißig 440 – vierhundertvierzig 450 – vierhundertfünfzig 460 – vierhundertsechzig 470 – vierhundertsiebzig 480 – vierhundertachtzig 490 – vierhundertneunzig 500 – fünfhundert

Şimdi de karışık olarak daha büyük sayılardan örnekler yazacağım ve daha sonra Almanca 1000’li sayılara geçeceğiz. Almanca sayıları bilmek, iş dünyasında iş imkanlarını artırabilir. Almanca konuşulan bir şirkette çalışıyorsanız veya Almanca konuşulan bir ülkede iş arıyorsanız, sayıları anlamak ve kullanmak işinizde size avantaj sağlayabilir. Bu nedenle Almanca yüzlü sayıları, binli sayıları hatta milyonlu sayıları bile en iyi bir şekilde öğrenmelisiniz. Bu sayılar belki günlük hayatta çok kullanılmayabilir ancak iş hayatında her zaman karşınıza çıkacaktır.

763 – siebenhundertdreiundsechzig
890 – achthundertneunzig
578 – fünfhundertachtundsiebzig
621 – sechshunderteinundzwanzig
954 – neunhundertvierundfünfzig
533 – fünfhundertdreiunddreißig
822 – achthundertzweiundzwanzig
677 – sechshundertsiebenundsiebzig
725 – siebenhundertfünfundzwanzig
859 – achthundertneunundfünfzig
720 – siebenhundertzwanzig
666 – sechshundertsechsundsechzig
503 – fünfhundertdrei
877 – achthundertsiebenundsiebzig
594 – fünfhundertvierundneunzig
999 – neunhundertneunundneunzig
747 – siebenhundertsiebenundvierzig
812 – achthundertzwölf
830 – achthundertdreißig
561 – fünfhunderteinundsechzig
655 – sechshundertfünfundfünfzig
725 – siebenhundertfünfundzwanzig
710 – siebenhundertzehn
814 – achthundertvierzehn
609 – sechshundertneun
582 – fünfhundertzweiundachtzig
693 – sechshundertdreiundneunzig
874 – achthundertvierundsiebzig
751 – siebenhunderteinundfünfzig
577 – fünfhundertsiebenundsiebzig
911 – neunhundertelf
829 – achthundertneunundzwanzig
642 – sechshundertzweiundvierzig
734 – siebenhundertvierunddreißig
686 – sechshundertsechsundachtzig
807 – achthundertsieben
975 – neunhundertfünfundsiebzig
542 – fünfhundertzweiundvierzig
598 – fünfhundertachtundneunzig
878 – achthundertachtundsiebzig
933 – neunhundertdreiunddreißig
607 – sechshundertsieben
791 – siebenhunderteinundneunzig
874 – achthundertvierundsiebzig
954 – neunhundertvierundfünfzig
665 – sechshundertfünfundsechzig
726 – siebenhundertsechsundzwanzig
838 – achthundertachtunddreißig
543 – fünfhundertdreiundvierzig
826 – achthundertsechsundzwanzig

Almanca 1000 li sayılar

Almanca yüzden sonraki sayıları öğrenebiliriz. Yani artık Almanca 4 basamaklı sayılara geçiyoruz. Şimdiye kadar bu derste Almanca 2 basamaklı ve 3 basamaklı sayıların nasıl oluşturulduğunu ve nasıl yazıldığını öğrendik. Artık Almanca binli sayılara geçmenin zamanı geldi. Almanca 1000 li sayıları yazmak gayet kolaydır. Önce binli ifade söylenir, daha sonra yukarıda gördüğümüz gibi 3 basamaklı olan yüzlü ifade söylenir. İki basamaklı sayılar yazılırken önce birinci basamağı sonra ikinci basamağı aralarına und sözcüğü getirilerek yazılıyordu. Üç basamaklılarda ise örneğin yüz beş (105) sayısı önce yüz sonra beş sayısı getirilerek yazılır. Yüz yirmi sayısı ise önce yüz ve sonra yirmi sayıları yazılarak oluşturulur. Binli sayılarda da örneğin üç bin (3000) sayısı önce üç ve sonra bin yazılarak oluşturulur. Bin üç sayısı ise önce bin sonra üç yazılarak oluşturulur. 3456 (üç bin dört yüz elli altı) sayısı ise önce üç bin, sonra dört yüz ve sonra da elli altı yazılarak oluşturulur. Daha büyük sayılar da aynı şekilde önce büyük basamaktan başlanarak yazılırlar.

Şimdi o halde öncelikle öğrenme kolaylığı bakımından yuvarlak ve kolay olan Almanca binli sayıları yazalım.

1.000 – ein tausend
2.000 – zwei tausend
3.000 – drei tausend
4.000 – vier tausend
5.000 – fünf tausend
6.000 – sechs tausend
7.000 – sieben tausend
8.000 – acht tausend
9.000 – neun tausend
10.000 – zehn tausend
11.000 – elf tausend
12.000 – zwölf tausend
13.000 – dreizehn tausend
14.000 – vierzehn tausend
15.000 – fünfzehn tausend
16.000 – sechzehn tausend
17.000 – siebzehn tausend
18.000 – achtzehn tausend
19.000 – neunzehn tausend
20.000 – zwanzig tausend
30.000 – dreißig tausend
40.000 – vierzig tausend
50.000 – fünfzig tausend

Öğrenmesi kolay olsun diye binli Almanca sayıları yuvarlak olanlardan seçtim. Şimdi bunları kullanarak daha karışık ve daha büyük sayılar yazabiliriz.

1456 – eintausendvierhundertsechsundfünfzig
1793 – eintausendsiebenhundertdreiundneunzig
1237 – eintausendzweihundertsiebenunddreißig
1568 – eintausendfünfhundertachtundsechzig
1852 – eintausendachthundertzweiundfünfzig
1345 – eintausenddreihundertfünfundvierzig
1729 – eintausendsiebenhundertneunundzwanzig
1984 – eintausendneunhundertvierundachtzig
1123 – eintausendeinhundertdreiundzwanzig
1620 – eintausendsechshundertzwanzig
1907 – eintausendneunhundertsieben
1450 – eintausendvierhundertfünfzig
1205 – eintausendzweihundertfünf
1765 – eintausendsiebenhundertfünfundsechzig
1999 – eintausendneunhundertneunundneunzig

Almanca binli sayılar ve hatta daha büyük sayıları öğrenmek, para ve finans ile ilgili işlemlerde önemlidir. Fiyatları anlamak, hesap yapmak ve bütçe oluşturmak için büyük sayıları bilmek gereklidir. Almanca parasal işlemlerde, tarihlerde ve adreslerde binli sayılar çok kullanılır. Örneklerimize daha büyük sayılar üzerinden devam ediyorum.

Almanca 3000 li 4000 li 5000 li sayılar

3274 – Dreitausendzweihundertvierundsiebzig
3456 – Dreitausendvierhundertsechsundfünfzig
3871 – Dreitausendachthunderteinundsiebzig
3125 – Dreitausendeinhundertfünfundzwanzig
3962 – Dreitausendneunhundertzweiundsechzig
3630 – Dreitausendsechshundertdreißig
3749 – Dreitausendsiebenhundertneunundvierzig
3312 – Dreitausenddreihundertzwölf
3678 – Dreitausendsechshundertachtundsiebzig
3853 – Dreitausendachthundertdreiundfünfzig
3421 – Dreitausendvierhunderteinundzwanzig
3994 – Dreitausendneunhundertvierundneunzig
3147 – Dreitausendeinhundertsiebenundvierzig
3786 – Dreitausendsiebenhundertsechsundachtzig
3928 – Dreitausendneunhundertachtundzwanzig
5897 – Fünftausendachthundertsiebenundneunzig
6234 – Sechstausendzweihundertvierunddreißig
5461 – Fünftausendvierhunderteinundsechzig
6789 – Sechstausendsiebenhundertneunundachtzig
5342 – Fünftausenddreihundertzweiundvierzig
5731 – Fünftausendsiebenhunderteinunddreißig
6543 – Sechstausendfünfhundertdreiundvierzig
5126 – Fünftausendeinhundertsechsundzwanzig
6872 – Sechstausendachthundertzweiundsiebzig
5490 – Fünftausendvierhundertneunzig
6135 – Sechstausendeinhundertfünfunddreißig
5267 – Fünftausenzweihundertsiebenundsechzig
5983 – Fünftausendneunhundertdreiundachtzig
6420 – Sechstausendvierhundertzwanzig
5768 – Fünftausendsiebenhundertachtundsechzig
7258 – Siebentausendzweihundertachtundfünfzig
8413 – Achttausendvierhundertdreizehn
9367 – Neuntausenddreihundertsiebenundsechzig
7845 – Siebentausendachthundertfünfundvierzig
8621 – Achttausendsechshunderteinundzwanzig
9134 – Neuntausendeinhundertvierunddreißig
7459 – Siebentausendvierhundertneunundfünfzig
7986 – Siebentausendneunhundertsechsundachtzig
8942 – Achttausendneunhundertzweiundvierzig
7210 – Siebentausendzweihundertzehn
9683 – Neuntausendsechshundertdreiundachtzig
8364 – Achttausenddreihundertvierundsechzig
7426 – Siebentausendvierhundertsechsundzwanzig
8275 – Achttausendzweihundertfünfundsiebzig
9371 – Neuntausenddreihunderteinundsiebzig
9990 – Neuntausendneunhundertneunzig
9991 – Neuntausendneunhunderteinundneunzig
9992 – Neuntausendneunhundertzweiundneunzig
9993 – Neuntausendneunhundertdreiundneunzig
9994 – Neuntausendneunhundertvierundneunzig
9995 – Neuntausendneunhundertfünfundneunzig
9996 – Neuntausendneunhundertsechsundneunzig
9997 – Neuntausendneunhundertsiebenundneunzig
9998 – Neuntausendneunhundertachtundneunzig
9999 – Neuntausendneunhundertneunundneunzig

Almanca binli sayılar bir deyişle Almanca dört basamaklı sayıları da bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Şimdi artık daha önce öğrendiklerimizden yola çıkarak onbinli sayıları, yüzbinli sayıları sizler de çok kolay bir şekilde yazabileceksiniz. Ben milyonlara kadar olan Almanca sayılardan rastgele aşağıya örnekler yazacağım. Bunları inceleyip kendiniz de daha farklı sayıları oluşturma çalışın.

Almanca onbinli sayılar

10567 – Zehntausendfünfhundertsiebenundsechzig
12789 – Zwölf­tausend­sieben­hundert­neun­und­achtzig
14325 – Vierzehntausend­dreihundert­fünf­und­zwanzig
18976 – Achtzehntausend­neun­hundert­sechs­undsiebzig
12143 – Zwölf­tausend­einhundert­drei­und­vierzig
16432 – Sechzehntausend­vier­hundert­zwei­und­dreißig
10298 – Zehntausend­zwei­hundert­acht­und­neunzig
17654 – Siebzehntausend­sechs­hundert­vier­und­fünfzig
13789 – Dreizehntausend­sieben­hundert­neun­und­achtzig
11567 – Elf­tausend­fünfhundert­sieben­und­sechzig
19876 – Neunzehntausend­ach­t­zehn­hundert­sechs­undsiebzig
12456 – Zwölf­tausend­vier­hundert­sechs­und­fünfzig
15342 – Fünfzehntausend­dreihundert­zwei­und­dreißig
16678 – Sechzehntausend­sechs­hundert­acht­undsiebzig
19432 – Neunzehntausend­vier­hundert­zwei­und­dreißig
21789 – Einundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig
23567 – Dreiundzwanzigtausendfünfhundertsiebenundsechzig
24983 – Vierundzwanzigtausendneunhundertdreiundachtzig
28765 – Achtundzwanzigtausendsiebenhundertfünfundsechzig
26341 – Sechsundzwanzigtausenddreihunderteinundvierzig
32256 – Zweiunddreißigtausendzweihundertsechsundfünfzig
29678 – Neunundzwanzigtausendsechshundertachtundsiebzig
30894 – Dreißigtausendachthundertvierundneunzig
32741 – Zweiunddreißigtausendsiebenhunderteinundvierzig
34219 – Vierunddreißigtausendzweihundertneunzehn
35986 – Fünfunddreißigtausendneunhundertsechsundachtzig
37124 – Siebenunddreißigtausendeinhundertvierundzwanzig
38872 – Achtunddreißigtausendachthundertzweiundsiebzig
40653 – Vierzigtausendsechshundertdreiundfünfzig
49327 – Neunundvierzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig
61789 – Einundsechzigtausendsiebenhundertneunundachtzig
62876 – Zweiundsechzigtausendachthundertsechsundsiebzig
63954 – Dreiundsechzigtausendneunhundertvierundfünfzig
64652 – Sechsundsechzigtausendsechshundertzweiundfünfzig
65541 – Fünfundsechzigtausendfünfhunderteinundvierzig
66789 – Sechsundsechzigtausendsiebenhundertneunundachtzig
67834 – Siebenundsechzigtausendachthundertvierunddreißig
68927 – Achtundsechzigtausendneunhundertsiebenundzwanzig
69856 – Neunundsechzigtausendachthundertsechsundfünfzig
70123 – Siebzigtausendeinhundertdreiundzwanzig
71245 – Einundsiebzigtausendzweihundertfünfundvierzig
72698 – Zweiundsiebzigtausendsechshundertachtundneunzig
73561 – Dreiundsiebzigtausendfünfhunderteinundsechzig
74892 – Vierundsiebzigtausendachthundertzweiundneunzig
75934 – Fünfundsiebzigtausendneunhundertvierunddreißig
91123 – Einundneunzigtausendeinhundertdreiundzwanzig
92456 – Zweiundneunzigtausendvierhundertsechsundfünfzig
93784 – Dreiundneunzigtausendsiebenhundertvierundachtzig
94652 – Vierundneunzigtausendsechshundertzweiundfünfzig
95234 – Fünfundneunzigtausendzweihundertvierunddreißig
96587 – Sechsundneunzigtausendfünfhundertsiebenundachtzig
90123 – Neunzigtausendeinhundertdreiundzwanzig
91234 – Einundneunzigtausendzweihundertvierunddreißig
92654 – Zweiundneunzigtausendsechshundertvierundfünfzig
93876 – Dreiundneunzigtausendachthundertsechsundsiebzig
94789 – Vierundneunzigtausendsiebenhundertneunundachtzig
95876 – Fünfundneunzigtausendachthundertsechsundsiebzig
97145 – Siebenundneunzigtausendeinhundertfünfundvierzig
98321 – Achtundneunzigtausenddreihunderteinundzwanzig
99478 – Neunundneunzigtausendvierhundertsiebenundachtzig

Almanca yüzbinli sayılar

Almanca yüzbinli sayılarla ilgili örneklerimizi de ilk olarak yuvarlak sayıları seçerek vereceğiz.

110.000 : hundert zehn tausend (yüzon – bin)

120.000 : hundert zwanzig tausend (yüzyirmi – bin)

200.000 : zwei hundert tausend (ikiyüz – bin)

100.000 – Hundert tausend
100.001 – Hundert tausend ein
100.002 – Hundert tausend zwei
100.003 – Hundert tausend drei
100.004 – Hundert tausend vier
100.005 – Hundert tausend fünf
100.006 – Hundert tausend sechs
100.007 – Hundert tausend sieben
100.008 – Hundert tausend acht
100.009 – Hundert tausend neun
100.010 – Hundert tausend zehn
100.011 – Hundert tausend elf
100.012 – Hundert tausend zwölf
100.013 – Hundert tausend dreizehn
100.014 – Hundert tausend vierzehn
100.015 – Hundert tausend fünfzehn
100.016 – Hundert tausend sechzehn
100.017 – Hundert tausend siebzehn
100.018 – Hundert tausend achtzehn
100.019 – Hundert tausend neunzehn
100.020 – Hundert tausend zwanzig
100.021 – Hundert tausend einundzwanzig
100.022 – Hundert tausend zweiundzwanzig
100.023 – Hundert tausend dreiundzwanzig
100.024 – Hundert tausend vierundzwanzig
100.025 – Hundert tausend fünfundzwanzig
100.026 – Hundert tausend sechsundzwanzig
100.027 – Hundert tausend siebenundzwanzig
100.028 – Hundert tausend achtundzwanzig
100.029 – Hundert tausend neunundzwanzig
100.030 – Hundert tausend dreißig
100.031 – Hundert tausend einunddreißig
100.032 – Hundert tausend zweiunddreißig
100.033 – Hundert tausend dreiunddreißig
100.034 – Hundert tausend vierunddreißig
100.035 – Hundert tausend fünfunddreißig
200.036 – Zwei hundert tausend sechsunddreißig
300.037 – Drei hundert tausend siebenunddreißig
400.038 – Vier hundert tausend achtunddreißig
500.039 – Fünf hundert tausend neununddreißig
600.040 – Sechs hundert tausend vierzig
700.061 – Sieben hundert tausend einundsechzig
800.062 – Acht hundert tausend zweiundsechzig
900.063 – Neun hundert tausend dreiundsechzig
100.064 – Hundert tausend vierundsechzig
100.065 – Hundert tausend fünfundsechzig
100.066 – Hundert tausend sechsundsechzig
100.067 – Hundert tausend siebenundsechzig
100.068 – Hundert tausend achtundsechzig
100.069 – Hundert tausend neunundsechzig
123.456 – Hundert­ drei­ und­ zwanzig­ tau­send ­vier­ hundert ­sechs­ und­ fünfzig
111.111 – Hundert ­elf ­tau­send­ hundert ­elf
100.100 – Hundert­ tau­send­ ein hundert
456.789 – Vier ­hundert ­sechs­ und­ fünf­zig­ tau­send­ sie­ben­ hundert ­neun­ und ­achtzig
543.876 – Fünf hundert ­drei­ und­ vierzig­ tau­send­ acht hundert ­sechs­ sieben­ und­ achtzig
654.321 – Sechs ­hundert ­vier ­und ­fünfzig­ tau­send­ drei ­hundert ­ein­ und­ zwanzig
745.632 – Sieben­ hundert­ fünf­ und­ vier­zig­ tau­send ­sechs­ hundert­ zwei­ und­ dreißig
999.900 – Neun hundert ­neun­ und­ neunzig­ tau­send ­neun ­hundert
999.990 – Neun hundert ­neun­ und­ neunzig ­tau­send­ neun ­hundert ­neun­zig
999.999 – Neun­ hundert­ neun ­und­ neunzig ­tau­send­ neun­ hundert ­neun ­und ­neunzig

Almanca milyonlu sayılar

Almanca milyonlu sayılar ile Almanca yüz binli sayılar gibi yazılırlar, tek fark yüzbinli ifadenin önüne milyonlu bir ifade koymaktır. Almanca 1 milyon sayısı “eine Million” şeklinde yazılır. Dikkat ederseniz 1 sayısı Almanca’da “eins” olarak ifade edilmesine rağmen bir milyon derken eins Million şeklinde değil, “eine Million” şeklinde yazılır. Bu hususa dikkat etmek lazımdır. Ayrıca 1 milyondan sonraki ifadelerde “Million” kelimesi artık “Millionen” şeklinde yazılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

1.000.000 eine Million
2.000.000 zwei Millionen
3.000.000 drei Millionen
4.000.000 vier Millionen
5.000.000 fünf Millionen
6.000.000 sechs Millionen
7.000.000 sieben Millionen
8.000.000 acht Millionen
9.000.000 neun Millionen
10.000.000 zehn Millionen

1.000.000 – Eine Million (bir milyon)
2.000.000 – Zwei Millionen (iki milyon)
3.000.000 – Drei Millionen (üç milyon)
2.500.000 – Zwei Millionen fünf hundert tausend (2 milyon 500 bin)
10.000.000 – Zehn Millionen (10 milyon)
15.789.123 – Fünfzehn Millionen sieben hundert neun und achtzig tausend ein hundert drei und zwanzig (15 milyon 789 bin 123)
25.876.432 – Fünf und zwanzig Millionen acht hundert sechs und siebzig tausend vier hundert zwei und dreißig (25 milyon 876 bin 432)
100.000.000 – Hundert Millionen (100 milyon)
999.999.999 – Neun hundert neun und neunzig Millionen neun hundert neun und neunzig tausend neun hundert neun und neunzig (999 milyon 999 bin 999)

Yukarıda Almanca milyonlu sayılara örnekler verdik. Şimdi Almanca milyonlu sayılarla ilgili daha büyük ve daha karmaşık örnekler yazacağım.

 • 502.319.827 – fünfhundertzwei Millionen dreihundertneunzehntausend achthundertsiebenundzwanzig
 • 518.624.950 – fünfhundert­achtzehn Millionen sechshundert­vierundzwanzigtausend neun­hundert­fünfzig
 • 535.760.042 – fünfhundert­fünfund­dreißig Millionen sieben­hundert­sechzigtausend zwei­und­vierzig
 • 541.987.633 – fünfhundert­einund­vierzig Millionen neun­hundert­siebenund­achtzig­tausend sechs­hundert­drei­und­dreißig
 • 559.842.177 – fünfhundert­neunund­fünfzig Millionen achthundert­zweiund­vierzig­tausend ein­hundert­siebenundsiebzig
 • 567.329.578 – fünfhundert­sieben­und­sechzig Millionen drei­hundert­neunund­zwanzig­tausend fünf­hundert­acht­undsiebzig
 • 576.456.982 – fünfhundert­sechsundsiebzig Millionen vier­hundert­sechsund­fünfzig­tausend neun­hundert­zwei­und­achtzig
 • 583.210.345 – fünfhundert­drei­und­achtzig Millionen zweihundert­zehntausend drei­hundert­fünfund­vierzig
 • 598.743.216 – fünfhundert­achtund­neunzig Millionen siebenhundert­drei­und­vierzig­tausend zweihundert­sechzehn
 • 604.571.830 – sechshundert­vier Millionen fünf­hundert­sieben­und­siebzig­tausend achthundert­dreißig
 • 612.394.857 – sechshundert­zwölf Millionen dreihundert­vierund­neunzig­tausend achthundert­sieben­und­fünfzig
 • 629.765.418 – sechshundert­neun­und­zwanzig Millionen siebenhundert­fünfund­sechzig­tausend vier­hundert­achtzehn
 • 638.219.475 – sechshundert­acht­und­dreißig Millionen neun­hundert­neunzehn­tausend vier­hundert­sieben­und­siebzig
 • 645.810.932 – sechshundert­fünf­und­vierzig Millionen achthundert­zehntausend neun­hundert­zwei­und­dreißig
 • 652.374.019 – sechshundert­zwei­und­fünfzig Millionen drei­hundert­vier­sieben­und­siebzig­tausend neunzehn
 • 667.920.584 – sechshundert­sieben­und­sechzig Millionen neun­hundert­zwanzig­tausend fünfhundert­vier­und­achtzig
 • 674.835.726 – sechshundert­vier­undsiebzig Millionen achthundert­fünfund­dreißig­tusend sieben­hundert­sechsund­zwanzig
 • 683.610.257 – sechshundert­drei­und­achtzig Millionen sechshundert­zehntausend zwei­hundert­sieben­und­fünfzig­sieben
 • 695.427.183 – sechshundert­fünfund­neunzig Millionen vier­hundert­sieben­und­zwanzig­tusend ein­hundert­drei­und­achtzig
 • 702.963.541 – siebenhundert­zwei Millionen neun­hundert­drei­und­sechzig­tusend fünf­hundert­ein­und­vierzig
 • 718.245.906 – siebenhundert­achtzehn Millionen zweihundert­fünfund­zwanzig­tusend neun­hundert­sieben­und­sechzig
 • 725.138.049 – siebenhundert­fünf­und­zwanzig Millionen ein­hundert­acht­und­dreißig­tusend neun­und­vierzig
 • 734.692.105 – siebenhundert­vier­und­dreißig Millionen sechshundert­zwei­und­neunzig­tusend einhundert­sieben
 • 741.507.398 – siebenhundert­einund­vierzig Millionen fünfhundert­sieben­tusend drei­hundert­acht­und­neunzig
 • 759.824.675 – siebenhundert­neun­und­fünfzig Millionen achthundert­vier­und­zwanzig­tusend sechs­sieben­und­sechzig

Bu örnekleri başka bir yerde bulamazsınız. Şimdi Almanca sayılarda nirvana yapıyoruz ve Almanca milyarlı sayılara çıkıyoruz.

Almanca milyarlı sayılar

Almanca milyarlı sayılara örnekler yazacağım. Almanca milyonlu sayıları gördük, milyonlu sayıların önüne milyar ibaresi eklersek Almanca milyarlı sayıları oluşturmuş oluruz. Bu arada Almanca milyonlu sayılarda olduğu gibi milyarlı sayıları yazarken de ufak bir değişim var onu da belirteyim. Almanca 1 milyar ibaresi “eine Milliarde” şeklinde yazılır ancak bir milyardan sonraki milyarlar yani mesela 2 milyar derken “zwei Milliarden” şeklinde yazılır, 3 milyar ibaresi “drei Milliarden” şeklinde yazılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyin.

 • 1.000.000.000 – Eine Milliarde (1 milyar)
 • 1.234.567.890 – Eine Milliarde zwei hundert ­vier und­ dreißig Millionen fünf hundert ­sieben und ­sechzig tausend acht hundert ­neunzig
 • 1.500.000.000 – Eine Milliarde fünfhundert Millionen (1.5 milyar)
 • 1.732.050.807 – Eine Milliarde siebenhundert­zweiund­dreißig Millionen fünfzigtausend achthundert­sieben
 • 1.800.000.000 – Eine Milliarde achthundert Millionen (1.8 milyar)
 • 1.987.654.321 – Eine Milliarde neun­ hundert­ sieben und ­achtzig Millionen sechs ­hundert­ vier und­ fünfzig ­tausend drei hundert­ ein und­zwanzig
 • 1.999.999.999 – Eine Milliarde neun ­hundert ­neun und­ neunzig Millionen neun­ hundert­ neun und­ neunzig tausend neun ­hundert­neun und­ neunzig
 • 2.000.000.000 – Zwei Milliarden (2 milyar)
 • 2.100.000.000 – Zwei Milliarden einhundert Millionen (2.1 milyar)
 • 2.345.678.901 – Zwei Milliarden drei hundert fünf und­ vierzig Millionen sechs hundert­ sieben und­ sechzig tausend acht hundert­ein und­ neunzig

Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Almanca sayıları öğrenirken milyarlara kadar öğrenmenin ne gereği var diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil, bakın aşağıda sizler için bazı cümle örnekleri yazacağım. Almanca milyarlı sayıları neden öğrenmemiz gerektiğini anlayacaksınız.

Almanca milyonlu ve milyarlı sayılarla ilgili örnek cümleler

 • Die Einwohnerzahl Deutschlands beträgt 83 Millionen. (Almanya’nın nüfusu 83 milyondur.)
 • Die Bevölkerung der Welt beträgt über 7,9 Milliarden. (Dünya nüfusu 7,9 milyardan fazladır.)
 • Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands beträgt 3,8 Billionen Euro. (Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılası 3,8 trilyon Euro’dur.)
 • Der Umsatz von Amazon betrug 280 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. (Amazon’un 2022 yılı cirosu 280 milyar ABD dolarıydı.)
 • Der Klimawandel verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe. (İklim değişikliği her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor.)

Gördüğünüz gibi Almanca milyonlu ve milyarlı sayıları öğrenmek günlük hayatta epey işimize yarayacak gibi görünüyor. Almanca sayılar konusunda hazırlanmış olan en kapsamlı kaynağı incelemiş bulunmaktasınız. Hazırladığım bu Almanca sayılar dersi öyle zannederim ki bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Almanca sayılar konu anlatımı dersidir. Hepinize başarılar dilerim.

Bir yanıt yazın