Almanca artikel bulma

Almanca artikel bulma konusu yani Almanca artikelleri kolay yoldan bulma işi, öğrencilerimin bana en çok sorduğu sorulardan biridir. Almanca artikel bulma konu anlatımı isteği öğrencilerimden geldi. Almanca kelimelerin artikellerini kolay yoldan bulma mümkün müdür? Bir kelimeye bakınca artikelini şıp diye doğru tahmin edebilir miyiz? Almanca kelimelerin artikelini bilmenin bir formülü var mı?

Evet var. Aslına bakarsanız Almanca artikel bulma konusunda bazı genellemeler yapılabilir, bazı ip uçları verilebilir. Şöyle böyle özellikleri olan kelimelerin artikeli şudur, budur gibi bazı genel bilgiler verilebilir. İşte hangi tür kelimelerle hangi artikellerin kullanılacağına dair sizlere vereceğim tüyolar ve ip uçları sayesinde birçok kelimenin artikelini doğru bir şekilde tahmin edebileceksiniz.

Almanca artikel bulma konusunu ben 3’e ayıracağım. Birinci kısım Artikeli der olan kelimeleri kolay yoldan bulma, ikinci kısım artikeli das olan kelimeleri kolay yoldan bulma, üçüncü kısım ise artikeli die olan kelimeleri kolay yoldan bulma olacak.

Almanca der artikelini kolay yoldan bulma

 • Gün isimleri, ay ve mevsim isimleri der artikeliyle kullanılır.
 • Yön ve rüzgar isimleri der artikeliyle kullanılır.
 • Cinsiyeti erkek olan tüm canlıların isimleri (koç,boğa,horoz vs.) der artikeliyle kullanılır.
 • Tüm para birimleri der artikeliyle kullanılır.(die Mark:mark, das Pfund:sterlin,die Krone:kron hariç)
 • Otomobil markaları der artikeliyle kullanılır.
 • -ig – ing – ich – ast – and – ant – ent – en – eur – ier – iker – s – ist – ismus – or – är harfleriyle biten kelimeler der artikeliyle kullanılırlar.

Artikeli der olan kelimeleri kolay yoldan bulma konusunda yukarıda yapılan gruplama sayesinde birçok kelimenin artikelinin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Almanca die artikelini kolay yoldan bulma

 • Bütün dişi canlılar (das Weib:kadın ve das Mädchen:kız çocuğu hariç)
 • Hangi cinsten olursa olsun bütün isimlerin çoğul hali
 • Sayılar
 • Meyve, ağaç ve çiçek isimleri (der Apfel:elma hariç)
 • Son harfi -e olup da genelde iki heceli olan isimler
 • Bir geminin ismi ne olursa olsun artikeli die’dir.
 • Son harfleri; in, ion, ei, tät, heit, ung, schaft, keit, ere, elle, itis, ive, ose, a, ade, age, ette, ine, ie, sis, ik, ur, enz, ille, üre, anz olan isimler artikeli die olan isimlerdir.

Artikeli die olan kelimeleri kolay yoldan bulma konusunda yukarıda yapılan gruplama sayesinde birçok kelimenin artikelinin ne olduğunu ya da başka bir deyişle hangi kelimelerin artikelinin die olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz.

Almanca das artikelini kolay yoldan bulma

 • Hem dişi, hem de erkek canlılar için ortak kullanılan isimler ve her canlının yavrusu
 • Fiil veya sıfattan türetilme isimler
 • Kimyasal elementler
 • Sinema, cafe, otel gibi yerlerin isimleri
 • Son harfleri; ing, ma, icht, chen, tum, ett, tel, lein, ment, in olan isimler artikeli das olan isimlerdir.

Artikeli das olan kelimeleri kolay yoldan bulma konusunda yukarıda yapılan gruplama sayesinde birçok kelimenin artikelinin ne olduğunu ya da başka bir deyişle hangi kelimelerin artikelinin das olması gerektiğini tahmin edebilirsiniz.

Almanca artikeller nerede kullanılmaz?

Değerli arkadaşlar, Almancada bazı yerlerde isimlerin önünde artikel bulunmaz, bulunmasa da olur. Ya da şöyle diyelim; Almancada genel olarak bütün cins isimler artikellerle beraber kullanılır. Özel isimlerin ise artikeli yoktur. Fakat bazı durumlarda cins isimlerin artikelsiz kullanıldığını ya da özel isimlerin artikellerle beraber kullanıldığını görebilirsiniz.

Bu bölümde bu bir kaç istisnai durum hakkında bilgiler vereceğiz.

Almanca’da genel olarak şu durumlarda cins isimlerle artikel kullanılmayabilir:

 • Emir cümlelerinde
 • hitap cümlelerinde
 • gazetelerde
 • herhangi bir yerde yer alan ilanlarda
 • gazete manşetlerinde
 • veya haber başlıklarında
 • makale türü yazılarla
 • atasözü ve deyim niteliğindeki yazılarda

genel olarak artikel kullanılmayabilir.

Almanca artikeller nerede kullanılır?

Şu durumlarda ise özel isimler de artikellerle beraber kullanılır:

Bazı ülke isimlerinde : (die Türkei : Türkiye, die Vereinigten Staaten : ABD, die Niederlande : Hollanda, die Schweiz : İsviçre) isimleri daima artikellerle beraber kullanılır.

Bunun yanında özel isim olmasına rağmen,
cadde isimleri,
dağ isimleri,
göl isimleri,
deniz isimleri,
ırmak isimleri
ve bunun gibi yer isimleri de artikellerle beraber kullanılabilir.

Değerli arkadaşlar, artikellerin nerede kullanıldığını ve nerede kullanılmayabileceğini de yazdık. Tabii bu tür konular biraz ileri seviye sayılır ve bu konuyu ileriki derslerimizde, cümle kurumu derslerimizde daha iyi anlayabilirsiniz.Almanca dilbilgisinde artikeller, isimlerle doğru bir şekilde eşleştirilmelidir ve cümlenin anlamını etkilerler. Artikellerin doğru kullanımı, Almanca dilinde önemlidir çünkü yanlış artikel kullanımı, cümlenin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle Almanca öğrenirken artikellerin doğru kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Almanca artikellerin geçmişten günümüze gelişimi

Almanca artikeller, Almanca dilinin tarihi boyunca önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, Almanca’nın gelişimini ve evrimini anlamanın önemli bir parçasıdır.

Almanca’nın erken dönemlerinde, artikeller daha basitti. İsimlerin cinsiyetine göre iki tür artikel vardı: masculin (eril) ve feminin (dişil). Bu artikeller, ismin durumuna göre değişmezdi. Örneğin, “Mann” (adam) ismi için “der” artikeli kullanılırdı ve bu artikel, ismin özne, nesne, dolaylı tümleç veya iyelik gibi hangi durumda kullanıldığına bakılmaksızın aynı kalırdı.

Almanca’nın Orta Çağ’ında, artikeller daha karmaşık hale geldi. Nötr (nötr) cinsiyeti ortaya çıktı ve artikeller, ismin durumuna göre değişmeye başladı. Örneğin, “Buch” (kitap) ismi için “das” artikeli kullanılırdı ve bu artikel, ismin özne olduğu durumlarda “das”, nesne olduğu durumlarda “das” ve dolaylı tümleç veya iyelik gibi diğer durumlarda “dem” şeklinde değişirdi.

Almanca’nın Yeni Çağ’ında, artikeller günümüzdeki hallerine yakın bir şekle ulaştı. Belirsiz artikeller ortaya çıktı ve belirsiz artikellerin kullanımı yaygınlaştı. Ayrıca, bazı isimlerin cinsiyeti değişti. Örneğin, “Kind” (çocuk) ismi, başlangıçta feminin cinsiyetteydi, ancak günümüzde nötr cinsiyettedir.

Günümüzde, Almanca artikeller, isimlerin cinsiyetini ve durumunu belirtmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi unsurudur. Artikeller, Almanca’yı öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

Bir yanıt yazın