İngilizce Basit Olumlu Tanım Cümleleri

İngilizce basit düz cümleleri göreceğiz bu derste. Bu gibi cümlelere İngilizce to be cümleleri, İngilizce tanım cümleleri de denir. Bu dersimizden önceki ingilizce derslerimizde bir çok kelime grupları gördük, mesela ingilizce meyveleri, sebzeleri, ingilizce sayıları, hastalık isimlerini, şahıs zamirlerini, ingilizce meslekleri ve spor dalları gibi birçok dersi gördük. O derslerimizde verdiğimiz kelimelerin iyi öğrenilmesi gerektiğini söylemiştik. O öğrenilen kelimeleri cümle içinde kullanabileceğinizi belirtmiştik ve o kelimelerin bize cümle içinde kullanmak için malzeme olacağını da belirtmiştik.

İşte şimdi o öğrendiğimiz birçok kelimeyi cümle içinde kullanma zamanı geldi. Şimdi İngilizcede basit cümle yapılarını göreceğiz ve daha önce öğrendiğimiz kelimeleri kullanacağız. Daha önce ingilizce şahıs zamirlerini, artikelleri ve kelimeleri işlediğimiz için burada detaya yer vermeyeceğiz ve direkt olarak cümle kurulumunu göreceğiz.

Şimdi İngilizcedeki en temel, en basit cümle yapıları yani tanım cümlelerini (isim cümleleri de denir) göreceğiz.

İngilizce tanım cümleleri

İngilizce tanım cümlelerinde temel kalıbımız:

ÖZNE + YÜKLEM

ŞAHIS ZAMİRİ + AM/IS/ARE + A/AN + NESNE

(nesnemiz ve eki yüklem yerine geçecektir)

Olumlu basit isim cümleleri, bir nesnenin veya bir şeyin sadece ne olduğunu veya hangi özelliğe sahip olduğunu açıklar. İsim cümleleri, bir özne (subject) ile bir isim (noun) arasında basit bir ilişki kurar. Aşağıda, olumlu basit isim cümleleri hakkında bilgi veren bazı örnekler bulunmaktadır:

 • The cat is cute. (Kedi sevimlidir.)
  • Bu cümlede “The cat” (Kedi) özne, “is” (ise) fiil ve “cute” (sevimli) isimdir. Cümlenin temel amacı kedinin sevimli olduğunu belirtmektir.
 • Flowers bloom in spring. (Çiçekler ilkbaharda açar.)
  • Burada “Flowers” (Çiçekler) özne, “bloom” (açar) fiil ve “spring” (ilkbahar) ise isimdir. Cümlenin amacı çiçeklerin ne zaman açtığını ifade etmektir.
 • My friend is a doctor. (Arkadaşım bir doktordur.)
  • Bu örnekte “My friend” (Arkadaşım) özne, “is” (ise) fiil ve “a doctor” (bir doktor) ise isimdir. Cümlenin amacı arkadaşın doktor olduğunu belirtmektir.
 • The book is interesting. (Kitap ilginçtir.)
  • Burada “The book” (Kitap) özne, “is” (ise) fiil ve “interesting” (ilginç) ise isimdir. Cümlenin amacı kitabın ilginç olduğunu ifade etmektir.
 • Music soothes the soul. (Müzik ruhu sakinleştirir.)
  • Bu cümlede “Music” (Müzik) özne, “soothes” (sakinleştirir) fiil ve “the soul” (ruhu) ise isimdir. Cümlenin amacı müziğin ruhu nasıl sakinleştirdiğini açıklamaktır.

Olumlu basit isim cümleleri, nesneleri veya kavramları tanımlamak veya açıklamak için kullanılır. Bu cümlelerin yapısı genellikle özne + fiil + isim şeklindedir ve cümlenin temel amacı belirli bir bilgiyi iletmektir.

İngilizce olumlu basit isim (tanım) cümleleri, bir özne ve bir yüklemden oluşur. Yüklem, to be fiilidir ve öznenin durumunu, niteliğini veya özelliğini belirtir.

 • The cat | is | black
 • She | is | beautiful
 • The house | is | big

Özne, cümlenin eylemini yapan veya eylemin yapıldığı kişi veya nesnedir. Yüklem, cümlenin eylemini veya durumu ifade eden fiildir.

to be fiilinin öznelerine göre çekimi aşağıdaki gibidir:

Subject Present Tense
I am
you are
he is
she is
it is
we are
they are

Örnek:

 • I am a student.
 • You are a good friend.
 • He is a doctor.
 • She is a teacher.
 • It is a book.
 • We are happy.
 • They are tired.

İngilizce olumlu basit isim (tanım) cümlelerinde, özne ve yüklemden başka unsurlar da bulunabilir. Bu unsurlar, cümleye ek bilgi veya açıklama katabilir.

Örnek:

 • The cat that is sitting on the chair is black.
 • She is a beautiful woman with long, blonde hair.
 • The house that is next to the park is big.

Bu cümlelerde, that bağlacı, özne ve yüklem arasındaki ilişkiyi belirtir. with long, blonde hair ve that is next to the park ifadeleri, özneyi daha ayrıntılı olarak tanımlar. İngilizce olumlu basit isim (tanım) cümleleri, günlük konuşma ve yazışmalarda sıklıkla kullanılır. Bu cümleler, herhangi bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılabilir.

İngilice Tanım Cümlelerine Örnekler:

 • The book is interesting.
  • “Kitap ilginçtir.”
 • That car is fast.
  • “O araba hızlıdır.”
 • Her friend is supportive.
  • “Her arkadaş destekleyicidir.”
 • This movie is entertaining.
  • “Bu film eğlencelidir.”
 • The restaurant is crowded.
  • “Restoran kalabalıktır.”
 • My dog is friendly.
  • “Benim köpeğim dostça davranır.”
 • Those flowers are beautiful.
  • “O çiçekler güzeldir.”
 • The teacher is knowledgeable.
  • “Öğretmen bilgilidir.”
 • His sister is talented.
  • “Onun kız kardeşi yeteneklidir.”
 • The house is spacious.
  • “Ev ferahdır.”

Bu örneklerde görüldüğü gibi, ismi veya nesneyi tanımlayan sıfatlar, isimden önce gelir ve nesnenin özelliklerini veya durumunu belirtir. Olumlu basit isim cümleleri, genellikle nesnenin veya ismin olumlu bir nitelik taşıdığını ifade etmek için kullanılır.

İngilizce temel tanım cümlelerine daha farklı örnekler vereceğiz, dikkatle inceleyiniz.

İngilizce basit cümle örnekleri

I am a student : Ben bir öğrenciyim

You are a student : Sen bir öğrencisin

He is a student : O (erkek) bir öğrencidir

She is a student : O (bayan) bir öğrencidir

We are students : Biz öğrenciyiz

You are students : Siz öğrencisiniz

They are students : Onlar öğrencidir.

I am a doctor : Ben bir doktorum

I am an engineer : Ben bir mühendisim

I am an actor : Ben bir aktörüm

You are a gardener : Sen bir bahçıvansın

He is a grocer : O bir bakkaldır

She is a ballerina : O bir balerindir

It is a cat : O bir kedidir

It is a elephant : O bir fildir

It is an apricot : O bir kayısıdır

It is an avacado : O bir avakadodur

It is a carrot : O bir havuçtur

We are bankers : Bizler bankacıyız

You are farmers : Sizler çiftçisiniz

They are doctors : Onlar doktordur

Hasan is a boy : Hasan bir çocuktur

Fatıma is a girl : Fatıma bir kızdır

Ali is a man : Ali bir adamdır

İngilizce olumlu basit isim (tanım) cümleleri, özne ve yüklemden oluşan en basit cümle türüdür. Özne, genellikle bir isim veya zamirdir. Yüklem ise, öznenin eylemini veya durumunu ifade eden bir fiildir. Olumlu basit isim cümlelerinde, özne yüklemden önce gelir. Yüklem ise, özneyi tanımlayan veya onunla ilgili bir eylemi ifade eden bir fiildir. Şimdi daha farklı örnek cümleler yazalım.

İşte İngilizce basit tanım cümlelerine ve Türkçe çevirilerine örnekler.

Türkçe İngilizce Basit Tanım Cümleleri

 • The book is interesting.
  • “Kitap ilginçtir.”
 • Her mother is caring.
  • “Onun annesi şefkatlidir.”
 • The sky is clear today.
  • “Gökyüzü bugün açıktır.”
 • This cake is delicious.
  • “Bu pasta lezzetlidir.”
 • His car is expensive.
  • “Onun arabası pahalıdır.”
 • The movie is entertaining.
  • “Film eğlencelidir.”
 • My cat is playful.
  • “Benim kedim oyuncudur.”
 • The beach is beautiful.
  • “Plaj güzeldir.”
 • Their children are talented.
  • “Onların çocukları yeteneklidir.”
 • This guitar is old.
  • “Bu gitar eski.”
 • The restaurant is busy.
  • “Restoran meşguldür.”
 • The teacher is patient.
  • “Öğretmen sabırlıdır.”
 • His job is interesting.
  • “Onun işi ilginçtir.”
 • The garden is well-maintained.
  • “Bahçe iyi bakımlıdır.”
 • Their dog is friendly.
  • “Onların köpeği dostça davranır.”
 • The weather is nice today.
  • “Hava bugün güzel.”
 • My sister is helpful.
  • “Benim kız kardeşim yardımseverdir.”
 • The city is vibrant.
  • “Şehir canlıdır.”
 • His apartment is spacious.
  • “Onun dairei geniştir.”
 • The painting is beautiful.
  • “Tablo güzeldir.”
 • Their friends are supportive.
  • “Onların arkadaşları destekleyicidir.”
 • The cup is empty.
  • “Bardak boştur.”
 • Her dress is elegant.
  • “Onun elbisesi şık.”
 • The food is delicious here.
  • “Yemekler burada lezzetlidir.”
 • This watch is expensive.
  • “Bu saat pahalıdır.”
 • The mountain is breathtaking.
  • “Dağ nefes kesicidir.”
 • My phone is new.
  • “Benim telefonum yeni.”
 • The music is soothing.
  • “Müzik sakinletir.”
 • Their house is cozy.
  • “Onların evi sıcaktır.”
 • The forest is peaceful.
  • “Orman huzurludur.”
 • His bike is fast.
  • “Onun bisikleti hızlıdır.”
 • The beauty is natural.
  • “Güzellik doğaldır.”
 • The lake is serene.
  • “Göl sakinledir.”
 • My shoes are comfortable.
  • “Benim ayakkabılarım rahattır.”
 • The coffee is strong.
  • “Kahve güçlüdür.”
 • The river is crystal clear.
  • “Nehir berraktır.”
 • Their smiles are infectious.
  • “Onların gülüşleri bulaşıcıdır.”
 • The bookstore is well-stocked.
  • “Kitapçı iyi stokludur.”
 • His advice is valuable.
  • “Onun tavsiyesi değerlidir.”
 • The sunrise is breathtaking.
  • “Güneşin doğuşu nefes kesicidir.”

Bu örnekler, nesneleri veya kavramları tanımlamak için kullanabileceğiniz İngilizce tanım cümlelerine örneklerdir.

Değerli arkadaşlar, bu dersimizde vereceğimiz örnekler bu kadar. Sanırız konu iyice anlaşılmıştır. Bazı kelimelerin çoğullarını kullandık, biz, siz, onlar gibi çoğul öznelerde çoğul isimler kullanılır, bu çoğul meselesini önümüzdeki derste göreceğiz. İngilizce isimleri çoğul yapmak gayet basittir, bu konuyu da önümüzdeki derste sizlerle birlikte işleyeceğiz. Şimdilik I, you ve he, she, it öznelerinin tekil, we, you ve they öznelerinin ise çoğul olduğunu zaten biliyorsunuz. Üstün başarı dileklerimizle.

2 thoughts on “İngilizce Basit Olumlu Tanım Cümleleri

Bir yanıt yazın