ingilizce en çok kullanılan fiiller ve Türkçeleri

Bu derste İngilizce en sık en yaygın kullanılan fiillerden bahsedeceğiz. Günlük hayatta en çok hangi İngilizce fiiller kullanılır? İngilizcede en çok kullanılan fiilleri ve Türkçelerini öğreneceğimiz bu derste ayrıca öğrendiğimiz fiillerle ilgili birçok örnek cümleler kuracağız. Bu dersi iyi takip edin çünkü günlük hayatta kullanabileceğiniz yüzlerce örnek cümle bulacaksınız. Değerli İngilizce öğrencileri, günlük konuşmalarda, sohbetler ve muhabbetlerde milletler ve lisanlar arasında çok fazla bir fark olduğu söylenemez. İnsanlar her yerde her ülkede genellikle aynı şeylerden bahsederler, dolayısıyla günlük hayatımızı düşünelim, bizler sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde en çok hangi fiilleri kullanıyoruz?

Örneğin, geliyorum, gidiyorum, yemek yiyorum, su içiyorum, oturuyorum, dinleniyorum, çalışıyorum, yazıyorum, okuyorum, dinliyorum, konuşuyorum vs. dilediğiniz kadar çoğaltabilir ve hatta çok kullanılandan az kullanılana doğru bir sıralama bile yapabilirsiniz değil mi? Şimdi İngilizcede en çok kullanılan fiiller ve Türkçelerini görelim.

İngilizcede en çok kullanılan fiiller ve Türkçeleri

İşte İngilizce’de en çok kullanılan fiillerin ve Türkçe çevirilerinin bir listesi:

 1. Be – Olmak
 2. Have – Sahip olmak
 3. Do – Yapmak
 4. Say – Söylemek
 5. Get – Almak / Elde etmek
 6. Make – Yapmak
 7. Go – Gitmek
 8. Know – Bilmek
 9. Take – Almak
 10. See – Görmek
 11. Come – Gelmek
 12. Think – Düşünmek
 13. Look – Bakmak
 14. Want – İstemek
 15. Give – Vermek
 16. Use – Kullanmak
 17. Find – Bulmak
 18. Tell – Söylemek / Anlatmak
 19. Ask – Sormak
 20. Work – Çalışmak
 21. Seem – Görünmek / Gibi gelmek
 22. Feel – Hissetmek
 23. Try – Denemek
 24. Leave – Ayrılmak / Bırakmak
 25. Call – Aramak / Çağırmak
 26. Need – İhtiyacı olmak
 27. Want – İstemek
 28. Feel – Hissetmek
 29. Become – Olmak / Haline gelmek
 30. Leave – Ayrılmak
 31. Put – Koymak / Yerleştirmek
 32. Mean – Anlamına gelmek / Demek istemek
 33. Keep – Tutmak / Saklamak
 34. Let – Bırakmak / İzin vermek
 35. Begin – Başlamak
 36. Seem – Görünmek
 37. Help – Yardım etmek
 38. Talk – Konuşmak
 39. Turn – Dönmek / Çevirmek
 40. Start – Başlamak
 41. Show – Göstermek
 42. Hear – Duymak
 43. Play – Oynamak
 44. Run – Koşmak
 45. Move – Hareket etmek
 46. Like – Beğenmek / Hoşlanmak
 47. Live – Yaşamak
 48. Believe – İnanmak
 49. Hold – Tutmak
 50. Bring – Getirmek
 51. Happen – Olmak / Meydana gelmek
 52. Write – Yazmak
 53. Sit – Oturmak
 54. Stand – Durmak / Ayakta durmak
 55. Lose – Kaybetmek
 56. Pay – Ödemek
 57. Meet – Karşılamak
 58. Include – İçermek
 59. Continue – Devam etmek
 60. Set – Ayarlamak / Kurmak
 61. Learn – Öğrenmek
 62. Change – Değişmek
 63. Eat – Yemek
 64. Stop – Durmak / Durdurmak
 65. Create – Yaratmak
 66. Speak – Konuşmak
 67. Read – Okumak
 68. Allow – İzin vermek
 69. Add – Eklemek
 70. Spend – Harcamak / Zaman geçirmek
 71. Grow – Büyümek
 72. Open – Açmak
 73. Walk – Yürümek
 74. Win – Kazanmak
 75. Offer – Teklif etmek / Sunmak

Bu fiiller, İngilizce’de sıkça kullanılan ve temel bir dil bilgisini oluşturan önemli kelimelerdir.

İngilizce en çok kullanılan fiiller tablosu

Bazı öğrenciler tabloya bakarak daha iyi öğrenir. İşte İngilizce en yaygın kullanılan fiiller tablosu.

İngilizce fiiller Türkçe anlamları
be olmak
have sahip olmak
do yapmak
go gitmek
see görmek
say söylemek
can yapabilmek
will gelecek
like beğenmek
want istemek
need ihtiyaç duymak
know bilmek
think düşünmek
love sevmek
get almak
make yapmak
take almak
put koymak
can’t yapamamak
should yapmalı
could yapabilmek
would isterdi
must yapmak zorunda
may belki
come gelmek
look bakmak
find bulmak
hear duymak
talk konuşmak
read okumak
write yazmak
play oynamak
work çalışmak
study çalışmak
try denemek
help yardım etmek
give vermek
ask sormak
tell söylemek
seem görünmek
feel hissetmek
understand anlamak
remember hatırlamak
forget unutmak
believe inanmak
hope umut etmek
happen olmak
want to yapmak istemek
have to yapmak zorunda olmak

Bu fiiller, İngilizcede günlük konuşmada ve yazmada en sık kullanılan fiillerdir. Bu fiilleri öğrenmek, İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmanıza ve yazmanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce en çok kullanılan ek fiiller

İngilizcede bazı fiiller, cümlede başka bir fiilin anlamını değiştirmek veya güçlendirmek için kullanılır. Bu fiillere ek fiiller (auxiliary verbs) denir. En yaygın kullanılan ek fiiller şunlardır:

 • “Be” Fiili:
  • “Be” fiili, varlık, durum ve özellikleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, şu anki zamanın (-ing) ve geçmiş zamanın (-ed) devamlılığını belirtmek için de kullanılır.
  • Örnekler:
   • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
   • She is tired. (O yorgun.)
   • They were watching TV. (Onlar televizyon izliyorlardı.)
 • “Have” Fiili:
  • “Have” fiili sahip olma, sahiplik veya deneyim ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, “have to” şeklinde kullanılarak zorunluluk ifade edebilir.
  • Örnekler:
   • I have a car. (Benim bir arabam var.)
   • She has two brothers. (Onun iki erkek kardeşi var.)
   • We have to finish the project. (Projeyi bitirmek zorundayız.)
 • “Do” Fiili:
  • “Do” fiili genellikle soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil olarak kullanılır. Ayrıca, “do” fiili olumlu cümlelerde de kullanılabilir, ancak anlamı vurgulamak veya önemli hale getirmek için yapılır.
  • Örnekler:
   • Do you like pizza? (Pizza sever misin?)
   • He doesn’t like broccoli. (Brokoli sevmez.)
   • I do my homework every day. (Her gün ödevimi yaparım.)
 • “Modal Auxiliaries” (Modal Yardımcılar):
  • İngilizce’de modal yardımcılar olarak adlandırılan fiiller, başka fiillerle birlikte kullanılarak olasılık, istek, yetenek, tavsiye gibi durumları ifade eder. Örnek modal yardımcılar şunlardır: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, etc.
  • Örnekler:
   • She can swim. (O yüzebilir.)
   • You should study for the exam. (Sınav için çalışmalısın.)
   • They must arrive on time. (Zamanında gelmek zorundalar.)

Bu ek fiiller İngilizce cümlelerin oluşturulmasında önemli bir rol oynarlar ve farklı bağlamlarda kullanılırlar. İngilizce öğrenenler için bu fiillerin doğru kullanımı önemlidir.

İngilizce en çok kullanılan fiillerle ilgili gramatik açıklamalar

İngilizce’de en çok kullanılan fiillerle ilgili bazı temel gramatik bilgiler şunlardır:

 • To Be (Olma Fiili): “Be” fiili İngilizce’de en temel fiillerden biridir. “am,” “is,” ve “are” gibi çeşitli formları vardır. Bu fiil, varlık, durum, meslek, yer, vb. hakkında bilgi verir.
  • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
  • She is happy. (O mutlu.)
  • They are in the park. (Onlar parkta.)
 • To Have (Sahip Olma Fiili): “Have” fiili sahip olma, sahiplik veya deneyim ifade etmek için kullanılır. “has” ve “have” şekilleri mevcuttur.
  • She has a cat. (Onun bir kedisi var.)
  • We have two cars. (İki arabamız var.)
 • To Do (Yapma Fiili): “Do” fiili bir eylemin gerçekleştirildiğini ifade eder. Ayrıca soru cümleleri oluşturmak için yardımcı fiil olarak kullanılır.
  • I do my homework every day. (Her gün ödevimi yaparım.)
  • Do you like pizza? (Pizza sever misin?)
 • To Say (Söyleme Fiili): “Say” fiili konuşma ve ifade etme eylemini ifade eder.
  • She said that she would come later. (O, daha sonra geleceğini söyledi.)
 • To Get (Alma / Elde Etme Fiili): “Get” fiili bir şeyi elde etme, alma veya varışı ifade eder.
  • I need to get some groceries. (Biraz alışveriş yapmam gerekiyor.)
  • She got a promotion at work. (İşte terfi aldı.)
 • To Make (Yapma Fiili): “Make” fiili bir şeyi yapma veya üretme eylemini ifade eder.
  • She makes delicious cookies. (O, lezzetli kurabiyeler yapar.)
 • To Go (Gitme Fiili): “Go” fiili bir yerden başka bir yere hareket etmeyi ifade eder.
  • They are going to the beach this weekend. (Bu hafta sonu plaja gidiyorlar.)
  • She goes to school by bus. (Okula otobüsle gider.)

Bu fiiller, İngilizce dilinin temel yapı taşlarıdır ve birçok cümlede kullanılırlar. İlerledikçe, daha fazla fiil öğrenmek ve kullanmak dil becerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Şimdi yine bazı fiilleri tek tek ele alarak örnek cümleler yazalım. En çok kullanılan İngilizce fiillerden bazılarını ele aldım. Örneklerin devamını sayfanın altına indikçe bulacaksınız.

to be olmak fiili ile ilgili İngilizce örnek cümleler

I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
You are a teacher. (Sen bir öğretmensin.)
He is a doctor. (O bir doktordur.)
She is a nurse. (O bir hemşiredir.)
It is a book. (Bu bir kitaptır.)
We are happy. (Biz mutluyuz.)
You are sad. (Sen üzgünsün.)
They are tired. (Onlar yorgunlar.)

have sahip olmak fiili ile ilgili İngilizce örnek cümleler

I have a car. (Benim bir arabam var.)
You have a house. (Senin bir evin var.)
He has a dog. (Onun bir köpeği var.)
She has a cat. (Onun bir kedisi var.)
It has a tail. (Onun bir kuyruğu var.)
We have children. (Bizim çocuklarımız var.)
You have friends. (Senin arkadaşların var.)
They have money. (Onların paraları var.)

do yapmak fiili ile ilgili İngilizce örnek cümleler

I do my homework. (Ben ödevimi yapıyorum.)
You do your chores. (Sen ev işlerini yapıyorsun.)
He does his job. (O işini yapıyor.)
She does her shopping. (O alışverişini yapıyor.)
It does its best. (O elinden geleni yapıyor.)
We do our best. (Biz elimizden geleni yapıyoruz.)
You do your best. (Siz elinizden geleni yapıyorsunuz.)
They do their best. (Onlar ellerinden geleni yapıyorlar.)

go gitmek fiili ile ilgili İngilizce örnek cümleler

I go to school. (Ben okula gidiyorum.)
You go to work. (Sen işe gidiyorsun.)
He goes to the store. (O markete gidiyor.)
She goes to the park. (O parka gidiyor.)
It goes to the sun. (O güneşe gidiyor.)
We go to the movies. (Biz sinemaya gidiyoruz.)
You go to the beach. (Siz plaja gidiyorsunuz.)
They go to the concert. (Onlar konsere gidiyorlar.)

see görmek fiili ile ilgili İngilizce örnek cümleler

I see a dog. (Ben bir köpek görüyorum.)
You see a cat. (Sen bir kedi görüyorsun.)
He sees a car. (O bir araba görüyor.)
She sees a house. (O bir ev görüyor.)
It sees a tree. (O bir ağaç görüyor.)
We see the moon. (Biz ayı görüyoruz.)
You see the stars. (Siz yıldızları görüyorsunuz.)
They see the sun. (Onlar güneşi görüyorlar.)

İngilizce en çok kullanılan fiiller ve örnek cümleler tablosu

İngilizce En Çok Kullanılan Fiiller ve örnek cümleler

İngilizce Fiil Türkçe Anlamı Örnek Cümle
be olmak I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
have sahip olmak I have a car. (Benim bir arabam var.)
do yapmak I do my homework every day. (Her gün ödevlerimi yaparım.)
go gitmek I go to school every day. (Her gün okula giderim.)
come gelmek I come home from school at 3:00. (Okuldan saat 3’te eve gelirim.)
see görmek I see my friends every weekend. (Her hafta sonu arkadaşlarımı görürüm.)
want istemek I want to go to the beach. (Denize gitmek istiyorum.)
like sevmek I like to play soccer. (Futbol oynamayı severim.)
can yapabilmek I can speak English. (İngilizce konuşabiliyorum.)
must yapmak zorunda olmak I must go to the store. (Markete gitmek zorundayım.)
should yapmalı You should eat your vegetables. (Sebzelerini yemelisin.)
could yapabilmek (geçmişte) I could swim when I was a child. (Çocukken yüzebilirdim.)
would yapmak (geçmişte olasılık) I would like to go to the movies. (Sinemalara gitmek isterdim.)
make yapmak I made a cake for my birthday. (Doğum günüm için pasta yaptım.)
take almak I took a taxi to the airport. (Havaalanına taksiyle gittim.)
give vermek I gave my friend a gift. (Arkadaşıma hediye verdim.)
get almak I got a job yesterday. (Dün iş buldum.)
put koymak I put my shoes on the table. (Ayakkabılarımı masaya koydum.)
think düşünmek I think you are wrong. (Sence yanlışsın.)
know bilmek I know how to cook. (Yemek yapmayı biliyorum.)
say söylemek I said hello to him. (Ona merhaba dedim.)
ask sormak I asked her where she was going. (Ona nereye gittiğini sordum.)
tell söylemek I told him to wait. (Ona beklemesini söyledim.)
work çalışmak I work at a bank. (Bir bankada çalışıyorum.)
play oynamak I play soccer with my friends. (Arkadaşlarımla futbol oynuyorum.)
read okumak I read a book yesterday. (Dün bir kitap okudum.)
write yazmak I wrote a letter to my friend. (Arkadaşıma bir mektup yazdım.)
learn öğrenmek I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.)
forget unutmak I forgot my homework at home. (Ödevimi evde unuttum.)
remember hatırlamak I remember when we were children. (Çocukken olduğumuz zamanları hatırlıyorum.)
speak konuşmak I speak English, Turkish, and Spanish. (İngilizce, Türkçe ve İspanyolca konuşuyorum.)
listen dinlemek I am listening to music. (Müzik dinliyorum.)
watch izlemek I am watching TV. (Televizyon izliyorum.)
help yardım etmek I helped my mother with the dishes. (Anneme bulaşıkları yıkarken yardım ettim.)
love sevmek I love my family. (Ailemi seviyorum.)
hate nefret etmek I hate broccoli. (Brokoliden nefret ederim.)
need ihtiyaç duymak I need to go to the store. (Markete gitmem gerekiyor.)
want istemek I want to be a doctor. (Doktor olmak istiyorum.)

İşte bir başka tablo: İngilizcede gündelik hayatta en çok kullanılan fiiller kullanılarak yazılmış İngilizce cümleler.

İngilizce Fiil Türkçe Anlamı Örnek Cümle
be olmak I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
have sahip olmak I have a car. (Bir arabam var.)
do yapmak I do my homework. (Ödevimi yapıyorum.)
go gitmek I go to school. (Okulda gidiyorum.)
see görmek I see a bird. (Bir kuş görüyorum.)
get almak I get up in the morning. (Sabahları kalkıyorum.)
make yapmak I make a cake. (Bir kek yapıyorum.)
can ebilmek I can speak English. (İngilizce konuşabiliyorum.)
want istemek I want to go to the cinema. (Sinemaya gitmek istiyorum.)
like sevmek I like to read books. (Kitap okumayı seviyorum.)
love sevmek I love my family. (Ailemi seviyorum.)
know bilmek I know the capital of Turkey. (Türkiye’nin başkentini biliyorum.)
think düşünmek I think it will rain today. (Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum.)
say söylemek I say hello to my friends. (Arkadaşlarıma merhaba diyorum.)
come gelmek I come home after school. (Okuldan sonra eve geliyorum.)
take almak I take the bus to school. (Okule otobüsle gidiyorum.)
put koymak I put my coat on. (Ceketimi giyiyorum.)
find bulmak I find my keys. (Anahtarlarımı buluyorum.)
give vermek I give my mother a present. (Anneme bir hediye veriyorum.)
seem görünmek It seems like it will be a hot day. (Görünüşe göre sıcak bir gün olacak.)
hear duymak I hear a noise. (Bir ses duyuyorum.)
talk konuşmak I talk to my friends on the phone. (Arkadaşlarımla telefonda konuşuyorum.)
write yazmak I write a letter to my friend. (Arkadaşıma bir mektup yazıyorum.)
read okumak I read a book. (Bir kitap okuyorum.)
open açmak I open the door. (Kapıyı açıyorum.)
close kapatmak I close the window. (Pencereyi kapatıyorum.)
start başlamak I start my homework. (Ödevime başlıyorum.)
finish bitirmek I finish my homework. (Ödevimi bitiriyorum.)
ask sormak I ask my teacher a question. (Öğretmenime bir soru soruyorum.)
answer cevaplamak I answer my teacher’s question. (Öğretmenimin sorusuna cevap veriyorum.)
play oynamak I play football with my friends. (Arkadaşlarımla futbol oynuyorum.)
learn öğrenmek I learn English. (İngilizce öğreniyorum.)
work çalışmak I work at a school. (Bir okulda çalışıyorum.)
help yardım etmek I help my mother with the dishes. (Anneme bulaşık yıkamaya yardım ediyorum.)
seem görünmek It seems like it will be a hot day. (Görünüşe göre sıcak bir gün olacak.)

Günlük hayatta en sık kullanılan İngilizce fiiller ve cümleler

İşte günlük hayatta sıkça kullanılan İngilizce fiillerle ilgili 50 örnek cümle. Her cümle yanında Türkçe anlamını içeriyor:

 1. I am happy. (Mutluyum.)
 2. She has a cat. (Onun bir kedisi var.)
 3. He works hard. (O, sıkı çalışır.)
 4. We like pizza. (Pizza severiz.)
 5. They live in New York. (Onlar New York’ta yaşarlar.)
 6. You can swim. (Yüzebilirsin.)
 7. She wants to learn. (O öğrenmek istiyor.)
 8. I have a book. (Bir kitabım var.)
 9. He goes to school. (O okula gider.)
 10. We need water. (Suya ihtiyacımız var.)
 11. They eat breakfast. (Kahvaltı yaparlar.)
 12. She speaks Spanish. (O İspanyolca konuşur.)
 13. He drinks coffee. (O kahve içer.)
 14. I watch TV. (Televizyon izlerim.)
 15. They play soccer. (Futbol oynarlar.)
 16. We read books. (Kitap okuruz.)
 17. She helps her friend. (O arkadaşına yardım eder.)
 18. He writes a letter. (O bir mektup yazar.)
 19. I listen to music. (Müzik dinlerim.)
 20. You understand the lesson. (Dersi anlıyorsun.)
 21. They buy groceries. (Market alışverişi yaparlar.)
 22. She visits her grandmother. (O büyükannesini ziyaret eder.)
 23. He takes a shower. (O duş alır.)
 24. We enjoy the movie. (Filminden keyif alırız.)
 25. You meet new people. (Yeni insanlarla tanışırsın.)
 26. They run in the park. (Parkta koşarlar.)
 27. She plays the piano. (O piyano çalar.)
 28. He calls his friend. (O arkadaşını arar.)
 29. I cook dinner. (Akşam yemeği yaparım.)
 30. We visit museums. (Müzelere gideriz.)
 31. They travel to Europe. (Avrupa’ya seyahat ederler.)
 32. She studies English. (O İngilizce çalışır.)
 33. He fixes the car. (O arabayı tamir eder.)
 34. I play the guitar. (Gitar çalarım.)
 35. We clean the house. (Ev temizleriz.)
 36. You drive a car. (Araba kullanırsın.)
 37. They dance at the party. (Partide dans ederler.)
 38. She paints a picture. (O resim yapar.)
 39. He teaches math. (O matematik öğretir.)
 40. I visit the doctor. (Doktora giderim.)
 41. They swim in the pool. (Havuzda yüzerler.)
 42. She reads a newspaper. (O gazete okur.)
 43. We watch a movie. (Film izleriz.)
 44. He takes a photo. (O fotoğraf çeker.)
 45. I eat lunch. (Öğle yemeği yerim.)
 46. They drink tea. (Çay içerler.)
 47. She listens to the radio. (Radyo dinler.)
 48. He walks to work. (İşe yürür.)
 49. We buy clothes. (Kıyafet alırız.)
 50. You open the door. (Kapıyı açarsın.)

İngilizce en çok kullanılan fiiller konumuzun sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.

Bir yanıt yazın