İngilizce Şahıs Zamirleri

İngilizce şahıs zamirleri yani İngilizce kişi zamirleri hakkında detaylı bilgiler verdiğimiz bu dersimiz İngilizce öğrenmeye başlayan herkes için oldukça önemli bir konudur. İngilizce şahıs zamirlerinin öğrenmesi oldukça kolaydır ve iyi bir şekilde öğrenilmelidir.

Bu dersimizde ingilizcede şahıs zamirlerini göreceğiz. Türkçede ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi zamirler şahıs zamiri olarak adlandırılır.
Şahıs zamirleri genellikle cümlede özne olarak kullanılırlar.

Cümle içinde başka öğe olarak da kullanılabilirler ancak genellikle özne olarak karşımıza çıkarlar. Örneğin “ben gidiyorum” cümlesinin öznesi olan “ben” kelimesi bir şahıs zamiridir. Ben zamirine birinci tekil şahıs denir. Sen zamiri ise ikinci tekil şahıstır, bunları zaten biliyorsunuzdur.
Şimdi ingilizce’de şahıs zamirleri konusunu görelim.

İngilizce şahıs zamirleri konusunu bitirdikten sonra;

 • İngilizce şahıs zamirlerini öğrenmiş olacaksınız
 • İngilizce şahıs zamirlerini cümle içinde kullanabilir hale geleceksiniz

İngilizce şahıs zamirleri

I : Ben
You : Sen
He : O
She : O
It : O
We : Biz
You : Siz
They : Onlar

İngilizce’de şahıs zamirleri (Personal Pronouns), isimlerin yerini tutan kelimelerdir. Cümlelerde tekrarı önlemek ve dil ekonomisi sağlamak için kullanılırlar.

Türler:

 • Tekil Şahıs Zamirleri:
  • 1. Şahıs: I (ben), me (beni)
  • 2. Şahıs: you (sen, siz), you (seni, sizi)
  • 3. Şahıs:
   • Erkek: he (o), him (onu)
   • Dişi: she (o), her (onu)
   • Neuter (Cinsiyetsiz): it (o), it (onu)
 • Çoğul Şahıs Zamirleri:
  • 1. Şahıs: we (biz), us (bizi)
  • 2. Şahıs: you (siz), you (sizi)
  • 3. Şahıs: they (onlar), them (onları)

Kullanım:

 • Özne (Subject): Cümlede fiili gerçekleştiren kişi veya şeydir.
  • Örnek: I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 • Nesne (Object): Cümlede fiilin etkisini alan kişi veya şeydir.
  • Örnek: She likes me. (Beni seviyor.)
 • İyelik (Possessive): Bir isimden önce gelerek o isme ait olma durumunu gösterir.
  • Örnek: This is my book. (Bu benim kitabım.)

Şimdi ingilizce şahıs zamirleri hakkında bazı önemli bilgiler verelim.

 • Yukarıda gördüğünüz üzere 3 tane o var yani 3 tane 3. tekil şahıs var, bunlardan He zamiri erkek cinsler için, She zamiri dişi cinsler için, It zamiri ise cinsiyetsiz, nötr varlıklar için kullanılır.
 • Yukarıda gördüğünüz gibi iki tane You zamiri var. İngilizcede You zamiri hem sen anlamına gelir hem de siz anlamına gelir.

Kısaca örnek vermek gerekirse, tanıdığımız, samimi olduğumuz kişilere sen diye hitap eder senli benli konuşuruz, ancak tanımadığımız veya samimi olmadığımız kişilere ise siz diye hitap ederiz. İşte ingilizcede you zamiri bu iki anlam için de kullanılır.

Peki biz hangi anlamda kullanıldığını nasıl anlayacağız, nasıl ayırt edeceğiz diye sorarsanız şunu söyleyelim; cümle kurarken fiil çekimlerimiz ve nesnelerin tekil-çoğul durumları değişebilecektir. İşte sen diye hitap ederken fiilimiz tekil çekimlenir, siz diye hitap ederken ise fiilimiz çoğul çekimlenir, buradan you zamirinin hangi manada kullanıldığını anlayabiliriz.

ingilizce şahıs zamirleri
ingilizce şahıs zamirleri

Belirtmek istediğimiz bir konu da şudur: biliyorsunuz ki üçüncü tekil şahıs sadece he, she, it zamirleri demek değildir. Mesela kedi uyuyor cümlesindeki kedi kelimesi de üçüncü tekil şahıstır. Araba hızlı gidiyor cümlesindeki araba kelimesi de üçüncü tekil şahıstır. Aynı şekilde üçüncü çoğul şahıs sadece “onlar” zamiri değildir, mesela “Ahmet ve Şaban bahçede otururlar” cümlesindeki “Ahmet ve Şaban” ifadesi de üçüncü çoğul şahıstır. “Kuşlar ne güzel uçuyorlar” cümlesindeki “kuşlar” öznesi de üçüncü çoğul şahıstır. Bunu zaten biliyorsunuz.

İngilizce’de şahıs zamirleri, belirli kişileri veya nesneleri temsil etmek için kullanılan kelimelerdir. Şahıs zamirleri, konuşmacı, dinleyici ve belirli kişiler veya nesneler arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanılır. İşte İngilizce’de kullanılan temel şahıs zamirleri ve genel kullanımları:

 1. Ben: “I” – Birinci şahıs tekil zamiri olarak, konuşmacıyı temsil eder. Örneğin: “I am happy.” (Ben mutluyum.)

 2. Sen: “You” – İkinci şahıs tekil ve çoğul zamiri olarak, dinleyiciyi veya karşıdaki kişiyi temsil eder. Örneğin: “You are my friend.” (Sen benim arkadaşımsın.)

 3. O: “He” (eril), “She” (dişil), “It” (nesneler veya cansız varlıklar için) – Üçüncü şahıs tekil zamiri olarak, bir kişiyi, hayvanı veya nesneyi temsil eder. Örneğin: “He is a doctor.” (O bir doktor.) “She is my sister.” (O benim kız kardeşim.) “It is a book.” (Bu bir kitap.)

 4. Biz: “We” – Birinci şahıs çoğul zamiri olarak, konuşmacıyı ve bir veya daha fazla kişiyi temsil eder. Örneğin: “We are going to the park.” (Biz parka gidiyoruz.)

 5. Siz: “You” – İkinci şahıs tekil ve çoğul zamiri olarak, bir veya daha fazla kişiyi temsil eder. Hem tekil hem de çoğul durumlarda kullanılır. Örneğin: “You are my students.” (Siz benim öğrencilerimsiniz.)

 6. Onlar: “They” – Üçüncü şahıs çoğul zamiri olarak, bir veya daha fazla kişiyi, hayvanı veya nesneyi temsil eder. Örneğin: “They are playing in the garden.” (Onlar bahçede oynuyorlar.)

Bu şahıs zamirleri, İngilizce cümlelerde kişileri belirtmek ve anlamı daha açık bir şekilde iletmek için önemlidir. Genellikle konuşma ve yazı dilinde sıkça kullanılırlar ve İngilizce gramerin temel bileşenlerindendir.

Şimdi ingilizce şahıs zamirlerini okunuşları ve detayları ile birlikte verelim:

İngilizce şahıs zamirleri ve okunuşu

I : Ben (ay)
You : Sen (yu)
He : O (hi) (erkek cins)
She : O (şi) (dişi cins)
It : O (it) (nötr cins)
We : Biz (vi)
You : Siz (yu) (siz anlamında)
They : Onlar (zey) (peltek z ile başlar, z ile d arası)

İngilizce şahıs zamirlerine örnek cümleler

 1. I am happy. – Ben mutluyum.
 2. You are my best friend. – Sen benim en iyi arkadaşımsın.
 3. He is a teacher. – O bir öğretmen.
 4. She is my sister. – O benim kız kardeşim.
 5. It is a cat. – Bu bir kedi.
 6. We are going to the cinema. – Biz sinemaya gidiyoruz.
 7. You are coming with us. – Sen bizimle geliyorsun.
 8. They are singing a song. – Onlar bir şarkı söylüyorlar.
 9. I love you. – Seni seviyorum.
 10. You are my hero. – Sen benim kahramanımsın.
 11. He is a doctor. – O bir doktor.
 12. She is a student. – O bir öğrenci.
 13. It is raining outside. – Dışarıda yağmur yağıyor.
 14. We are studying English. – Biz İngilizce çalışıyoruz.
 15. You are my inspiration. – Sen benim ilham kaynağımsın.
 16. They are playing football. – Onlar futbol oynuyorlar.
 17. I have a dog. – Benim bir köpeğim var.
 18. You have a nice car. – Senin güzel bir arabın var.
 19. He has a big house. – Onun büyük bir evi var.
 20. She has a beautiful garden. – Onun güzel bir bahçesi var.
 21. It has long wings. – Onun uzun kanatları var.
 22. We have two cats. – Bizim iki kediğimiz var.
 23. You have good taste in music. – Senin müzikte iyi bir zevkin var.
 24. They have many friends. – Onların çok arkadaşları var.
 25. I will come tomorrow. – Ben yarın geleceğim.
 26. You will pass the exam. – Sınavı geçeceksin.
 27. He will buy a new car. – O yeni bir araba alacak.
 28. She will cook dinner tonight. – O bu akşam akşam yemeği pişirecek.
 29. It will rain later. – Daha sonra yağmur yağacak.
 30. We will travel to Paris next month. – Gelecek ay Paris’e seyahat edeceğiz.
 31. You will love this book. – Bu kitabı seveceksin.
 32. They will meet us at the airport. – Onlar bizi havaalanında karşılayacaklar.
 33. I can swim. – Ben yüzebilirim.
 34. You can speak English fluently. – Sen İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilirsin.
 35. He can play the guitar. – O gitar çalabilir.
 36. She can dance very well. – O çok iyi dans edebilir.
 37. It can fly. – O uçabilir.
 38. We can help you. – Sana yardım edebiliriz.
 39. You can call me anytime. – Beni istediğin zaman arayabilirsin.
 40. They can solve this problem. – Onlar bu problemi çözebilirler.
 41. I have to go now. – Şimdi gitmeliyim.
 42. You have to finish your homework. – Ödevini bitirmen gerekiyor.
 43. He has to wake up early tomorrow. – O yarın erken kalkmak zorunda.
 44. She has to study for the exam. – O sınava çalışmak zorunda.
 45. It has to be done today. – Bugün yapılması gerekiyor.
 46. We have to leave soon. – Yakında ayrılmamız gerekiyor.
 47. You have to be careful. – Dikkatli olmalısın.
 48. They have to clean the house. – Ev temizlemek zorundalar.
 49. I would like some tea, please. – Biraz çay istiyorum, lütfen.
 50. You would love this movie. – Bu filmi çok seversin.

İngilizce şahıs zamirleri ile ilgili örnek soru cümleleri

Who are you? – Sen kimsin?
What are you doing? – Ne yapıyorsun?
Where is he? – O nerede?
When is she coming? – O ne zaman geliyor?
Why is it so loud? – Neden bu kadar gürültülü?
How are we going to get there? – Nasıl oraya varacağız?
Can you help me? – Bana yardım edebilir misin?
Have you seen my keys? – Anahtarlarımı gördün mü?
Did they finish their homework? – Ödevlerini bitirdiler mi?
Will you come with us? – Bizimle gelecek misin?
Whose book is this? – Bu kitap kime ait?
Which one do you prefer? – Hangisini tercih edersin?
Whom did you talk to? – Kime konuştun?
What time is the meeting? – Toplantı saat kaçta?
How much does it cost? – Ne kadar tutuyor?
Is he your friend? – O senin arkadaşın mı?
Are you coming to the party? – Partiye gelecek misin?
Did she finish her project? – Projesini bitirdi mi?
Can they swim? – Yüzebilirler mi?
Have we met before? – Daha önce tanışmış mıydık?
Will you be home for dinner? – Akşam yemeği için evde olacak mısın?
Whose car is parked outside? – Dışarıda park edilen araba kime ait?
Which movie did you watch last night? – Dün gece hangi filmi izledin?
Whom did you invite to the party? – Partiye kimi davet ettin?
What time does the bus leave? – Otobüs saat kaçta kalkıyor?
How many people are coming to the event? – Etkinliğe kaç kişi geliyor?
Is this your first time here? – Buraya ilk defa mı geliyorsun?
Are you feeling better today? – Bugün kendini daha iyi hissediyor musun?
Can you pass me the salt, please? – Bana tuzu uzatabilir misin, lütfen?
Have they finished their chores yet? – Onlar henüz işlerini bitirdiler mi?

İngilizce şahıs zamirlerine örnek olumsuz cümleler

I am not hungry. – Ben aç değilim.
He is not feeling well. – O kendini iyi hissetmiyor.
She is not my friend. – O benim arkadaşım değil.
It is not a problem. – Bu bir problem değil.
We are not going to the party. – Biz partiye gitmiyoruz.
You are not listening to me. – Beni dinlemiyorsunuz.
They are not coming with us. – Onlar bizimle gelmiyorlar.
I cannot help you. – Sana yardım edemem.
You should not worry. – Endişelenmemelisin.
He did not pass the exam. – O sınavı geçmedi.
She does not like chocolate. – O çikolatayı sevmiyor.
It is not raining outside. – Dışarıda yağmur yağmıyor.
We will not be late. – Geç kalmayacağız.
You should not give up. – Vazgeçmemelisin.
They are not playing football. – Onlar futbol oynamıyorlar.
I do not have a car. – Benim bir arabam yok.
You do not need to apologize. – Özür dilemen gerekmiyor.
He is not coming to the party. – O partiye gelmiyor.
She cannot swim. – O yüzebilmiyor.
It is not easy to understand. – Anlamak kolay değil.
We do not like spicy food. – Biz acılı yiyecekleri sevmiyoruz.
You should not be afraid. – Korkmamalısınız.
They do not speak English. – Onlar İngilizce konuşmuyorlar.
I will not forget your birthday. – Senin doğum gününü unutmayacağım.
You are not allowed to enter. – Girmenize izin verilmiyor.
He did not finish his homework. – O ödevini bitirmedi.
She is not happy with her job. – O işinden memnun değil.
It is not safe to go alone. – Yalnız gitmek güvenli değil.
We cannot afford to buy a new car. – Yeni bir araba alacak kadar paramız yok.

2 thoughts on “İngilizce Şahıs Zamirleri

Bir yanıt yazın