Almanca Akkusativ Konu Anlatımı

Almanca Akkusativ yani Almanca ismin -i hali konusu sanırım Almanca dersinde öğrencilerin en çok korktuğu konulardan birisidir. Almanca Akkusativ yani Almanca kelimelerin Akkusativ çekimleri konu anlatımı yaptığım bu dersim sayesinde Akkusativ konusunun iyice anlaşılacağını düşünüyorum. Almanca Akkusativ konusu ülkemizde genellikle 9. sınıflarda ve 10. sınıflarda öğretilmektedir. Birçok öğrencinin Akkusativ konusunu anlamakta güçlük çektiğini biliyorum. Şimdi kolay bir şekilde Almanca Akkusativ konusunu anlatmaya çalışacağım.

Almanca’da ismin -i hali Akkusativ olarak adlandırılır ve çok önemli bir konudur. Özellikle cümle kurma kabiliyetini direkt olarak etkiler. Akkusativ dediğimiz kavram aslında ismin -i halidir. Mesela ev, araba, çiçek, kalem, defter gibi sözcükler yalın haldedirler. Bu sözcükleri evi, arabayı, çiçeği, kalemi, defteri şeklinde yazarsak ismin -i halinde yani Akkusativ halde yazmış oluruz. Almanca’da ismin yalın haline Nominativ denir, ismin -i haline ise Akkusativ denir. Almanca dilbilgisinde “Akkusativ” olarak adlandırılan gramatik kavram, bir nesnenin bir cümlenin nesnesi olduğunu veya bir eylemin hedefini belirtmek için kullanılır.

Akkusativ, Almanca’da bir ismin veya zamirin nesne olarak işlev gördüğü durumu belirtir. Akkusativ, “wen?” (kimi/kimleri?) veya “was?” (neyi/neyleri?) sorularıyla tanımlanabilir.

Almanca’da yalın halde yani Nominativ halde bulunan bir kelimeyi -i haline getirmek için yani Akkusativ yapmak için o kelimenin artikelini değiştirmemiz yani artikelini değiştirerek cümle içinde kullanmamız gerekmektedir. Almanca’da isimler artikelleri değiştirilmek suretiyle -i haline getirilirler.

Artikeller ise şu şekilde değiştirilirler:

 • Artikeli “der” olan isimleri -i haline sokmak için, “der” artikelini “den” şeklinde değiştiririz.
  Artikel olarak der artikelinin yerine kullanılabilen ein ve kein artikellerini de ismin -i haline getirmek için einen ve keinen olarak değiştiririz.
 • Artikeli “das” veya “die” olan isimlerde ve artikellerinde ise hiçbir değişiklik yapılmaz.
  Das ve die artikellerinin yerine kullanılabilen ein-eine ve kein-keine artikellerinde de hiçbir değişiklik olmaz.

Demek ki artikeli das ve die olan kelimeler aynı anda ismin hem yalın halinde hem de ismin -i halindedirler diyebiliriz.
Örneğin ; der Tisch : Masa kelimesini ismin -i haline sokmak için der artikelini den yaparız ve den Tisch kelimesi masayı anlamını verir.

der Tisch : Masa (yalın halde)
den Tisch : Masayı (-i halinde)

Artikeli das ve die olan kelimelerde ise herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmez, bu kelimeler zaten hem yalın hem de -i hali anlamlarını karşılarlar.Örneğin das Buch kelimesi hem yalın halde olan “Kitap” anlamını hem de -i halinde olan “Kitabı” anlamını karşılar.

das Buch : Kitap
das Buch : Kitabı

die Blume : Çiçek
die Blume : Çiçeği

Almancada ismin -i hali ismin diğer hallerine göre gayet kolaydır.

Şimdi Almanca -i haline yani Akkusativ haline örnekler verelim:

Nominativ : der Tee : Çay
Akkusativ : den Tee : Çayı

der Freund : Arkadaş
den Freund : Arkadaşı

der Bleistift : Kalem
den Bleistift : Kalemi

der Baum : Ağaç
den Baum : Ağacı

der Sessel : Koltuk
den Sessel : Koltuğu

der Montag : Pazartesi
den Montag : Pazartesiyi

der Arzt : Doktor
den Arzt : Doktoru

Görüldüğü gibi der artikelini den haline getirerek ismi -i halinde çekmiş oluyoruz.

Almanca’da Akkusativ, bir fiilin doğrudan nesnesi olan isimlerin halidir. Bu, fiilin eyleminin doğrudan hedefi olan isimleri ifade eder. Örneğin, “Ich sehe den Hund.” (Köpeği görüyorum.) cümlesinde, “den Hund” (köpeği) fiilin doğrudan nesnesidir, çünkü fiilin eylemi (görmek) doğrudan köpeğe yöneliktir.

Şimdi de diğer artikellerle ilgili örnekler verelim.

das Kind : Çocuk
das Kind : Çocuğu

das Buch : Kitap
das Buch : Kitabı

das Kino : Sinema
das Kino : Sinemayı

das Radio : Radyo
das Radio : Radyoyu

Şimdi de die artikeli ile ilgili örnekler verelim.

die Blume : Çiçek
die Blume : Çiçeği

die Schule : Okul
die Schule : Okulu

die Tulpe : Lale
die Tulpe : Laleyi

die Kirsche : Kiraz
die Kirsche : Kirazı

Peki belirsiz artikellerin durumu ne olacak?

Der artikelinin yerine kullanılan ein ve kein artikelleri einen ve keinen olarak kullanılacak.

ein Baum : Bir ağaç
einen Baum : Bir ağacı

ein Sessel : Bir koltuk
einen Sessel : Bir koltuğu

kein Baum : Hiçbir ağaç
keinen Baum : Hiçbir ağacı

kein Sessel : Hiçbir koltuk
keinen Sessel : Hiçbir koltuğu

Yukarıdaki isimlerin artikeli der olduğu için ein ve kein artikellerini einen ve keinen olarak kullandık.

Artikeli das veya die olan isimlerle kullanılan kein-keine ve ein-eine artikellerinde herhangi bir değişiklik olmaz.

ein Buch : Bir kitap
ein Buch : Bir kitap

ein Radio : Bir radyo
ein Radio : Bir radyoyu

eine Schule : Bir okul
eine Schule : Bir okulu

eine Blume : Bir çiçek
eine Blume : Bir çiçeği

kein Buch : Hiçbir kitap
kein Buch : Hiçbir kitabı

keine Blume : Hiçbir çiçek
keine Blume : Hiçbir çiçeği

Aşağıdaki resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

 

 

 

almanca-ismin-i-hali-akkusativ
almanca-ismin-i-hali-akkusativ

Akkusativ, Almanca’da en yaygın kullanılan hallerden biridir. Çoğu fiil, doğrudan nesne aldıklarında Akkusativ kullanır. Akkusativ’in kullanıldığı bazı yaygın fiiller şunlardır:

 • sehen (görmek)
 • hören (duymak)
 • finden (bulmak)
 • nehmen (almak)
 • geben (vermek)
 • essen (yemek)
 • trinken (içmek)
 • lesen (okumak)

Almanca Akkusativ örnek cümleler

Akkusativ’in kullanıldığı bazı cümlelere örnekler yazalım:

 • Ich sehe den Hund. (Köpeği görüyorum.)
 • Ich höre die Musik. (Müziği duyuyorum.)
 • Ich finde den Schlüssel. (Anahtarı buluyorum.)
 • Ich nehme das Buch. (Kitabı alıyorum.)
 • Ich gebe dir das Geld. (Sana para veriyorum.)
 • Ich esse das Brot. (Ekmeği yiyorum.)
 • Ich trinke das Wasser. (Suyu içiyorum.)
 • Ich lese das Buch. (Kitabı okuyorum.)
 • Ich sehe den Ball. (Topu görüyorum.)
 • Sie trinkt den Saft. (Meyve suyunu içiyor.)
 • Er liest das Buch. (Kitabı okuyor.)
 • Wir essen den Kuchen. (Pastayı yiyoruz.)
 • Sie hat den Hund. (Köpeği var.)
 • Ich höre die Musik. (Müziği duyuyorum.)
 • Du schreibst den Brief. (Mektubu yazıyorsun.)
 • Sie öffnet die Tür. (Kapıyı açıyor.)
 • Er kennt das Lied. (Şarkıyı tanıyor.)
 • Wir finden die Schlüssel. (Anahtarları buluyoruz.)

Almanca Akkusativ hakkında birazcık ileri düzey sayılabilecek bazı ilave bilgiler vermek istiyorum.

 1. Akkusativ Nedir?:
  • Akkusativ, Almanca’da bir ismin veya zamirin nesne olarak işlev gördüğü durumu belirtir.
  • Akkusativ, “wen?” (kimi/kimleri?) veya “was?” (neyi/neyleri?) sorularıyla tanımlanabilir.
 2. Akkusativ ile Hangi Kelimeler Kullanılır?:
  • İsimler: Akkusativ durumu almış isimler cümlenin nesnesi olarak kullanılır. Örneğin, “Ich sehe den Tisch.” (Masayı görüyorum).
  • Zamirler: “Ich” (ben), “du” (sen), “er” (o), “sie” (o, dişi), “es” (o, nesne), “wir” (biz), “ihr” (siz), “sie” (onlar) gibi kişisel zamirler de Akkusativ durumunu alabilirler. Örneğin, “Ich liebe dich.” (Seni seviyorum).
 3. Sıfatlar ve Tanımlayıcılar: Akkusativ durumu alan isimlere bağlı olarak, sıfatlar ve tanımlayıcılar da Akkusativ durumuna göre değişebilir. Örneğin, “Ich trinke kalten Kaffee.” (Soğuk kahve içiyorum).
 4. Belirli ve Belirsiz Tanımlayıcılar: İsimler “der,” “die,” veya “das” gibi belirli tanımlayıcılarla kullanıldığında Akkusativ durumunu alır. Örneğin, “Ich sehe den Hund.” (Köpeği görüyorum). Belirsiz tanımlayıcılar ise “ein,” “eine,” veya “ein” gibi belirsiz tanımlayıcılarla kullanıldığında Akkusativ durumu almaz. Örneğin, “Ich sehe einen Hund.” (Bir köpek görüyorum).
 5. Akkusativ Cümlenin İkinci Bölümüdür: Akkusativ, Almanca cümlelerin ikinci bölümüdür ve genellikle cümlenin öznesi ve fiili arasında bulunur. Örneğin, “Ich lese ein Buch.” (Bir kitap okuyorum).
 6. Fiil ve Akkusativ İlişkisi: Fiil, cümlenin Akkusativ durumunu belirler. Hangi nesnenin Akkusativ durumunda olacağı, cümlenin fiilinin gereksinimlerine bağlıdır. Örneğin, “Ich esse einen Apfel.” (Bir elma yiyorum).
 7. İşaret Zamiri “das”: “Das” kelimesi Almanca’da hem belirli tanımlayıcı olarak hem de işaret zamiri olarak kullanılabilir. Örneğin, “Das ist mein Haus.” (Bu benim evim).
 8. İngilizce’de Akkusativ Var mı?: İngilizce’deki “me,” “you,” “him,” “her,” “it,” “us,” “you,” ve “them” gibi özel zamirler Akkusativ durumunu temsil eder. Örneğin, “I see him.” (Onu görüyorum).

Akkusativ durumu Almanca dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve Almanca cümlelerde doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu, nesneleri ve eylemleri daha doğru bir şekilde ifade etmek için gereklidir.

Almanca Akkusativ Fiiller ve Türkçe Anlamları

Almanca’da Akkusativ durumu gerektiren fiilleri belirtmek için kısa bir liste sunabilirim. Ancak unutmayın ki bu liste çok kapsamlı değil, çünkü Akkusativ durumu gerektiren fiiller cümlenin bağlamına bağlı olarak değişebilir. İşte Almanca’da sıkça kullanılan Akkusativ durumu gerektiren bazı fiiller:

 1. sehen (görmek): Ich sehe den Hund. (Köpeği görüyorum.)
 2. hören (duymak): Er hört die Musik. (Müziği duyuyor.)
 3. lesen (okumak): Sie liest das Buch. (Kitabı okuyor.)
 4. essen (yemek yemek): Wir essen den Kuchen. (Pastayı yiyoruz.)
 5. trinken (içmek): Ich trinke den Kaffee. (Kahveyi içiyorum.)
 6. kaufen (satın almak): Er kauft ein Auto. (Bir araba satın alıyor.)
 7. haben (sahip olmak): Ich habe einen Hund. (Bir köpeğim var.)
 8. mögen (sevmek, hoşlanmak): Sie mag das Essen. (Yemeği seviyor.)
 9. nehmen (almak): Wir nehmen den Zug. (Treni alıyoruz.)
 10. bekommen (almak, edinmek): Er bekommt ein Geschenk. (Bir hediye alıyor.)
 11. suchen (aramak): Ich suche meinen Schlüssel. (Anahtarımı arıyorum.)
 12. verstehen (anlamak): Kannst du mich verstehen? (Beni anlayabilir misin?)
 13. besuchen (ziyaret etmek): Sie besucht einen Freund. (Bir arkadaşı ziyaret ediyor.)
 14. kennen (tanımak): Ich kenne den Mann. (Adamı tanıyorum.)
 15. lieben (sevmek): Sie liebt das Kind. (Çocuğu seviyor.)
 16. finden (bulmak): Wir finden den Weg. (Yolu buluyoruz.)
 17. bringen (getirmek): Er bringt das Geschenk. (Hediyeyi getiriyor.)
 18. nutzen (kullanmak): Ich nutze die Gelegenheit. (Fırsatı kullanıyorum.)
 19. fragen (sormak): Er fragt den Lehrer. (Öğretmene soruyor.)
 20. besitzen (sahip olmak): Sie besitzen ein Haus. (Bir evleri var.)

Bu fiiller, Akkusativ durumunu gerektiren sıkça kullanılan fiillerden sadece birkaçıdır. Almanca dilbilgisinde daha fazla fiil bu durumu gerektirebilir, bu yüzden öğrenirken bağlamı da dikkate almanız önemlidir.

Akkusativ alan fiillerin kullanımıyla ilgili bazı kurallar şunlardır:

 • Fiil, hareketi ifade ediyorsa, genellikle Akkusativ alır. Örneğin, “Ich gehe ins Kino.” (Sinema’ya gidiyorum.) cümlesinde, “gehen” (gitmek) fiili hareketi ifade eder ve Akkusativ alır.
 • Fiil, bir hedefi ifade ediyorsa, genellikle Akkusativ alır. Örneğin, “Ich werfe den Ball in den Korb.” (Topu potaya atıyorum.) cümlesinde, “werfen” (atmak) fiili bir hedefi ifade eder ve Akkusativ alır.
 • Fiil, bir nesneyi ifade ediyorsa, genellikle Akkusativ alır. Örneğin, “Ich sehe den Hund.” (Köpeği görüyorum.) cümlesinde, “sehen” (görmek) fiili bir nesneyi ifade eder ve Akkusativ alır.

Değerli öğrenciler, Almanca Akkusativ yani Almanca ismin i hali konusunu çok detaylı bir şekilde ele aldık. Başarılar dilerim.

One thought on “Almanca Akkusativ Konu Anlatımı

Bir yanıt yazın