Almanca artikeller konu anlatımı

Almanca artikeller hakkında harika bir konu anlatımı ile sizlerleyiz. Almanca artikeller ile ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Adeta bir artikel uzmanı olacaksınız. Almanca artikel ne demek, artikeller nasıl kullanılır, Almanca’da kaç tane ve kaç çeşit artikel vardır, bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını Almanca artikeller konu anlatımını yaptığım bu derste bulacaksınız. Bu dersimiz 9. sınıflar ve 10. sınıflarda eğitim gören ve Almanca öğrenen herkesin çok işine yarayacak.

Almanca artikeller konu anlatımı

Almanca İsimler başlıklı dersimizde, Almanca isimler ve isimlerin cinsiyetleri hakkında bazı bilgiler vermiştik. O dersimizde Almanca’da isimlerin 3 gruba ayrıldığını, her ismin bu 3 gruptan birine dahil olduğunu, bu grupların ise;

1. Erkek cins isimler
2. Dişi cins isimler
3. Nötr cins isimler

olduğunu söylemiştik.

Yine o dersimizde erkek cins isimlerin artikelinin der olduğunu, dişi cins isimlerin artikelinin die olduğunu, nötr cins (yani cinsiyetsiz) isimlerin artikelinin ise das olduğunu söylemiştik. Artikel konusu Almanca öğrenenlerin en çok zorlandığı konulardan biri olarak gösterilse de, esasında artikellerin hiçbir zorluğu ve karışıklığı yoktur. Bize düşen şey öğreneceğimiz her yeni kelimeyi artikeli ile birlikte öğrenmektir. Şunu belirtelim ki, eğer kelimeleri artikelleriyle beraber ezberlerseniz, bu konuda çok fazla bir probleminiz olmayacaktır.

Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel denilen “der, das, die” sözcüklerinden biri bulunur.

Bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları yoktur ve dilimize tam olarak çevrilemezler. Bu kelimeler önünde bulundukları ismin bir parçası gibidirler.
Bir ismi öğrenirken muhakkak onun artikelini de sanki isimle beraber tek bir sözcükmüş gibi birlikte öğrenmek gerekir. Eğer artikelini öğrenmeden sadece kelimeyi ezberlerseniz, öğrendiğiniz kelime pek bir işe yaramayacaktır. Bunun nedenini net bir biçimde anlayacaksınız.

Artikel kelimesi bazı kaynaklarda “tanımlık” , bazılarında da “tanım edatı” olarak geçer.
Almancası ise bazen “Artikel” olarak bazen de “Geschlechtswort” olarak yazılır. İkisi de aynı anlama gelmektedir.

Bunun yanında artikeller bir çok sözlük ve kaynakta aşağıda gösterilen şekilde kısaltılarak gösterilir.

der artikeli m veya r harfleri kullanılarak gösterilir.

die artikeli f veya e harfleri kullanılarak gösterilir.

das artikeli n veya s harfleri kullanılarak gösterilir.

Bu demektir biliyor musunuz? Hemen açıklıyorum:

m veya r harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “der” olacak,
f veya e harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “die” olacak,
n veya s harfleriyle gösterilen kelimenin artikeli “das” olacak demektir.

Bu harfler Almanca’da eril, dişi ve nötr cins (Maskulinum, Femininum, Neutrum) kelimelerinin baş harfleri kullanılarak ve “der, das, die” kelimelerinin son harfleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Genelde kaynaklar bu iki kullanımdan birini seçerek kaynağın tümünde ya “m – f – n” harflerini ya da “r – s – e” harflerini kullanırlar.

Almanca artikel türleri

Almanca’da iki tür artikel grubu mevcuttur.

1. Belirli Artikeller : der – das die

2. Belirsiz Artikeller : ein -eine

almanca-belirli-artikeller-belirsiz-artikeller
almanca-belirli-artikeller-belirsiz-artikeller

Şimdi öncelikle Almanca belirli artikelleri öğrenelim. Hemen sonrasında ise Almanca belirsiz artikelleri öğreneceğiz. Almanca artikeller hakkında her şeyi açıklayacağım. Sabırlı ve dikkatli bir şekilde okumaya devam etmelisin.

Almanca Belirli Artikeller

Almanca Belirli Artikel (Bestimmter Artikel) ne demektir?

Almanca’da belirli artikeller üç tanedir, bunlar: der, das ve die artikelleridir. (DER – DAS – DIE)

Belirli kavramıyla, bilinen yada daha önceden bahsi geçmiş olan, daha önceden görülmüş olan, boyu, eni, rengi vb. özellikleri bilinen varlıklar kastedilmiş olur. Belirsiz kavramıyla ise herhangi, rastgele, bilinmeyen, herhangi bir varlık kastedilmiş olur.

Almancadaki belirli artikeller ile İngilizcedeki belirli artikellerin kullanımı aynıdır. İngilizce’de de belirli artikel belirsiz artikel kavramı vardır. İngilizce bilen arkadaşların daha kolay kavraması amacıyla hemen İngilizce dilinden kıyaslama yapmak istiyorum.

İngilizcede belirli artikel “THE” artikelidir, Almancada ise THE artikelinin anlamını karşılayan “DER – DAS – DIE” artikelleri mevcuttur. Her ismin önünde bunlardan bir tanesi bulunur. İngilizcedeki the artikelinin yerini Almanca’da der, das veya die artikeli tutar.

“Der”, “die”, ve “das” Almanca’da belirli artikel olarak kullanılır ve İngilizce’deki “the” kelimesine karşılık gelir. Almanca’da isimler cinsiyetlere göre sınıflandırılır ve bu cinsiyetler eril (maskulin), dişil (feminin), ve nötr (nötr) olarak ayrılır. Hangi artikelin kullanılacağı ismin cinsiyetine bağlıdır.

Almancada hangi kelimenin önünde belirli artikel kullanılır?

Mesela “mektubu yazıyorum, elmayı getiriyorum, masayı odama taşıyorum, bilgisayarı temizliyorum” gibi cümlelerde dikkat ederseniz hep bilindik nesneler, bilindik eşyalar kullanıldı. Bilinmedik bir eşya olsaydı, mesela karşımızdaki birine “masayı getiriyorum” dediğimiz zaman o da bize “hangi masayı” veya “ne masası” diyebilirdi. İşte bilinen, belirli, konuştuğumuz kişinin de önceden haberdar olduğu eşyaların, nesnelerin, isimlerin önünde belirli artikeller kullanılır.

Tekrar belirtelim ki, Almancada belirli artikeller, der, das ve die olmak üzere üç tanedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi her kelimenin artikeli değişiktir. Bu yüzden kelimeler artikelleriyle beraber öğrenilmelidir. Daha önce de dediğim gibi bir çok kaynakta Almanca belirli artikeller şu şekilde kısaltılarak gösterilir:

der artikeli r veya m harfleriyle gösterilir.
die artikeli e veya f harfleriyle gösterilir.
das artikeli s veya n harfleriyle gösterilir.

Almanca belirli artikellere örnekler

 1. Der: Eril cinsiyet için kullanılır. Örnekler:
  • Der Mann (adam)
  • Der Tisch (masa)
  • Der Hund (köpek)
 2. Die: Dişil cinsiyet için kullanılır. Örnekler:
  • Die Frau (kadın)
  • Die Katze (kedi)
  • Die Blume (çiçek)
 3. Das: Nötr cinsiyet için kullanılır. Örnekler:
  • Das Kind (çocuk)
  • Das Buch (kitap)
  • Das Haus (ev)

Almanca Belirsiz Artikeller

Almanca Belirsiz Artikel (Unbestimmter Artikel) ne demektir?

Yukarıda Almanca belirli artikelleri incelemiştik. Şimdi ise Almanca belirsiz artikelleri inceleyeceğiz. Almanca’da Belirsiz artikeller olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Belirsiz artikeller bilinmeyen, belirsiz, herhangi bir varlığı kastetmek için kullanılırlar.

Almancada belirsiz artikeller olumlu belirsiz artikeller ve olumsuz belirsiz artikeller olmak üzere ikiye ayrılır.

Almanca olumlu belirsiz artikeller

Almanca’da ein ve eine olmak üzere iki tane olumlu-belirsiz artikel mevcuttur.

Ein (ayn) ve eine (ayne) kelimeleri Türkçe’de “bir” anlamına gelirler. Fakat sayı olarak kullandığımız bir değil.

Ein, der ve das artikelinin olumlu-belirsizidir.

Yani artikeli der veya das olan kelimelerin önünde belirsiz artikel kullanmak istersek bu belirsiz artikel ein artikeli olacaktır.

Eine, die artikelinin olumlu-belirsizidir.

Yani artikeli die olan kelimelerin önünde belirsiz artikel kullanmak istersek bu belirsiz artikel eine artikeli olacaktır.

der => ein
das => ein
die => eine

Şimdi sizlere Almanca kelimeler yazacağım, bu kelimeleri hem belirli atikelleri yani sözlük artikelleri ile gösterdim hem de belirsiz artikelleri ile gösterdim. Aşağıdaki Almanca kelimeleri inceleyin.

der Tisch : masa
ein Tisch : bir masa (herhangi bir masa)

der Apfel : elma
ein Apfel : bir elma (herhangi bir elma)

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk (herhangi bir çocuk)

das Radio : radyo
ein Radio : bir radyo (herhangi bir radyo)

die Tür : kapı
eine Tür: bir kapı (herhangi bir kapı)

die Blume : çiçek
eine Blume: bir çiçek (herhangi bir çiçek)

Yukarıda verdiğim Almanca kelime örneklerinden de anlaşılacağı gibi der artikeli yerine ein artikeli, das artikeli yerine ein artikeli, die artikeli yerine eine artikeli kullanılabilmektedir.

Almanca olumlu belirsiz artikeller bu kadar. Şimdi olumsuz belirsiz artikellere bakalım:

Almanca olumsuz belirsiz artikeller

Olumlu belirsiz artikeller olan ein ve eine artikellerinin olumsuzları da mevcuttur. Bunlara da olumsuz – belirsiz artikeller denir.

Ein artikelinin olumsuzu “kein” dir (kayn diye okunur).

Eine artikelinin olumsuzu “keine” dir (kayne diye okunur).

Az önce Almanca belirli artikeller kısmında yazdığım birkaç cümle vardı, şimdi aynısını olumsuz belirsiz artikeller için yazacağım.

Ein artikeli, der ve das artikelinin olumlu belirsizidir. O halde kein artikeli de der ve das artikelinin olumsuz belirsizidir.

Yani artikeli der veya das olan kelimelerin önünde olumsuz belirsiz artikel kullanmak istersek bu olumsuz belirsiz artikel kein artikeli olacaktır.

Eine artikeli, die artikelinin olumlu belirsizidir. O halde keine artikeli die artikelinin olumsuz belirsizidir.

Yani artikeli die olan kelimelerin önünde olumsuz belirsiz artikel kullanmak istersek bu olumsuz belirsiz artikel keine artikeli olacaktır.

Almanca kein ve keine artikelleri Türkçe’ye “değil” veya “hiçbir” anlamında çevrilebildikleri gibi, cümle fiiline eklenen olumsuzluk takılarıyla da (-me,-ma) çevrilebilirler. Az önce sizlere gösterdiğim görseli tekrar hatırlatmak istiyorum. Aşağıdaki Almanca artikeller görselini kafanız iyice oturtun.

almanca-belirli-artikeller-belirsiz-artikeller
almanca-belirli-artikeller-belirsiz-artikeller

Sizler için aşağıya bazı Almanca kelimelerin hem belirli artikellerini, hem olumlu belirsiz artikellerini hem de olumsuz belirsiz artikellerini yazdım ve ne anlama geldiklerini açıkladım.

Almanca artikel örnekleri

der Tisch : masa
ein Tisch : bir masa
kein Tisch : “bir masa değil” veya “hiçbir masa”

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk
kein Kind : “bir çocuk değil” veya “hiçbir çocuk”

die Tasche : çanta
eine Tasche : bir çanta
keine Tasche : “bir çanta değil” veya “hiçbir çanta”

Artikelleri şöyle bir toparlayacak olursak:

Almancada iki çeşit artikel var;

1. Belirli Artikeller
2. Belirsiz Artikeller

Almancada üç tane belirli artikel var;

1. der
2. das
3. die

Almancada iki çeşit belirsiz artikel var;

1. olumlu belirsiz artikel
2. olumsuz belirsiz artikel


“der” artikelinin olumlu belirsizi “ein”, olumsuz belirsizi “kein” dir.
“das” artikelinin olumlu belirsizi “ein”, olumsuz belirsizi “kein” dir.
“die” artikelinin olumlu belirsizi “eine”, olumsuz belirsizi “keine” dir.

Almancada hangi kelimenin önünde belirsiz artikel kullanılır?

Mesela, “bir mektup yazıyorum, bir elma getiriyorum, bir masa taşıyorum, bir çiçek aldım” gibi cümlelerde bulunan “mektup, elma, masa, çiçek” nesneleri belirsizdir, nasıl olduğu tam olarak belli değildir, rastgeledir, herhangi birdir.
Zaten kelimelerin önünde bulunan “bir” sözcüğü nesnelerin belirsiz olduğunu bize anlatmaktadır.Bir çiçek aldım derken, çiçek belirsizdir, önceden bilinmeyen görülmeyendir, nasıl bir çiçek olduğu bile belli değildir.Bu kelimelerin önünde bulunan “bir” sözcüğü yerine “herhangi bir” sözcüklerini de kullansanız cümlenin anlamı değişmez.

Belirli ve belirsiz kavramlarını yukarıdaki cümlelerle anlatmaya çalıştık. İşte, cümlelerde kullanılan belirli kelimeler için belirli artikeller, belirsiz kelimeler için ise belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca artikeller ne işe yarar?

Keşke Almanca’da artikel hiç olmasaydı, artikeller çok zor, çok karışık, hiç belli değil gibi cümleleri öğrencilerden çok duydum. Ancak biraz üzerine düşüp çalışırsanız çok da zor olmayacağından eminim. Almanca’da artikeller bakalım neye yarıyormuş?

Artikellerin Kullanımı

 • Artikeller, cümledeki ismin cinsiyeti, sayısı ve durumu hakkında ipuçları verir.
 • Cümledeki fiil, ismin hangi durumda (nominativ, akkusativ, dativ, genitiv) olduğunu belirler.
 • Dil öğrenirken, isimlerle birlikte artikellerini de öğrenmek, dil bilgisini güçlendirir.

Almanca artikellerin doğru kullanımı, dilin doğru anlaşılmasında ve etkili iletişimde önemli bir role sahiptir. Bu yüzden, özellikle Almanca öğrenenler için artikellerin cinsiyet, sayı ve durumlarına dikkat etmek gerekir.

Almanca artikeller hakkında ileri bilgi isteyen arkadaşlar için de ufak bir bilgi vermek istiyorum. Belki de bu sayfaya bir öğrenci arkadaş Almanca artikellerin çekimlerini öğrenmek için gelmiş olabilir. Yeni başlayanlar için değil ama biraz daha ileri seviye olanların işine yarayacak olan Almanca artikel çekimleme konusunda bir tablo vermek istiyorum.

Almanca artikellerin çekimleri, artikel çekimleme

Almanca Artikellerin Durumları (Kasus)

Almanca’da dört durum (hâl) vardır ve her biri, artikellerin farklı formlarını kullanır:

 1. Nominativ (Yalın durum): Özne olarak kullanılan isimler için.
  • der/ein, die/eine, das/ein, die (çoğul)
 2. Akkusativ (Belirtme durumu): Nesne olarak kullanılan isimler için.
  • den/einen, die/eine, das/ein, die (çoğul)
 3. Dativ (Yönelme durumu): Dolaylı tümleç olarak kullanılan isimler için.
  • dem/einem, der/einer, dem/einem, den (çoğul)
 4. Genitiv (Tamlayan durumu): Sahiplik veya ilişki belirten isimler için.
  • des/eines, der/einer, des/eines, der (çoğul)

Almanca artikellerin zamir olarak kullanımı

Belirli Kişisel Zamirler (Definite Personal Pronouns): Almanca’da bazen isimlerin yerine geçen belirli kişisel zamirler de kullanılır. Bunlar, cinsiyet (eril, dişil veya nötr) ve sayıya (tekil veya çoğul) göre değişebilir.

 • der – Bu, eril cins isimler için kullanılır. Örneğin, der Mann (adam) için kullanılır ve “o adam” anlamına gelir.
 • die – Bu, dişil cins isimler için kullanılır. Örneğin, die Frau (kadın) için kullanılır ve “o kadın” anlamına gelir.
 • das – Bu, nötr cins isimler için kullanılır. Örneğin, das Buch (kitap) için kullanılır ve “o kitap” anlamına gelir.
 • die – Bu, çoğul isimler için kullanılır. Örneğin, die Kinder (çocuklar) için kullanılır ve “o çocuklar” anlamına gelir.

Almanca artikel örnekleri

Hem belirli hem de belirsiz artikellere örnekler vereceğim ve Almanca artikeller konusunu burada sonlandıracağım. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz.

der Tisch (masa)
die Blume (çiçek)
das Buch (kitap)
der Stuhl (sandalye)
die Tür (kapı)
das Auto (araba)
die Lampe (lamba)
der Computer (bilgisayar)
das Haus (ev)
die Sonne (güneş)
der Himmel (gökyüzü)
die Katze (kedi)
das Mädchen (kız)
der Junge (erkek çocuk)
die Stadt (şehir)
der Fluss (nehir)
die Straße (sokak)
das Zimmer (oda)
die Brücke (köprü)
der Apfel (elma)
die Uhr (saat)
das Telefon (telefon)
der Kaffee (kahve)
die Zeitung (gazete)
das Messer (bıçak)

eine Blume (bir çiçek)
ein Buch (bir kitap)
eine Lampe (bir lamba)
ein Computer (bir bilgisayar)
ein Haus (bir ev)
ein Auto (bir araba)
eine Katze (bir kedi)
ein Mädchen (bir kız)
ein Junge (bir erkek çocuk)
eine Stadt (bir şehir)
ein Fluss (bir nehir)
eine Straße (bir sokak)
ein Zimmer (bir oda)
eine Brücke (bir köprü)
ein Apfel (bir elma)
eine Uhr (bir saat)
ein Telefon (bir telefon)
ein Kaffee (bir kahve)
eine Zeitung (bir gazete)
ein Messer (bir bıçak)
eine Sonne (bir güneş)
ein Himmel (bir gökyüzü)
ein Tisch (bir masa)
eine Tür (bir kapı)

Bir yanıt yazın