İngilizce Olumsuz Cümleler

olumsuz cümleler İngilizce, İngilizce olumsuz basit cümleler, İngilizce olumsuz cümleler konu anlatımı, İngilizce olumsuz cümle örnekleri, İngilizce örnek olumsuz cümleler, İngilizce olumsuz cümleler 6. sınıf, İngilizce olumsuz cümleler 7. 8. 9. sınıf, İngilizce basit cümleler konu anlatımı, İngilizce olumlu ve olumsuz cümleler, İngilizce konu anlatımı, İngilizce dersleri

İngilizce basit olumsuz cümleler

İngilizce olumlu ve olumsuz cümleler

Bu dersimizde ingilizce olumsuz basit cümlelerin yapılışını göreceğiz değerli ingilizce öğrencileri.
Hatırlarsanız bundan önceki derslerimizde ingilizcede çok basit tanım cümlelerini (örn: ben bir öğrenciyim, sen bir öğretmensini o bir bakkaldır gibi) görmüştük, daha sonra ingilizce soru cümlelerini ve çoğul cümleleri gördük.
Şimdiki dersimizde ise daha önceden görmüş olduğumuz bu tür cümlelerin olumsuzlarını göreceğiz.Türkçe açıklamak gerekirse:

Olumlu Cümle : Ben bir öğreciyim
Olumsuz Cümle : Ben bir öğreci değilim

Olumlu Cümle : O bir belediye başkanıdır
Olumsuz Cümle : O bir belediye başkanı değildir

Olumlu cümle ile olumsuz cümle arasındaki farkı gördünüz.Şimdi ingilizcede olumsuz cümlelerin nasıl yapıldığına bakalım.

OLUMLU CÜMLE

ÖZNE + YARDIMCI FİİL + NESNE

OLUMSUZ CÜMLE

ÖZNE + YARDIMCI FİİL + NOT + NESNE

Yukarıda ingilizcede olumlu cümle ve olumsuz cümle kalıplarını verdik.Görüldüğü gibi ingilizce olumsuz cümle yaparken yardımcı fiilden sonra yani AM / IS / ARE den sonra NOT kelimesi geliyor.
Not kelimesi cümleye olumsuzluk anlamı katmaktadır.Bu not kelimesi daha sonraki derslerimizde de sık sık karşınıza çıkacaktır.
Şimdi ingilizce olumsuz cümle yapalım ve örnekler çözelim:

Olumlu Cümle : I am a teacher : Ben bir öğretmenim
Olumsuz Cümle : I am not a teacher : Ben bir öğretmen değilim

Olumlu : You are a student : Sen bir öğrencisin
Olumsuz : You are not a student : Sen bir öğrenci değilsin

Olumlu : It is a cat : O bir kedidir
Olumsuz : It is not a cat : O bir kedi değildir

Olumlu : It is an apple : O bir elmadır
Olumsuz : It is not an apple : O bir elma değildir

Olumlu : It is an animal : O bir hayvandır
Olumsuz : It is not an animal : O bir hayvan değildir

Olumlu : I am hungry : Ben açım
Olumsuz : I am not hugry : Ben aç değilim

Olumlu : It is a book : O bir kitaptır
Olumsuz : It is a not book : O bir kitap değildir

Sanırız ingilizce olumsuz cümleler konusu anlaşılmıştır.
Cümlelerde gördüğünüz is not ve are not genellikle kısaltılmış biçimde kullanılırlar.Kısaltılmış biçimleri şu şekildedir:

is not = isn’t
are not = aren’t

Ayrıca I am, you are, he is gibi özne ile yardımcı fiiller de kısaltılmış biçimde yazılabilir.Yani şu şekilde:

I am = I’m
You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s
It is = It’s
We are = We’re
You are = You’re
They are = They’re

Şimdi de kısaltılmış örneklerimizde verelim:

I am a teacher : Ben bir öğretmenim
I’m a teacher : Ben bir öğretmenim

You are a teacher : Sen bir öğretmensin
You’re a teacher : Sen bir öğretmensin

He is a teacher : O bir öğretmendir
He’s a teacher : O bir öğretmendir

I am not a teacher : Ben bir öğretmen değilim
You aren’t a teacher : Sen bir öğretmen değilsin
He isn’t a teacher : O bir öğretmen değildir

İngilizce olumsuz cümle örnekleri

Olumlu Cümleler

 • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 • You are a teacher. (Sen bir öğretmensin.)
 • She is a doctor. (O bir doktordur.)
 • He is a lawyer. (O bir avukattır.)
 • We are friends. (Biz arkadaşız.)
 • They are students. (Onlar öğrencilerdir.)
 • The dog is black. (Köpek siyahtır.)
 • The cat is white. (Kedi beyazdır.)

Olumsuz Cümleler

 • I am not a student. (Ben bir öğrenci değilim.)
 • You are not a teacher. (Sen bir öğretmen değilsin.)
 • She is not a doctor. (O bir doktor değildir.)
 • He is not a lawyer. (O bir avukat değildir.)
 • We are not friends. (Biz arkadaş değiliz.)
 • They are not students. (Onlar öğrenci değildir.)
 • The dog is not black. (Köpek siyah değildir.)
 • The cat is not white. (Kedi beyaz değildir.)

Diğer Örnekler

 • I like to eat pizza. (Pizza yemeyi severim.)
 • I don’t like to eat pizza. (Pizza yemeyi sevmem.)
 • I am going to the store. (Markete gidiyorum.)
 • I am not going to the store. (Markete gitmiyorum.)
 • I am happy. (Mutluyum.)
 • I am not happy. (Mutlu değilim.)
 • I am tall. (Uzun boyluyum.)
 • I am not tall. (Uzun boylu değilim.)

Ek Örnekler

 • I am drinking a coffee. (Kahve içiyorum.)
 • I am not drinking a coffee. (Kahve içmiyorum.)
 • I am eating a sandwich. (Sandviç yiyorum.)
 • I am not eating a sandwich.
 • I am watching a movie. (Film izliyorum.)
 • I am not watching a movie.
 • I am playing a game. (Oyun oynuyorum.)
 • I am not playing a game.

Daha Fazla Örnek

 • I am going to school. (Okulda gidiyorum.)
 • I am not going to school.
 • I am working at the office. (Ofiste çalışıyorum.)
 • I am not working at the office.
 • I am playing with my dog. (Köpeğimle oynuyorum.)
 • I am not playing with my dog.
 • I am reading a book. (Kitap okuyorum.)
 • I am not reading a book.

Soru Cümleleri

 • Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)
 • Are you a teacher? (Sen bir öğretmen misin?)
 • Is she a doctor? (O bir doktor mu?)
 • Is he a lawyer? (O bir avukat mı?)
 • Are we friends? (Biz arkadaş mıyız?)
 • Are they students? (Onlar öğrenci mi?)
 • Is the dog black? (Köpek siyah mı?)
 • Is the cat white? (Kedi beyaz mı?)

Diğer Soru Cümleleri

 • Do you like to eat pizza? (Pizza yemeyi sever misin?)
 • Are you going to the store? (Markete gidiyor musun?)
 • Are you happy? (Mutlu musun?)
 • Are you tall? (Uzun boylu musun?)

İngilizce olumlu olumsuz örnek cümleler

Son kez daha fazla cümle örneğiyle dersimizi bitirelim.

Olumlu Cümleler

 • I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
 • The sky is blue. (Gökyüzü mavidir.)
 • The sun is shining. (Güneş parlıyor.)
 • The birds are singing. (Kuşlar cıvıldaşıyor.)
 • The flowers are blooming. (Çiçekler açıyor.)
 • The grass is green. (Çim yeşildir.)
 • The trees are tall. (Ağaçlar uzundur.)
 • The house is big. (Ev büyüktür.)
 • The car is red. (Araba kırmızıdır.)
 • The dog is barking. (Köpek havlıyor.)
 • The cat is playing. (Kedi oynuyor.)
 • The child is crying. (Çocuk ağlıyor.)
 • The man is walking. (Adam yürüyor.)
 • The woman is talking. (Kadın konuşuyor.)
 • The boy is eating. (Erkek çocuk yiyor.)
 • The girl is drinking. (Kız çocuk içiyor.)

Olumsuz Cümleler

 • I am not a student. (Ben bir öğrenci değilim.)
 • The sky is not blue. (Gökyüzü mavi değildir.)
 • The sun is not shining. (Güneş parlamıyor.)
 • The birds are not singing. (Kuşlar cıvıldaşmıyor.)
 • The flowers are not blooming. (Çiçekler açmıyor.)
 • The grass is not green. (Çim yeşil değildir.)
 • The trees are not tall. (Ağaçlar uzun değildir.)
 • The house is not big. (Ev büyük değildir.)
 • The car is not red. (Araba kırmızı değildir.)
 • The dog is not barking. (Köpek havlamıyor.)
 • The cat is not playing. (Kedi oynamıyor.)
 • The child is not crying. (Çocuk ağlamıyor.)
 • The man is not walking. (Adam yürümüyor.)
 • The woman is not talking. (Kadın konuşmuyor.)
 • The boy is not eating. (Erkek çocuk yemiyor.)
 • The girl is not drinking. (Kız çocuk içmiyor.)

Bu cümleler, İngilizcede olumlu ve olumsuz cümlelerin nasıl kurulduğunu öğrenmek için iyi bir başlangıç ​​noktası olacaktır.

Bu dersimizde ingilizce olumsuz cümleleri görmüş olduk. İlerleyen derslerimizde İngilizce tenseler yani zamanları göreceğiz, bu arada belirtelim ki, ben bir öğretmenim, o doktordur gibi tanım cümleleri geniş zamanda kurulmuş olan cümlelerdir.
Önümüzdeki derslerde zamanlar ile ilgili detaylı bilgiler vereceğiz.
Başarılar..

123 thoughts on “İngilizce Olumsuz Cümleler

Bir yanıt yazın