Almanca Şahıs Zamirleri – Personalpronomen

İçerik: 9. sınıf Almanca şahıs zamirleri, 10. sınıf Almanca şahıs zamirleri, Almanca kişi zamirleri, Şahıs zamirleri Almanca, Personalpronomen

Değerli öğrenciler, bu dersimizde Almanca şahıs zamirleri dersini göreceğiz. Almanca şahıs zamirleri Türkçe’dekinden biraz daha farklıdır. Peki şahıs zamiri yani kişi zamiri nedir? Türkçe şahıs zamirlerini bilmeden Almanca şahıs zamirlerini öğrenemeyiz. Bu nedenle öncelikle Türkçe’de şahıs zamirlerinin neler olduğunu bilmemiz gerekir.

Türkçe’de ben, sen, 0, biz, siz, onlar gibi zamirlere şahıs zamiri denir. Şahıs zamiri ile kişi zamiri aynı şeydir. Bazı kitaplarda şahıs zamiri ifadesi kullanılır bazı kitaplarda kişi zamiri ifadesi kullanılır ancak ikisi de aynı şeyi ifade eder. Bazı kitaplarda da kişi adılı olarak geçmektedir.

Almanca şahıs zamirleri (Personalpronomen) bir cümlede konuşan, konuşan kişiye hitap edilen veya cümlede bahsedilen kişi veya kişileri temsil eder. Almanca’da şahıs zamirleri (Pronomen) çok önemli bir dilbilgisi konusudur ve tıpkı Türkçe’deki gibi kişinin cümle içindeki rolünü ve yerini belirlemek için kullanılırlar. Almanca şahıs zamirleri, konuşmacının veya yazıcının kendisinden, konuşmacıdan veya yazıcıdan farklı bir kişiden veya kişilerden bahsederken kullandığı zamirlerdir. Almanca kişi zamirleri, üç tekil ve üç çoğul olmak üzere altı tanedir. Türkçe’de de ben, sen, o , biz, siz, onlar zamirleri olmak üzere 6 tane kişi zamiri vardır.

Şimdi Almanca şahıs zamirlerini ve Türkçe anlamlarını görelim:

Almanca şahıs zamirleri ve Türkçeleri

 1. ich – Ben (tekil, 1. kişi)
 2. du – Sen (tekil, 2. kişi)
 3. er – O (eril cins, tekil, 3. kişi)
 4. sie – O (dişil cins, tekil, 3. kişi)
 5. es – O (nötr cins, tekil, 3. kişi)
 6. wir – Biz (çoğul, 1. kişi)
 7. ihr – Siz (çoğul, 2. kişi)
 8. sie – Onlar (çoğul, 3. kişi, hem eril hem dişil)
 9. Sie – Siz (saygılı hitap, tekil veya çoğul olabilir

Almanca 3. kişi zamiri, cinsiyete göre de farklılık gösterir. Er ve sie zamirleri, erkek ve dişil cinsiyeti temsil eder. Es zamiri ise nötr cinsiyeti temsil eder. Türkçe’de o kişi zamiri yani 3. tekil şahıs için kullanılan zamir tek bir tanedir ancak Almanca’da 3 farklı ibare kullanılır.

Yukarıdaki listede de görüldüğü gibi, Türkçede bir tane olan “O” zamiri Almancada üç tanedir: er-sie-es

Er zamiri erkek cins isimler yerine, sie zamiri dişi cins isimler yerine, es zamiri ise nötr cins yani cinsiyetsiz olan isimler yerine kullanılır.

Mesela “Ahmet geliyor” yerine “O geliyor” diyeceksek Ahmet erkek ismi olduğundan dolayı burada “o” zamiri için “er” dememiz gerekir, “Ayşe geliyor” diyeceksek bu defa Ayşe için “sie” zamirini kullanmamız gerekir.

Bu Almanca şahıs zamirleri cümlede nasıl kullanılır, neyin yerine kullanılır diye sorarsanız; mesela “Ahmet’i görüyorum” diyeceğimize “O’nu görüyorum” diyebiliriz, “öğretmeni dinliyorum” yerine “onu dinliyorum” diyebiliriz, “Muharrem çok zengindir” diyeceğimize “O çok zengindir” diyebiliriz, “çiçek kırmızıdır” yerine “o kırmızıdır” diyebiliriz. İşte bu gibi durumlarda şahıs zamirleri kullanılabilir.

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili olarak sayfanın aşağısında onlarca basit örnek cümle var ancak hızlıca görmeniz açısından Almanca şahıs zamirleri ile ilgili birkaç basit örnek cümle yazmak istiyorum.

 • Ich bin 12 Jahre alt. (Ben 12 yaşındayım.)
 • Du bist 10 Jahre alt. (Sen 10 yaşındasın.)
 • Er ist 15 Jahre alt. (O (erkek) 15 yaşındadır.)
 • Sie ist 17 Jahre alt. (O (dişi) 17 yaşındadır.)
 • Es ist 1 Jahr alt. (O (nötr) 1 yaşındadır.)
 • Wir sind 18 Jahre alt. (Biz 18 yaşındayız.)
 • Ihr seid 16 Jahre alt. (Siz 16 yaşındasınız.)
 • Sie sind 20 Jahre alt. (Onlar 20 yaşındadırlar.)
almanca-sahis-zamirleri
almanca-sahis-zamirleri

Almanca sie şahıs zamiri nasıl kullanılır?

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere sie zamiri bir kaç farklı anlam taşır. Sie zamirinin hangi anlamda kullanıldığını cümlenin gidişinden, fiil çekimlerinden vb. anlayacağız.

Yukarıda verilen zamirlerin içinde sadece nazik hitapta kullanılan Sie zamirinin cümle içinde büyük harfle, diğerlerinin ise küçük harfle yazıldığını unutmamanız gerekir. Nazik hitabı (siz) genelde kendimizden büyük kişilere, tanımadığımız kişilere, sen diye hitap edemeyeceğimiz kişilere hitap ederken veya resmi durumlarda kullanırız.

Birinci sie zamiri

Birinci sie zamiri o yani 3. tekil şahıs için kullanılır ancak bu 3. tekil şahıs dişi cins yani bayan olmalıdır.Sadece 3. tekil şahıs olan (o) dişi cins isimler için sie zamiri kullanılır.3. tekil şahıs erkek isimler için er zamiri, 3. tekil şahıs cinsiyetsiz olanlar için ise es zamiri kullanılır.

İkinci sie zamiri

İkinci sie zamiri ise onlar anlamına gelmektedir.Onlar zamiri 3. çoğul şahıstır.Cümlelerde mesela “Muharrem ve Ömer geliyor” yerine “onlar geliyor” diyebiliriz, işte buradaki onlar zamiri Muharrem ve Ömer isimlerinin yerini tutan 3. çoğul şahıs zamiridir.

Üçüncü Sie zamiri

Üçüncü Sie zamiri ise, tanımadığımız, aramızda samimiyet olmayan, sen diye hitap edemeyeceğimiz kişilere, kendimizden büyüklere, örneğin öğretmenimize, patronumuza, müdürümüze hitap ederken saygı ve nezaket amacıyla kullandığımız “siz” anlamına gelen zamirdir.Bu üçüncü Sie zamirinin ilk harfi her zaman büyük yazılır, ister cümlenin başında olsun, ister ortasında veya sonunda olsun bu anlamda kullanılan Sie zamirinin baş harfi her zaman büyük yazılır.

Bu sayede diğer sie zamirlerinden ayrılması da kolay olur.

ich BEN
du SEN
er O (erkek)
sie O (dişi)
es O (cansız)
wir BİZ
ihr SİZ
sie ONLAR
Sie SİZ

Almanca şahıs zamirleri ve cümledeki kullanımları

Kişi Zamirleri ve Cümledeki Yeri

Almanca kişi zamirleri, cümlede genellikle özne olarak kullanılır. Cümlede özne olarak kullanılan kişi zamirleri, cümlenin başında veya sonunda yer alabilir.

Örnek:

 • Ich gehe nach Hause. (Ben eve gidiyorum.)
 • Nach Hause gehe ich. (Eve gidiyorum.)

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili örnek cümleler

Şimdi “ben Muharrem’im, ben öğretmenim, sen öğrencisin, o fırıncıdır” gibi cümleleri nasıl kuracağımızı öğrenelim.
Bu cümleleri kurabilmek için (tıpkı İngilizce’ deki gibi) şahıs zamirlerinin yanında yardımcı fiiller kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu yardımcı fiillerin neler olduğunu görelim:

almanca-sahis-zamirleri-yardimci-fiiller
almanca-sahis-zamirleri-yardimci-fiiller

Yukarıdaki tabloda Almanca şahıs zamirleri ile birlikte kullanılan yardımcı fiiller verilmiştir, İngilizce bilen arkadaşların daha kolay kavramaları için yan tarafta İngilizce örnekler de verilmiştir.

Şimdi yapacağımız şey bu şahıs zamirlerini ve yanlarında verilen yardımcı fiilleri kullanarak cümle kurmaya çalışmaktır.

Şimdi Almanca basit cümleler kurmaya başlayabiliriz.

 • Ich bin Lehrer. (Ben öğretmenim.)
 • Du bist Student. (Sen öğrencisin.)
 • Er ist Arzt. (O doktordur.)
 • Sie ist Ärztin. (O doktordur.)
 • Es ist Buch. (O kitaptır.)
 • Wir sind Freunde. (Biz arkadaşlarız.)
 • Ihr seid Schüler. (Siz öğrencilersiniz.)
 • Ich komme aus Deutschland. (Ben Almanya’dan geliyorum.)
 • Du bist sehr nett. (Sen çok naziksin.)
 • Er liest ein Buch. (O bir kitap okuyor.)
 • Sie arbeitet in Berlin. (O, Berlin’de çalışıyor.)
 • Wir gehen ins Kino. (Biz sinemaya gidiyoruz.)
 • Ihr seid meine Freunde. (Siz benim arkadaşlarımsınız.)
 • Sie sprechen Deutsch. (Onlar Almanca konuşuyorlar.)
 • Sie sind meine Lehrerin. (Siz benim öğretmenimsiniz.

Almanca şahıs zamirlerini cümlede özne olarak kullanalım ve örnek cümleler yazalım:

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili cümleler ve Türkçe anlamları

 1. Ich bin glücklich. (Ben mutluyum.)
 2. Du bist mein Freund. (Sen benim arkadaşımsın.)
 3. Er kommt morgen. (O yarın geliyor.)
 4. Sie liest ein Buch. (O bir kitap okuyor.)
 5. Es ist kalt heute. (Bugün hava soğuk.)
 6. Wir essen Abendessen. (Biz akşam yemeği yiyoruz.)
 7. Ihr habt Spaß. (Siz eğleniyorsunuz.)
 8. Sie trinken Wasser. (Onlar su içiyorlar.)
 9. Sie sprechen Deutsch. (Onlar Almanca konuşuyorlar.)
 10. Sie sind meine Lehrerinnen. (Onlar benim öğretmenlerim.)
 11. Ich liebe Musik. (Ben müziği seviyorum.)
 12. Du machst einen Kuchen. (Sen bir kek yapıyorsun.)
 13. Er spielt Fußball. (O futbol oynuyor.)
 14. Sie geht zur Schule. (O okula gidiyor.)
 15. Es regnet draußen. (Dışarıda yağmur yağıyor.)
 16. Wir fahren in den Park. (Biz parka gidiyoruz.)
 17. Ihr seid meine Geschwister. (Siz benim kardeşlerimsiniz.)
 18. Sie kaufen Geschenke. (Onlar hediyeler alıyorlar.)
 19. Sie tanzen gerne. (Onlar dans etmeyi severler.)
 20. Ich trinke Tee. (Ben çay içiyorum.)
 21. Du läufst schnell. (Sen hızlı koşarsın.)
 22. Er lacht laut. (O yüksek sesle güler.)
 23. Sie singt ein Lied. (O bir şarkı söylüyor.)
 24. Es schneit im Winter. (Kışın kar yağıyor.)
 25. Wir besuchen Oma. (Biz babaanneleri ziyaret ediyoruz.)
 26. Ihr seht fern. (Siz televizyon izliyorsunuz.)
 27. Sie spielen im Garten. (Onlar bahçede oynuyorlar.)
 28. Sie machen Hausaufgaben. (Onlar ev ödevi yapıyorlar.)
 29. Sie hören Musik. (Onlar müzik dinliyorlar.)
 30. Sie gehen spazieren. (Onlar yürüyüşe çıkıyorlar.)

Almanca şahıs zamirleri ile Türkçe şahıs zamirleri arasındaki farklar

Türkçe ve Almanca kişi zamirleri, bazı açılardan benzerlik gösterir. Örneğin, her iki dilde de üç tekil ve üç çoğul kişi zamiri vardır. Ancak, bazı açılardan da farklılık gösterir. Örneğin, Almanca’da er ve sie zamirleri, erkek ve dişil cinsiyeti temsil eder. Türkçe’de ise bu iki zamir, sadece cinsiyeti belirtmek için değil, aynı zamanda şahısları da belirtmek için kullanılır. Almanca kişi zamirleri, Almanca gramerin önemli bir parçasıdır. Bu zamirleri doğru kullanmak, Almanca konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için gereklidir.

Almanca Akkusativ şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirlerinin Akkusativ çekimlenmiş hallerine örnek cümleler yazalım.

Akkusativ

 • Ich sehe dich. (Seni görüyorum.)
 • Du siehst mich. (Beni görüyorsun.)
 • Er sieht sie. (Onu görüyor.)
 • Sie sieht ihn. (Onu görüyor.)
 • Es sieht das. (Onu görüyor.)
 • Wir sehen euch. (Sizi görüyoruz.)
 • Ihr seht uns. (Bizi görüyorsunuz.)
 • Sie sehen sie. (Onları görüyorlar.)

Almanca Dativ şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirlerinin Dativ çekimlerine örnek cümleler yazalım.

Dativ

 • Ich gebe dir das Buch. (Sana kitabı veriyorum.)
 • Du gibst mir das Buch. (Bana kitabı veriyorsun.)
 • Er gibt ihr das Buch. (Ona kitabı veriyor.)
 • Sie gibt ihm das Buch. (Ona kitabı veriyor.)
 • Es gibt dem Buch das Buch. (Kitaba kitabı veriyor.)
 • Wir geben euch das Buch. (Size kitabı veriyoruz.)
 • Ihr gebt uns das Buch. (Bize kitabı veriyorsunuz.)
 • Sie geben ihnen das Buch. (Onlara kitabı veriyorlar.)

Almanca şahıs zamirlerinin Genitiv çekimleri

Almanca şahıs zamirlerinin Genitiv çekimlerine aynı zamanda iyelik zamiri denir. Şimdi de Almanca genitiv şahıs zamirlerine örnekler verelim.

Genitiv

 • Das ist mein Buch. (Bu benim kitabım.)
 • Das ist dein Buch. (Bu senin kitabın.)
 • Das ist sein Buch. (Bu onun kitabıdır.)
 • Das ist ihr Buch. (Bu onun kitabıdır.)
 • Das ist sein Buch. (Bu onun kitabıdır.)
 • Das ist unser Buch. (Bu bizim kitabımızdır.)
 • Das ist euer Buch. (Bu sizin kitabınızdır.)
 • Das ist ihr Buch. (Bu onların kitabıdır.)

Bir yanıt yazın