İngilizce Aylar

Bu dersimizde İngilizce aylar konusunu işleyeceğiz. İngilizce aylar ve okunuşu, İngilizce hangi aydayız sorusu sorma, İngilizce ay söyleme cümleleri gibi konulara değineceğiz. Daha önceki derslerimizde İngilizce alfabesi, İngilizce harflerin okunuşu, ingilizce günler gibi konuları görmüştük. Bunun yanısıra İngilizce hakkında genel bilgiler vermiş ve İngilizce öğrenmenin öneminden bahsetmiştik. Şimdi İngilizce derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Şimdi İngilizcede aylar konusunu görelim. Almanca veya Rusça bilen arkadaşlar İngilizce ayların Almanca aylar ve Rusça aylar ile ne kadar benzer olduğunu hemen fark edeceklerdir. Bildiğiniz gibi bir yılda 12 ay var.

İngilizce aylar, Roma aylarından gelmektedir. Romalılar, ayları tanrılar, festivaller ve önemli olaylardan sonra adlandırmışlardır. Örneğin, Temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını almıştır.

Mart ayı, ilkbaharın başlangıcını işaret eder. Bu nedenle, Mart ayının adını Roma savaş tanrısı Mars’tan almıştır.

Nisan ayı, doğanın yeniden doğuşunu temsil eder. Bu nedenle, Nisan ayının adını Yunan bahar tanrıçası Aphrodite’den almıştır.

Mayıs ayı, Roma’da önemli bir festival olan Floralia’dan sonra adlandırılmıştır. Bu festival, çiçekler ve bereket tanrıçası Flora’ya adanmıştır.

Eylül ayı, Latince yedi anlamına gelen “septem” kelimesinden gelir. Eylül ayı, Roma takviminde yılın yedinci ayıdır.

Ekim ayı, Latince sekiz anlamına gelen “octo” kelimesinden gelir. Ekim ayı, Roma takviminde yılın sekizinci ayıdır.

Aralık ayı, Latince on anlamına gelen “decem” kelimesinden gelir. Aralık ayı, Roma takviminde yılın onuncu ayıdır.

İngilizce aylar

İngilizce’de yılın ayları ve bu aylar hakkında bazı genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. January (Ocak):Yılın ilk ayıdır. Kuzey yarım kürede bu ay genellikle soğuk geçer. Yeni yılın başlangıcıdır.
 2. February (Şubat):Yılın en kısa ayıdır, genellikle 28 gün sürer ancak her dört yılda bir artık yıl olur ve Şubat 29 gün sürer.
 3. March (Mart):Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcıdır. Bu ayda günler uzamaya başlar.
 4. April (Nisan):İlkbahar ayıdır. “April showers bring May flowers” (Nisan yağmurları Mayıs çiçeklerini getirir) deyişiyle bilinir.
 5. May (Mayıs):Baharın tam ortasıdır. Kuzey yarım kürede hava ısınmaya başlar.
 6. June (Haziran):Kuzey yarım kürede yazın başlangıcıdır. Yılın en uzun günü, genellikle Haziran ayına denk gelir.
 7. July (Temmuz):Genellikle Kuzey yarım kürede yılın en sıcak ayıdır.
 8. August (Ağustos):Yazın son ayıdır. Birçok ülkede tatil sezonunun zirvesi bu aya denk gelir.
 9. September (Eylül):Kuzey yarım kürede sonbaharın başlangıcıdır. Okulların açıldığı aydır.
 10. October (Ekim):Sonbaharın ortasında yer alır. Birçok yerde yaprak dökümü başlar.
 11. November (Kasım):Kuzey yarım kürede hava soğumaya başlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kasım ayının dördüncü Perşembesi Şükran Günü olarak kutlanır.
 12. December (Aralık):Yılın son ayıdır. Kuzey yarım kürede kış başlar. Noel ve Hanuka gibi önemli tatiller bu ay içinde kutlanır.

İngilizce aylar listesi / Months

January => Ocak
February => Şubat
March => Mart
April => Nisan
May => Mayıs
June => Haziran
July => Temmuz
August => Ağustos
September => Eylül
October => Ekim
November => Kasım
December => Aralık

Şimdi de İngilizce ayların okunuşunu görelim:

İngilizce Aylar Okunuşu

January (Cenuery) Ocak
February (Februeri) Şubat
March (Març) Mart
April (Eprıl) Nisan
May (Mey) Mayıs
June (Cüun) Haziran
July (Culay) Temmuz
August (Oğgıst) Ağustos
September (Septemba) Eylül
October (Oktoba) Ekim
November (Novemba) Kasım
December (Dısemba) Aralık

İngilizce aylar konusunu ne kadar öğrendiğinizi ölçmek ister misiniz? Şuraya tıklayarak İngilizce aylar konu testini çözün
İngilizce aylar ve okunuşu konu testi yeni pencerede açılır, böylelikle bu sayfayı kaybetmezsiniz.

Şimdi ingilizce aylar konusunu görsel olarak görelim:

ingilizce aylar

İngilizce aylar, Latinceden türetilmiştir. İngilizler, Romalılarla olan temasları sırasında bu ay isimlerini benimsemişlerdir.

İngilizcede aylar büyük harfle başlar. Örneğin, “January” yerine “January” kullanılır.

İngilizcede aylar, bir gün, hafta, ay, yıl gibi zaman dilimleri belirtmek için kullanılır. Örneğin, “My birthday is in January” cümlesi, “Doğum günüm Ocak ayında” anlamına gelir.

İngilizce ayların kısaltması

İngilizcede ayların kısaltmaları da kullanılır. Bu kısaltmalar, ay adlarının ilk üç harfinden oluşur. Örneğin, “January” ayının kısaltması “Jan”dır.

İngilizcede ayların kısaltmaları, resmi yazılarda ve belgelerde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir takvimde “Jan” yerine “January” yazmak yerine “Jan” yazabilirsiniz.

İngilizcede ayların kısaltmaları şu şekildedir:

Jan: January
Feb: February
Mar: March
Apr: April
May: May
Jun: June
Jul: July
Aug: August
Sep: September
Oct: October
Nov: November
Dec: December

İngilizce hangi aydayız soru sorma cümleleri

İngilizce Türkçe Anlamı
What month is it? Hangi aydayız?
What is the month? Hangi ay?
What is the current month? Şu anki ay nedir?
What is the month today? Bugün ay nedir?
What is the month of today? Bugünün ayı nedir?

Gördüğünüz gibi, İngilizce ay sorma cümleleri farklı şekilde ifade edilebilirler.

Bu cümlelerin hepsi aynı anlama gelir ve aynı cevabı alır. Örneğin, bugün 15 Ocak 2024 ise, bu cümlelerin herhangi birini sorarak şu cevabı alırsınız:

January

Ocak

Ek olarak, daha resmi bir ortamda kullanmak için şu cümleyi de kullanabilirsiniz:

What is the current month, please?

Lütfen şu anki ay nedir?

Bu cümle, “lütfen” kelimesini kullanarak daha kibar bir şekilde soru sorar.

İşte bu cümlelerin nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler:

What month is it?

Hangi aydayız?

It’s February.

Şubat.

What is the month?

Hangi ay?

It’s April.

Nisan.

What is the current month?

Şu anki ay nedir?

It’s October.

Ekim.

What is the month today?

Bugün ay nedir?

It’s January.

Ocak.

What is the month of today?

Bugünün ayı nedir?

It’s May.

Mayıs.

İngilizce ay sorma cümleleri

İngilizce ay sorma cümlelerine daha farklı ve çeşitli başka örnekler vermek de mümkündür.

İşte “hangi aydayız” sorusunun İngilizce’deki çeşitli ifadeleri ve Türkçe karşılıkları:

 1. “What month is it?” – “Hangi aydayız?”
 2. “Can you tell me what month we are in?” – “Bana hangi ayda olduğumuzu söyleyebilir misin?”
 3. “Do you know which month it is now?” – “Şu anda hangi ay olduğunu biliyor musun?”
 4. “I’m wondering, what’s the current month?” – “Merak ediyorum, şu anki ay hangisi?”
 5. “Could you please inform me about the current month?” – “Lütfen bana şu anki ay hakkında bilgi verebilir misiniz?”

İngilizce aylar hakkında şaşırtıcı bilgiler

İngilizce aylar hakkında bazı ilginç bilgiler:

 1. Ocak (January): Adını Roma tanrısı Janus’tan alır. Janus iki yüzü olan bir tanrıdır ve bu yüzler geçmişi ve geleceği temsil eder, bu da Ocak ayının yeni başlangıçlar ve geçmiş üzerine düşünme zamanı olduğunu simgeler.
 2. Şubat (February): Eski Roma takviminde Şubat, yılın son ayıydı ve temizlik festivali Februa’dan adını alır. Bu festival, yeni yıl için kötü ruhları ve kirliliği temizlemekle ilgilidir.
 3. Mart (March): Adını Mars, Roma savaş tanrısından alır. Eski Roma’da, Mart savaş mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilirdi çünkü kış mevsimi savaş yapmak için uygun değildi.
 4. Nisan (April): Adının kökeni tam olarak bilinmese de, Latince ‘aperire’ (açmak) kelimesinden türemiş olabileceği düşünülür. Bu, baharın gelişi ve çiçeklerin açılmasıyla ilişkilidir.
 5. Mayıs (May): Adını Yunan tanrıçası Maia’dan alır. Maia, bereket ve büyüme ile ilişkilendirilen bir tanrıçadır.
 6. Haziran (June): Adını Roma tanrıçası Juno’dan alır. Juno, evlilik ve aile ile ilişkilendirilir, bu nedenle Haziran ayı geleneksel olarak düğünler için popüler bir aydır.
 7. Temmuz (July): Başlangıçta Quintilis olarak adlandırılan bu ay, Jül Sezar’ın onuruna Temmuz olarak yeniden adlandırıldı.
 8. Ağustos (August): Bu ay da benzer şekilde Sextilis iken, Roma İmparatoru Augustus’un onuruna Ağustos olarak değiştirildi.
 9. Eylül (September)Ekim (October)Kasım (November), ve Aralık (December): Bu ayların isimleri Latince sayılarla ilgilidir: sırasıyla yedi (septem), sekiz (octo), dokuz (novem), ve on (decem). Bu, eski Roma takviminde yılın Mart ayında başlamasından kaynaklanır, bu nedenle Eylül aslında yedinci aydı, Ekim sekizinci, vb.

Bu bilgiler, İngilizce ayların isimlerinin kökeni ve tarihi anlamları hakkında bazı ilginç gerçekleri ortaya koymaktadır.

İngilizce aylarla ilgili örnek cümleler

Şimdi her bir İngilizce ay için örnek cümleler yazdım. Bu cümleleri inceleyelim.

 • January:
  • My birthday is in January. (Dogum günüm Ocak ayındadır.)
  • The weather is usually cold in January. (Ocak ayında hava genellikle soğuktur.)
  • New Year’s Day is celebrated on January 1st. (Yeni Yıl 1 Ocak’ta kutlanır.)
 • February:
  • Valentine’s Day is celebrated on February 14th. (Sevgililer Günü 14 Şubat’ta kutlanır.)
  • Groundhog Day is celebrated on February 2nd. (Groundhog Day 2 Şubat’ta kutlanır.)
  • The Super Bowl is usually played in February. (Super Bowl genellikle Şubat ayında oynanır.)
 • March:
  • March is the first month of spring. (Mart ilkbaharın ilk ayıdır.)
  • St. Patrick’s Day is celebrated on March 17th. (St. Patrick Günü 17 Mart’ta kutlanır.)
  • The beginning of spring is usually in March. (İlkbaharın başlangıcı genellikle Mart ayındadır.)
 • April:
  • April is a month of new beginnings. (Nisan yeni başlangıçların ayıdır.)
  • Easter is celebrated in April. (Paskalya Nisan ayında kutlanır.)
  • The weather is usually getting warmer in April. (Nisan ayında hava genellikle ısınmaya başlar.)
 • May:
  • May is a month of flowers. (Mayıs çiçeklerin ayıdır.)
  • Cinco de Mayo is celebrated in May. (Cinco de Mayo Mayıs ayında kutlanır.)
  • The weather is usually warm in May. (Mayıs ayında hava genellikle sıcaktır.)
 • June:
  • June is a month of graduations. (Haziran mezuniyetlerin ayıdır.)
  • Father’s Day is celebrated in June. (Babalar Günü Haziran ayında kutlanır.)
  • The weather is usually hot in June. (Haziran ayında hava genellikle sıcaktır.)
 • July:
  • July is the hottest month of the year. (Temmuz yılın en sıcak ayıdır.)
  • Independence Day is celebrated in July. (Bağımsızlık Günü Temmuz ayında kutlanır.)
  • The weather is usually very hot in July. (Temmuz ayında hava genellikle çok sıcaktır.)
 • August:
  • August is the month of summer vacations. (Ağustos yaz tatillerinin ayıdır.)
  • Labor Day is celebrated in August. (İşçi Bayramı Ağustos ayında kutlanır.)
  • The weather is usually still hot in August. (Ağustos ayında hava genellikle hala sıcaktır.)
 • September:
  • September is the month of school starting again. (Eylül okulların tekrar başladığı aydır.)
  • Labor Day is celebrated in September. (İşçi Bayramı Eylül ayında kutlanır.)
  • The weather is usually starting to get cooler in September. (Eylül ayında hava genellikle serinlemeye başlar.)
 • October:
  • October is the month of Halloween. (Ekim Cadılar Bayramı ayıdır.)
  • Thanksgiving is celebrated in October. (Şükran Günü Ekim ayında kutlanır.)
  • The weather is usually getting colder in October. (Ekim ayında hava genellikle daha da soğur.)
 • November:
  • November is the month of Thanksgiving. (Kasım Şükran Günü ayıdır.)
  • Veterans Day is celebrated in November. (Gaziler Günü Kasım ayında kutlanır.)
  • The weather is usually cold in November. (Kasım ayında hava genellikle soğuktur.)
 • December:
  • December is the month of Christmas. (Aralık Noel ayıdır.)
  • Hanukkah is celebrated in December. (Hanuka Aralık ayında kutlanır.)
  • The weather is usually very cold in December. (Aralık ayında hava genellikle çok soğuktur.)

Bu cümleler, İngilizce ayların nasıl kullanılacağına dair bir genel bakış sunmaktadır. Çok daha çeşitli cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

İngilizce aylar hakkında kısa basit cümleler

İngilizce aylarla ilgili kısa ve basit örnek cümleler ve bunların Türkçe karşılıklarını aşağıda bulabilirsiniz:

 1. “January is very cold.” – “Ocak çok soğuktur.”
 2. “I was born in February.” – “Ben Şubat’ta doğdum.”
 3. “Flowers bloom in March.” – “Mart’ta çiçekler açar.”
 4. “April showers bring May flowers.” – “Nisan yağmurları, Mayıs çiçeklerini getirir.”
 5. “We have a holiday in May.” – “Mayıs’ta bir tatilimiz var.”
 6. “School ends in June.” – “Okul Haziran’da biter.”
 7. “July is the hottest month.” – “Temmuz en sıcak aydır.”
 8. “We go on vacation in August.” – “Ağustos’ta tatile gideriz.”
 9. “The leaves fall in September.” – “Yapraklar Eylül’de dökülür.”
 10. “Halloween is in October.” – “Cadılar Bayramı Ekim’de.”
 11. “It gets colder in November.” – “Kasım’da hava soğur.”
 12. “Christmas is in December.” – “Noel Aralık’ta.”
 13. “I start my job in January.” – “Ocak’ta işe başlıyorum.”
 14. “February has 28 days.” – “Şubat’ta 28 gün var.”
 15. “We plant seeds in March.” – “Mart’ta tohum ekeriz.”
 16. “It often rains in April.” – “Nisan’da sık sık yağmur yağar.”
 17. “My brother graduates in May.” – “Kardeşim Mayıs’ta mezun oluyor.”
 18. “June is a summer month.” – “Haziran bir yaz ayıdır.”
 19. “We celebrate Independence Day in July.” – “Temmuz’da Bağımsızlık Günü’nü kutlarız.”
 20. “August nights are warm.” – “Ağustos geceleri sıcaktır.”
 21. “School starts in September.” – “Okul Eylül’de başlar.”
 22. “October is the tenth month.” – “Ekim onuncu aydır.”
 23. “November is often grey.” – “Kasım genellikle gri olur.”
 24. “December is festive.” – “Aralık şenliklidir.”
 25. “My car broke down in January.” – “Arabam Ocak’ta bozuldu.”
 26. “Valentine’s Day is in February.” – “Sevgililer Günü Şubat’ta.”
 27. “It’s windy in March.” – “Mart’ta rüzgarlıdır.”
 28. “April is a spring month.” – “Nisan ilkbahar ayıdır.”
 29. “We go hiking in May.” – “Mayıs’ta yürüyüşe gideriz.”
 30. “The days are longest in June.” – “Günler Haziran’da en uzundur.”
 31. “We swim a lot in July.” – “Temmuz’da çok yüzeriz.”
 32. “My aunt visits in August.” – “Teyzem Ağustos’ta ziyarete gelir.”
 33. “Leaves change color in September.” – “Yapraklar Eylül’de renk değiştirir.”
 34. “I love October weather.” – “Ekim havasını severim.”
 35. “We wear coats in November.” – “Kasım’da kaban giyeriz.”
 36. “We decorate the tree in December.” – “Ağacı Aralık’ta süsleriz.”
 37. “New Year’s Day is in January.” – “Yılbaşı Günü Ocak’ta.”
 38. “February can be snowy.” – “Şubat karlı olabilir.”
 39. “Birds return in March.” – “Mart’ta kuşlar geri döner.”
 40. “April Fools’ Day is fun.” – “1 Nisan Şakaları eğlencelidir.”

İngilizce aylarla ilgili karışık örnekler

 1. January is the first month of the year.– Ocak, yılın ilk ayıdır.
 2. We often make new year’s resolutions in January.– Genellikle Ocak’ta yeni yıl kararları alırız.
 3. In February, many people celebrate Valentine’s Day.– Şubat ayında birçok insan Sevgililer Günü’nü kutlar.
 4. February is the shortest month of the year.– Şubat, yılın en kısa ayıdır.
 5. March marks the beginning of spring in the northern hemisphere.– Mart, kuzey yarım kürede ilkbaharın başlangıcını işaret eder.
 6. Many students have spring break in March.– Birçok öğrenci Mart ayında bahar tatili yapar.
 7. April showers bring May flowers.– Nisan yağmurları, Mayıs çiçeklerini getirir.
 8. April Fool’s Day is on the first of April.– 1 Nisan, Nisan Şaka Günü’dür.
 9. In May, the weather becomes warmer.– Mayıs’ta hava daha ılık olur.
 10. Mother’s Day is celebrated in May in many countries.– Birçok ülkede Anneler Günü Mayıs’ta kutlanır.
 11. June is the sixth month of the year.– Haziran, yılın altıncı ayıdır.
 12. Many people get married in June.– Birçok insan Haziran’da evlenir.
 13. July is often the hottest month of the summer.– Temmuz genellikle yazın en sıcak ayıdır.
 14. Independence Day in the United States is celebrated in July.– Amerika Birleşik Devletleri’nde Bağımsızlık Günü Temmuz’da kutlanır.
 15. In August, many Europeans go on vacation.– Ağustos’ta birçok Avrupalı tatil yapar.
 16. August is the eighth month of the year.– Ağustos, yılın sekizinci ayıdır.
 17. September signals the start of autumn.– Eylül, sonbaharın başlangıcını işaret eder.
 18. Schools often start the new academic year in September.– Okullar genellikle yeni akademik yıla Eylül’de başlar.
 19. October is known for its colorful fall foliage.– Ekim, renkli sonbahar yaprakları ile tanınır.
 20. Halloween is celebrated on the last day of October.– Cadılar Bayramı Ekim’in son gününde kutlanır.
 21. In November, we celebrate Thanksgiving in the USA.– Kasım ayında, ABD’de Şükran Günü’nü kutlarız.
 22. November is the eleventh month of the year.– Kasım, yılın on birinci ayıdır.
 23. December is often associated with winter and Christmas.– Aralık genellikle kış ve Noel ile ilişkilendirilir.
 24. New Year’s Eve is celebrated on December 31st.– Yılbaşı Aralık ayının 31’inde kutlanır.
 25. My birthday is in January.– Doğum günüm Ocak ayında.
 26. We usually go skiing in February.– Genellikle Şubat ayında kayak yaparız.
 27. March is when we start to see flowers bloom.– Mart, çiçeklerin açmaya başladığı zamandır.
 28. April is a great month for starting a garden.– Nisan, bahçe başlamak için harika bir aydır.
 29. I’m planning a trip for May.– Mayıs için bir gezi planlıyorum.
 30. The days are longest in June.– Günler Haziran’da en uzundur.
 31. I start school in September.– Eylül’de okula başlarım.
 32. We pick apples in October.– Ekim’de elma toplarız.
 33. November is when we start preparing for winter.– Kasım, kışa hazırlanmaya başladığımız zaman.
 34. December is a festive month with many holidays.– Aralık, birçok tatilin olduğu şenlikli bir ay.
 35. In January, the days start to get longer.– Ocak ayında günler uzamaya başlar.
 36. February often has unpredictable weather.– Şubat sıklıkla belirsiz hava koşullarına sahiptir.
 37. March can be rainy and windy.– Mart, yağmurlu ve rüzgarlı olabilir.
 38. April is the time for spring cleaning.– Nisan, ilkbahar temizliği zamanıdır.
 39. Many flowers start to bloom in May.– Birçok çiçek Mayıs’ta açmaya başlar.
 40. June is a popular month for festivals.– Haziran, festivaller için popüler bir aydır.
 41. July is the perfect time for barbecues.– Temmuz, barbekü için mükemmel bir zamandır.
 42. In August, the nights begin to cool down.– Ağustos’ta geceler serinlemeye başlar.
 43. September is harvest time for many crops.– Eylül, birçok ürün için hasat zamanıdır.
 44. Children go trick-or-treating in October.– Çocuklar Ekim’de şeker veya şaka yaparlar.
 45. November is when we see the leaves change color.– Kasım, yaprakların rengini değiştirdiği zamandır.
 46. December is a time for giving and sharing.– Aralık, verme ve paylaşma zamanıdır.
 47. I usually catch a cold in January.– Genellikle Ocak ayında soğuk algınlığı kaparım.
 48. February is the month of love and romance.– Şubat, aşk ve romantizm ayıdır.

İngilizce aylarla ilgili bilgi verme cümleleri

Dersimizin sonunda bir de herhangi bir ayla ilgili olarak, o ayın özelliklerini tanıtan cümlelere örnekler yazalım.

İngilizce Türkçe
It’s January. Ocak.
The current month is January. Şu anki ay Ocak.
Today is January 15. Bugün 15 Ocak.
January is the first month of the year. Ocak, yılın ilk ayıdır.
January is a cold month in most parts of the world. Ocak, dünyanın çoğu yerinde soğuk bir aydır.
January is a time for new beginnings. Ocak, yeni başlangıçlar için bir zamandır.
Many people celebrate New Year’s Day in January. Birçok insan Ocak ayında Yeni Yıl’ı kutlar.
January is a time to reflect on the past year and set goals for the new year. Ocak, geçmiş yılı düşünmek ve yeni yıl için hedefler belirlemek için bir zamandır.
January is a time to spend time with loved ones and make new memories. Ocak, sevdiklerimizle vakit geçirmek ve yeni anılar yaratmak için bir zamandır.

 

 

15 thoughts on “İngilizce Aylar

 1. video çok güzel yazılalrda yani yazılıdan 100 alabilirim diyemem site çok güzel annem hemen aylarI ezberleyiverdi ama benim ezberlemem biraz zayıf bunu zor ezberlerim 12 tane zor kelime yani

Bir yanıt yazın