Almanca Saatler, Almanca Saat Sorma, Almanca Saat Söyleme, Wie spät ist es?

Bu derste öğreneceklerimiz: Almanca Saatler konu anlatımı, 9. sınıf Almanca saatler, 10. sınıf Almanca saatler, Almanca saatleri söyleme, Almanca saat sorma, Almanca saat söyleme cümleleri, Almanca buçuklu saatler, Almanca çeyrek saatler.

Bu dersimizde Almanca saatleri öğreneceksiniz, günlük hayatta sık sık kullanılmasından dolayı Almanca saatler önemli bir konudur, iyice öğrenmeniz gerekmektedir. Sadece Almanca saatler değil, diğer zaman kavramları da örneğin Almanca günler, Almanca aylar, Almanca mevsimler gibi zaman birimlerini de mutlaka öğrenmeniz gerekir. Almanca zaman kavramlarını öğrenmek Almanca konuşmaya daha erken adapte olmanıza yardımcı olacaktır.

Bu derste Almanca tam saatleri söyleme yani örneğin saat 3, saat 5, saat 10 gibi tam saatleri söylemeyi öğreneceğiz. Daha sonra Almanca buçuklu saatleri yani saat dört buçuk, saat altı buçuk şeklinde söylemeyi öğreneceğiz, daha sonra çeyrekli saatleri hem çeyrek geçiyor hem de çeyrek var şeklinde söylemeyi yani saat dörde çeyrek var, saat dokuzu çeyrek geçiyor gibi cümleleri Almanca söylemeyi öğreneceğiz.

Dersimizin ilerleyen bölümlerinde ise Almanca saatleri dakikalı olarak söylemeyi öğreneceğiz. Örneğin saat üçü yirmi geçiyor, saat yediye on var gibi saatleri dakikalı olarak söylemeyi öğreneceksiniz. Öncelikle Almanca tam saatleri öğrenmeye başlıyoruz.

Almanca Tam Saatleri Söyleme

Almanca’ da saatler günlük konuşmalarda 1-12 arasındaki rakamlarla ifade edilirler. Örneğin; saat 3′ te, saat beşte gibi. Resmi görüşme ve yazışmalarda ise 12-24 arasındaki rakamlar da kullanılır (örneğin; başbakan 20.00’ de açıklama yapacak – saat on dokuz otuz’ da THY uçağı hareket edecek vb.)

Bu bölümde ilk olarak Almanca tam saatleri ele alalım. Bu konuya hakim olabilmeniz için Almanca sayıları ezbere bilmeniz gerekir. Almanca sayıları bilmeden Almanca saatler konusu öğrenilmez.

Almanca tam saatlerin söylenmesinde izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir. Aşağıda hem Almanca saat sorma hem de tam saat söyleme cümleleri verilmiştir.

Wie spät ist es? (Saat kaç?)

Wie viel Uhr ist es? (Saat kaç?)

Es ist …….. Uhr.

Burada noktalar ile boş bırakılan yere saat getirilir.

Almanlar genellikle günlük hayatta Uhr kelimesini söylemezler. Uhr sözcüğünün belirtilip belirtilmemesi anlamı değiştirmez. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz.

Almanca tam saat söyleme cümleleri

Saat 3 : Es ist drei Uhr.

Saat 5 :   Es ist fünf Uhr

Saat 8 :   Es ist acht Uhr

Saat 9 :   Es ist neun Uhr

Saat 10 : Es ist zehn Uhr

Saat 20 : Es ist zwanzig Uhr

Saat 19 : Es ist neunzehn Uhr

Saat 7 :   Es ist sieben Uhr

Aşağıdaki resimde Almanca tam saatleri söyleme cümlelerine örnekler verilmiştir. İnceleyiniz.

almanca-saatler-konu-anlatimi
almanca-saatler-konu-anlatimi

 

Almanca buçuklu (yarım) saatleri söylemek

Almanca buçuklu saatlerin söylenişi nasıldır? Şimdi buna değinelim. Almanca’ da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

Es ist halb ……….

Bu cümlede ……. ile boş bırakılan yere, içinde bulunulan zaman değil, bir saat ilerisi söylenir. Yani eğer saat dört buçuk ise, noktalı yere dört rakamı değil, beş rakamı getirilir.

Aşağıdaki örnekleri incelerseniz Almanca buçuklu saatlerin nasıl söylendiğini daha kolay anlayacaksınız.

Saat dört buçuk :  Es ist halb fünf

Saat beş buçuk :    Es ist halb sechs

Saat altı buçuk :    Es ist halb sieben

Saay yedi buçuk : Es ist halb acht

Saat sekiz buçuk : Es ist halb neun

Saat 10:30 :            Es ist halb elf

Almanca buçuklu saatleri aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere kısaca söylemek de mümkündür.

halb drei : Saat iki buçuk

halb vier : Saat beş buçuk

halb sieben : Saat altı buçuk

halb acht : Saat yedi buçuk

halb elf : Saat on buçuk

gibi söylenebilir.

Almanca saatleri buçuklu olarak söylerken unutulmaması gereken nokta, bir saat ilerisini kullanmak gerektiğidir. Aşağıdaki görselde Almanca buçuklu saatlerin söylenişine dair örnekler yer almaktadır.

almanca-bucuklu-saatler
almanca-bucuklu-saatler

Almanca çeyrekli saatlerin söylenişi

Almanca çeyrekli saatler nasıl söylenir? Almanca çeyrek var nasıl denir, çeyrek geçiyor nasıl denir? Hepiniz merakla bekliyorsunuz değil mi? Hemen Almanca saatlerin çeyrek var ya da çeyrek geçiyor şeklinde söylenişlerini öğrenelim.

Almanca’da çeyrekli saatler aşağıdaki yönteme göre söylenirler.

Es ist Viertel nach  …………… (…….. çeyrek geçiyor)

Es ist Viertel  vor    ..………….. (…… çeyrek var)

Yukarıdaki kalıplarda, nach sözcüğü “geçe-geçiyor” anlamında, vor sözcüğü ise “kala-var” anlamında kullanılmaktadır. Noktalar ile boş bırakılan yere ise saat kaça çeyrek var ya da saat kaçı çeyrek geçiyor ise o saat getirilir. Şimdi önce Almanca saatlerde çeyrek var demeyi öğrenelim, daha sonra da çeyrek geçiyor demeyi öğreneceksiniz.

Almanca saatlerde çeyrek var nasıl söylenir?

Almanca çeyrek var cümleleri aşağıdaki kalıplara uygun olarak söylenir. Viertel kelimesi bir isim olduğu için her zaman büyük harfle başlanarak yazılmalıdır.

Saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf

Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht

Saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier

Es ist Viertel vor sechs : Saat altıya çeyrek var

Es ist Viertel vor zehn : Saat ona çeyrek var

Es ist Viertel vor Zwei : Saat ikiye çeyrek var

Şeklinde söylenebilirler.

Almanca saatlerde çeyrek geçiyor nasıl söylenir?

Almanca saatlerde çeyrek geçiyor cümleleri aşağıdaki şekilde söylenir. Cümleleri inceleyin.

Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier

Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf

Saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht

Es ist Viertel nach zwei : Saat ikiyi çeyrek geçiyor

Es ist Viertel nach drei : Saat üçü çeyrek geçiyor

Almanca dakikalı saatleri söyleme cümleleri

Almanca saatler dakikalı olarak nasıl söylenir? Almanca saatlerin dakikalı söylenişi nasıldır? Şimdi bu konuyu öğrenelim.

Dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

Es ist ……… nach ………  (Saat … yı … geçiyor)

Es ist .……… vor ………. (Saat … ya … var)

Burada birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saati getireceğiz. Zaten vor: var-kala ve nach: geçe-geçiyor anlamına geldiğini biliyoruz.

Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei

Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei

Saat beşi yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach fünf

Saat beşe yirmi var : Es ist zwanzig vor fünf

Almanca dakikalı saatleri söyleme cümlelerine örnekler

Aşağıda Almanca saatleri dakikalı olarak söyleme cümlelerine çok çeşitli örnekler yazdım. Bu örnekleri inceleyip kendi örneklerinizi yapın ve artık Almanca saatleri dilediğiniz gibi söylemeye hazır olun.

Es ist fünf nach eins (1:05)
Es ist zehn nach zwei (2:10)
Es ist viertel nach drei (3:15)
Es ist zwanzig nach vier (4:20)
Es ist fünfundzwanzig nach fünf (5:25)
Es ist fünfundzwanzig vor sechs (5:35)
Es ist zwanzig vor sieben (6:40)
Es ist zehn vor neun (8:50)
Es ist fünf vor zehn (9:55)
Es ist fünf nach elf (11:05)
Es ist zehn nach zwölf (12:10)
Es ist viertel nach dreizehn (13:15)
Es ist zwanzig nach vierzehn (14:20)

Almanca dakikalı saatlerin farklı söylenişi

Almanca dakikalı saatler şu şekilde de söylenebilir. İsterseniz yukarıda gösterdiğimiz biçimi isterseniz aşağıda vereceğimiz örnekteki biçimi kullanabilirsiniz.

Es ist ………. Uhr ……….

Bu kalıpta ise önce saati sonra dakikayı söyleriz.

Örneğin:

Es ist zwei Uhr fünfzehn (2:15)
Es ist drei Uhr dreißig (3:30)
Es ist vier Uhr fünfundvierzig (4:45)
Es ist fünf Uhr zehn (5:10)
Es ist sechs Uhr zwanzig (6:20)
Es ist sieben Uhr fünfundzwanzig (7:25)
Es ist acht Uhr fünf (8:05)
Es ist neun Uhr fünfunddreißig (9:35)
Es ist zehn Uhr vierzig (10:40)
Es ist elf Uhr fünfzig (11:50)
Es ist zwölf Uhr (12:00)
Es ist dreizehn Uhr fünfzehn (13:15)
Es ist vierzehn Uhr dreißig (14:30)
Es ist fünfzehn Uhr fünfundvierzig (15:45)

Almanca saatlerin söylenişi örnek cümleler

Almanca saatler ile ilgili olarak buraya kadar öğrendiklerimiz çerçevesinde biraz da karışık örnekler verelim. Aşağıda Almanca saatlerin her türlü söyleniş biçimlerine örnek cümleler yer almaktadır.

Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei

Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei

Saat beşi yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach fünf

Saat beşe yirmi var : Es ist zwanzig vor fünf

Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist fünfzehn nach neun

Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist Viertel nach neun

Saat sekize çeyrek var : Es ist viertel vor acht

Saat dokuza çeyrek var : Es ist Viertel vor neun

Şimdi örneklerimize devam edelim. Almanca saatleri söyleme cümleleri.

Es ist ein Uhr (1:00)
Es ist zwei Uhr (2:00)
Es ist drei Uhr (3:00)
Es ist vier Uhr (4:00)
Es ist sechs Uhr (6:00)
Es ist sieben Uhr (7:00)
Es ist acht Uhr (8:00)
Es ist neun Uhr (9:00)
Es ist zehn Uhr (10:00)
Es ist elf Uhr (11:00)
Es ist zwölf Uhr (12:00)
Es ist dreizehn Uhr (13:00)
Es ist vierzehn Uhr (14:00)
Es ist fünfzehn Uhr (15:00)
Es ist fünf nach eins (1:05)
Es ist zehn nach zwei (2:10)
Es ist viertel nach drei (3:15)
Es ist zwanzig nach vier (4:20)
Es ist fünfundzwanzig nach fünf (5:25)
Es ist halb sechs (5:30)
Es ist fünfundzwanzig vor sechs (5:35)
Es ist zwanzig vor sieben (6:40)
Es ist viertel vor acht (7:45)
Es ist zehn vor neun (8:50)
Es ist fünf vor zehn (9:55)
Es ist fünf nach elf (11:05)
Es ist zehn nach zwölf (12:10)
Es ist viertel nach dreizehn (13:15)
Es ist zwanzig nach vierzehn (14:20)

Almanca saatler ile ilgili kelimeler (zaman birimleri)

die Sekunde: Saniye

die Minute: Dakika

die Stunde: Saat (Süre verirken kullanılır)

die Uhr: Saat

die Uhrzeit: Saat vakti

Almanca saatler konu özeti

Değerli öğrencilerim, Almanca saatler konusunu bu dersimde oldukça detaylı bir şekilde ele aldığıma inanıyorum. Almanca saatler dersini bitirmeden evvel son bir kez gözden geçirmekte yarar var. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz bilgileri kısaca gözden geçirelim.

Almanca’da saat, genellikle tam saatler ve yarım saatler olarak ifade edilir. Bunun yanı sıra, geçen dakikalar (nach) ve kalan dakikalar (vor) ile de ifade edilir.

 1. Tam Saatler:
  • “Es ist ein Uhr.” (Saat bir.)
  • “Es ist zwei Uhr.” (Saat iki.)
 2. Yarım Saatler:
  • “Es ist halb drei.” (Saat iki buçuk.)
  • “Es ist halb vier.” (Saat üç buçuk.)
  • Not: Almanca’da “halb” ifadesi, bir sonraki saatin yarısını ifade eder.
 3. Çeyrek Saatler:
  • “Es ist Viertel nach zwei.” (Saat ikiyi çeyrek geçiyor.)
  • “Es ist Viertel vor drei.” (Saat üçe çeyrek var.)
 4. Dakikalarla Saat:
  • “Es ist zehn nach zwei.” (Saat iki on geçiyor.)
  • “Es ist zwanzig vor drei.” (Saat üçe yirmi var.)
 5. 24 Saat Formatı (Resmi Durumlar için):
  • “Es ist vierzehn Uhr.” (Saat 14:00.)
  • “Es ist fünfzehn Uhr dreißig.” (Saat 15:30.)

Almanca saatler ile ilgili ipuçları ve ek bilgiler

 • Almanca’da “Uhr” kelimesi saat ifadesiyle birlikte kullanılır, ancak dakikalar eklenirken bu kelime kullanılmaz.
 • Resmi durumlar ve yazılı metinlerde genellikle 24 saatlik format tercih edilir.
 • Günlük konuşmalarda ise 12 saatlik format daha yaygındır.

Almanca’da saat ifadeleri, pratik yaparak ve günlük konuşmalarda sıkça kullanarak daha rahat hale getirilebilir. Her dil gibi, Almanca’da da pratik yapmak ve dilin içinde bulunmak, öğrenme sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

 Almanca saatler ve örnek cümleler

Almanca saatleri öğrendik. Peki ne işimize yarayacak bu? İşte Almanca saatleri cümle içinde kullanıyoruz ve öğrendiğimiz Almanca saatleri güncel hayatımızda nasıl kullandığımızı görüyoruz. İşte size içinde Almanca saatler ve zaman kavramları geçen örnek cümleler. Bu cümleler, günlük konuşmalarda sıkça kullanılan yapıları içerir ve Almanca pratik yapmanız için iyi bir başlangıç olacaktır.

Saatlerle İlgili Almanca Cümleler

 1. Es ist neun Uhr morgens. (Sabah saat dokuz.)
 2. Der Zug fährt um acht Uhr ab. (Tren saat sekizde hareket ediyor.)
 3. Ich habe um zehn Uhr einen Termin. (Saat onda bir randevum var.)
 4. Das Geschäft öffnet um elf Uhr. (Mağaza saat on birde açılıyor.)
 5. Wir treffen uns um zwölf Uhr mittags. (Öğlen saat on iki de buluşuyoruz.)
 6. Der Film beginnt um dreizehn Uhr. (Film saat on üçte başlıyor.)
 7. Um vierzehn Uhr habe ich eine Besprechung. (Saat on dörtte bir toplantım var.)
 8. Das Konzert endet um fünfzehn Uhr. (Konser saat on beşte bitiyor.)
 9. Um sechzehn Uhr ist es Zeit für Kaffee. (Saat on altıda kahve zamanı.)
 10. Das Abendessen ist um siebzehn Uhr. (Akşam yemeği saat on yedi de.)
 11. Um achtzehn Uhr gehe ich ins Fitnessstudio. (Saat on sekizde spor salonuna gidiyorum.)
 12. Um neunzehn Uhr sehen wir einen Film. (Saat on dokuzda bir film izleyeceğiz.)
 13. Ich lese um zwanzig Uhr ein Buch. (Saat yirmide bir kitap okuyorum.)
 14. Um einundzwanzig Uhr ist es Bettzeit. (Saat yirmi birde yatma zamanı.)
 15. Der Sternenhimmel ist um zweiundzwanzig Uhr schön. (Saat yirmi iki de yıldızlı gökyüzü güzel.)
 16. Um dreiundzwanzig Uhr ist es sehr ruhig. (Saat yirmi üçte çok sessiz.)
 17. Um Mitternacht schlafe ich. (Gece yarısında uyuyorum.)

Okul ve Saatlerle İlgili Almanca Cümleler

 1. Die Schule beginnt um acht Uhr. (Okul saat sekizde başlar.)
 2. Ich habe Mathe um neun Uhr. (Saat dokuzda matematik dersim var.)
 3. Wir haben um zehn Uhr eine Pause. (Saat onda ara var.)
 4. Biologie ist mein Lieblingsfach um elf Uhr. (Saat on birde biyoloji dersim var, en sevdiğim ders.)
 5. Um zwölf Uhr haben wir Mittagessen. (Öğle yemeği saat on iki de.)
 6. Die letzte Stunde ist um dreizehn Uhr. (Son ders saat on üçte.)
 7. Nach der Schule gehe ich um vierzehn Uhr nach Hause. (Okuldan sonra saat on dörtte eve gidiyorum.)
 8. Ich mache meine Hausaufgaben um fünfzehn Uhr. (Saat on beşte ödevimi yapıyorum.)
 9. Um sechzehn Uhr spiele ich Fußball. (Saat on altıda futbol oynuyorum.)

Seyahat ve Saatlerle İlgili Almanca Cümleler

 1. Ich reise um siebzehn Uhr nach Berlin. (Saat on yedi de Berlin’e seyahat ediyorum.)
 2. Der Flug ist um achtzehn Uhr. (Uçuş saat on sekizde.)
 3. Wir kommen um neunzehn Uhr am Hotel an. (Saat on dokuzda otele varıyoruz.)
 4. Ich besichtige um zwanzig Uhr die Stadt. (Saat yirmide şehri geziyorum.)
 5. Um einundzwanzig Uhr gehe ich essen. (Saat yirmi birde yemek yemeye gidiyorum.)
 6. Das Museum öffnet um zehn Uhr. (Müze saat onda açılıyor.)

Almanca Günlük Hayat ve Saatler Temalı Cümleler:

 1. “Das Geschäft öffnet um neun Uhr.” – “Mağaza saat dokuzda açılıyor.”
 2. “Wir essen um zwölf Uhr zu Mittag.” – “Saat on ikide öğle yemeği yiyoruz.”
 3. “Der Arzttermin ist um drei Uhr fünfzehn.” – “Doktor randevusu saat üç on beşte.”
 4. “Ich gehe um halb sechs joggen.” – “Saat beş buçukta koşmaya gidiyorum.”
 5. “Die Bank schließt um fünf Uhr.” – “Banka saat beşte kapanıyor.”

Değerli öğrencilerim, Almanca saatler konusunu en geniş bir şekilde ele aldık, anlattık, günlük hayatımızda Almanca saatleri nasıl kullanacağımızı ve hangi cümlelerde ne şekilde kullanabileceğimizi de öğrendik. Bu dersin faydalı olacağını düşünüyor ve temenni ediyorum. Eğer sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmından bana yazın, cevaplamaya çalışacağım. 

2 thoughts on “Almanca Saatler, Almanca Saat Sorma, Almanca Saat Söyleme, Wie spät ist es?

Bir yanıt yazın