İngilizce a, an ve the Artikelleri

İngilizce belirli ve belirsiz artikeller – a, an ve the artikelleri

Değerli arkadaşlar birçok ingilizce öğrenen arkdaşın kafasını kurcalayan bir konuya giriş yapıyoruz.Bu konuyu iyi okuduktan sonra sizler de a, an ve the artikellerini iyive öğreneceksiniz ve kafanızda en kü
çük bir soru işareti kalmayacak kanısındayız.

Şimdi bakalım a artikeli nedir, nerede kullanılır, an nedir ve the artikeli nedir ve nerede ne zaman kullanılır?
Şimdi ingilizcede a ve an artikeli nerede kullanılır, the artikeli nerede kullanılır öğrenelim.

İngilizce Belirli Artikel : The
İngilizce Belirsiz Artikel : a ve an artikelleri

Değerli ingilizce öğrencileri a ve an aynı anlamdadırlar, ikisi de aynıdır, hiçbir farkı yoktur, sadece şu vardır;
a artikeli sessiz harfle başlayan kelimelerin önünde bulunur, örn: a pencil, a computer, a hotel
Görüldüğü gibi a artikeli sessiz harfle başlayan kelimelerin önünde bulunur.
Sesli harfle başlayan kelimelerin önüne ise an artikeli konur.Örneğin; an apple, an engineer, an egg

Şimdi ingilizcede belirsiz artikeller a ve an nerede kullanılır, belirli artikel the nerede kullanılır açıklayalım.

Öncelikle belirli artikel nedir, belirsiz artikel nedir ona bakalım.Belirli ve belirsiz kavramlarını şöyle bir örnekle açıklayacağız:

Örneğimizde iki kişi arasında geçen bazı konuşmalar yer alsın:

Ali : Bana bir kalem verir misin?

Musab : Nasıl bir kalem istiyorsun?

Ali : Farketmez, çabuk bana bir kalem ver.

Örneğimize dikkat edin arkadaşlar, burada sözü edilen kaleme bakalım, nasıl bir kalemdir? farketmez diyor, herhangi bir kalem olsun yeter, kalem olsun da nasıl olursa olsun, dolayısıyla burada bir belirsizlik söz konusudur, kalem bilinmeyen bir kalemdir, daha önce bahsi geçmemiştir, bu cümleleri ingilizceye çevirirsek bu cümlelerde a artikeli kullanılacaktır arkadaşlar.
Şu şekilde düşünmek de genellikle bu artikelleri hatasız kullanmamızı sağlar;
“Bir kalem” sözcüklerini “herhangi bir kalem” olarak değiştirdiğimizde eğer cümledeki anlam değişmiyorsa o halde belirsizlik vardır ve a/an artikelleri kullanılacaktır.
Deneyelim:

Ali : Bana herhangi bir kalem verir misin?

Musab : Nasıl bir kalem istiyorsun?

Ali : Farketmez, çabuk bana herhangi bir kalem ver.

Gördüğünüz gibi Ali’nin cümleleri herhangi bir anlam kaybına uğramadı, dolayısıyla bu cümlelerde a/an kullanılacaktır.

Biraz daha örnekler verelim ve siz bu örnek cümlelerdeki “bir” sözcüğünü “herhangi bir” olarak değiştirip deneyiniz, anlam bozulmayacaktır.

Hüseyin : Bana bir elma verir misin?

Mehmet : Ben boş bir CD almak istiyorum.

Ayşe : Bir hesap makinem olsaydı daha kolay hesaplardım.

Fatih : Yarın bir araba almayı düşünüyorum.

Evet arkadaşlar yukarıdaki cümlelerde belirsiz artikel yani a / an kullnılacaktır.Çünkü cümlelerde geçen nesneler (elma, boş CD, hesap makinesi, araba) tam olarak belli değildir, herhangi bir nesnedir.Mesela boş CD olsun da nasıl olursa olsun, herhangi bir boş CD istiyor, herhangi bir elma istiyor, herhangi bir hesap makinesi diyor.Dolayısıyla yukarıdaki cümleleri ingilizceye çevirsek a/an kullanacağız.

Şimdi de ingilizce belirli artikel için örnekler verelim, bu kez nesnelerimiz daha belirli, daha net, daha bilinen, belki de önceden bahsi geçmiş olan nesneler olacak.

Hasan : Bu ekmekleri al da eve götür.

Fatma : Arabanın kapısını yavaş kapat.

Mehmet : Eyvah! Bilgisayar bozuldu!

Şimdi yukarıdaki cümlelere bakalım.Yukarıdaki cümlelerde geçen ve koyu renk yazılan nesnelerin tamamı bilindik olan nesnelerdir.Yani Hasan, Bu ekmekleri al da eve götür derken herhangi bir evi kastetmemiştir.Bizzat kendi evini kastetmiştir, ev bilinen bir evdir, bellidir, belirlidir.

Fatma, Arabanın kapısını yavaş kapat derken herhangi bir arabadan değil, mevzu bahis olan bir arabadan, kendi arabasından bahsetmiştir.Kapısı yavaş kapatılacak olan arabanın hangi araba olduğu bellidir.Araba, bu cümleyi kuranın ve dinleyenin bildiği bir arabadır.

Yine aynı şekilde Mehmet, Eyvah, bilgisayar bozuldu derken herhangi bir bilgisayardan bahsetmemiştir, hangi bilgisayarın bozulduğu bellidir, belli ki üzerinde çalışılan bir bilgisayar bozulmuştur.Dolayısıyla arkadaşlar bu tür cümlelerde the artikeli kullanılacaktır çünkü bahsedilen nesnenin ne olduğu bellidir.Burada herhangi bir nesne diyemeyiz, dersek komik olur, bakınız şimdi bunlara herhangi bir desek ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor:

Al bu ekmekleri herhangi bir eve götür: burada ev bir anda belirsiz oldu, herhangi bir ev oldu, ama “al bunları eve götür” dediğimiz zaman hangi evden bahsettiğimiz belli idi.

Dolayısıyla arkadaşlar eğer cümlede kullanılan isim / nesne belirli ise THE kullanılıyor, belirsiz ise, herhangi bir isim / nesne ise a / an kullanılıyor.

Sanırız bu konu iyice anlaşılmıştır.Önümüzdeki dersimizde bu konu hakkında daha detaylı ingilizce örnek cümleler vereceğiz.

Başarılar dileriz.

Bir yanıt yazın