Almanca Aylar Konu Anlatımı

Konu içeriği: Almanca aylar, Almanca aylar okunuşu, Almanca’da aylar, die Monate

Değerli öğrenciler, bu dersimizde Almanca aylar konusunu göreceğiz. Almanca ya da başka bir yabancı dili öğrenirken gün, ay, mevsim, saat gibi zaman kavramları ilk olarak öğretilir ve öğrenilir. Bunun nedeni, zaman kavramlarının günlük konuşmalarda sık sık kullanılmasıdır. Konuşmalarda sürekli ihtiyaç olduğu için Almanca aylar, günler, saatler gibi konular iyice öğrenilmelidir.Şimdi Almanca ayları bir liste halinde öğreneceğiz. Daha sonra sizlere Almanca aylarla ilgili hiç bilmediğiniz çok enteresan bilgiler vereceğim. Dikkatle okumaya devam edin.

ALMANCA AYLAR
DIE MONATE

Almanca’da aylar, Türkçe’dekine benzer şekilde, yılın on iki ayını temsil eder ve Almanca ay isimleri her zaman büyük harfle başlarlar.

Ocak : Januar (yanuar)

Şubat : Februar (februar)

Mart : März (meğts)

Nisan : April (april)

Mayıs : Mai (may)

Haziran : Juni (yuni)

Temmuz : Juli (yuli)

Ağustos : August (august)

Eylül : September (zeptembır)

Ekim : Oktober (okto:bır)

Kasım : November (novembır)

Aralık : Dezember (detsembır)

Almancada aylar, imla kuralı olarak daima büyük harflerle yazılır.

Almancada ayların isimleri, Latin alfabesindeki ayların isimlerinden türetilmiştir. Ancak, bazı ayların isimleri, Almanca dilinin gelişimi sırasında değişikliklere uğramıştır. Örneğin, Mart ayının ismi Latince Martius‘tan türetilmiştir. Ancak, Almancada Mart olarak telaffuz edilmektedir.

Almancada aylar, Almanca cümlelerde genellikle im Dativ durumunda kullanılır. Örneğin, Heute ist der 10. Januar. cümlesinde Januar kelimesi im Dativ durumundadır.

Almanca ayların isimleri, Almanca öğrenmenin ilk adımlarından biridir. Bu ayların isimlerini öğrenmek, Almanca tarih ve zaman kavramlarını öğrenmede yardımcı olacaktır.

Almanca ayların isimlerinin yanında, bu ayların kısaltmaları da yaygın olarak kullanılır. Bu kısaltmalar, genellikle im Kalender (takvimde) ve im Datum (tarihte) gibi kelimelerde kullanılır. Örneğin, Heute ist der 10. Januar. cümlesinde Jan, Januar ayının kısaltmasıdır.

 • Almancada, ayların isimlerini kullanarak, çeşitli isimlendirmeler yapmak mümkündür. Örneğin, Januar ayı ile başlayan isimler, Jan ile başlar. Örneğin, Januarfest (Ocak festivali), Januarfrost (Ocak donu) gibi.

 • Almancada, ayların isimlerini kullanarak, çeşitli deyimler oluşturmak mümkündür. Örneğin, im Januar geboren (Ocak ayında doğmak) deyimi, yeni bir başlangıç yapmak anlamına gelir.

Gördüğünüz gibi Almanca aylar ile İngilizce aylar birbirine çok benzemektedir. İngilizce aylar demişken, eğer İngilizce aylar dersini okumak isterseniz lütfen buraya tıklayınız dersimiz yeni pencerede açılır ve bu pencereyi kaybetmenize neden olmaz.

Şimdi de Almanca ayları bir tablo halinde görelim:

Almanca Aylar Yazılışı ve Okunuşu

Almanca ayların Türkçe karşılıkları ve okunuşları şu şekildedir:

Almanca ay Türkçe karşılığı Okunuşu
Januar Ocak Yanuar
Februar Şubat Februar
März Mart Mertz
April Nisan April
Mai Mayıs May
Juni Haziran Yuni
Juli Temmuz Yuli
August Ağustos August
September Eylül Zeptembar
Oktober Ekim Okto:bır
November Kasım Novembır
Dezember Aralık Detsembır

Evet arkadaşlar, Almanca ayları gördük, şimdi size bu ay isimlerini ezberlemek düşüyor. Dediğimiz gibi, Almanca aylar ile İngilizce aylar birbirlerine benzediğinden dolayı ezberlemeniz zor olmayacaktır.

Almanca ayların kısaltmaları

Takvimlerde genellikle ay isimlerinin tamamı yerine sadece kısaltmaları yazılır. İşte Almanca aylar ve kısaltmaları:

Almanca ayların kısaltmaları:

Jan | Januar
Feb | Februar
Mär | März
Apr | April
Mai | Mai
Jun | Juni
Jul | Juli
Aug | August
Sep | September
Okt | Oktober
Nov | November
Dez | Dezember

Almanca mevsimler

İlkbahar: Frühling (frü:ling)

Yaz : Sommer (zo:mır)

Sonbahar : Herbst (herpst)

Kış : Winter (vintır)

Almanca ayların mevsimleri

Şimdi bir tablo halinde Almanca ayların her birinin hangi mevsime ait olduklarını gösterelim. Almanca aylar ve mevsimleri:

Ay (Monat) Mevsim (Jahreszeit)
Januar Winter (Winter)
Februar Winter (Winter)
März İlkbahar (Frühling)
April İlkbahar (Frühling)
Mai İlkbahar (Frühling)
Juni Yaz (Sommer)
Juli Yaz (Sommer)
August Yaz (Sommer)
September Sonbahar (Herbst)
Oktober Sonbahar (Herbst)
November Sonbahar (Herbst)
Dezember Kış (Winter)

Almanca aylarla ilgili cümleler

 1. Januar (Ocak) – “Im Januar ist es sehr kalt.” (Ocak ayında hava çok soğuktur.)
 2. Februar (Şubat) – “Karneval findet oft im Februar statt.” (Karnaval genellikle Şubat ayında yapılır.)
 3. März (Mart) – “Die Blumen beginnen im März zu blühen.” (Çiçekler Mart ayında açmaya başlar.)
 4. April (Nisan) – “Das Wetter kann im April sehr wechselhaft sein.” (Nisan ayında hava çok değişken olabilir.)
 5. Mai (Mayıs) – “Im Mai feiern wir den Tag der Arbeit.” (Mayıs ayında İşçi Bayramını kutlarız.)
 6. Juni (Haziran) – “Die Schule endet normalerweise im Juni.” (Okullar genellikle Haziran ayında sona erer.)
 7. Juli (Temmuz) – “Im Juli fahren viele Menschen in den Urlaub.” (Temmuz ayında birçok insan tatile gider.)
 8. August (Ağustos) – “Es ist oft der heißeste Monat im August.” (Ağustos, genellikle en sıcak aydır.)
 9. September (Eylül) – “Die Schule beginnt wieder im September.” (Okullar Eylül ayında tekrar başlar.)
 10. Oktober (Ekim) – “Oktoberfest beginnt im Oktober in Deutschland.” (Oktoberfest, Almanya’da Ekim ayında başlar.)
 11. November (Kasım) – “Im November wird das Wetter kühler.” (Kasım ayında hava serinler.)
 12. Dezember (Aralık) – “Weihnachten wird im Dezember gefeiert.” (Noel, Aralık ayında kutlanır.)

Almanca aylarla ilgili bilgi verici örnek cümleler

 1. Ocak (Januar): “Januar ist sehr kalt.” – Ocak çok soğuk.
 2. Şubat (Februar): “Im Februar fällt oft Schnee.” – Şubatta sık sık kar yağar.
 3. Mart (März): “März bringt den Frühling.” – Mart, baharı getirir.
 4. Nisan (April): “Aprilwetter ist unberechenbar.” – Nisan havası tahmin edilemez.
 5. Mayıs (Mai): “Im Mai blühen die Blumen.” – Mayısta çiçekler açar.
 6. Haziran (Juni): “Juni ist der Beginn des Sommers.” – Haziran, yazın başlangıcıdır.
 7. Temmuz (Juli): “Juli ist der heißeste Monat.” – Temmuz en sıcak aydır.
 8. Ağustos (August): “Im August gehen viele Menschen in den Urlaub.” – Ağustosta birçok insan tatile gider.
 9. Eylül (September): “September ist der Monat der Ernte.” – Eylül, hasat ayıdır.
 10. Ekim (Oktober): “Im Oktober fallen die Blätter.” – Ekimde yapraklar dökülür.
 11. Kasım (November): “November ist oft grau und trüb.” – Kasım sık sık gri ve kasvetlidir.
 12. Aralık (Dezember): “Dezember ist der Monat von Weihnachten.” – Aralık, Noel ayıdır.

Almanca aylar sırasıyla örnek cümleler

1. ay Ocak’tır. (Der Januar ist der erste Monat.)

2. ay Şubat’tır. (Der Februar ist der zweite Monat.)

3. ay Mart’tır. (Der März ist der dritte Monat.)

4. ay Nisan’dır. (Der April ist der vierte Monat.)

5. ay Mayıs’tır. (Der Mai ist der fünfte Monat.)

6. ay Haziran’dır. (Der Juni ist der sechste Monat.)

7. ay Temmuz’dur. (Der Juli ist der siebte Monat.)

8. ay Ağustos’tur. (Der August ist der achte Monat.)

9. ay Eylül’dür. (Der September ist der neunte Monat.)

10. ay Ekim’dir. (Der Oktober ist der zehnte Monat.)

11. ay Kasım’dır. (Der November ist der elfte Monat.)

12. ay Aralık’tır. (Der Dezember ist der zwölfte Monat.)

Almanca aylar artikelleri

Yukarıdaki örnek cümlelerde de görüldüğü üzere, Almanca aylar “der” artikeli ile birlikte kullanılır. Fakat takvim veya zaman cetveli gibi şeylerde Almanca ayların önünde artikel bulunmaz.

Almanca aylar önüne ne gelir?

Az önce de değindiğim gibi, Almanca ayların önüne “der” artikeli gelir. Bazı yerlerde Almanca ay adlarının önünde artikel bulunmaz.

Almanca aylar ve mevsimler

Yukarıda Almanca ayları ve hangi mevsime ait olduklarını bir tablo ile göstermiştik. Şimdi de Almanca mevsimler hakkında detaylı bilgi verelim.

 1. İlkbahar (Frühling):

  • İlkbahar, genellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gelir.
  • İlkbaharda hava genellikle ılımandır ve çiçekler açar.
  • Ağaçlar yeşermeye başlar.
  • Örnek Cümle: Im Frühling blühen die Blumen. (İlkbaharda çiçekler açar.)
 2. Yaz (Sommer):

  • Yaz, genellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gelir.
  • Yazın hava sıcak ve güneşli olur.
  • Tatil sezonu olarak kabul edilir ve insanlar genellikle deniz kenarına gitmeyi tercih ederler.
  • Örnek Cümle: Im Sommer gehe ich gerne schwimmen. (Yazın denize gitmeyi severim.)
 3. Sonbahar (Herbst):

  • Sonbahar, genellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında gelir.
  • Yapraklar ağaçlardan dökülmeye başlar ve doğada renkli bir dönem başlar.
  • Hava serinlemeye başlar.
  • Örnek Cümle: Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen. (Sonbaharda yapraklar ağaçlardan dökülür.)
 4. Kış (Winter):

  • Kış, genellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında gelir.
  • Kışın hava soğuk ve genellikle kar yağışlıdır.
  • Noel ve Yılbaşı tatilleri kışın kutlanır.
  • Örnek Cümle: Im Winter trage ich warme Kleidung. (Kışın sıcak giysiler giyerim.)

Mevsimleri anlatırken bu ifadeleri ve örnek cümleleri kullanarak Almanca’da mevsimler hakkında konuşabilirsiniz.

Almanca aylar ve mevsimlerle ilgili örnek cümleler

Örnek Cümleler:

 • Der Winter beginnt im Dezember. (Kış Aralık ayında başlar.)
 • Der Frühling beginnt im März. (İlkbahar Mart ayında başlar.)
 • Der Sommer beginnt im Juni. (Yaz Haziran ayında başlar.)
 • Der Herbst beginnt im September. (Sonbahar Eylül ayında başlar.)
 • Im Frühling blühen die Blumen. (İlkbaharda çiçekler açar.)
 • Der Sommer in Deutschland kann sehr heiß sein. (Almanya’da yaz çok sıcak olabilir.)
 • Im Herbst färben sich die Blätter orange und rot. (Sonbaharda yapraklar turuncu ve kırmızı renklere döner.)
 • Im Winter fällt oft Schnee. (Kışın sık sık kar yağar.)

Almanca ayların isimleri nereden gelmiştir?

Değerli öğrenciler, şimdi sizlere çok ilginç bilgiler vereceğiz. Sizce Almanca ayların isimleri nereden gelmiştir, kökeni nedir ve ne anlam ifade etmektedir?

Şimdi Almanca ay isimlerinin tarihsel kökenleri hakkında bilgiler vereceğim.

Almanca ayların adları ve bu aylarla ilgili tarihsel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 1. Januar (Ocak): Yılın ilk ayıdır. Adını Roma tanrısı Janus’tan alır. Almanya’da genellikle soğuk ve karlı geçer. Yeni yılın başlangıcı ve “Dreikönigstag” (Üç Kral Günü) gibi bazı önemli günleri içerir.
 2. Februar (Şubat): Yılın en kısa ayıdır. Adı Latince “februum” (arınma) kelimesinden gelir. Almanya’da Fasching veya Karneval gibi geleneksel kutlamalar bu ayda yapılır.
 3. März (Mart): İlkbaharın başlangıcını işaret eder. Adını Roma savaş tanrısı Mars’tan alır. Bu ayda “Tag der Deutschen Einheit” (Alman Birliği Günü) kutlanır.
 4. April (Nisan): İlkbaharın ortasını simgeler. Adı belirsiz kökenlidir, bazen Latince “aperire” (açmak) kelimesiyle ilişkilendirilir. “Aprilwetter” (Nisan havası), hızlı hava değişikliklerini ifade eder.
 5. Mai (Mayıs): İlkbaharın son ayıdır. Adı Latince “Maia” tanrıçasından türetilmiştir. 1 Mayıs, İşçi Bayramı olarak kutlanır ve genellikle doğanın canlandığı bir aydır.
 6. Juni (Haziran): Yazın başlangıcıdır. Adını Roma tanrıçası Juno’dan alır. Gün dönümü (Sommersonnenwende) bu ayda gerçekleşir.
 7. Juli (Temmuz): Tam anlamıyla yazın ortasıdır. Adını Jül Sezar’dan alır. Almanya’da tipik olarak sıcak geçen bir aydır.
 8. August (Ağustos): Yazın son ayıdır. Adını Roma İmparatoru Augustus’tan alır. Genellikle tatil ve dinlenme ayı olarak bilinir.
 9. September (Eylül): Sonbaharın başlangıcıdır. Adı Latince “septem” (yedi) kelimesinden gelir. Eylül ekinoksu bu ayda gerçekleşir.
 10. Oktober (Ekim): Sonbaharın ortasını işaret eder. Adı Latince “octo” (sekiz) kelimesinden türetilmiştir. Ünlü “Oktoberfest” bu ayda Münih’te düzenlenir.
 11. November (Kasım): Sonbaharın son ayıdır. Adı Latince “novem” (dokuz) kelimesinden gelir. Bu ayda Almanya’da genellikle hava soğumaya başlar.
 12. Dezember (Aralık): Yılın son ayıdır. Adı Latince “decem” (on) kelimesinden türetilmiştir. Noel ve Yılbaşı gibi önemli bayramlar bu ayda kutlanır.

Bu ayların adları, genellikle Roma takviminin kökenlerine dayanır ve tarihsel olarak Roma İmparatorluğu’nun etkisi altında şekillenmiştir. Alman kültüründe, bu aylar mevsimsel değişiklikler, geleneksel bayramlar ve tarımsal döngülerle yakından ilişkilidir. Ayrıca, tekrar belirtelim ki Almanca’da ayların isimleri her zaman büyük harfle başlar, bu da dilin yazım kurallarından biridir.

Almanca aylar ve mevsimler konusu Almanca öğrenenlerin ilk olarak öğrenmesi gereken konulardandır. Çünkü Almanca günler aylar veya mevsimler gibi zaman birimleri gündelik hayatta çok sık kullanılır. Bugün ayın kaçı? Bugün günlerden ne? Bugün hangi gün? Hangi aydayız? Gibi daha bunlara benzer birçok soru günlük hayatta oldukça sık kullanılmaktadır.

Dolayısıyla en çok kullanılan Almanca kelimelerden olduğu için kolayca ezberlenebilecek olan Almanca aylar, günler ve mevsimler gibi zaman kavramları da ilk olarak öğrenilmelidir. Bu gibi ezber gerektiren kelimeleri şarkılar yardımıyla öğrenmek oldukça etkilidir. Örneğin internetten bulacağınız Almanca günler şarkısı, Almanca haftanın günleri şarkısı veya Almanca aylar şarkısı gibi videolar Almanca öğrenmeyi ve Almanca kelime ezberlemeyi kolaylaştıracaktır.

Bir yanıt yazın