İngilizce ailemiz, İngilizce aile bireyleri ve akrabalar

İngilizce ailemizi tanıtma, aile bireyleri ve akrabalarımızı öğrenme, İngilizce ailemiz hakkında bilgiler verme gibi konuları bu dersimizde göreceğiz.

Aile: Aile, bir araya gelerek hayatlarını paylaşan bir grup insandan oluşur. Aile üyeleri, ebeveynler, çocuklar, kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar, teyzeler, amcalar, yeğenler ve kuzenler gibi yakın akrabaları içerir.

İngilizce Aile Bireyleri ve akrabalar: Yeni Başlayanlar İçin Kapsamlı Ders

Hedefler:

 • Aile bireylerinin İngilizce isimlerini ve telaffuzlarını öğrenmek
 • Aile üyelerini tanımlayan basit cümleler kurabilmek
 • Aile üyeleriyle ilgili basit diyaloglar kurabilmek

İngilizce aile bireyleri

 1. Parents (Ebeveynler):
  • Father (Baba)
  • Mother (Anne)
  • Dad (Baba)
  • Mom (Anne)
  • Daddy (Baba)
  • Mommy (Anne)
 1. Children (Çocuklar):
  • Son (Oğul)
  • Daughter (Kız)
  • Boy (Erkek çocuk)
  • Girl (Kız çocuk)
 1. Siblings (Kardeşler):
  • Brother (Erkek kardeş)
  • Sister (Kız kardeş)
  • Sibling (Kardeş)
 1. Grandparents (Büyükanne ve Büyükbaba):
  • Grandfather (Büyükbaba)
  • Grandmother (Büyükanne)
  • Grandpa (Dede)
  • Grandma (Nene)
  • Granddad (Dede)
  • Granny (Nine)
 1. Extended Family (Geniş Aile):
  • Uncle (Amca)
  • Aunt (Hala)
  • Nephew (Yeğen)
  • Niece (Yeğen kızı)
  • Cousin (Kuzen)
 1. In-Laws (Kayınvalideler ve Kayınpederler):
  • Father-in-law (Kayınpeder)
  • Mother-in-law (Kayınvalide)
  • Brother-in-law (Kayınbirader)
  • Sister-in-law (Gelin/damat kardeşi)
 1. Other Relatives (Diğer Akrabalar):
  • Cousin (İkinci derece kuzen)
  • Nephew-in-law (Yeğenin eşi)
  • Niece-in-law (Yeğen kızının eşi)

Bu liste, aile içindeki farklı ilişki ve rolleri kapsamaktadır. Her bir aile üyesi veya akraba, farklı bir rol ve öneme sahiptir ve bu roller, aile içi iletişimi ve ilişkileri şekillendirir.

İngilizce Aile Bireyleri ve Örnek Cümleler

 1. Ebeveynler:
 • Father: Baba
 • Mother: Anne

Örnek Cümleler:

 • My father is a doctor. (Babam doktor.)
 • My mother is a teacher. (Annem öğretmen.)
 1. Çocuklar:
 • Son: Oğul
 • Daughter: Kız

Örnek Cümleler:

 • I have two sons. (İki oğlum var.)
 • I have one daughter. (Bir kızım var.)
 1. Kardeşler:
 • Brother: Kardeş (erkek)
 • Sister: Kardeş (kız)

Örnek Cümleler:

 • I have one brother and one sister. (Bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var.)
 • My brother is older than me. (Kardeşim benden büyük.)
 1. Büyükanne ve Büyükbabalar:
 • Grandfather: Dede
 • Grandmother: Nine

Örnek Cümleler:

 • My grandfather is a retired engineer. (Dedem emekli mühendis.)
 • My grandmother is a great cook. (Ninem harika yemek yapar.)
 1. Teyzeler ve Amcalar:
 • Aunt: Teyze
 • Uncle: Amca

Örnek Cümleler:

 • I have two aunts and one uncle. (İki teyzem ve bir amcam var.)
 • My aunt lives in another city. (Teyzem başka bir şehirde yaşıyor.)
 1. Yeğenler:
 • Nephew: Yeğen (erkek)
 • Niece: Yeğen (kız)

Örnek Cümleler:

 • I have two nephews and one niece. (İki erkek yeğenim ve bir kız yeğenim var.)
 • My niece is very smart. (Yeğenim çok zeki.)
 1. Kuzenler:
 • Cousin: Kuzen

Örnek Cümleler:

 • I have many cousins. (Birçok kuzenim var.)
 • My cousin is my best friend. (Kuzenim en yakın arkadaşım.)

Aile Üyeleriyle İlgili Ek Bilgiler:

 • Spouse: Eş
 • Partner: Eş (gayri resmi)
 • In-laws: Eşin akrabaları
 • Step-parent: Üvey ebeveyn
 • Step-child: Üvey çocuk
 • Half-brother/sister: Üvey kardeş

Örnek Cümleler:

 • My parents are married. (Annem ve babam evli.)
 • My sister is married and has two children. (Kız kardeşim evli ve iki çocuğu var.)
 • My uncle is my mother’s brother. (Amcam annemin kardeşi.)

Aileyle İlgili Faydalı İfadeler:

 • Family tree: Aile ağacı
 • Family history: Aile geçmişi
 • Family reunion: Aile birleşimi
 • Family vacation: Aile tatili
 • Family values: Aile değerleri

İngilizce basit aile tanıtma cümleleri

Şimdi basit aile tanıtma cümleleri yazalım. Sayfanın daha altlarında çok daha uzun cümleler bulabileceksiniz.

 1. Babamız (Father):
 • My father is a doctor. He works at the hospital. (Babamız bir doktor. Hastanede çalışıyor.)
 1. Annemiz (Mother):
 • My mother is a teacher. She teaches English at the high school. (Annemiz bir öğretmen. Lisede İngilizce dersleri veriyor.)
 1. Kardeşlerimiz (Siblings):
 • My brother is a student. He is studying engineering at the university. (Erkek kardeşim öğrenci. Üniversitede mühendislik okuyor.)
 • My sister works as a lawyer. She has her own law firm. (Kız kardeşim avukat olarak çalışıyor. Kendi hukuk bürosu var.)

İngilizce aile bireylerini tanıtma cümleleri

My family consists of five members: my father, mother, two sisters, and myself. My father is a hardworking engineer who works for a construction company. He is responsible for managing projects and ensuring that they are completed on time. My mother is a dedicated homemaker who takes care of our household chores and looks after the family’s needs. She is also passionate about gardening and spends a lot of time tending to her plants.

Benim ailem beş üyeden oluşuyor: babam, annem, iki kız kardeşim ve ben. Babam, bir inşaat şirketi için çalışan çalışkan bir mühendis. Projeleri yönetmek ve zamanında tamamlanmasını sağlamak onun sorumluluğunda. Annem, ev işleriyle ilgilenen ve ailemizin ihtiyaçlarına bakan özverili bir ev hanımı. Ayrıca bahçecilik konusunda tutkulu ve bitkilerine bakmak için çok zaman harcıyor.

I have two sisters who are both pursuing their education. My older sister is studying medicine at university with the goal of becoming a doctor. She is incredibly determined and hardworking, always striving to achieve her dreams. My younger sister is still in high school, where she excels in her studies and actively participates in extracurricular activities.

İki kız kardeşim de eğitimlerini sürdürüyor. Büyük kız kardeşim, doktor olma hedefiyle üniversitede tıp okuyor. İnanılmaz derecede kararlı ve çalışkan, her zaman hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Küçük kız kardeşim hala lisede, burada derslerinde başarılı ve ders dışı etkinliklere aktif olarak katılıyor.

As a family, we enjoy spending quality time together. On weekends, we often go on outings to parks or museums, or simply relax at home watching movies or playing board games. During holidays, we like to travel to new places and explore different cultures. Our family dinners are also special occasions where we gather around the table to share stories and laughter.

Aile olarak birlikte kaliteli zaman geçirmekten keyif alıyoruz. Hafta sonları genellikle parklara veya müzelere gezilere çıkarız ya da sadece evde film izler ya da masa oyunları oynarız. Tatillerde ise yeni yerlere seyahat edip farklı kültürleri keşfetmekten hoşlanıyoruz. Aile yemeklerimiz de etrafında toplanıp hikayeler ve kahkahaları paylaştığımız özel zamanlardır.

Our family values include honesty, respect, and kindness towards others. We believe in supporting each other through both good times and challenges. Communication is important to us, and we make an effort to listen to each other’s thoughts and concerns. We celebrate each other’s achievements and provide encouragement during difficult moments.

Aile değerlerimiz arasında dürüstlük, saygı ve başkalarına karşı iyilik bulunmaktadır. Hem iyi zamanlarda hem de zorluklarla karşılaşıldığında birbirimizi desteklemeye inanıyoruz. İletişim bizim için önemli ve birbirimizin düşüncelerini ve endişelerini dinlemek için çaba sarf ediyoruz. Birbirimizin başarılarını kutluyor ve zor anlarda cesaretlendiriyoruz.

In conclusion, my family is the foundation of my life, providing love, support, and guidance every step of the way. I am grateful for the bond we share and the memories we create together. Through thick and thin, we stand united, ready to face whatever challenges come our way.

Ailem, hayatımın temelidir ve her adımda sevgi, destek ve rehberlik sağlar. Paylaştığımız bağa ve birlikte yarattığımız anılara minnettarım. Zorluklarla karşılaşsak bile birlikte ayakta dururuz ve karşılaştığımız her zorluğa hazırız.

İngilizce aile tanıtma cümleleri

My mother’s name is Ayşe. She is 50 years old and a teacher. She has been working at the same school for 25 years and loves her students. She is patient, caring and knowledgeable. She enjoys reading and knitting in her free time.

Annem Ayşe, 50 yaşında ve bir öğretmen. 25 yıldır aynı okulda çalışıyor ve öğrencilerini çok seviyor. Sabırlı, şefkatli ve bilgili bir insan. Boş zamanlarında kitap okumayı ve örgü örmeyi seviyor.

My father’s name is Mehmet. He is 55 years old and a doctor. He has a busy work schedule, but always makes time for our family. He is intelligent, hardworking and helpful. He enjoys playing football and reading books.

Babam Mehmet, 55 yaşında ve bir doktor. Yoğun bir çalışma temposuna sahip olsa da, her zaman ailemiz için zaman ayırır. Zeki, çalışkan ve yardımsever bir insan. Futbol oynamayı ve kitap okumayı seviyor.

My older sister is Elif. She is 30 years old and a lawyer. She is a successful and ambitious person. She is also creative and artistic. She enjoys painting and listening to music.

Ablam Elif, 30 yaşında ve bir avukat. Başarılı ve hırslı bir insan. Aynı zamanda yaratıcı ve sanatsal yönü de var. Resim yapmayı ve müzik dinlemeyi seviyor.

My brother is Deniz. He is 25 years old and a student. He is a fun and outgoing person. He enjoys meeting new people and traveling. He also enjoys playing sports and watching movies.

Kardeşim Deniz, 25 yaşında ve bir öğrenci. Eğlenceli ve girişken bir insan. Yeni insanlarla tanışmayı ve seyahat etmeyi seviyor. Spor yapmayı ve film izlemeyi de seviyor.

I am Elif. I am 20 years old and a student. I am a friendly and adventurous person. I enjoy trying and discovering new things. I like reading books, watching movies and spending time in nature.

Ben Elif, 20 yaşındayım ve bir öğrenciyim. Arkadaş canlısı ve maceracı bir insanım. Yeni şeyler denemeyi ve keşfetmeyi seviyorum. Kitap okumayı, film izlemeyi ve doğada vakit geçirmeyi seviyorum.

İngilizce ailem hakkında tanıtım cümlesi

Ailem Hakkında

My parents are the most amazing people in the world. They have been married for over 30 years and they are still as in love as they were on their wedding day. My mom is a stay-at-home mom and she takes care of me and my younger brother. She is the most caring and nurturing person I know. She is always there for me when I need her and she always knows how to make me feel better. My dad is a doctor and he works very hard to provide for our family. He is the most intelligent and hardworking person I know. He is always there to support me and he always gives me the best advice.

I am so grateful to have such wonderful parents. They have taught me so much about life and they have always been there for me. I love them more than anything in the world.

Türkçe Çevirisi:

Ailem dünyadaki en harika insanlar. 30 yılı aşkın süredir evliler ve hala düğün günkü gibi aşıklar. Annem ev hanımı ve benimle küçük erkek kardeşimle ilgileniyor. Tanıdığım en şefkatli ve besleyici insan. İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda ve her zaman kendimi daha iyi hissettirmenin bir yolunu buluyor. Babam doktor ve ailemizi geçindirmek için çok çalışıyor. Tanıdığım en zeki ve çalışkan insan. Beni her zaman desteklemek için orada ve her zaman bana en iyi tavsiyeyi veriyor.

Böyle harika anne babalara sahip olduğum için çok minnettarım. Bana hayat hakkında çok şey öğrettiler ve her zaman yanımda oldular. Dünyadaki her şeyden çok seviyorum.

İngilizce babamızı tanıtma cümlesi

My dad is the coolest dad ever. He’s like a superhero to me. He goes to work every day to make sure we have everything we need. He’s a firefighter, so he helps save people’s lives and keeps our city safe. Sometimes he comes home tired and covered in soot, but he always has a big smile on his face. On his days off, we like to play catch in the backyard or go on bike rides together. He’s really good at fixing things too. He’s taught me how to change a tire and build a birdhouse. I love my dad more than anything in the world. He’s my role model and my best friend.

Babam en harika babadır. Benim için bir süper kahramandır. Her gün işe gider ve ihtiyacımız olan her şeye sahip olmamızı sağlar. Bir itfaiyeci, yani insanların hayatını kurtarır ve şehrimizi güvende tutar. Bazen yorgun ve dumanla kaplı olarak eve gelir, ama yüzünde her zaman büyük bir gülümseme vardır. İzin günlerinde, arka bahçede yakalamaca oynarız veya birlikte bisiklet süreriz. Ayrıca şeyleri tamir etmede gerçekten iyidir. Bana lastiği nasıl değiştireceğimi ve bir kuş evi nasıl yapacağımı öğretti. Babamı dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. O benim rol modelim ve en iyi arkadaşımdır.

My father is the best teacher in the world. He’s so smart and knows everything about everything. He teaches history at the high school, and all of his students love him. He’s really funny too, and he always makes learning fun. Sometimes he stays up late grading papers or preparing lessons, but he never complains. He’s always there for his students, no matter what. On weekends, we like to go to the library together or visit museums. He’s taught me so much about the world and how to be a good person. I’m so proud to be his son.

Babam dünyanın en iyi öğretmenidir. Çok zeki ve her konuda her şeyi bilir. Lisede tarih öğretiyor ve tüm öğrencileri onu çok seviyor. Ayrıca gerçekten komik ve daima öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Bazen geç saatlere kadar kağıtları düzeltir veya dersler hazırlar, ama hiç şikayet etmez. Ne olursa olsun her zaman öğrencileri için oradadır. Hafta sonları birlikte kütüphaneye gitmeyi veya müzeleri ziyaret etmeyi severiz. Bana dünyayı ve iyi bir insan olmayı öğrettiği için çok gurur duyuyorum.

İngilizce annemizi tanıtalım

My mother is the most amazing doctor ever. She’s like a real-life superhero. She works at the hospital, helping sick people get better every day. She’s really kind and caring, and all of her patients love her. Sometimes she has to work long hours and come home late, but she never complains. She’s always there for me too, even when she’s tired. On her days off, we like to go for walks in the park or bake cookies together. She’s taught me so much about helping others and being compassionate. I’m so lucky to have her as my mom.

Annem dünyanın en harika doktorudur. Gerçek bir süper kahramandır. Hastanede çalışıyor, her gün hastalara daha iyi olmaları için yardım ediyor. Gerçekten nazik ve ilgili ve tüm hastalar onu çok seviyor. Bazen uzun saatler çalışmak zorunda kalır ve geç saatlerde eve gelir, ama hiç şikayet etmez. Benim için de her zaman burada, hatta yorgunken bile. İzin günlerinde, parkta yürümek veya birlikte kurabiye pişirmekten hoşlanırız. Bana başkalarına yardım etme ve merhametli olma konusunda çok şey öğretti. Onu annem olarak sahip olduğum için çok şanslıyım.

Annem Hakkında

My mother is the most amazing woman I know. She is the glue that holds our family together. She is always there for us, no matter what. She is the first person we call when we have good news to share, and she is the first person we turn to when we need help or a shoulder to cry on.

My mom is a stay-at-home mom, and she has dedicated her life to taking care of our family. She cooks our meals, cleans our house, helps us with our homework, and drives us to our extracurricular activities. She is always there to support us, no matter what we do.

My mom is the most caring and compassionate person I know. She always puts others before herself, and she is always willing to help those in need. She is a volunteer at our local soup kitchen, and she donates clothes and toys to children in need. She is a true inspiration to me, and I am so grateful to have her as my mom.

I love my mom more than anything in the world. She is my best friend, my confidante, and my role model. I am so lucky to have her in my life.

Türkçe Anlamı:

Annem tanıdığım en harika kadın. Ailemizi bir arada tutan yapıştırıcı gibidir. Ne olursa olsun her zaman yanımızdadır. İyi haberlerimiz olduğunda ilk aradığımız kişi o, yardıma veya ağlayacak bir omuza ihtiyacımız olduğunda ilk ona yöneliriz.

Annem ev hanımı ve hayatını ailemizle ilgilenmeye adadı. Yemeklerimizi pişirir, evimizi temizler, ödevlerimizde bize yardımcı olur ve bizi ek derslerimize götürür. Ne yaparsak yapalım her zaman yanımızdadır.

Annem tanıdığım en şefkatli ve merhametli insan. Her zaman başkalarını kendinden önce düşünür ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye her zaman hazırdır. Yerel aşevimizde gönüllü ve ihtiyacı olan çocuklara giysi ve oyuncak bağışlıyor. Benim için gerçek bir ilham kaynağı ve onun annem olduğu için çok minnettarım.

Annemi dünyadaki her şeyden çok seviyorum. O benim en iyi arkadaşım, sırdaşım ve rol modelim. Hayatımda olduğu için çok şanslıyım.

İngilizce aile tanıtma cümleleri

Aşağıda sizler için çok farklı, çeşitli İngilizce aile tanıtma cümleleri yazdık. Bunları inceleyiniz.

My mom is a brilliant engineer, and my dad is a hardworking grocer. They both have very different jobs, but they’re equally important to our family. My mom designs buildings and bridges, and she’s always working on new projects. She’s really smart and creative, and I love hearing about all the cool things she’s working on. My dad runs our family grocery store, and he’s there from early in the morning until late at night making sure everything runs smoothly. He’s always friendly and helpful to our customers, and everyone in the neighborhood knows him. They both work really hard to provide for our family, and I’m so proud to be their son.

Annem parlak bir mühendis ve babam çalışkan bir bakkal. İkisinin de çok farklı işleri var ama ailemiz için eşit derecede önemlidirler. Annem binalar ve köprüler tasarlıyor ve sürekli yeni projeler üzerinde çalışıyor. Gerçekten akıllı ve yaratıcı, ve üzerinde çalıştığı harika şeyler hakkında duymayı çok seviyorum. Babam ailemizin bakkalını işletiyor ve sabahın erken saatlerinden geç saatlere kadar her şeyin düzgün çalışmasını sağlıyor. Her zaman dostça ve müşterilere yardımseverdir ve mahalledeki herkes onu tanır. İkisi de ailemize bakmak için çok çalışıyorlar ve onların oğlu olmaktan gurur duyuyorum.

Ailem Hakkında

My parents are the most amazing people I know. They have been married for over 20 years and they are still as in love as they were on their wedding day. My mom is an engineer and she works very hard to provide for our family. She is the most intelligent and hardworking person I know. She is always there to support me and she always gives me the best advice. My dad is a grocery store owner and he is the most kind and caring person I know. He is always there for me when I need him and he always knows how to make me feel better.

I am so grateful to have such wonderful parents. They have taught me so much about life and they have always been there for me. I love them more than anything in the world.

Türkçe Çevirisi:

Ailem dünyadaki en harika insanlar. 20 yılı aşkın süredir evliler ve hala düğün günkü gibi aşıklar. Annem mühendis ve ailemizi geçindirmek için çok çalışıyor. Tanıdığım en zeki ve çalışkan insan. Beni her zaman desteklemek için orada ve her zaman bana en iyi tavsiyeyi veriyor. Babam bakkal ve tanıdığım en nazik ve şefkatli insan. İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda ve her zaman kendimi daha iyi hissettirmenin bir yolunu buluyor.

Böyle harika anne babalara sahip olduğum için çok minnettarım. Bana hayat hakkında çok şey öğrettiler ve her zaman yanımda oldular. Dünyadaki her şeyden çok seviyorum.

My mom is a wonderful homemaker, and my dad is a diligent accountant. They both have important roles in our family, even though their jobs are different. My mom takes care of our home and makes sure everything runs smoothly. She cooks delicious meals, keeps the house clean, and takes care of me and my siblings. She’s always there for us, no matter what. My dad works as an accountant in a big company, and he’s really good with numbers. He spends long hours at the office, but he always makes time for us. He’s responsible for managing the company’s finances and making sure everything is in order. They both work really hard to provide for our family, and I’m so grateful to have them as my parents.

Annem harika bir ev hanımı, babam ise çalışkan bir muhasebecidir. İkisi de farklı işleri olsa da, ailemizde önemli rolleri vardır. Annem evimizle ilgilenir ve her şeyin düzgün işlediğinden emin olur. Leziz yemekler yapar, evi temiz tutar ve benim ve kardeşlerimin bakımını yapar. Ne olursa olsun, her zaman bizim için buradadır. Babam büyük bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor ve sayılarla gerçekten iyidir. Uzun saatler boyunca ofiste geçiriyor, ama her zaman bize zaman ayırır. Şirketin finanslarını yönetmek ve her şeyin düzenli olduğundan emin olmak onun sorumluluğundadır. İkisi de ailemize bakmak için çok çalışıyorlar ve onları ebeveynim olarak sahip olduğum için çok minnettarım.

Bir yanıt yazın