Almanca günler

Almanca günler diğer bir deyişle Almanca haftanın günleri  adlı dersimiz sanırım bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı Almanca günler konu anlatımını içeriyor. Almanca’da günler tıpkı Türkçe’deki gibi haftada yedi günden oluşur ve her bir günün kendine özgü bir adı vardır. İşte bu dersimde Almanca haftanın günleri ve bu konu hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağım.

Almanca öğrenirken Almanca günlerin doğru telaffuzuna ve kullanımına özen göstermek, dil becerilerinizin gelişimi açısından önemlidir. Bu günler sıkça karşılaşacağınız temel kavramlardandır ve günlük hayatta iletişimi kolaylaştırır. Almanca günleri sizlere bütün ayrıntıları ile birlikte öğreteceğim. Sayfanın altına doğru indikçe emin olun ki Almanca günler konusunda resmen doktora yapmış olacaksınız. Sayfanın daha da altlarında sizler için yazdığım harika örnek cümleler var, Almanca günler ile ilgili kısa cümleler uzun cümleler karışık cümleler ve dahası yer alıyor. Almanca günler konusunda bugüne kadar yazılmış olan en kapsamlı içeriği okumanın keyfini yaşayın.

Almanca Haftanın Günleri

 1. Montag (Pazartesi)
 2. Dienstag (Salı)
 3. Mittwoch (Çarşamba)
 4. Donnerstag (Perşembe)
 5. Freitag (Cuma)
 6. Samstag / Sonnabend (Cumartesi)
 7. Sonntag (Pazar)

Almanca günler yukarıda yazılmıştır. Almanca gün adlarının ezberlenmesi gerekir. Peki Almanca gün adları ne anlama gelir? Sizlere Almanca günler ile ilgili başka hangi bilgileri verebilirim diye düşündüm ve aşağıdaki çok ilginç bilgileri yazmaya karar verdim. Almanca günler ile ilgili verdiğim bu bilgileri başka yerlerde bulamazsınız.

Günlük planlar yaparken, randevuları ayarlarken veya geçmiş ve gelecek olaylardan bahsederken, Almanca haftanın günlerini bilmek gerekir. Bu temel bilgi olmadan, günlük hayatta basit iletişimler bile zorlaşabilir. Almanca günleri öğrenmek, dilin temel yapıtaşlarından birini oluşturur ve dil öğreniminin ilk adımlarından biridir.

Almanca günler ve anlamları

 1. Montag (Pazartesi): Haftanın başlangıcı olarak kabul edilir. “Am Montag” ifadesi, “Pazartesi günü” anlamına gelir.
 2. Dienstag (Salı): “Am Dienstag” şeklinde kullanılır ve “Salı günü” demektir.
 3. Mittwoch (Çarşamba): Haftanın ortasını işaret eder. “Am Mittwoch” ifadesi, “Çarşamba günü” anlamına gelir.
 4. Donnerstag (Perşembe): “Am Donnerstag” kullanımı “Perşembe günü” anlamına gelir.
 5. Freitag (Cuma): Hafta sonuna yaklaşıldığını gösterir. “Am Freitag” ifadesi “Cuma günü” demektir.
 6. Samstag veya Sonnabend (Cumartesi): Bazı bölgelerde “Sonnabend” olarak da adlandırılır. “Am Samstag/Sonnabend” “Cumartesi günü” anlamına gelir.
 7. Sonntag (Pazar): Haftanın son günüdür ve genellikle dinlenme günü olarak kabul edilir. “Am Sonntag” ifadesi “Pazar günü” demektir.

Almanca günler hakkında bilinmesi gerekenler

 • Büyük Harfle Başlar: Almanca’da tüm isimler büyük harfle başlar ve haftanın günleri de birer isim olduğu için her zaman büyük harfle başlarlar.
 • Zaman İfadeleri: Haftanın günleri, plan yaparken, randevu belirlerken ya da geçmişteki olayları anlatırken sıklıkla kullanılır. Örneğin: “Wir treffen uns am Montag” (Pazartesi buluşacağız).
 • Önekler ve Ekler: Bazı durumlarda, gün isimlerine önekler veya ekler eklenerek zaman dilimleri belirtilir. Örneğin, “diesen Montag” (bu Pazartesi) ya da “am Montagmorgen” (Pazartesi sabahı).
 • Hafta Sonu ve Hafta İçi: Almanca’da “Wochenende” (hafta sonu) genellikle Cumartesi ve Pazar günlerini ifade eder, “Wochentage” (hafta içi) ise Pazartesi’den Cuma’ya kadar olan günleri kapsar.
 • Dilbilgisi ve Cümle İçinde Kullanım: Cümle içinde haftanın günlerinin kullanımı, Almanca dilbilgisi kurallarına bağlıdır. Örneğin, “am” artikeli genellikle bir günün belirli bir tarihle ilişkilendirilmesi durumunda kullanılır (am Montag – Pazartesi günü), “jeden” ifadesi ise bir eylemin her hafta aynı günde tekrarlandığını belirtir (jeden Montag – her Pazartesi).
 • Kültürel Önem: Alman kültüründe haftanın günleri, iş ve okul hayatının planlanmasında önemli bir yere sahiptir. Örneğin, çoğu iş yerinde ve okulda hafta başlangıcı olarak Montag (Pazartesi) kabul edilir.
 • Sözcük Kökeni: Almanca gün adları, genellikle tarihi ve kültürel kökenlere dayanır. Örneğin, “Mittwoch” (Çarşamba) kelimesi, haftanın ortası anlamına gelir (“Mitte” orta ve “Woche” hafta).

Almanca günlerin artikeli nedir?

Almanca gün adlarının artikeli var mıdır? Varsa Almanca günlerin artikelleri nedir? Şimdi aklınıza gelmesi muhtemel olan bu sorunun cevabını veriyorum. Almancada bütün gün isimlerinin artikeli “der” artikelidir. Ancak takvimlerde ve benzeri ortamlarda ve duruma göre birçok yerde Almanca günler artikelsiz kullanılır, sadece cümle içinde Almanca gün adlarının önünde artikel bulunur.

Almanca günler ile ilgili ek bilgiler

 • Almanca Günlerin Kullanımı: Almanca’da günler genellikle “am” edatı ile birlikte kullanılır, örneğin “Am Montag habe ich ein Meeting” (Pazartesi günü bir toplantım var).
 • Çoğul Formları: Günlerin çoğul hali de önemlidir. Örneğin, “Montage” Pazartesileri, “Dienstage” Salıları ifade eder. Bu çoğul formlar genellikle rutin veya tekrar eden etkinlikleri belirtmek için kullanılır.
 • Hafta Sonu ve Hafta İçi: “Wochenende” hafta sonunu ifade eder (Cumartesi ve Pazar), “Wochentage” ise hafta içi günlerini (Pazartesi-Cuma).
 • Eğitim ve İş Hayatında Kullanımı: Almanca konuşulan ülkelerde, haftanın günleri genellikle okul ve iş programlarını planlamak için kullanılır.

Almanca’da günler, aynı zamanda tarih belirtmek, randevu almak, plan yapmak gibi pek çok farklı durumda kullanılır. Bu nedenle, Almanca öğrenirken günlerin doğru şekilde ezberlenmesi ve kullanılması oldukça önemlidir.

Almanca günlerin çoğulları

Almanca günlerin çoğulları da olabilir. Örneğin pazartesi tekil iken pazartesiler, pazartesileri gibi çoğul olarak kullanılabilir. Şimdi Almanca gün adlarının çoğullarını da öğrensek iyi olur.

 1. Montag (Pazartesi) – Montage (Pazartesiler)
 2. Dienstag (Salı) – Dienstage (Salılar)
 3. Mittwoch (Çarşamba) – Mittwoche (Çarşambalar)
 4. Donnerstag (Perşembe) – Donnerstage (Perşembeler)
 5. Freitag (Cuma) – Freitage (Cumalar)
 6. Samstag / Sonnabend (Cumartesi) – Samstage / Sonnabende (Cumartesiler)
 7. Sonntag (Pazar) – Sonntage (Pazarlar)

Bu çoğul formlar, haftanın günlerinden birden fazlasına atıfta bulunurken kullanılır. Örneğin, “Die Montage sind immer beschäftigt” (Pazartesiler her zaman meşguldür) ya da “Wir arbeiten an den Samstagen” (Cumartesileri çalışıyoruz) gibi cümlelerde görülebilir.

Almanca takvim ifadeleri

Almanca günler konusu ile yakından ilgili sayılan bir başka konu da zaman kavramları ve takvimle ilgili kelimelerdir. Bu nedenle Almanca günler ile alakalı bazı ifade ve kavramları da öğrenmek yerinde olacaktır.

Takvim ve Zaman İfadeleri

 • der Tag (gün): 24 saatlik zaman dilimi.
 • die Woche (hafta): 7 günlük zaman dilimi.
 • der Monat (ay): Takvim ayı.
 • das Jahr (yıl): 12 aydan oluşan zaman dilimi.
 • das Wochenende (hafta sonu): Genellikle Cumartesi ve Pazar günlerini kapsar.
 • der Wochentag (hafta içi günü): Pazartesi’den Cuma’ya kadar olan günler.
 • der Feiertag (resmi tatil): Özel veya resmi günler.

Takvimle İlgili Diğer Kavramlar

 • Heute (bugün): Şu anki gün.
 • Gestern (dün): Bugünden önceki gün.
 • Morgen (yarın): Bugünden sonraki gün.
 • Vorgestern (evvelsi gün): Dünden önceki gün.
 • Übermorgen (ertesi gün): Yarından sonraki gün.
 • die Jahreszeit (mevsim): Yılın belli dönemlerini ifade eder (Frühling – İlkbahar, Sommer – Yaz, Herbst – Sonbahar, Winter – Kış).

Almanca günler ile ilgili örnek cümleler

Almanca Günler ile İlgili Cümleler:

 1. Am Montag habe ich Deutschunterricht. (Pazartesi günü Almanca dersim var.)
 2. Wir gehen am Dienstag ins Kino. (Salı günü sinemaya gidiyoruz.)
 3. Am Mittwoch ist es sehr kalt. (Çarşamba günü çok soğuk.)
 4. Der Termin ist am Donnerstag. (Randevu Perşembe günü.)
 5. Am Freitag fahre ich nach Berlin. (Cuma günü Berlin’e gidiyorum.)
 6. Samstag ist mein Lieblingstag. (Cumartesi benim en sevdiğim gün.)
 7. Sonntag ist Ruhetag. (Pazar günü dinlenme günüdür.)
 8. Nächsten Montag bin ich nicht da. (Gelecek Pazartesi burada olmayacağım.)
 9. Diesen Dienstag habe ich frei. (Bu Salı günü boşum.)
 10. Wir treffen uns am Mittwochabend. (Çarşamba akşamı buluşacağız.)

Daha iyi anlaşılması için şimdi de hem Almanca günleri hem de Almanca saatleri içinde barındıran örnek cümleler yazalım.

Almanca Günler ve Saatler İle İlgili Karma Cümleler:

Am Montag um acht habe ich einen Termin. (Pazartesi saat sekizde bir randevum var.)

Dienstags um neunzehn Uhr gehe ich immer joggen. (Her Salı saat on dokuzda koşmaya gidiyorum.)

Mittwoch ist um halb zehn Feierabend. (Çarşamba saat on buçuğa kadar çalışıyoruz.)

Am Donnerstag um elf Uhr treffe ich Maria. (Perşembe saat on birde Maria ile buluşacağım.)

Freitag um zwölf Uhr mache ich Mittagspause. (Cuma günü saat on iki civarı öğle molası yapıyorum.)

Samstags um dreizehn Uhr spiele ich Fußball. (Cumartesi günleri saat on üçte futbol oynuyorum.)

Sonntags um vierzehn Uhr besuche ich meine Eltern. (Pazar günleri saat on dörtte ailemi ziyaret ediyorum.)

Nächsten Montag um fünfzehn Uhr ist das Meeting. (Gelecek Pazartesi saat on beşte toplantı var.)

Diesen Dienstag um sechzehn Uhr habe ich Zahnarzttermin. (Bu Salı saat on altıda dişçi randevum var.)

Am Mittwoch um siebzehn Uhr gehen wir einkaufen. (Çarşamba günü saat on yedi civarı alışverişe gidiyoruz.)

Şimdi de Almanca günler, okul ve dersler temalı örnek cümleler kuralım.

Almanca haftanın günleri ve okul-ders temalı örnek cümleler ile Türkçe anlamları

 1. Am Montag habe ich Mathematik. (Pazartesi günü matematik dersim var.)
 2. Dienstags spielen wir Fußball in der Schule. (Salı günleri okulda futbol oynuyoruz.)
 3. Der Biologieunterricht ist immer am Mittwoch. (Biyoloji dersi her zaman Çarşamba günüdür.)
 4. Am Donnerstag schreibe ich einen Deutschtest. (Perşembe günü Almanca sınavı yazacağım.)
 5. Freitags haben wir Kunst. (Cuma günleri sanat dersimiz var.)
 6. Samstags lerne ich für die Prüfungen. (Cumartesi günleri sınavlar için çalışıyorum.)
 7. Sonntags mache ich meine Hausaufgaben. (Pazar günleri ödevlerimi yapıyorum.)
 8. Am Montag beginnt die Schule um acht. (Pazartesi günü okul saat sekizde başlar.)
 9. Dienstag ist mein Lieblingstag in der Schule. (Salı, okuldaki en sevdiğim gündür.)
 10. Mittwochs habe ich zwei Stunden Englisch. (Çarşambaları iki saat İngilizce dersim var.)
 11. Am Donnerstag ist der Schultag lang. (Perşembe günleri okul günü uzundur.)
 12. Freitags endet die Schule früher. (Cuma günleri okul erken biter.)
 13. Am Samstag studiere ich oft in der Bibliothek. (Cumartesi günleri genellikle kütüphanede çalışırım.)
 14. Sonntags bereite ich mich auf die Woche vor. (Pazar günleri haftaya hazırlanırım.)
 15. Montags ist die Turnhalle immer voll. (Pazartesileri spor salonu her zaman doludur.)
 16. Dienstags haben wir Chemie. (Salı günleri kimya dersimiz var.)
 17. Mittwoch ist der kürzeste Tag in unserer Schule. (Okulumuzda Çarşamba günü en kısa gündür.)
 18. Donnerstags mache ich immer viele Notizen. (Perşembeleri her zaman çok not alırım.)
 19. Freitag ist der letzte Schultag der Woche. (Cuma, haftanın son okul günüdür.)
 20. Samstags wache ich spät auf. (Cumartesileri geç uyanırım.)
 21. Sonntags lese ich oft Bücher. (Pazar günleri sıkça kitap okurum.)
 22. Montags ist es schwer, früh aufzustehen. (Pazartesileri erken kalkmak zordur.)
 23. Dienstags habe ich Geschichte. (Salı günleri tarih dersim var.)
 24. Mittwochs gehen wir ins Labor. (Çarşambaları laboratuvara gideriz.)
 25. Donnerstags habe ich Musikunterricht. (Perşembeleri müzik dersim var.)
 26. Am Freitag diskutieren wir in der Klasse. (Cuma günleri sınıfta tartışırız.)
 27. Samstags arbeite ich an meinem Projekt. (Cumartesileri projem üzerinde çalışırım.)
 28. Sonntags schaue ich mir Lernvideos an. (Pazar günleri eğitim videoları izlerim.)
 29. Montags ist der Mathematikunterricht schwierig. (Pazartesileri matematik dersi zordur.)
 30. Dienstags lerne ich neue Wörter in Englisch. (Salı günleri İngilizcede yeni kelimeler öğreniyorum.)

Almanca günleri öğrenmenin faydaları

Almanca günleri öğrendiğimizde aslında sadece 7 tane gün adı öğrenmiş olmuyoruz. Bununla birlikte birçok şeyin kapısı da bize açılmış oluyor. Peki Almanca günleri öğrenmenin bana ne faydası var diye aklınıza geliyorsa hemen açıklayayım.

Almanca günler, dilin diğer yönleriyle entegre şekilde öğrenildiğinde, dil öğrencilerine Almanca’nın yapısal özelliklerini kavrama fırsatı sunar. Örneğin, Almanca’da haftanın günleri büyük harfle başlar, bu da Almanca’nın isimlerin büyük harfle başladığı genel kuralını pekiştirir. Ayrıca, günler aracılığıyla dilbilgisi yapıları ve cümle kurma pratiği yapma imkânı da bulunur. Örneğin, “Am Montag habe ich ein Meeting” (Pazartesi günü bir toplantım var) gibi cümleler kurarak, hem kelime bilgisini hem de cümle yapısını güçlendirebilirler.

Üçüncü olarak, kültürel anlam ve alışkanlıklarla ilgili bilgiler edinilir. Almanca konuşulan ülkelerdeki haftalık rutinler, bayramlar ve özel günler genellikle belirli günlerle ilişkilidir. Örneğin, Almanya’da “Karfreitag” (Kutsal Cuma) genellikle tatil günüdür ve bu günün haftanın hangi gününe denk geldiğini bilmek, kültürel olayları anlama ve bu olaylara uyum sağlama açısından önemlidir. Ayrıca, iş dünyası ve akademik takvimler de haftalık planlamalara dayandığı için, günlerin bilinmesi sosyal ve profesyonel etkileşimlerde faydalı olur.

Sonuç olarak, Almanca günleri öğrenmek, dil öğreniminin temel bir parçasıdır ve günlük iletişim, dilbilgisi yapısı, kültürel anlayış ve sosyal etkileşimler açısından önemli bir role sahiptir. Bu temel bilgi, Almanca öğrenme yolculuğunda sağlam bir temel oluşturur ve öğrencilere daha karmaşık dil yapılarını öğrenme konusunda güven kazandırır.

Almanca günler konusunda bugüne kadar hazırlanmış olan en geniş kapsamlı ve en doyurucu içeriğe sahip olan dersi okudunuz. Eğer sorularınız varsa yorum alanına yazın sizler için yanıtlayayım.

Başarılar dilerim.

Bir yanıt yazın