Almanca Plural, Almanca çoğul isimler

Almanca plural, Almanca çoğul ekleri, Almanca kelimeleri çoğul yapma kuralları. Almanca isimler nasıl çoğul yapılır? Almanca’da çoğul eki nedir? Almanca tekil isimlerle çoğul isimler arasındaki farklar nelerdir? İşte bu dersimizde Almanca Plural yani Almanca çoğullar konusunu işleyeceğiz. Almanca kelimelerin tekil halleri ile çoğul hallerinin farklı olması Almanca öğrenmenin zorluklarından biri olarak gösterilir. Tekil ve çoğul ne demek diye soracak olursanız, mesela elma, kalem, defter, ders gibi kelimeler tekil halde bulunan kelimelerdir. Bu kelimeleri çoğul yapmak istersek elmalar, kalemler, defterler, dersler şeklinde yazarız. Yani kelimenin sonuna -ler ya da -lar eki getiririz ve kelime çoğul olmuş olur.

Almanca’da tekil kelimeleri çoğul yapmak için belli ve kesin bir kural yoktur. İngilizce herhangi bir kelimeyi çoğul yapmak istiyorsak kural bellidir. Yani mesela bir İngilizce kelimeyi çoğul hale sokmak istersek o kelimenin sonuna bir “s” harfi ekleriz. İngilizce’de kelimelerin çok büyük bir çoğunluğu kelimenin sonuna bir “s” harfi konularak çoğul yapılabilir. Ancak Almanca’da maalesef böyle bir kural yoktur. Almanca kelimelerin sonuna ya da başına herhangi bir harf ekleyerek çoğul hale getirebiliriz gibi bir kural olmadığı için yeni öğreneceğimiz bütün Almanca kelimeleri çoğullarıyla birlikte öğrenmeliyiz. Yani bir kelime öğreneceksek onun hem tekilini hem de çoğulunu öğrenmek zorundayız.

Ancak işin iyi tarafı şu ki, işimizi kolaylaştıracak bazı genellemeler yapmak mümkündür. Almanca isimleri çoğul yapmak için bazı genel kurallar verilebilir. Bu kurallar sayesinde birçok kelimenin çoğulda hangi eki aldığını bilebilecek ve tekil kelimeleri çoğul yapabileceğiz.

Bu arada diğer bazı derslerde yazmıştım ancak yine tekrar etmekte fayda var. Almanca’da bütün çoğul kelimelerin artikeli “die” artikelidir. Yani tekil haldeki bir kelimenin artikeli her ne olursa olsun o kelime çoğul olduğunda artikeli değişir ve “die” olur. Bunu unutmayalım.

Öncelikle konunun anlaşılması için kısa bir giriş yapıyorum. Almanca çoğul ekleri konusunda dersin ilerleyen bölümlerinde çok detaylı bilgiler vereceğim. Dikkatle takip edin.

Almanca çoğullar (Almanca Plural)

Almanca’da çoğul kelimeler oluşturmak için çeşitli yöntemler vardır ve bu yöntemler kelimenin cinsiyetine, tekil halinin sonuna ve kelimenin kendine özgü özelliklerine göre değişiklik gösterir. İşte bazı genel kurallar:

 1. -e Eki Eklemek: Birçok eril (der) ve dişil (die) cinsiyetli kelimenin çoğulu, sonuna “-e” eki eklenerek yapılır. Örneğin, “der Hund” (köpek) kelimesinin çoğulu “die Hunde” olur.
 2. Umlaut Eklemek: Bazı kelimeler, çoğul halinde ünlü harflerine umlaut eklenerek oluşturulur. Örneğin, “das Buch” (kitap) kelimesinin çoğulu “die Bücher”dir.
 3. -er Eki Eklemek: Bazı nötr cinsiyetli (das) kelimeler, çoğulda “-er” eki alır ve bazen umlaut da eklenir. Örneğin, “das Kind” (çocuk) kelimesinin çoğulu “die Kinder”dir.
 4. -s Eki Eklemek: Özellikle yabancı kökenli kelimeler ve kısaltmalar, çoğulda “-s” eki alır. Örneğin, “das Auto” (araba) kelimesinin çoğulu “die Autos” şeklindedir.
 5. Hiçbir Ek Almayan Kelimeler: Bazı kelimeler tekil halleriyle aynı şekilde çoğul olarak da kullanılır. Özellikle bazı hayvan isimleri ve yabancı kökenli kelimeler bu kurala örnektir. Örneğin, “das Mädchen” (kız) kelimesinin çoğulu da “die Mädchen” şeklindedir.

Almanca’da çoğul kuralları, öğrenilmesi gereken birçok istisna ve özel durum içerir. Bu yüzden, sık kullanılan kelimelerin çoğul hallerini pratik yaparak öğrenmek ve kelime dağarcığınızı genişletmek önemlidir. Şimdi sizlere tekil halde bulunan isimleri çoğul hale getirmek için ismin son harfine göre belirlenmiş bazı pratik kurallar vereceğiz. Aşağıdaki kuralları iyi çalıştığınız taktirde herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan bir çok ismi kendi kendinize çoğul yapabilirsiniz.

Almanca çoğul yapma kuralları

 • Son harfleri, -sel, -tel, -ler, -le, -ner, -en, -chen, -erl, -lein olan kelimelerin tekili ile çoğulu aynıdır.Bu kelimeleri çoğul yaparken kelimede hiçbir değişiklik yapılmaz.Aynı kelime hem tekil hem de çoğul için kullanılır.
  Bu kural sadece artikeli der veya das olan tüm kelimeler için geçerlidir.

  Örnekler :der Teller : Tabak
  die Teller : Tabaklarder Wagen : Araba
  die Wagen : Arabalar
 • Son harfleri -ich, -rich, -icht, -ig, -bold, -ing, -ing, -ing, -nis, -sal olan kelimelerin çoğulu, tekil halinin sonuna -e herfi getirilerek yapılır.Örnekler : das Haar : Saç
  die Haare : Saçlarder Teppich : Halı
  der Teppich : Halılar
 • Son harfleri -er ve -el olup da artikeli “die” olan kelimeler sonlarına -en ya da -n harfleri getirilerek çoğul yapılır.Bu kurala sadece “Tochter” ve “Mutter” kelimeleri uymaz.Örnekler : die Tafel : Tahta
  die Tafeln : Tahtalardie Nummer : Numara
  die Nummern : Numaralar
 • Son harfleri -schaft, -lei, -heit, -keit, -rei, -in, -ung olan kelimeler, sonlarına -en veya -n harfleri getirilerek çoğul yapılır.Örnekler : die Wohnung : Ev
  die Wohnungen : Evlerder Motor : Motor
  die Motoren : Motorlar
 • Özellikle diğer yabancı dillerden Almancaya geçmiş olan kelimeler sonlarına -s takısı eklenerek çoğul yapılırlar.Örnekler : das Kino : Sinema
  die Kinos : Sinemalardas Radio : Radyo
  die Radios : Radyolar

Buraya kadar incelediğimiz çoğul isimlerle ilgili şu yargıya varabiliriz:

Almanca’da isimler genel olarak;

 • sonuna -er harfleri getirilerek,
 • hem sonuna -er harfleri hem de ilk sesli harflerinin üzerine nokta getirilerek,
 • sonuna -e harfi getirilerek,
 • hem sonuna -e harfi hem de ilk sesli harflerinin üzerine nokta getirilerek,
 • kelimede hiçbir değişiklik yapmayarak,
 • hem kelimede hiçbir değişiklik yapmayarak hem de ilk sesli harflerinin üzerine nokta getirilerek,
 • sonuna -n harfi getirilerek,
 • sonuna -en harfleri getirilerek,
 • yabancı kökenli kelimelerin sonuna -s harfi getirilerek

çoğul yapılırlar diyebiliriz.

Almanca Plural örnekler

Aşağıda sizler için birçok Almanca kelimenin hem tekil halini hem çoğul halini hem de Türkçe anlamını yazdım. Dikkatle inceleyip ezberlemeniz gerekmektedir.

Almanca Tekil Almanca Çoğul Türkçe Anlamı Türkçe Çoğul Anlamı
der Mann die Männer Adam Adamlar
die Frau die Frauen Kadın Kadınlar
das Kind die Kinder Çocuk Çocuklar
der Hund die Hunde Köpek Köpekler
die Katze die Katzen Kedi Kediler
das Haus die Häuser Ev Evler
die Schule die Schulen Okul Okullar
der Baum die Bäume Ağaç Ağaçlar
das Auto die Autos Araba Arabalar
der Fernseher die Fernseher Televizyon Televizyonlar
der Computer die Computer Bilgisayar Bilgisayarlar
der Stuhl die Stühle Sandalye Sandalyeler
der Tisch die Tische Masa Masalar
der Ball die Bälle Top Toplar
das Buch die Bücher Kitap Kitaplar
der Stift die Stifte Kalem Kalemler
der Bleistift die Bleistifte Kurşun kalem Kurşun kalemler
der Radiergummi die Radiergummis Silgi Silgiler
der Lehrer die Lehrer Öğretmen Öğretmenler
die Lehrerin die Lehrerinnen Öğretmen Öğretmenler
der Schüler die Schüler Öğrenci Öğrenciler
die Schülerin die Schülerinnen Öğrenci Öğrenciler
der Freund die Freunde Arkadaş Arkadaşlar
die Freundin die Freundinnen Arkadaş Arkadaşlar
der Vater die Väter Baba Babalar
die Mutter die Mütter Anne Anneler
der Bruder die Brüder Kardeş Kardeşler
die Schwester die Schwestern Kız kardeş Kız kardeşler

Yukarıdaki tabloda günlük hayatta en çok kullanılan bazı Almanca kelimelerin tekilleri ile çoğulları yer alıyor. Biraz daha örnek yazalım.

 1. der Apfel – die Äpfel (elma – elmalar)
 2. das Buch – die Bücher (kitap – kitaplar)
 3. der Hund – die Hunde (köpek – köpekler)
 4. die Katze – die Katzen (kedi – kediler)
 5. das Auto – die Autos (araba – arabalar)
 6. der Tisch – die Tische (masa – masalar)
 7. die Lampe – die Lampen (lamba – lambalar)
 8. das Haus – die Häuser (ev – evler)
 9. die Blume – die Blumen (çiçek – çiçekler)
 10. der Stuhl – die Stühle (sandalye – sandalyeler)
 11. die Uhr – die Uhren (saat – saatler)
 12. der Freund – die Freunde (arkadaş – arkadaşlar)
 13. die Familie – die Familien (aile – aileler)
 14. die Frau – die Frauen (kadın – kadınlar)
 15. der Mann – die Männer (erkek – erkekler)
 16. das Kind – die Kinder (çocuk – çocuklar)
 17. die Schule – die Schulen (okul – okullar)
 18. der Lehrer – die Lehrer (öğretmen – öğretmenler)
 19. die Stadt – die Städte (şehir – şehirler)
 20. das Zimmer – die Zimmer (oda – odalar)
 21. das Geld – die Gelder (para – paralar)
 22. die Arbeit – die Arbeiten (iş – işler)
 23. die Zeit – die Zeiten (zaman – zamanlar)
 24. die Woche – die Wochen (hafta – haftalar)
 25. der Monat – die Monate (ay – aylar)
 26. das Jahr – die Jahre (yıl – yıllar)
 27. der Morgen – die Morgen (sabah – sabahlar)
 28. der Abend – die Abende (akşam – akşamlar)
 29. die Nacht – die Nächte (gece – geceler)
 30. der Tag – die Tage (gün – günler)
 31. das Frühstück – die Frühstücke (kahvaltı – kahvaltılar)
 32. das Mittagessen – die Mittagessen (öğle yemeği – öğle yemekleri)
 33. das Abendessen – die Abendessen (akşam yemeği – akşam yemekleri)
 34. das Wasser – die Wasser (su – sular)
 35. die Milch – die Milchen (süt – sütler)
 36. der Kaffee – die Kaffees (kahve – kahveler)
 37. der Tee – die Tees (çay – çaylar)
 38. das Brot – die Brote (ekmek – ekmekler)
 39. der Kuchen – die Kuchen (pasta – pastalar)
 40. die Pizza – die Pizzen (pizza – pizzalar)
 41. das Fleisch – die Fleische (et – etler)
 42. der Fisch – die Fische (balık – balıklar)
 43. die Suppe – die Suppen (çorba – çorbalar)
 44. das Obst – die Obst (meyve – meyveler)
 45. das Gemüse – die Gemüse (sebze – sebzeler)
 46. die Nudel – die Nudeln (makarna – makarnalar)
 47. das Ei – die Eier (yumurta – yumurtalar)
 48. der Zucker – die Zucker (şeker – şekerler)
 49. das Salz – die Salze (tuz – tuzlar)
 50. das Öl – die Öle (yağ – yağlar)

Almanca Plural örnek cümleler

Almanca Plural ile ilgili örnek cümleler yazalım. Aşağıda Almanca çoğul kelimeler kullanılarak yazılmış örnek cümleler yer almaktadır.

Die Katzen schlafen auf dem Sofa. (Kediler kanepe üzerinde uyuyorlar.)
Die Kinder spielen im Park. (Çocuklar parkta oynuyorlar.)
Die Bücher sind sehr interessant. (Kitaplar çok ilginç.)
Die Lehrer sprechen über die Prüfungen. (Öğretmenler sınavlar hakkında konuşuyorlar.)
Die Blumen duften schön. (Çiçekler güzel kokuyor.)
Die Hunde bellen laut. (Köpekler yüksek sesle havlıyorlar.)
Die Autos sind neu. (Arabalar yeni.)
Die Vögel singen am Morgen. (Kuşlar sabahları şarkı söylüyorlar.)
Die Fenster sind offen. (Pencereler açık.)
Die Äpfel sind reif. (Elmalar olgun.)
Die Studenten lernen in der Bibliothek. (Öğrenciler kütüphanede çalışıyorlar.)
Die Stühle sind unbequem. (Sandalyeler rahatsız.)
Die Taschen sind schwer. (Çantalar ağır.)
Die Züge kommen spät an. (Trenler geç geliyor.)
Die Straßen sind nass. (Sokaklar ıslak.)
Die Tische in der Cafeteria sind sauber. (Kafeteryadaki masalar temiz.)
Die Karten sind ausverkauft. (Biletler tükendi.)
Die Schuhe sind zu groß. (Ayakkabılar çok büyük.)
Die Lieder sind melodisch. (Şarkılar melodik.)
Die Computer funktionieren nicht. (Bilgisayarlar çalışmıyor.)
Die Uhren zeigen unterschiedliche Zeiten an. (Saatler farklı zamanlar gösteriyor.)
Die Pflanzen brauchen Wasser. (Bitkiler suya ihtiyaç duyar.)
Die Hotels sind voll. (Oteller dolu.)
Die Zeitschriften sind interessant. (Dergiler ilginç.)
Die Briefe sind angekommen. (Mektuplar geldi.)
Die Bilder hängen an der Wand. (Resimler duvarda asılı.)
Die Nachrichten sind überraschend. (Haberler şaşırtıcı.)
Die Gläser sind leer. (Bardaklar boş.)
Die Früchte sind süß. (Meyveler tatlı.)
Die Speisen sind köstlich. (Yemekler lezzetli.)
Die Geschäfte schließen früh. (Dükkanlar erken kapanıyor.)
Die Flüsse sind breit. (Nehirler geniş.)
Die Berge sind hoch. (Dağlar yüksek.)
Die Straßen sind belebt. (Caddeler hareketli.)
Die Lampen sind hell. (Lambalar parlak.)
Die Zimmer sind geräumig. (Odalar geniş.)
Die Tore sind geschlossen. (Kapılar kapalı.)
Die Mäntel sind warm. (Kabanlar sıcak.)
Die Schlüssel sind verloren. (Anahtarlar kayıp.)
Die Ergebnisse sind überraschend. (Sonuçlar şaşırtıcı.)
Die Kinder spielen im Park. (Çocuklar parkta oynuyor.)
Die Hunde rennen durch den Wald. (Köpekler ormanda koşuyor.)
Die Vögel fliegen hoch in den Himmel. (Kuşlar gökyüzünde yükseklere uçuyor.)
Die Blumen blühen im Garten. (Çiçekler bahçede açıyor.)
Die Bäume sind grün. (Ağaçlar yeşil.)
Die Häuser sind groß. (Evler büyük.)
Die Autos fahren schnell. (Arabalar hızlı gidiyor.)
Die Menschen sind freundlich. (İnsanlar arkadaş canlısı.)
Die Kinder gehen zur Schule. (Çocuklar okula gidiyor.)
Die Hunde essen Fleisch. (Köpekler et yer.)
Die Vögel fressen Körner. (Kuşlar tohum yer.)
Die Blumen duften. (Çiçekler kokuyor.)
Die Bäume sind hoch. (Ağaçlar yüksek.)
Die Häuser sind schön. (Evler güzel.)
Die Autos sind rot. (Arabalar kırmızı.)
Die Menschen sind glücklich. (İnsanlar mutlu.)
Die Kinder lernen Deutsch. (Çocuklar Almanca öğreniyor.)
Die Hunde bellen. (Köpekler havlıyor.)
Die Vögel zwitschern. (Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor.)
Die Blumen sind bunt. (Çiçekler renkli.)
Die Bäume sind braun. (Ağaçlar kahverengi.)
Die Häuser sind alt. (Evler eski.)
Die Autos sind schnell. (Arabalar hızlı.)
Die Menschen sind freundlich. (İnsanlar arkadaş canlısı.)
Die Kinder spielen Fußball. (Çocuklar futbol oynuyor.)
Die Hunde rennen um den Baum. (Köpekler ağacın etrafında koşuyor.)
Die Vögel fliegen in den Himmel. (Kuşlar gökyüzüne uçuyor.)
Die Blumen blühen in der Sonne. (Çiçekler güneşte açıyor.)
Die Bäume sind grün im Frühling. (Ağaçlar ilkbaharda yeşil.)
Die Häuser sind groß in der Stadt. (Evler şehirde büyük.)
Die Autos sind schnell auf der Autobahn. (Arabalar otobanda hızlı.)
Die Menschen sind freundlich in Deutschland. (İnsanlar Almanya’da arkadaş canlısı.)
Die Kinder lernen Deutsch in der Schule. (Çocuklar okulda Almanca öğreniyor.)
Die Hunde bellen vor dem Haus. (Köpekler evin önünde havlıyor.)
Die Vögel zwitschern im Garten. (Kuşlar bahçede cıvıl cıvıl ötüyor.)
Die Blumen sind bunt im Sommer. (Çiçekler yaz aylarında renkli.)
Die Bäume sind braun im Herbst. (Ağaçlar sonbaharda kahverengi.)
Die Häuser sind alt in der Altstadt. (Evler eski şehirde eski.)
Die Autos sind schnell auf der Landstraße. (Arabalar şehirlerarası yolda hızlı.)
Die Menschen sind freundlich in der Welt. (İnsanlar dünyada arkadaş canlısı.)

Bir yanıt yazın