İngilizce Simple Present Tense, İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı

İngilizce simple present tense konu anlatımı ve örnek cümleler verdiğimiz bu konu anlatımında İngilizce günlük hayatta en çok kullanılan tenselerden biri olan geniş zamanda cümle kurmayı öğreniyoruz.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Bu İngilizce dersimizde İngilizce geniş zaman ve geniş zamanda cümleler konusuna giriş yapacağız. Geniş zaman ingilizce’de Simple Present Tense olarak ifade edilir.

Geniş zaman günlük hayatta en çok kullanılan en sık kullanılan zamandır. Günlük hayatta kurduğumuz cümlelerde bu zamanı sık sık kullanırız. Geniş Zaman, günlük konuşmalarımızda en sık kullandığımız zamanlardan biridir. İngilizce’de de Simple Present Tense oldukça önemli bir zamandır, mutlaka iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. İngilizce konuşmalarda da sık sık kullanılması icap edecektir.
Biz, bu dersimizde Simple Present Tense Affirmative yani olumlu cümleleri göreceğiz. İngilizce’de 12 Tense (zaman) vardır ve bizler bu zamanları işlerken olumlu düz cümleleri, olumsuz düz cümleleri ve olumlu-olumsuz soru cümlelerini ayrı ayrı başlıklar halinde göreceğiz.

Simple Present Tense Nerelerde, Hangi Cümlelerde Kullanılır

Geniş zaman bir işin, bir eylemin her zaman veya zaman zaman, genellikle, belirli periyotlarda, sık sık yapıldığını, mesela bazı şeylerin alışkanlık haline getirildiğini ve benzer şeyleri anlatmak için kullanılır. Kuralları, her zaman olan olağan şeyleri anlatmak için kullanılır.
Örneğin; akşamları kitap okurum, sabahları erken kalkarım, sabahları erken kalkamam, hafta sonları spor yaparım, bayramlarda köye giderim, cumartesi günleri yabancı dil kursuna giderim, elmayı severim, armutu sevmem, kışları soğuk olur, yazları sıcak olur, dünya güneşin etrafında döner gibi cümleler hep geniş zamanda kurulmuş cümlelerdir.
Bizler bazen günlük hayatta geniş zamanı şimdiki zamanla da ifade ederiz, aşağıdaki cümleler fiilin ekine bakıldığında şimdiki zamanda kurulmuş gibi görünse de anlam olarak geniş zamanı vermektedir:

hafta sonları sinemaya gidiyorum
akşamları kitap okuyorum
sabahları erken kalkıyorum
cumaları camiye gidiyorum

gibi cümlelerin fiili ek olarak iyor, ıyor, yor eklerini içerdiğinden ek olarak şimdiki zaman gibi görünse de anlam olarak geniş zamanı ifade etmektedirler. Küçük bir bilgi olarak aklınızda bulunsun.

Şimdi Simple Present Tense yani ingilizce geniş zamanda nasıl cümle kurulur, kalıbı nedir, hangi ekler kullanılır gibi konularda bilgiler verelim. İngilizcede geniş zaman, gelecek zaman, geçmiş zaman, şimdiki zaman gibi birçok zaman bulunmakta olup bunların her birinin farklı bir kalıbı, yardımcı fiili ve ekleri olabilmektedir, ancak hepsinin kalıbı belli olduğu için bunları öğrenmek ve ezberlemek çok kolaydır.

Şimdi ingilizce geniş zamanın nasıl yapıldığına bakalım.

Geniş Zaman – Simple Present Tense

ÖZNE + YÜKLEM + DİĞER ÖĞELER

İngilizce Simple Present Tense kalıbı yukarıdaki gibidir. Özne, ardından fiil (yüklem) ve ardından diğer öğeler (nesne, tümleç vs.) gelir.
Burada çok önemli bi kural şudur: Eğer özne üçüncü tekil şahıs yani o ise yani he, she, it ise o zaman fiile s takısı eklenir.
Diğer öznelerde ise fiile herhangi bir ek koymaya gerek yoktur, fiil aynen (eksiz olarak, orjinal haliyle) kullanılır.

Hemen örneklerimize geçelim.

ÖZNE: I (BEN)
FİİL: DRINK (İÇMEK)
NESNE: MILK (SÜT)

I drink milk : Ben süt içerim
You drink milk : Sen süt içersin
He drinks milk : O (erkek) süt içer
She drinks milk : O (dişi) süt içer
It drinks milk : O (nötr) süt içer
We drink milk : Biz süt içeriz
You drink milk : Siz süt içersiniz
They drink milk : Onlar süt içerler

Fiilimizi değiştirelim yeni örnekler verelim:

I run: Ben koşarım
You run: Sen koşarsın
He runs: O koşar
They run: Onlar koşarlar

I read: Ben okurum
He reads: O okur
We read: Biz okuruz

I read book: Ben kitap okurum
He reads book: O kitap okur
They read book: Onlar kitap okurlar
We read book: Biz kitap okuruz

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi he, she, it zamirlerinde yani üçüncü tekil zamirde cümlenin fiiline bir s takısı eklemek gerekmektedir. Üçüncü tekil şahıs demişken, biliyorsunuz ki üçüncü tekil şahıs sadece he, she, it zamirleri demek değildir. Mesela kedi süt içiyor cümlesindeki kedi kelimesi de üçüncü tekil şahıstır. Araba gidiyor cümlesindeki araba kelimesi de üçüncü tekil şahıstır. Aynı şekilde üçüncü çoğul şahıs sadece “onlar” zamiri değildir, mesela “Ali ve Veli bahçede otururlar” cümlesindeki “Ali ve Veli” ifadesi de üçüncü çoğul şahıstır.”Kuşlar uçuyorlar” cümlesindeki “kuşlar” öznesi de üçüncü çoğul şahıstır. Bunu zaten Türkçe derslerinizden biliyorsunuz.

Şimdi örneklerimize devam edelim:

I play football : Ben futbol oynarım
You play football : Sen futbol oynarsın
He plays football : O futbol oynar
She plays football : O futbol oynar
We play football : Biz futbol oynarız
They play football : Onlar futbol oynarlar
Ali and Ahmet play football : Ali ve Ahmet futbol oynarlar (Burada Ali ve Ahmet “onlar” öznesi oluyor, yani üçüncü çoğul şahıs oluyorlar)

3. tekil şahıslarda (yani he, she, it) fiile -s takısı eklerken dikkat edilmesi gereken ufak bir istisna vardır.Eğer cümlede kullanılan fiil -ss, -sh, -ch, -x veya -o ile bitiyorsa bu fiillere -s takısı değil, es eklenir.Örneğin kisses
, fixes gibi..
Ayrıca; fiil, bir sessiz ve ondan sonra y ile bitiyorsa y düşer -ies eklenir study fiili böyle bir durumda studies haline gelir.Yine aynı şekilde carry fiili ise carries olarak kullanılır.Bu küçük istisnayı da sürekli aklımızda tutmalıyız.

Sanırız ingilizce geniş zaman yani Simple Present Tense zamanında cümle kalıbını anladık.Dikkat edelim, önce özne, sonra fiil, eğer özne üçüncü tekil ise fiile s veya es takılarından uygun olanı ve cümlenin diğer öğeleri gelecek şekilde sıralama yapıyoruz.

Simple Present Tense
ÖZNE + FİİL + DİĞER ÖĞELER

Bu dersimizde ingilizce geniş zamana yani Simple Present Tense e giriş yapmış olduk, bir sonraki dersimizde çok daha çeşitli cümleler kuracağız, cümlelerde daha farklı öğeler ve fiiller kullanacağız, cümlelerimizi ve cümle kurma yeteneğimizi daha da geliştireceğiz. Temel basit cümle yapılarından daha karmaşık ve uzun cümle yapılarına geçeceğiz, bol örneklerle kendimizi daha da geliştireceğiz.

Simple Present Tense basit örnek cümleler ve Türkçeleri

 1. I eat breakfast every morning. (Her sabah kahvaltı yaparım.)
 2. She works at the bank. (O, bankada çalışır.)
 3. They play football after school. (Okuldan sonra futbol oynarlar.)
 4. He reads books in his free time. (Boş zamanlarında kitap okur.)
 5. We live in a big house. (Büyük bir evde yaşarız.)
 6. The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)
 7. Dogs bark when they see strangers. (Köpekler yabancıları gördüklerinde havlarlar.)
 8. The Earth revolves around the Sun. (Dünya, Güneş etrafında döner.)
 9. She teaches English at a school. (O, bir okulda İngilizce öğretir.)
 10. I love chocolate. (Çikolatayı severim.)
Şimdi de daha uzun ve daha çeşitli cümlelere örnekler verelim.

İngilizce Simple Present Tense geniş zaman örnek cümleler ve Türkçeleri

 1. I play tennis on Saturdays. (Cumartesi günleri tenis oynarım.)
 2. She reads a book every night. (Her gece bir kitap okur.)
 3. They speak English fluently. (İngilizce akıcı bir şekilde konuşurlar.)
 4. He drinks coffee in the morning. (Sabahları kahve içer.)
 5. We go to school by bus. (Okula otobüsle gideriz.)
 6. The cat sleeps all day. (Kedi bütün gün uyur.)
 7. Dogs chase cats. (Köpekler kedileri kovalar.)
 8. The Earth orbits the Sun. (Dünya, Güneş etrafında döner.)
 9. She works as a nurse. (O, bir hemşire olarak çalışır.)
 10. I like watching movies. (Film izlemeyi severim.)
 11. We listen to music together. (Birlikte müzik dinleriz.)
 12. He always arrives on time. (O, her zaman zamanında gelir.)
 13. She brushes her teeth twice a day. (O, günde iki kez dişlerini fırçalar.)
 14. They visit their grandparents every Sunday. (Her Pazar büyükannelerini ve büyükbabalarını ziyaret ederler.)
 15. I speak French and Spanish. (Fransızca ve İspanyolca konuşurum.)
 16. The sun sets in the west. (Güneş batıda batıyor.)
 17. Birds chirp in the morning. (Kuşlar sabahları cıvıldarlar.)
 18. We eat dinner at 7 o’clock. (Saat 7’de akşam yemeği yeriz.)
 19. She wears glasses to read. (Okumak için gözlük takar.)
 20. He drives a car to work. (İşe arabayla gider.)
 21. They dance at parties. (Partilerde dans ederler.)
 22. I swim in the pool on weekends. (Hafta sonları havuzda yüzerim.)
 23. She sings beautifully. (O, güzel bir şekilde şarkı söyler.)
 24. We plant flowers in the garden. (Bahçeye çiçekler dikeriz.)
 25. He cooks dinner for his family. (Ailesi için akşam yemeği pişirir.)
 26. They watch TV in the evening. (Akşamları televizyon izlerler.)
 27. The train departs at 8 AM. (Tren saat 8’de kalkar.)
 28. She takes a shower every morning. (Her sabah duş alır.)
 29. I play the guitar. (Gitar çalarım.)
 30. We clean the house on Saturdays. (Cumartesi günleri evi temizleriz.)
 31. They ride bicycles in the park. (Parkta bisiklet sürerler.)
 32. The teacher explains the lesson. (Öğretmen dersi açıklar.)
 33. She works out at the gym. (Spor salonunda egzersiz yapar.)
 34. We visit museums on weekends. (Hafta sonları müzelere gideriz.)
 35. He fixes cars for a living. (Geçimini arabaları tamir ederek sağlar.)
 36. They play video games after school. (Okuldan sonra video oyunları oynarlar.)
 37. I enjoy hiking in the mountains. (Dağlarda yürümeyi severim.)
 38. She studies English every day. (Her gün İngilizce çalışır.)
 39. We buy groceries on Sundays. (Pazar günleri market alışverişi yaparız.)
 40. He helps his parents with chores. (Ebeveynlerine ev işlerinde yardım eder.)
 41. They run a marathon every year. (Her yıl maraton koşarlar.)
 42. I wake up early in the morning. (Sabahları erken kalkarım.)
 43. She bakes cookies for her friends. (Arkadaşları için kurabiye pişirir.)
 44. We celebrate birthdays with cake. (Doğum günlerini pasta ile kutlarız.)
 45. He reads the newspaper daily. (Gazeteyi günlük olarak okur.)
 46. They walk their dog in the park. (Köpeklerini parkta gezdirirler.)
 47. I write in my journal before bed. (Yatmadan önce günlüğüme yazarım.)
 48. She paints pictures in her free time. (Boş zamanlarında resim yapar.)
 49. We visit relatives during holidays. (Tatillerde akrabaları ziyaret ederiz.)
 50. He practices piano every day. (Her gün piyano çalmayı pratik yapar.)

İngilizce Simple Present Tense geniş zaman örnek soru cümleleri ve Türkçeleri

 1. Do you like chocolate? (Çikolatayı sever misin?)
 2. Does she speak Spanish? (O, İspanyolca konuşur mu?)
 3. Do they have a dog? (Onların bir köpekleri var mı?)
 4. Do you play soccer? (Futbol oynar mısın?)
 5. Does he work on weekends? (O, hafta sonları çalışır mı?)
 6. Do we need milk? (Süt gerekiyor mu?)
 7. Do they watch TV in the evening? (Akşamları televizyon izlerler mi?)
 8. Does she study English every day? (O, her gün İngilizce çalışır mı?)
 9. Do you know the answer? (Cevabı biliyor musun?)
 10. Does it rain often in this city? (Bu şehirde sık sık yağmur yağar mı?)
 11. Do they live nearby? (Yakınlarda mı yaşıyorlar?)
 12. Does he speak French fluently? (O, Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşur mu?)
 13. Do you have any siblings? (Kardeşin var mı?)
 14. Does she like to dance? (O, dans etmeyi sever mi?)
 15. Do you play any musical instruments? (Herhangi bir müzik aleti çalıyor musun?)
 16. Does it snow in winter? (Kışın kar yağar mı?)
 17. Do they eat dinner together? (Akşam yemeğini birlikte yerler mi?)
 18. Does he usually go to bed early? (O, genellikle erken mi yatar?)
 19. Do you drink coffee or tea? (Kahve mi yoksa çay mı içersin?)
 20. Does she work in the city center? (O, şehir merkezinde mi çalışır?)

İngilizce Simple Present Tense cümlelerde bir de genellikle zaman zarfları çok kullanılır.
Mesela Sabahları erken kalkarım, akşamları ders çalışırım, genellikle yüzmeye giderim, sık sık kitap okurum gibi cümlelerde bulunan genellikle, sık sık, sürekli, sabahları, akşamları, her gün, her hafta gibi zaman bildiren kelimeleri ise bundan sonraki derslerimizde göreceğiz.

Bu dersimizde İngilizce Geniş Zaman, İngilizce Simple Present Tense adlı konumuzu işlemiş olduk, bu dersimizde Affirmative yani olumlu cümleler üzerinde durduk. İleriki derslerimizde Simple Present Tense olumsuz ve Simple Present Tense soru cümlelerini de göreceğiz.

 

One thought on “İngilizce Simple Present Tense, İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı

Bir yanıt yazın