İngilizce İşyerinde iş ile ilgili Kullanılan ingilizce Cümleler

İngilizce işyeri cümleleri, işte kullanılan İngilizce cümleler, işyerinde İngilizce cümleler, işyerinde İngilizce, İngilizce işyeri cümleleri, İngilizce iş hayatı cümleleri, İngilizce çalışma hayatı cümleleri

İngilizce İşyerinde kullanılan İngilizce Cümleler

İngilizce çalışma hayatı ve meslekler ile ilgili cümleler

İşyerinde kullanılacak olan ingilizce cümleler bu dersimizin konusunu oluşturacak değerli arkadaşlar.
İşyerinde çalışırken kullanabileceğimiz İngilizce cümleler çok çeşitli olmakla birlikte bizler burada en çok karşılaşılabilecek olanlara yer vereceğiz.

Şimdi aşağıdaki cümleleri inceleyelim:

İngilizce çalışma hayatı ve mesleklerle ilgili, İngilizce işyerlerinde kullanılan cümleler


iyi günler
Good afternoon.
(Gûd aftırnûn)

Saat kaç?
What time is it?
(Vat taym iz it?)

Kusura bakmayın geç kaldım.
I’m sorry. I’m late.
(Aym sori. Aym leyt.)

Uyuya kalmışım.
I’ve overslept.
(Ayv ovirslept)

Otobüsü kaçırdım.
I’ve missed the bus.
(Ayv misd dı bas)

Kaza yaptım.
I had an accident.
(Ay hed en eksidint)

Aracım arızalandı.
My car has broken down.
(May kar brokin doun.)

Hastaydım.
I was ill.
(Ay vaz îl.)

Karım hastaydı.
My wife was ill.
(May vayf vaz îl.)

Çocuğum hastaydı.
My child was ill.
(May çayld vaz II.)

Doktordaydım.
I was at the doctors.
(Ay vaz et di doktirs.)

Ana cadde kapalıydı.
The Main street was closed.
(Di Meyn strit vaz klozd.)

Trafik çok sıkışıktı.
There was a traffic jam.
(Dervaz e trafik cem.)

Eve gitmek istiyorum.
I want to go home.
(Ay vant tu go horn.)

Eve gitmek zorundayım.
I must go home.
(Ay mast go horn.)

Karım telefon etti.
My wife has phoned.
(May vayf hez fond.)

Kendimi iyi hissetmiyorum.
I don’t feel very well.
(Ay don’t fil veri vel.)

İstifra etmek zorundayım.
I have to throw up.
(Ay hef tu trov ap.)

Ev doktoruma gitmek zorundayım.
I have to go to the Family/doctor.
(Ay hef tu go tu di femilidoktir.)

Kaza doktoruna gitmek zorundayım.
I must go ihe Emergency doctor.
(Ay mast go tu dı imörcinsi daktir.)

Fabrika doktoruna gitmek istiyorum.
I want to go to the Factory doctor.
(Ay vant tu go tu dı faktiri daktir.)

Doktor üç günlük istirahat verdi.
The doctor gave me three days to rest.
(Di Daktır geyv mi tri deyz to rest.)

Buyrun, raporum.
Here is my doctor’s note.
(Hiyr iz my daktırs nout.)

Raporumu yarım getireceğim.
I’ll bring my doctor’s note tomorrow.
(Ayl bring may daktırs not tumorov.)

Ben yarın gelmeyeceğim.
I am not going to come tomorrow.
(Aym nat going tu kam tumorov.)

Bana yarın için izin verebilir misiniz
Can you give me a day-off tomorrow?
(Ken yu giv mi e dey-of tumorov?)

Hafta sonu çalışacak mıyız?
Are we going to work at the weekend?
(Ar vi going tu vörk et di vikend?)

Kaç gün tatiliz?
How many days have we got off?
(Hav meni deyz hev vi gat of?)

İzin parasını ne zaman alacağız?
When are we going to get holiday pay?
(Ven ar vi going to get holidey pey?)

böyle devam ederse istifa ederim.
If it continues like this I’ll resign.
(If it kontinyus layk dis, Ayl rizayn.)

Ustabaşı nerede?
Where is the Foreman?
(Ver iz di formen?)

Çok çalışıyorum.
I’m working very hard.
(Ayem vörking veri hard.)

Bugün çok çalıştım devam edemeyeceğim.
I’ve worked very hard today, I can’t continue.
(Ayv vörkd veri hard tudey, Ay Kent kontinyu.)

Yeni iş elbisesine ihtiyacım var.
I need new working clothes.
(Ay nid niv vörking kloths.)

Yeni iş ayakkabılarına ihtiyacım var.
I need new working shoes.
(Ay nid niv vörking şûz.)

Yeni aletlere ihtiyacım var.
I need some new tools (Ay nîd sam niu tûlz.)

Ücretimizi ne zaman alacağız.
When are we going to take our salary.
(Ven ar vi going tu teyk aur seilri.)

10 Paund avans alabilirmiyim?
Can I have ten Pound advance?
(Ken ay hev e ten Paund edvinse?)

Maaşımızı nakit mi alacağız?
Are we going to have our salary cash in hand.
(Ar vi going tu hev aur selıri keş in hend.)

Buyrun hesap numaram.
Here is my account number.
(Hiyr iz may ekaunt nambir)

iyi günler, benim için bir işiniz var mı?
Good afternoon, have you got a job for me?
(Gûd aftımûn, hev yu gat e cob for mi?)

Evet, sizin için bir işimiz var.
Yes, we have got a job for you.
(Yes, vi hev gat e cob for yu.)

Ne yapabilirsiniz?
What can you do?
(Vat ken yu du?)

Aylık ne kadar veriyorsunuz?
How much do you pay monthly?
(Hav maç du yu pey mantly?)

Haftalık ne kadar veriyorsunuz?
How much do you pay weekly?
(Hav maç du yu pey vikli?)

Günde kaç saat çalışacağım.
How many hours am I going to work in a week?
(Hav meni aurs em ay going tu vörk in e vîk?)

Sigortalımıyız?
Have we got any insurance?
(Hev vi gat eni inşurıns?)

Makineler çalışmıyor.
These machines are not working.
(Diyz meşîns ar nat vörking.)

Ustabaşmı çağırın.
Call the Foremann
(Kol dı formen.)

Ne yapalım?
What shall we do?
(Vat şel vi du?)

Yarın gelelim mi?
Shall we come tomorrow?
(Şel vi kam tumorrov?)

Tamirat ne kadar sürer?
How long will it take to repair it?
(Hav long vil it teyk tu ripeyr it?)

Bugün çalışmamıza devam edemeyiz.
We can not continue working.
(Vi ken nat kontinyu vörking)

Çalışmaya nerede devam edeceğiz?
Where are we going to continue working?
(Ver ar vi going tu kontinyu vörking.)

Kiminle çalışacağım?
Who am I going to work with?
(Hu em ay going tu vöık vit?)

İşi ne zaman bırakalım?
When shall we stop working?
(Ven şel vi stop vörking?)

Ne zaman paydos yapıyoruz?
When are we going to have a break.
(Ven ar vi going tu hev e breyk.)

Yarın ne zaman başlayacağız?
When are we going to start tomorrow?
(Ven ar vi going tu start tumorrov?)

İş arıyorum.
I’m looking for a job.
(Aym luking for e cob.)

Ben bu işi istiyorum.
I’m applying for this job.
(Aym eplaying for dis cob.)

Benim için bir işiniz var mı?
Have you got a job for me?
(Hev yu gat e cob for mi?)

Ne yapabilirsiniz?
What can you do?
(Vat ken yu du?)

Yarın işe başlayabilirsiniz.
Tomorrow you can start working.
(Tumorrov yu ken start vörking.)

Maalesef boş yerimiz yok.
Sorry The pasition is not free.
(Sori dı pozişın iz nat fri.)

Haftaya tekrar uğrayın.
Call in again next week.
(Kol in egen nekst vîk.)

Çalışma müsadeniz var mı?
Have you got your work-permit?
(Hev yu gat yor vörk-pörmit?)

Ben işçi bulma kurumundan geliyorum.
I’ve come from the job centre.
(Ayv kam from di cob sentir.)

Ne zamandan beri işsizsiniz?
For how long have you been unemployed.
(For hav long hev yu bin animployd?)

Bir haftadır işsizim.
I’ve been unemployed for a week.
(Ay’v bin animployd for e vik.)

Daha önce nerede çalışmıştınız?
Where have you worked before?
(Ver hev yu vörkd bifor)

Niçin ayrıldınız?
Why did you resign?
(Vay did yu rezayn?)

Şimdiye kadar ne iş yaptınız?
What have you done up till now?
(Vat hev yu dan up til nau?)

Biz götürü usulü çalışıyoruz.
We are paid for piece work
(Vi ar peyd for piys vörk.)

Saat başına 8 paund alacaksınız.
You will get eight pounds an hour.
(Yu vil get eyt pound en aur)

Hayat sigortanız var mı?
Have you got life insurance.
(Hev yu gat layf inşurıns.)

Değeri İngilizce öğrencileri, bu dersimizde İngilizce iş hayatı, çalışma, işyeri ile ilgili cümle örnekleri verdik.
Yararlı olmasını temenni eder başarılar dileriz.

One thought on “İngilizce İşyerinde iş ile ilgili Kullanılan ingilizce Cümleler

Bir yanıt yazın