Almanca İyelik Zamirleri

Almanca iyelik zamirleri bir diğer deyişle Almanca sahiplik zamirleri başlıklı bu dersimizde Almanca iyelik zamirlerini detaylıca inceleyeceğiz ve Almanca iyelik zamirleri ile ilgili birçok örnek cümle yazacağız.

Almanca İyelik zamirleri (sahiplik zamirleri) adı üzerinde sahiplik belirten zamirlerdir. Almanca’da iyelik zamirleri, bir şeyin veya birinin sahipliğini belirtmek için kullanılır ve isimlerin önünde gelirler. Örneğin benim bilgisayarım – senin kitabın – onun arabası gibi tanımlarda bulunan benim – senin – onun kelimeleri birer iyelik zamiridir. Almanca iyelik zamirleri, şahıslara ve sayılara göre değişiklik gösterir. Şimdi Almanca’da bu iyelik zamirleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Öncelikle iyelik zamirlerimizi bir tablo halinde görelim:

Almanca iyelik zamirleri tablosu

ŞAHIS ZAMİRİ İYELİK ZAMİRİ

ERİL – NÖTR

İYELİK ZAMİRİ

DİŞİ

TÜRKÇE ANLAMI
ich  (ben) mein meine benim
du  (sen) dein deine senin
er  (o) sein seine onun
sie  (o) ihr ihre onun
es  (o) sein seine onun
wir  (biz) unser unsere bizim
ihr  (siz) euer eure sizin
sie  (onlar) ihr ihre onların
Sie  (siz) Ihr Ihre sizin

Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim:
Tabloda solda şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun. Tabloda ERİL – NÖTR ve DİŞİ başlıklı sütunlarda verilenler iyelik zamirleridir. Tabloda ERİL – NÖTR sütununda bulunan iyelik zamirleri erkek veya nötr isimlerle beraber kullanılırlar. Bir başka deyişle artikeli der veya das olan isimlerle beraber kullanılırlar.

DİŞİ sütununda gösterilen iyelik zamirleri ise dişi cins isimlerle, bir başka deyişle artikeli die olan isimlerle beraber kullanılırlar. Aşağıdaki örneklerde bunu daha iyi anlayabileceksiniz. Görüldüğü gibi dişi cins isimlerle beraber kullanılan zamirler sonlarına bir – e harfi almıştır.

Almanca iyelik zamirleri, bir nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Mein Buch ist rot.” cümlesinde “mein” iyelik zamiri, “Buch” isminin kime ait olduğunu belirtmektedir. Bu durumda, “Buch” ismi, konuşanın kendisine ait olduğunu göstermektedir.

Almanca iyelik zamirleri, cümlenin hangi öğesinde yer alırsa alsın, aynı yazılışı korur. Örneğin, “Ich habe mein Buch verloren.” cümlesinde “mein” iyelik zamiri, cümlenin öznesi olarak yer almaktadır. “Ich habe mein Buch verloren.” cümlesinde “mein” iyelik zamiri, cümlenin nesnesi olarak yer almaktadır.

Almanca iyelik zamirleri, (Almanca sahiplik zamirleri) cümlenin anlamında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, Almanca öğrenmeye başlayanların bu zamirleri iyi öğrenmesi önemlidir.

Şimdi Almanca iyelik zamirlerini her üç cins isimle beraber kullanıp konuyu iyice kavrayalım:

der Bruder   (Kardeş) (Bu bir erkek cins isimdir, artikeli : der)
mein Bruder dein Bruder sein Bruder euer Bruder unser Bruder
Benim kardeşim Senin

kardeşin

Onun

kardeşi

Sizin kardeşiniz Bizim kardeşimiz

 

das Auto   (Otomobil) (Bu bir nötr cins isimdir, artikeli : das)
mein Auto dein Auto sein Auto euer Auto unser Auto
Benim otomobilim Senin

otomobilin

Onun

otomobili

Sizin otomobiliniz Bizim otomobilimiz

 

die Mutter   (Anne) (Bu bir dişi cins isimdir, artikeli : die)
meine Mutter deine Mutter seine Mutter eure Mutter unsere Mutter
Benim

annem

Senin

annen

Onun

annesi

Sizin

anneniz

Bizim

annemiz

Almanca iyelik zamirlerine yukarıdaki tablolardaki gibi örnekler verilmesi mümkündür. Örneklerde dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: Görüldüğü gibi kullanılan isimde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. İyelik zamiri kullanılırken isimde bir değişiklik olmamaktadır. İsme herhangi bir ek gelmemektedir. Bu durum Almanca iyelik zamirinden sonra gelen çoğul kelimeler için de geçerlidir, çoğul isimlerle de kullanılışı aynıdır. Herhangi bir fark yoktur.

Aşağıdaki örnekleri çok dikkatlice inceleyiniz.

 1. Benim (ingilizcesi : my):
  • Benim kitabım – Mein Buch (tekil, maskülin)
  • Benim evim – Mein Haus (tekil, nötr)
  • Benim arabam – Mein Auto (tekil, nötr)
  • Benim kız kardeşim – Meine Schwester (tekil, feminin)
  • Benim arkadaşlarım – Meine Freunde (çoğul, maskülin/feminin)
 2. Senin (ingilizcesi : your):
  • Senin bilgisayarın – Dein Computer (tekil, maskülin)
  • Senin çantan – Deine Tasche (tekil, feminin)
  • Senin telefonun – Dein Handy (tekil, nötr)
  • Senin ailen – Deine Familie (çoğul, maskülin/feminin)
 3. Onun (ingilizcesi : his/her/its):
  • Onun köpeği – Sein Hund (tekil, maskülin)
  • Onun arabası – Sein Auto (tekil, nötr)
  • Onun elbisesi – Ihr Kleid (tekil, feminin)
  • Onun evleri – Ihre Häuser (çoğul, maskülin/feminin)
  • Onun kitapları – Ihre Bücher (çoklu, nötr)
 4. Bizim (ingilizcesi : our):
  • Bizim evimiz – Unser Haus (tekil, nötr)
  • Bizim ailemiz – Unsere Familie (tekil, feminin)
  • Bizim arabalarımız – Unsere Autos (çoğul, maskülin/nötr)
 5. Sizin (ingilizcesi : your):
  • Sizin okulunuz – Eure Schule (tekil, feminin)
  • Sizin restoranınız – Euer Restaurant (tekil, nötr)
  • Sizin öğretmenleriniz – Eure Lehrer (çoğul, maskülin)
 6. Onların (ingilizcesi : their):
  • Onların çocukları – Ihre Kinder (tekil/çoklu, maskülin/feminin/nötr)
  • Onların evleri – Ihre Häuser (çoklu, maskülin/feminin/nötr)

Almanca iyelik zamirleri, şahıslara ve sayılara göre değişiklik gösterir demiştik. Zamirin hangi şeklini kullanacağımızı gördüğünüz gibi zamirden sonra gelecek olan kelimenin cinsiyeti ve sayısı belirlemektedir. Cinsiyeti eril ve nötr olan kelimelerden önce birinci grup zamirlerimizi yani – e takısı almayanları (örn: mein) kullanıyoruz, cinsiyeti dişi olan kelimelerden önce ise ikinci grup zamirlerimizi yani – e takısı almış olanları (örn: meine) kullanıyoruz. Almanca iyelik zamirleri, cinsiyete (eril veya dişil), sayıya (tekil veya çoğul), ve belirli veya belirsiz olmalarına göre değişebilir. Kullanacak olduğunuz ismin cinsiyetini ve sayısını dikkate alarak uygun iyelik zamirini seçmelisiniz.

Şimdi Almanca iyelik zamirleri ile ilgili bazı kısa ve basit cümle örnekleri yazalım ki konu daha iyi anlaşılsın.

Almanca iyelik zamirleri ile ilgili örnekler

 1. Benim – Mein (eril isimler için) / Meine (dişil isimler için) Örnek: Mein Auto (Benim arabam), Meine Katze (Benim kedim)
 2. Senin – Dein (eril isimler için) / Deine (dişil isimler için) Örnek: Dein Buch (Senin kitabın), Deine Wohnung (Senin dairen)
 3. Onun – Sein (eril isimler için) / Seine (dişil isimler için) Örnek: Sein Haus (Onun evi), Seine Freundin (Onun arkadaşı, kız arkadaşı)
 4. Bizim – Unser (eril isimler için) / Unsere (dişil isimler için) Örnek: Unser Auto (Bizim arabamız), Unsere Familie (Bizim ailemiz)
 5. Sizin (sizlerin) – Euer (eril isimler için) / Eure (dişil isimler için) Örnek: Euer Projekt (Sizin projeiniz), Eure Kinder (Sizin çocuklarınız)
 6. Birinci tekil şahıs (Ben) – Mein (eril isimler için) / Meine (dişil isimler için) Örnek: Mein Freund (Benim arkadaşım), Meine Schwester (Benim kız kardeşim)
 7. İkinci tekil şahıs (Sen) – Dein (eril isimler için) / Deine (dişil isimler için) Örnek: Dein Name (Senin adın), Deine Handtasche (Senin el çantan)
 8. Üçüncü tekil şahıs (O) – Sein (eril isimler için) / Seine (dişil isimler için) Örnek: Sein Job (Onun işi), Seine Wohnung (Onun dairesi)
 9. Birinci çoğul şahıs (Biz) – Unser (eril isimler için) / Unsere (dişil isimler için) Örnek: Unser Haus (Bizim evimiz), Unsere Freunde (Bizim arkadaşlarımız)
 10. İkinci çoğul şahıs (Siz) – Euer (eril isimler için) / Eure (dişil isimler için) Örnek: Euer Projekt (Sizin projeiniz), Eure Hobbys (Sizin hobileriniz)
 11. Üçüncü çoğul şahıs (Onlar) – Ihr (eril isimler için) / Ihre (dişil isimler için) Örnek: Ihr Lehrer (Onların öğretmeni), Ihre Kinder (Onların çocukları)

Almanca iyelik zamirleri ile ilgili cümleler

Benim arabam. – Mein Auto.
Senin kitabın. – Dein Buch.
Onun evi büyük. – Sein Haus ist groß.
Bizim ailemiz mutlu. – Unsere Familie ist glücklich.
Sizin projeniz başarılı. – Euer Projekt ist erfolgreich.
Onların köpeği sevimli. – Ihr Hund ist niedlich.
Benim arkadaşım geldi. – Mein Freund ist gekommen.
Senin adın ne? – Wie ist dein Name?
Onun işi zor. – Sein Job ist schwer.
Bizim evimiz yeni. – Unser Haus ist neu.
Sizin hobileriniz ilginç. – Eure Hobbys sind interessant.
Onların çocukları akıllı. – Ihre Kinder sind klug.
Mein Vater ist Arzt. (Babam doktordur.)
Dein Haus ist groß. (Evin büyük.)
Sein Hund ist schwarz. (Onun köpeği siyahtır.)
Ihre Katze ist süß. (Onların kedisi sevimli.)
Unser Lehrer ist nett. (Öğretmenimiz iyidir.)
Euer Freund ist lustig. (Arkadaşınız komiktir.)
Ihre Eltern sind alt. (Onların ebeveynleri yaşlı.)

Yukarıdaki örnek cümleler sizin Almanca sahiplik zamirleri konusunu çok iyi bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Almanca iyelik zamirleri çekimleri

Almanca iyelik zamirlerinin ismin hallerine göre çekimlenmiş halleri vardır. Örneğin benim annem – benim anneme – benim annemi, benim kitabım – benim kitabıma – benim kitabımı şeklinde çekimlenmeleri vardır. Almanca’da iyelik zamirleri, sahiplik yerine nesneyi (Akkusativ) veya nesneye (Dativ) atıfta bulunmak için kullanılabilir. Almanca iyelik zamirlerinin çekimlerini de şimdi görelim.

Almanca iyelik zamirlerinin Nominativ, Akkusativ ve Dativ çekimlerini aşağıdaki gibi yazabiliriz. Nominativ yani yalın hal durumu zaten yukarıda anlattıklarımızdır.

 • Einzahl (tekil çekimler)
  • Nominativ (özne) – meindeinseinihrunsereuerihr
  • Akkusativ (nesne) – meinendeinenseinenihrenunsereneurenihren
  • Dativ (dolaylı tümleç) – meinemdeinemseinemihremunseremeuremihrem
 • Mehrzahl (çoğul çekimler)
  • Nominativ – meinedeineseineihreunsereeureihre
  • Akkusativ – meinedeineseineihreunsereeureihre
  • Dativ – meinendeinenseinenihrenunsereneurenihren

Almanca iyelik zamirleri çekimlerine örnekler

Akkusativ İyelik Zamirleri (Nesneyi İşaret Eder):

 1. Benim (my):
  • Benim kitabımı – Mein Buch (maskülin)
  • Benim elmayı – Mein Apfel (maskülin)
  • Benim evimi – Mein Haus (nötr)
 2. Senin (your):
  • Senin kız kardeşini – Deine Schwester (feminin)
  • Senin arkadaşını – Deinen Freund (maskülin)
 3. Onun (his/her/its):
  • Onun arabasını – Sein Auto (nötr)
  • Onun elbisesini – Ihr Kleid (feminin)
 4. Bizim (our):
  • Bizim evimizi – Unser Haus (nötr)
  • Bizim ağacımızı – Unser Baum (maskülin)
 5. Sizin (your):
  • Sizin çantanızı – Eure Tasche (feminin)
  • Sizin telefonunuzu – Euer Handy (nötr)
 6. Onların (their):
  • Onların çocuklarını – Ihre Kinder (maskülin/feminin/nötr)
  • Onların kitaplarını – Ihre Bücher (maskülin/feminin/nötr)

Dativ İyelik Zamirleri (Nesneye İşaret Eder):

 1. Benim (my):
  • Benim kitabıma – Meinem Buch (maskülin)
  • Benim elmama – Meinem Apfel (maskülin)
  • Benim evime – Meinem Haus (nötr)
 2. Senin (your):
  • Senin kız kardeşine – Deiner Schwester (feminin)
  • Senin arkadaşına – Deinem Freund (maskülin)
 3. Onun (his/her/its):
  • Onun arabasına – Seinem Auto (nötr)
  • Onun elbisesine – Ihrem Kleid (feminin)
 4. Bizim (our):
  • Bizim evimize – Unserem Haus (nötr)
  • Bizim ağacımıza – Unserem Baum (maskülin)
 5. Sizin (your):
  • Sizin çantanıza – Eurer Tasche (feminin)
  • Sizin telefonunuza – Eurem Handy (nötr)
 6. Onların (their):
  • Onların çocuklarına – Ihren Kindern (maskülin/feminin/nötr)
  • Onların kitaplarına – Ihren Büchern (maskülin/feminin/nötr)

Almanca iyelik zamirlerinden Akkusativ ve Dativ iyelik zamirleri, nesneyi veya nesneye göre sahiplik ilişkilerini ifade etmek için kullanılırlar. Bu iyelik zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak, Almanca dilini anlama ve kullanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Almanca iyelik zamirleri çekimlerine örnek cümleler

 • Ich gebe meinem Hund ein Leckerli. (Köpeğime bir ödül veriyorum.)
 • Du hilfst deinem Freund. (Arkadaşınına yardım ediyorsun.)
 • Er gibt seinem Lehrer einen Blumenstrauß. (Öğretmenine bir buket çiçek veriyor.)
 • Sie gibt ihrer Katze ein Futter. (Kedisine yiyecek veriyor.)
 • Wir geben unserem Lehrer eine gute Bewertung. (Öğretmenimize iyi bir değerlendirme veriyoruz.)
 • Ihr helft euren Freunden. (Arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz.)
 • Sie geben ihren Eltern einen Besuch. (Ebeveynlerini ziyaret ediyorlar.)

Almanca iyelik zamirleri ile ilgili olarak bugüne kadar hazırlanmış olan en kapsamlı en geniş konu anlatımını hazırladığıma inanıyorum. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorum alanına yazabilirsiniz.

Bir yanıt yazın