Almanca Alfabesi, Das Deutsche Alphabet

Değerli arkadaşlar, Almanca alfabesi konusuna girmeden önce Almanca hakkında genel bilgiler verelim; Almanca Hint-Avrupa dillerinin Cermence koluna bağlıdır ve dünyada yaygın olarak konuşulan dillerden biridir. Yaklaşık olarak 120 Milyon kişinin Almanca konuştuğu bilinmektedir.

Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan anadildir. Almanya’nın dışında pek çok ülkede de konuşulur.
Birçok dilde olduğu gibi Almanca’da da isimlerin cinsiyetleri vardır. Almanca’da isimler eril cins (erkek), dişil cins (dişi) ve nötr cins (yansız-cinsiyetsiz) olmak üzere 3 kategoriye ayrılır.Her isim bu üç kategoriden birine dahildir.

Almanca’da bütün cins isimlerin önünde artikel dediğimiz sözcükler bulunur.Almanca’da genellikle erkek cins isimlerin önünde der artikeli, dişi cins isimlerin önünde die artikeli, nötr cins isimlerin önünde ise das artikeli bulunur.Almanca’da özel isimlerin yanı sıra cins isimlerin de baş harfleri büyük yazılır. Örneğin; Türkçe’de baş harfleri küçük yazılan ev, okul, otomobil, bilgisayar, kitap vb. gibi cins isimlerin baş harfleri Almanca’da daima büyük yazılır.

Aşağıda da görüldüğü gibi Almanca’da 26 harf ve 4 tane özel karakter vardır.Yukarıda siyah renkli kutucukların içerisinde yer alan bu özel karakterlerden Ä, Ö ve Ü karakterleri A, O ve U harflerinin nokta (umlaut) almış biçimleridir.ß harfi (estset) ise çift s anlamına da gelir. Bazı yerlerde bu harfin yerine SS (çift s) yazıldığı da görülmektedir.ß harfi her zaman küçük yazılır, büyük yazmak gerekirse SS şeklinde yazılır.Almanca alfabesinde Ç, Ğ, Ş, İ, ı gibi harfler bulunmaz, Türkçe alfabesinde ise Q, W, X, Ä, ß harfleri bulunmamaktadır.

Almanca Alfabesi
(Das Deutsche Alphabet)

Değerli öğrenciler, Almanca alfabesinde 26 harf ve 4 tane de noktalı harf dediğimiz umlaut almış harfler bulunmaktadır.

Almanca alfabesi
Almanca alfabesi

Almanca alfabesi harflerin okunuşları

a: aa
b: be
c: tse
d: de
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k: ka
l: el
m: em
n: en
o: oo
p: pe
q: ku
r: er
s: es
t: te
u: uu
v: fav
w: ve
x: iks
y: üpsilon
z: tset
ä: ae (a umlaut)
ö: öö (o umlaut)
ü: üü (u umlaut)
ß: estset

Bazı harflerin yanyana gelmesiyle genelde aşağıdaki okunuşlar kullanılır.

ei : ay olarak okunur
ie : i olarak okunur
eu : oy olarak
tsch : ç olarak okunur
sch : ş olarak okunur
ch : h olarak okunur
z : ts olarak okunur
au : o olarak okunur
ph : f olarak okunur
sp : şp olarak okunur
st : şt olarak okunur

Not1 : Alfabede bulunan ä , ü , ö harfleri (a-u-o) harflerinin umlaut (nokta) almış şekilleridir.
Not2 : ä karakterini ALT + 132 kullanarak, ß karakterini ALT + 225 kullanarak çıkartabilirsiniz. (ALT +132 Alt tuşuna basılı olarak 132 yazılması demektir.)

Klavyesi Türkçe olmayan arkadaşlarımız da Türkçe karakterleri şu şekilde çıkartabilirler:

ü: ALT + 0252
ı: ALT + 0253
ö: ALT + 0246
ğ: ALT + 0240
ç: ALT + 0231
ş: ALT + 0222
İ: ALT + 0221

Almanca alfabesinde Türkçe alfabesindeki ç,ğ,ı,ş harfleri bulunmaz.
Türkçe alfabesinde ise Almanca alfabesindeki q,w,x,ß,ä harfleri bulunmaz.

Değerli arkadaşlar, Türkçe alfabesindeki büyük İ harfi de Almanca alfabesinde yoktur, ayrıca Türkçe alfabede bulunan küçük ı harfi de Almanca alfabesinde yoktur.

Almanca alfabesinde büyük i harfi I (büyük ı harfi) olarak yazılır. Küçük ı harfi ise i olarak (küçük i) yazılır.Almanca’da İ ve ı harfleri kullanılmaz.

Almanca harflerin okunuşları

Almanca kelimelerde bazı harfler yan yana bulunduğunda bunların özel okuma biçimleri olmaktadır. Bunların en sık rastlanıldığı harfler aşağıda gösterilmiştir. Bu okuma kurallarını ezberlediğiniz takdirde Almanca kelimelerin büyük bir çoğunluğunu hatasız okuyabilirsiniz.

ie : uzunca i okunur, tıpkı iy gibi, iğ gibi okunur (der Schmied)
ei : biraz uzunca ay olarak okunur (nein)
ai : biraz uzunca ay olarak okunur (Mai)
au : biraz uzunca au gibi, ağu gibi okunur (der Baum)
eu : biraz uzunca ooy olarak okunur (neun)
äu : uzunca ooy gibi okunur (die Bäume)
ch : h gibi okunur (das Buch)
ck : k gibi okunur (das Stück)
ph : f gibi okunur (das Photo)
sp : şp gibi okunur (spielen)
st : şt gibi okunur (das Stadion)
chs : ks gibi okunur (sechs)
sch : ş gibi okunur (die Schule)
tsch : ç gibi okunur (Deutschland)
tion : tsiyon gibi okunur (National)

Almanca alfabesindeki ß – ss harfi nedir?

ß harfi ss olarak ifade edilir, her zaman küçük yazılır.İçinde ß harfi bulunan bir kelime tamamen büyük yazılacaksa o halde ß harfi yerine SS yazılır.Örneğin Straße kelimesini tamamen büyük harflerle yazarsak STRASSE olarak yazmamız gerekir. Almancadaki “ß” harfi, Türkçedeki “s” harfine benzer bir ses çıkarır.

Almanca harfleri kodlayalım mı?

Almanca harfleri kodlama (Buchtabieren)

9. sınıf Almanca alfabesi, 9. sınıf Almanca harfleri kodlama, Almanca Buchtabieren, Almanca alfabesi ve okunuşu

Değerli arkadaşlar, bu konumuzda sizlere Almanca alfabesini ve Almanca alfabesindeki harflerin okunuşlarını göstereceğiz.

Ayrıca harf harf kodlama dediğimiz Buchtabieren kavramını örneklerle açıklayacağız.

Aşağıdaki resmi daha büyük görebilmek için lütfen üzerine tıklayınız.

almanca-alfabe-harfleri-kodlama
almanca-alfabe-harfleri-kodlama

Almanca alfabesinde bulunan ß harfi, çift s anlamına gelir. Bazı yerlerde bu harfin yerine ss (çift s) yazıldığı da görülmektedir.

Almanca alfabesinde Türkçe’ deki Ç, Ğ, İ, Ş gibi harfler bulunmaz. Ä, Ö ve Ü gibi harfler ise A, O ve U’nun nokta (umlaut) almış şekilleridir. Genelde alfabe içindeki harfler arasında gösterilmez.
i harfinin büyüğü İ harfi değil noktasız I harfidir. Lütfen karıştırmayınız.

Büyük i harfi (İ) Türkçe’ de bulunmakta ancak Almanca’ da bulunmamaktadır. Küçük ı harfi de Almanca’ da yoktur ancak Türkçe’ de vardır.

İngilizce’ de olduğu gibi Almanca’ da da R harfi genel olarak çok baskılı söylenmez.
Bazı harfler yan yana bulunduğunda bunların özel okunuş kuralları vardır. Aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz.

NOTLAR:

& Türkçe’ de bulunan Ç Ğ İ Ş gibi harfler kodlanırken Almanca’ daki noktasız karşılığı söylenir.
(Ç yerine C, Ş yerine S gibi)

& Sınavlarda isminizi ve soy isminizi ya da verilen bir kelimeyi harf harf kodlamanız istenebilir.

& Bazı harflerin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan okunuşlar kodlama yaparken geçerli değildir, Almanca kelimeler okunurken geçerlidir. Kodlama yaparken yan yana gelen 2 harfin özel okunuşu olsa bile her harf mutlaka tek tek okunur.

Şimdi ismimizi nasıl kodlayacağımızı öğrenelim.

İsmimiz: MUHARREM diyelim.

M U H A R R E M em u ha a er er e em

Arkadaşlar, gördüğünüz gibi her harfin altına o harfin Almancada nasıl okunduğunu yazdık.
Alman alfabesini kodlamak bu kadar basittir.

Şimdi diğer örneklerimiz verelim.
Sizler de örnekleri inceledikten sonra kendi adınızı Almanca alfabesine göre kodlayınız.

A H M E T a ha em e te

[warning]Almanca alfabesinde Ç, Ğ, İ, Ş harfleri bulunmaz.
Türkçe alfabede ise Q, W, X, ä, Ä, ß harfleri bulunmaz.[/warning]

Değerli arkadaşlar, eğer isminizin içinde ç,ğ,ş,ı gibi Türkçede bulunan ancak Almanca alfabesinde bulunmayan bir harf var ise o halde bunları Almanca alfabesine uydurarak söylemelisiniz.Mesela ç harfini c gibi kabul edip o şekilde kodlamalısınız.Aynı şekilde ş harfini s gibi, ğ harfini g gibi, ı harfini ise i gibi düşünüp o şekilde kodlamanız gerekmektedir.

Şimdi de bu tür kelimelere örnekler verelim:

Ç A Ğ D A Ş tse a ge de a es

Biraz daha örnekler verelim:

D E U T S C H de e u te es tse ha
B A L I K E S İ R be a el i ka e es i er

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kelimeleri Almanca alfabesine göre harf harf kodlamak gayet kolay iş.

Şimdi son örneklerimizi de yazalım ve konumuzu bitirelim.


Masa : em – a – es – a

Sandalye : es – a – en – de – a – el – üpsilon – e

Kitap : ka – i – te – a – pe

Buch : be – u – tse – h

Gözlük : ge – ö – tset – el – ü – ka

Almanca alfabesinde kaç harf var?

Alman alfabesi ise genellikle 26 standart Latin harfi kullanır, ancak ek olarak üç ünlü harfin (a, o, u) üstüne yerleştirilmiş iki nokta (¨) işareti ile oluşturulan ümlautlar (ä, ö, ü) ve ‘ß’ (scharfes S veya Eszett) olmak üzere toplamda 30 harf bulunur. Türk alfabesinde bu tür ek işaretler veya harfler yoktur. Özetle, Almanca alfabesinde özel karakterler ile birlikte toplam 30 harf vardır.

Almanca alfabesi yazılışı ; küçük harfler ve büyük harfler

Şimdi Almanca alfabesindeki harflerin hem küçük olarak kullanımlarını hem de büyük olarak yazılışlarını görelim ve bu harfleri içeren kelimelerden bazı örnekler verelim.

 1. A, a – “Apfel” (elma)
 2. Ä, ä – “Mädchen” (kız)
 3. B, b – “Buch” (kitap)
 4. C, c – “Café” (kafeterya)
 5. D, d – “Deutsch” (Almanca)
 6. E, e – “Elefant” (fil)
 7. F, f – “Fisch” (balık)
 8. G, g – “Garten” (bahçe)
 9. H, h – “Haus” (ev)
 10. I, i – “Insel” (ada)
 11. J, j – “Jahr” (yıl)
 12. K, k – “Katze” (kedi)
 13. L, l – “Lampe” (lamba)
 14. M, m – “Maus” (fare)
 15. N, n – “Nase” (burun)
 16. O, o – “Orange” (portakal)
 17. Ö, ö – “Öl” (yağ)
 18. P, p – “Papier” (kağıt)
 19. Q, q – “Qualität” (kalite)
 20. R, r – “Rose” (gül)
 21. S, s – “Sonne” (güneş)
 22. ß – “Straße” (cadde)
 23. T, t – “Tisch” (masa)
 24. U, u – “Uhr” (saat)
 25. Ü, ü – “Über” (üzerinde)
 26. V, v – “Vogel” (kuş)
 27. W, w – “Wasser” (su)
 28. X, x – “Hexe” (cadı)
 29. Y, y – “Yoga” (yoga)
 30. Z, z – “Zeit” (zaman)

Almanca alfabesi ile Türkçe alfabesi arasındaki farklar

Almanca ve Türkçe, Avrupa dil ailesinden gelen iki farklı dildir. Bu nedenle, alfabelerinde de bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Alfabelerin uzunluğu

Alman alfabesi, 26 harften oluşur. Türkçe alfabesi ise, 29 harften oluşur. Alman alfabesinde bulunmayan “ç”, “ğ”, “ı”, “ö”, “ş”, “ü” harfleri, Türkçe alfabesinde yer almaktadır.

Harflerin ses değerleri

Alman alfabesindeki bazı harfler, Türkçe alfabesindeki harflerle aynı ses değerlerine sahiptir. Örneğin, “a”, “e”, “i”, “o”, “u” harfleri, her iki alfabede de aynı sesleri temsil eder. Ancak, bazı harfler, farklı ses değerlerine sahiptir. Örneğin, Almancadaki “ß” harfi, Türkçedeki “s” harfine benzer bir ses çıkarır. Almancadaki “ü” harfi, Türkçedeki “ü” harfine benzer bir ses çıkarır.

Harflerin kullanımı

Alman alfabesinde bazı harfler, Türkçe alfabesinde farklı şekillerde kullanılır. Örneğin, Almancadaki “ß” harfi, sadece bazı kelimelerde kullanılır. Türkçe alfabesindeki “ç” harfi, Türkçede hem sesli hem de sessiz olarak kullanılabilir.

Kullanımda Karşılaşılan Ek Farklılıklar

Alman alfabesi, özellikle yazım kuralları ve büyük/küçük harf kullanımı açısından Türk alfabesinden farklılık gösterir. Alman dilinde isimlerin her zaman büyük harfle başlaması gibi kurallar bulunurken, Türkçede bu tür bir kural yoktur. Ayrıca, Almanca’da bazı harflerin birleşik şekilleri (ligatür) kullanılırken, Türk alfabesinde bu tür bir kullanım yoktur.

Bu farklılıklar, her iki dilin yazım ve sesletim özelliklerini şekillendiren temel etkenlerdendir ve dil öğrenimi sırasında bu farkların bilinmesi önemlidir. Her iki alfabenin kökeni ve tarihsel gelişimi de bu farklılıkları anlamada önemli bir rol oynar.

Özet

Alman alfabesi ile Türkçe alfabesi arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Alman alfabesi, 26 harften oluşur. Türkçe alfabesi ise, 29 harften oluşur.
 • Alman alfabesinde bulunmayan “ç”, “ğ”, “ı”, “ö”, “ş”, “ü” harfleri, Türkçe alfabesinde yer almaktadır.
 • Alman alfabesindeki bazı harfler, Türkçe alfabesindeki harflerle aynı ses değerlerine sahiptir. Ancak, bazı harfler, farklı ses değerlerine sahiptir.
 • Alman alfabesinde bazı harfler, Türkçe alfabesinde farklı şekillerde kullanılır.
 • Almanca’da cins isimler dahil bütün isimler büyük harfle başlar, Türkçe’de böyle bir kural yoktur, sadece özel isimler büyük harfle başlanarak yazılır.

Bu farklılıklar, Almanca ve Türkçe öğrenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan bazılarıdır.

Almanca alfabesinin tarihsel gelişimi

Almanca alfabesinin tarihsel gelişimi, çeşitli dillerin ve yazı sistemlerinin etkileşimlerinin bir sonucudur ve uzun bir süreci kapsar:

 1. İlk Dönemler ve Runik Yazılar: Almanca alfabesinin kökeni, Antik Çağ’a kadar uzanır. İlk Germen kabileleri, runik yazı sistemini kullanıyordu. Bu sistem, 2. yüzyıldan itibaren Kuzey Avrupa’da yaygın olarak kullanılan, çoğunlukla taş ve metal üzerine kazınmış sembollerden oluşuyordu.
 2. Latin Alfabesinin Etkisi: 4. yüzyılda, Hristiyanlıkla birlikte Latin alfabesi Germen kabileleri arasında yayılmaya başladı. Bu dönemde, Germen dilleri için Latin alfabesi temel alınarak çeşitli uyarlamalar yapıldı. Bu süreçte, Latin alfabesinin bazı harfleri Germen seslerini yansıtmak için değiştirildi veya ek harfler eklendi.
 3. Ortaçağ ve Karolenj Miniskülü: 8. yüzyılda, Karolenj İmparatorluğu döneminde, “Karolenj miniskülü” adı verilen bir yazı tipi geliştirildi. Bu yazı tipi, Latin alfabesinin daha okunaklı ve düzenli bir formunu temsil ediyordu ve sonraki dönemlerde Almanca yazımının temelini oluşturdu.
 4. Ümlautların ve Diğer Özel İşaretlerin Gelişimi: Ortaçağ’dan itibaren, Alman dili özgü seslerini ifade etmek için çeşitli işaretler geliştirdi. Örneğin, ümlautlar (ä, ö, ü), başlangıçta ilgili ünlülerin üzerine küçük bir “e” harfi yazılarak oluşturuldu, zamanla bu işaret iki nokta (¨) şeklini aldı. ‘ß’ (Eszett veya scharfes S) ise, s sesinin uzun bir versiyonunu temsil etmek için kullanılmaya başlandı.
 5. Yazı Reformları ve Standartlaşma: 19. ve 20. yüzyıllarda, Alman yazı sistemi bir dizi reform ve standartlaştırma sürecinden geçti. Özellikle 1901’deki “II. Ortografik Konferans”, Almanca yazım kurallarını büyük ölçüde standartlaştırdı. 1996’da yapılan Almanca İmla Reformu ise, bazı yazım kurallarını yeniden düzenledi ve dilin modern kullanımını yansıttı.

Alman alfabesinin tarihsel gelişimi, dilin fonetik özelliklerinin yanı sıra kültürel ve tarihsel etkileşimlerle şekillenmiş bir süreçtir. Bu gelişim, Alman dilinin kendine has karakterini ve yazım özelliklerini belirlemiştir.

Konuyu özetleyecek olursak; Almanca alfabe konusu ilk olarak öğrenilmesi gereken konulardandır. Bir yabancı dili öğrenirken öncelikle o dilin alfabesini tanımak tavsiyemizdir. Dolayısıyla Alman alfabesi, Almanca öğrenirken ilk olarak öğrenilmesi gereken konulardandır. Daha önceki derslerimizde de söz ettiğimiz gibi Almanca alfabesinde bulunup da Türkçe alfabesinde bulunmayan ve bunun tam tersi olarak Türkçe alfabesinde yer alıp da Almanca alfabesinde yer almayan bazı harfler vardır. Dolayısıyla Almanca öğrenen arkadaşlar Almanca alfabesi konusuna çalışırlarken bu hususa oldukça dikkat etmelidirler.

Zaten bildiğiniz gibi Türkçe alfabesinde bulunan Ç,Ğ,İ gibi harfler diğer dillerde çok nadir bulunmakta, birçok dilde ise hiç bulunmamaktadır. Almanca alfabesinde de Ç,Ğ,İ gibi harfler yer almaz. Almanca alfabe okunuşları ile birlikte güzelce öğrenilmelidir. Almanca alfabe okunuş kuralları da ayrıca öğrenilmelidir. Bunun için youtube sitesinde yer alan Almanca alfabe şarkısı adlı videolar izlenebilir. Bu tarz Almanca videoların izlenmesi Almanca öğrenmeyi ve Almanca kelimeleri ezberlemeyi kolaylaştırır.

Ayrıca son olarak, Almanca harf kodlama yani Almanca’da buchtabieren denilen bir kodlama sistemi vardır, mesela biz harfleri kodlarken örneğin bir aracın plakasını söylerken genelde şehir isimleri kullanırız, aynı buna benzer şekilde Almanca harf kodlama sistemi de Almanca alfabesinden sonra öğrenilmesi gereken konulardandır. Aynı zamanda Almanca alfabe sırası ile öğrenilmelidir.

Konunun yeterince anlaşıldığını düşünüyoruz. Eğer anlamadığınız veyahut kafanıza takılan bir nokta var ise aşağıdaki yorum alanına yazınız.

One thought on “Almanca Alfabesi, Das Deutsche Alphabet

Bir yanıt yazın