Almanca sahiplik cümleleri, almanca haben, sahiplik bildiren cümleler

İlgili terimler: Almanca haben yardımcı fiili cümleleri, Almanca sahiplik bildiren cümleler, Almanca sahiplik cümleleri, Almanca var yok cümleleri, Almanca var mı yok mu cümleleri, 9. sınıf Almanca sahiplik cümleleri.

Değerli arkadaşlar, bu dersimizde var, yok tarzında Almanca sahiplik cümlelerini inceleyeceğiz.

Benim kalemim var, senin silgin yok gibi cümleleri Almanca’da haben fiili yardımıyla kurarız.

Ich habe ein Auto : Benim bir otomobilim var (Bir otomobile sahibim)

Du hast ein Auto : Senin bir otomobilin var (Bir otomobile sahipsin)

Wir haben Autos : Bizim otomobilimiz var (Otomobile sahibiz)

Hast du ein Auto? : Otomobilin var mı?

Hat er ein Auto? : Onun otomobili var mı?

Du hast eine Postkarte : Senin bir kartpostalın var.

Er hat ein Buch : Onun bir kitabı var.

Wir haben ein Zimmer : Bir odamız var.

Sie haben ein Telefon : Onların bir telefonu var.

Muharrem hat ein Telefon : Muharrem’ in bir telefonu var.

Der Schüler hat ein Buch : Öğrencinin kitabı var.

Örneklerde görüldüğü gibi sahiplik kalıbı “haben” yani “sahip olmak” fiili ile kurulmuş olan şimdiki zamanda bir cümle kalıbıdır.

Dikkat ederseniz yukarıdaki kelimelerin artikeli ya das ya da die ‘dir.Eğer sahiplik cümlesinde kullanılacak nesnenin artikeli der ise o halde ein yerine einen belirsiz artikeli kullanılır.

Örneğin:

Ich habe einen Spitzer : Benim bir kalemtraşım var.

Ich habe einen Ball : Benim bir topum var.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlükten öğreniniz.

Haben Sie ein Haus? (Eviniz var mı?) Ja, ich habe ein Haus. (Evet, bir evim var)
Haben Sie Geld?  
Haben Sie ein Auto?  
Haben Sie ein Heft?  
Haben Sie ein Kursbuch?  
Haben Sie einen Hund?  
Hast du viele Freunde?  
Haben Sie viele Hausaufgaben?  
Haben Sie ein Haustier?  
Hat Ihre Frau ein Auto?  
Hat Ihr Mann eine Wohnung?  
Haben Sie einen Füller?  
Hast du Freundin?  
Hast du einen Stiftenhalter?  
Haben Sie Zeit?  
Haben Sie E-mail-Adresse?  
Haben Sie eine Handynummer?  
Haben sie eine Telefonnummer?  

Değerli arkadaşlar, ileriki derslerimizde Almanca haben yardımcı fiiliyle kurulan sahiplik cümleleri ile ilgili daha fazla alıştırmaya yer vereceğiz, Almanca ve İngilizce derslerinde başarılar diliyoruz.

Bir yanıt yazın