İngilizce İstek Bildirme ve Rica Cümleleri

İngilizce istek bildirme, rica etme cümleleri ve bu tür cümlelere veya taleplere verilecek cevapları öğreneceğiz. İstek bildirme ve rica cümleleri, iletişimde başkalarından bir şey istemek veya bir konuda yardım talep etmek için kullanılan önemli dil yapılarıdır. Bu yapılar, kişiler arasında etkili iletişim kurma ve uygun bir şekilde isteklerini ifade etme becerisini geliştirmeye yardımcı olur. İstek bildirme ve rica cümlelerini öğrenirken, doğru dil kullanımı, kibarlık ve saygı gibi faktörler de önemlidir.

Bu derste, İngilizce’de istek ve rica bildirmek için kullanılan çeşitli kalıpları ve ifadeleri inceleyeceğiz. Resmi ve gayri resmi ortamlarda farklı tonlarda istek ve rica nasıl ifade edilir, onu öğreneceğiz.

İstek bildirme ve rica cümlelerini oluştururken genellikle “could“, “would“, “can“, “please“, “may” gibi yardımcı fiiller ve “could you”, “would you”, “can you”, “please”, “may I” gibi yapılar kullanılır. Ayrıca, cümlelerin içeriğine göre uygun fiil ve nesneler de eklenmelidir. Örneğin:

 • “Could you please pass me the salt?”
 • “Would you mind closing the window, please?”
 • “Can you help me with my homework?”
 • “Please send me the report by the end of the day.”
 • “May I borrow your pen for a moment?”

İstek bildirme ve rica cümlelerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, cümlelerin kibar ve saygılı bir şekilde ifade edilmesi önemlidir. Bu nedenle, “please” gibi kibarlık ifadelerinin kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca, isteğin net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gereklidir. Karmaşık veya belirsiz ifadeler, iletişimi zorlaştırabilir.

Bir diğer önemli nokta, karşınızdaki kişinin ricasını kabul etme veya reddetme özgürlüğünü korumaktır. Bu nedenle, rica cümleleri genellikle “Would you mind…?” veya “Could you please…?” gibi seçenekler sunar ve karşı tarafa isteği reddetme veya kabul etme şansı verir.

Son olarak, istek bildirme ve rica cümlelerinde tonlama ve vurgu da önemlidir. İsteklerinizi nazik ve anlayışlı bir tonla iletmek, karşı tarafın isteğinizi daha olumlu bir şekilde karşılamasına yardımcı olabilir.

Bu genel prensiplere dikkat ederek, istek bildirme ve rica cümlelerini etkili bir şekilde kullanabilir ve iletişim becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Rica ve İstek Cümleleri Temel Kalıplar

Can ve Could

 • Can: Genellikle resmi olmayan ortamlarda ve basit istekler için kullanılır.

Örnekler:

 • Can you help me with this? (Bunda bana yardımcı olabilir misin?)
 • Can I borrow your pen? (Kalemini alabilir miyim?)
 • Could: Can’a göre daha nazik ve resmi bir ifadedir.

Örnekler:

 • Could you please open the window? (Pencereyi açabilir misiniz lütfen?)
 • Could I ask you a question? (Size bir soru sorabilir miyim?)

Would you mind?

 • Bir ricada bulunurken nazik ve kibar bir ifadedir.

Örnekler:

 • Would you mind helping me with this? (Bunda bana yardımcı olmanızın sakıncası var mı?)
 • Would you mind if I sat here? (Burada oturursam sorun olur mu?)

Do you mind if I…?

 • Would you mind? ile aynı anlamda kullanılır.

Örnekler:

 • Do you mind if I open the window? (Pencereyi açarsam sorun olur mu?)
 • Do you mind if I ask you a question? (Size bir soru sorabilir miyim?)

Daha Resmi İfadeler

Would you be so kind as to…?

 • Çok nazik ve resmi bir ricada bulunurken kullanılır.

Örnekler:

 • Would you be so kind as to help me with this? (Bunda bana yardımcı olmanız mümkün mü?)
 • Would you be so kind as to open the door for me? (Kapıyı benim için açar mısınız?)

would appreciate it if you could…

 • Bir ricada bulunurken minnettarlığınızı ifade eder.

Örnekler:

 • I would appreciate it if you could help me with this. (Bunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.)
 • I would appreciate it if you could send me the file. (Dosyayı bana gönderirseniz çok sevinirim.)

Diğer İfadeler

 • May I…? (Soru sormak için kullanılır)

Örnek:

 • May I ask you a question? (Size bir soru sorabilir miyim?)
 • I wonder if you could…? (Bir ricada bulunurken nazik bir ifadedir)

Örnek:

 • I wonder if you could help me with this. (Bunda bana yardımcı olabilir misiniz acaba?)
 • I’d be grateful if you could… (Bir ricada bulunurken minnettarlığınızı ifade eder)

Örnek:

 • I’d be grateful if you could send me the information. (Bilgileri bana gönderirseniz çok memnun olurum.)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Rica ve istek bildirirken ses tonunuz ve beden diliniz de önemlidir.
 • Resmi ortamlarda daha nazik ve resmi ifadeler kullanmak gerekir.
 • Kişiye yakınlığınıza göre uygun ifadeyi seçmeniz önemlidir.

Örnek Diyaloglar
Diyalog 1:

Kişi 1: Can you help me with this? (Bunda bana yardımcı olabilir misin?)

Kişi 2: Sure, what do you need? (Elbette, neye ihtiyacın var?)

Diyalog 2:

Kişi 1: Would you mind if I sat here? (Burada oturursam sorun olur mu?)

Kişi 2: No, not at all. (Hayır, tabii ki de değil.)

İngilizce örnek rica cümleleri

 1. Could you please open the door? – Lütfen kapıyı açar mısınız?
 2. Would you mind turning off the lights? – Işıkları kapatır mısınız?
 3. Can you help me carry these bags? – Bu torbaları taşımama yardımcı olabilir misiniz?
 4. Could you lend me your pen, please? – Lütfen kaleminizi ödünç verebilir misiniz?
 5. Would you please make me a cup of tea? – Lütfen bana bir fincan çay yapar mısınız?
 6. Can you please pass me the salt? – Lütfen bana tuzu uzatabilir misiniz?
 7. Would you mind if I borrowed your car for the weekend? – Hafta sonu için arabanızı ödünç alırsam sıkılır mısınız?
 8. Could you help me with my homework, please? – Lütfen ödevimde bana yardımcı olabilir misiniz?
 9. Would you mind speaking a bit more slowly? – Biraz daha yavaş konuşur musunuz, rahatsız olur musunuz?
 10. Can you please repeat what you just said? – Lütfen şimdi söylediğinizi tekrar eder misiniz?
 11. Could you please send me the report by tomorrow? – Lütfen raporu yarına kadar bana gönderebilir misiniz?
 12. Would you mind if I used your computer for a while? – Bilgisayarınızı bir süre kullanırsam sıkılır mısınız?
 13. Can you please hold the door for me? – Lütfen kapıyı benim için açık tutabilir misiniz?
 14. Could you please turn down the volume? – Lütfen sesi kısabilir misiniz?
 15. Would you mind if I took a picture with you? – Sizinle bir fotoğraf çeksem sıkılır mısınız?
 16. Can you please pass me the remote control? – Lütfen bana uzaktan kumandayı verebilir misiniz?
 17. Could you please explain that again? – Lütfen bunu tekrar açıklayabilir misiniz?
 18. Would you mind if I sat here? – Burada otursam sıkılır mısınız?
 19. Can you please tell me how to get to the nearest bank? – Lütfen en yakın bankaya nasıl gideceğimi söyler misiniz?
 20. Could you please help me find my keys? – Lütfen anahtarlarımı bulmama yardımcı olabilir misiniz?
 21. Would you mind passing me the salt? – Tuzu uzatsam sıkılır mısınız?
 22. Can you please check the email for me? – Lütfen e-postayı benim için kontrol edebilir misiniz?
 23. Could you please translate this document for me? – Lütfen bu belgeyi benim için çevirebilir misiniz?
 24. Would you mind if I brought a friend to the party? – Partiye bir arkadaşımı getirsem sıkılır mısınız?
 25. Can you please call a taxi for me? – Lütfen benim için bir taksi çağırabilir misiniz?
 26. Could you please wait for me here? – Lütfen burada beni bekleyebilir misiniz?
 27. Would you mind if I used your phone quickly? – Telefonunuzu kısa bir süreliğine kullanırsam sıkılır mısınız?
 28. Can you please pick up some groceries on your way home? – Lütfen eve dönerken birkaç market alabilir misiniz?
 29. Could you please lower your voice? – Lütfen sesinizi biraz daha kısabilir misiniz?
 30. Would you mind if I took a rain check on our meeting? – Buluşmamızı başka bir zamana ertelemem sıkıcı olur mu?
 31. Can you please remind me to call my mom later? – Lütfen sonra annemi aramamı hatırlatabilir misiniz?
 32. Could you please forward me the email you mentioned? – Lütfen bahsettiğiniz e-postayı bana iletebilir misiniz?
 33. Would you mind if I opened the window? – Pencereyi açsam sıkılır mısınız?
 34. Can you please show me how to use this software? – Lütfen bu yazılımı nasıl kullanacağımı gösterebilir misiniz?
 35. Could you please lend me your umbrella? – Lütfen şemsiyenizi ödünç verebilir misiniz?
 36. Would you mind if I turned on the air conditioning? – Klimayı açsam sıkılır mısınız?
 37. Can you please fill out this form for me? – Lütfen bu formu benim için doldurabilir misiniz?
 38. Could you please help me move this table? – Lütfen bu masayı taşımama yardımcı olabilir misiniz?
 39. Would you mind if I took a quick break? – Kısa bir mola versem sıkılır mısınız?
 40. Can you please give me some advice on this matter? – Lütfen bu konuda bana bir tavsiye verebilir misiniz?

İngilizce basit rica cümleleri

 1. Can you help me? (Bana yardımcı olabilir misin?)
 2. Could you please pass the salt? (Tuzluğu verir misin lütfen?)
 3. Would you mind opening the window? (Pencereyi açar mısın?)
 4. Do you mind if I sit here? (Burada oturursam sorun olur mu?)
 5. Could you please turn down the music? (Müzik sesini biraz kısar mısın?)
 6. Would you mind helping me with this project? (Bu projede bana yardımcı olman sakıncası var mı?)
 7. Can you lend me a hand? (Bana biraz yardım edebilir misin?)
 8. Could you please give me a lift? (Beni alabilir misin?)
 9. Would you mind moving your car? (Arabanı biraz kaydırabilir misin?)
 10. Do you mind if I ask you a question? (Sana bir soru sorabilir miyim?)

İngilizce resmi rica cümleleri

I would be grateful if you could help me. (Bana yardımcı olursanız çok sevinirim.)

I would appreciate it if you could send me the file. (Dosyayı bana gönderirseniz çok memnun olurum.)

Would it be possible for you to help me with this? (Bunda bana yardımcı olmanız mümkün mü?)

I would be very grateful if you could spare a few minutes. (Birkaç dakikanızı ayırırsanız çok sevinirim.)

İngilizce nazik rica cümleleri

Would you be so kind as to help me? (Bana yardımcı olmanız mümkün mü?)

I wonder if you could help me with this. (Bunda bana yardımcı olabilir misiniz acaba?)

I’d be grateful if you could send me the information. (Bilgileri bana gönderirseniz çok memnun olurum.)

Would you mind terribly if I asked you a favor? (Bir ricada bulunursam çok gücenir misiniz?)

I’d be very grateful for your assistance. (Yardımınız için çok minnettar olurum.)

İngilizce Özel Rica Cümleleri

Could you please hold the door for me? (Kapıyı benim için tutabilir misin?)

Could you please take a look at this? (Buna bir bakar mısın?)

Would you mind checking the time? (Saate bakar mısın?)

Do you mind if I borrow your pen? (Kalemini alabilir miyim?)

Could you please make me a cup of tea? (Bana bir bardak çay yapar mısın?)

İngilizce sık kullanılan basit rica cümleleri

 1. Could you open the window?
  • Pencereyi açar mısınız?
 2. Would you turn off the lights?
  • Işıkları kapatır mısınız?
 3. Can you help me, please?
  • Yardım eder misiniz?
 4. Could you lend me your book?
  • Kitabını bana ödünç verebilir misiniz?
 5. Would you make me some tea?
  • Bana bir fincan çay yapar mısınız?
 6. Can you pass me the salt?
  • Tuzu uzatır mısınız?
 7. Could you send me the report?
  • Raporu bana gönderebilir misiniz?
 8. Would you mind if I borrowed your car?
  • Arabanızı ödünç alırsam sıkılır mısınız?
 9. Can you help me with my homework?
  • Ödevimde bana yardımcı olabilir misiniz?
 10. Could you repeat that, please?
  • Lütfen bunu tekrar edebilir misiniz?

 

3 thoughts on “İngilizce İstek Bildirme ve Rica Cümleleri

Bir yanıt yazın