İngilizce selamlaşma ve vedalaşma cümleleri

Selamlaşma ve vedalaşma cümleleri, günlük iletişimde sıkça kullanılan ve sosyal etkileşimi başlatmak veya sonlandırmak için önemli olan dil yapılarıdır. Bu cümleler, iletişimdeki temel nezaket kurallarını yansıtarak, karşıdaki kişiyle olumlu bir ilişki kurmaya yardımcı olur. Herhangi bir dilde olduğu gibi, İngilizce’de de selamlaşma ve vedalaşma, iletişimin önemli bir parçasıdır. Karşınızdaki kişiye saygı göstermenin ve iletişime iyi bir başlangıç yapmanın bir yoludur. Bu derste, İngilizce’de selamlaşma ve vedalaşma için kullanılan çeşitli ifadeleri inceleyeceğiz. Günlük hayatta arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla karşılaştığımızda İngilizce nasıl selamlaşırız, nasıl hal hatır sorarız kısaca göreceğiz.
İngilizce konuşma kalıplarından selamlaşma ve vedalaşma cümlelerini öğrendikten sonra;

 • İngilizce olarak selamlaşabileceksiniz
 • İngilizce vedalaşabileceksiniz
 • İngilizce olarak iyi temennilerinizden bazılarını karşı tarafa iletebileceksiniz
 • İngilizce kelime hazneniz gelişecek

İngilizce Selamlaşma Cümleleri

Günlük Selamlaşmalar:

 • Hello: En yaygın selamlaşma ifadesidir. Hem resmi hem de gayri resmi ortamlarda kullanılabilir.
 • Hi: “Hello”dan daha samimi bir selamlaşmadır. Arkadaşlar ve aile arasında yaygın olarak kullanılır.
 • Hey: “Hi”dan daha da samimi bir selamlaşmadır. Yakın arkadaşlar ve aile arasında kullanılır.
 • Good morning: Sabahleyin kullanılan bir selamlaşmadır.
 • Good afternoon: Öğleden sonra kullanılan bir selamlaşmadır.
 • Good evening: Akşam kullanılan bir selamlaşmadır.

Resmi Selamlaşmalar:

 • Good day: Hem sabah hem de öğleden sonra kullanılan resmi bir selamlaşmadır.
 • How do you do?: Resmi bir selamlaşmadır. Genellikle ilk kez tanıştığınız kişilerle kullanılır.
 • Pleased to meet you: Tanışma sırasında kullanılan resmi bir selamlaşmadır.

İngilizce Vedalaşma Cümleleri

Günlük Vedalaşmalar:

 • Goodbye: En yaygın vedalaşma ifadesidir. Hem resmi hem de gayri resmi ortamlarda kullanılabilir.
 • Bye: “Goodbye”dan daha samimi bir vedalaşmadır. Arkadaşlar ve aile arasında yaygın olarak kullanılır.
 • See you later: Yakın bir zamanda tekrar görüşeceğiniz kişilere vedalaşırken kullanılır.
 • See you around: “See you later”dan daha az kesin bir vedalaşmadır.
 • Take care: Birine iyi dileklerinizi iletmek için kullanılır.

Resmi Vedalaşmalar:

 • Good day: Hem sabah hem de öğleden sonra kullanılan resmi bir vedalaşmadır.
 • It was nice meeting you: Tanıştığınız kişiden ayrılırken kullanılan resmi bir vedalaşmadır.
 • Goodbye and good luck: Birine iyi dileklerinizi iletmek için kullanılan resmi bir vedalaşmadır.

Ek İfadeler

 • How are you?: Selamlaşma sırasında karşınızdaki kişinin nasılsınız olduğunu sormak için kullanılır.
 • I’m fine, thank you. And you?: “How are you?” sorusuna verilen standart bir cevaptır.
 • Nice to meet you: Tanışma sırasında kullanılan bir ifadedir.
 • It was nice talking to you: Birisiyle konuştuktan sonra kullanılan bir ifadedir.

En çok kullanılan İngilizce selamlaşma ve vedalaşma cümleleri

Selamlaşma Cümleleri:

 1. “Hello!” – Merhaba!
 2. “Hi there!” – Merhaba!
 3. “Good morning!” – Günaydın!
 4. “Good afternoon!” – İyi günler!
 5. “Good evening!” – İyi akşamlar!
 6. “Hey, how’s it going?” – Selam, naber?
 7. “What’s up?” – Ne var ne yok?
 8. “How are you?” – Nasılsın?
 9. “Nice to see you!” – Seni görmek güzel!
 10. “Long time no see!” – Uzun zaman oldu!

Yanıtlar:

 1. “Hello! I’m doing well, thank you. How about you?” – Merhaba! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
 2. “Hi there! I’m good, thanks. How are you?” – Merhaba! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
 3. “Good morning! I’m doing fine, thank you. And you?” – Günaydın! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
 4. “Good afternoon! I’m doing well, thanks. How about yourself?” – İyi günler! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
 5. “Good evening! I’m fine, thank you. How are you doing?” – İyi akşamlar! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
 6. “Hey, it’s going great! How about you?” – Selam, her şey yolunda! Sen nasıl?
 7. “Not much, just hanging in there. How about yourself?” – Pek bir şey yok, işte takılıyorum. Sen nasılsın?
 8. “I’m good, thanks for asking!” – Ben iyiyim, sorduğun için teşekkür ederim.
 9. “Likewise, it’s nice to see you too!” – Ben de seni görmek güzel!

Vedalaşma Cümleleri:

 1. “Goodbye!” – Hoşça kal!
 2. “See you later!” – Sonra görüşürüz!
 3. “Take care!” – Kendine iyi bak!
 4. “Have a nice day!” – İyi günler dilerim!
 5. “See you soon!” – Yakında görüşürüz!
 6. “Farewell!” – Güle güle!
 7. “Bye for now!” – Şimdilik hoşça kal!
 8. “Catch you later!” – Sonra konuşuruz!
 9. “Until next time!” – Bir dahaki sefere kadar!
 10. “Take it easy!” – Rahat ol!

Yanıtlar:

 1. “Goodbye! Have a great day!” – Hoşça kal! Harika bir gün geçir!
 2. “See you later! Take care!” – Sonra görüşürüz! Kendine iyi bak!
 3. “Take care! See you soon!” – Kendine iyi bak! Yakında görüşürüz!
 4. “Have a nice day! Bye for now!” – İyi günler dilerim! Şimdilik hoşça kal!
 5. “See you soon! Farewell!” – Yakında görüşürüz! Güle güle!
 6. “Bye for now! Take it easy!” – Şimdilik hoşça kal! Rahat ol!
 7. “Catch you later! Until next time!” – Sonra konuşuruz! Bir dahaki sefere kadar!
 8. “Until next time! Goodbye!” – Bir dahaki sefere kadar! Hoşça kal!
 9. “Take it easy! See you soon!” – Rahat ol! Yakında görüşürüz!
 10. “Likewise! Take care!” – Ben de seni düşünüyorum! Kendine iyi bak!

İngilizce Selamlaşma ve Vedalaşma Diyalogları

Sabah:

Kişi 1: Good morning! (Günaydın!)

Kişi 2: Good morning! How are you? (Günaydın! Nasılsın?)

Kişi 1: I’m fine, thank you. And you? (İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?)

Kişi 2: I’m good, too. (Ben de iyiyim.)

Kişi 1: See you later! (Görüşürüz!)

Kişi 2: See you later! (Görüşürüz!)

Öğleden sonra:

Kişi 1: Good afternoon! (İyi öğleden sonralar!)

Kişi 2: Good afternoon! How are you doing? (İyi öğleden sonralar! Nasılsınız?)

Kişi 1: I’m doing well, thanks. (İyiyim, teşekkürler.)

Kişi 2: That’s great! (Harika!)

Kişi 1: I have to go now. Bye! (Artık gitmem gerekiyor. Hoşçakal!)

Kişi 2: Bye! (Hoşçakal!)

Akşam:

Kişi 1: Good evening! (İyi akşamlar!)

Kişi 2: Good evening! How was your day? (İyi akşamlar! Günün nasıl geçti?)

Kişi 1: It was a good day, thanks. (İyi bir gündü, teşekkürler.)

Kişi 2: I’m glad to hear that. (Bunu duyduğuma sevindim.)

Kişi 1: I’m tired. I’m going to bed. Good night! (Yorgunum. Yatağa gidiyorum. İyi geceler!)

Kişi 2: Good night! (İyi geceler!)

Ek İfadeler:

 • Hello: Selam
 • Hi: Merhaba
 • Bye: Hoşçakal
 • See you: Görüşürüz
 • Take care: Kendine iyi bak
 • Have a nice day: İyi günler
 • Have a good night: İyi geceler
 • Nice to meet you: Tanıştığımıza memnun oldum

Basit İngilizce selamlaşma ve vedalaşma diyalogları

Selamlaşma:

 1. Diyalog 1:
  • A: Hello! How are you? (Merhaba! Nasılsın?)
  • B: Hi! I’m good, thank you. And you? (Merhaba! Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?)
  • A: I’m good too, thanks. (Ben de iyiyim, teşekkürler.)
 1. Diyalog 2:
  • A: Hi there! How’s it going? (Selam! Nasıl gidiyor?)
  • B: Hey! Not bad, thanks. How about you? (Merhaba! Fena değil, teşekkür ederim. Sen nasılsın?)
  • A: I’m doing alright, thanks. (Ben de iyiyim, teşekkürler.)

Vedalaşma:

 1. Diyalog 1:
  • A: Well, it was nice talking to you. See you later! (Neyse, seninle konuşmak güzeldi. Sonra görüşürüz!)
  • B: Yeah, it was great chatting with you too! Bye! (Evet, seninle sohbet etmek güzeldi! Hoşça kal!)
  • A: Bye! (Hoşça kal!)
 1. Diyalog 2:
  • A: Alright, I’ll catch you later. (Tamam, sonra konuşuruz.)
  • B: Sure thing! Take care! (Tabii ki! Kendine iyi bak!)
  • A: You too! Bye! (Sen de! Hoşça kal!)

Bu tür diyaloglarla pratik yaparak, İngilizce selamlaşma ve vedalaşma konusunda daha da rahat edebilirsiniz.

İngilizce selamlaşma kelimeleri

İngilizce ve Türkçe selamlaşma kelimeleri:

 1. Hello – Merhaba
 2. Hi – Selam / Merhaba
 3. Hey – Merhaba / Selam
 4. Good morning – Günaydın
 5. Good afternoon – İyi günler / Tünaydın
 6. Good evening – İyi akşamlar
 7. Howdy – Selam (Amerikan İngilizcesi, informal)
 8. Greetings – Selamlar
 9. What’s up? – Ne var ne yok? (informal)
 10. How’s it going? – Nasıl gidiyor? (informal)
 11. How are you? – Nasılsın?
 12. Long time no see – Uzun zamandır görüşmedik
 13. What’s new? – Ne var ne yok? / Son haber ne? (informal)
 14. Yo – Selam (informal)
 15. Hi there – Selam / Merhaba
 16. What’s happening? – Neler oluyor? (informal)
 17. Good day – İyi günler
 18. Hiya – Selam
 19. How do you do? – Nasılsınız? (formal)
 20. Hey there – Merhaba / Selam
 21. How’s everything? – Her şey nasıl?
 22. Wassup? – Ne var? (informal)
 23. What’s cookin’? – Ne yapıyorsun? (informal)
 24. Good to see you – Seni görmek güzel

İngilizce selamlaşma ve vedalaşma cümleleri konu testi

Okuduğunuz konuyla ilgili testi çözmek için lütfen tıklayınız.

Bir yanıt yazın