İngilizce Basit Çoğul Cümleler

İngilizce çoğul basit cümleler

İngilizce çoğul tanım (isim) cümleleri
Değerli arkadaşlar geçen derslerimizde İngilizce tanım cümlelerini gördük ve ardından ingilizce isimleri çoğul yapma kuralları görmüştük.
Bu dersimizde de ingilizce tanım cümlelerinin çoğullarını göreceğiz.
İngilizce tanım cümlelerinin çoğullarını şu şekilde örnekleyebiliriz:

Ben bir uzmanım (tekil)
Bizler uzmanız (çoğul)

Ben bir grafikerim (tekil)
Biz grafikeriz (çoğul)

Sen bir bilgisayarcısın (tekil)
Sizler bilgisayarcısınız (çoğul)
Yukarıdaki örneklerde tekil çoğul farkını görmüş olmalısınız.Tekil cümlelerde kullanılan nesneler de tekil olurken çoğul cümlelerde kullanılan nesne de çoğul olmak zorundadır.

Birinci çoğul şahıs (biz), ikinci çoğul şahıs (siz) ve üçüncü çoğul şahıs (onlar) ile başlayan cümleler çoğul cümlelerdir.

Küçük bir örnek vermek gerekirse:

Ben bir öğretmenim => I am a teacher
Biz öğretmeniz => We are teachers

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi çoğul cümlelerde nesnenin önünde a/an artikelleri kullanılmaz çünkü a/an cümleye “bir” anlamını katmaktadır fakat çoğul kelimelerin önünde “bir” kullanmak anlamsız olur, siz hiç “bir öğretmenler” diye birşey duydunuz mu?Ayrıca çoğul cümlelerde nesne daima çoğul halde bulunur, bunu da unutmayalım sevgili ingilizce öğrencileri.

Şimdi örneklerimize geçelim, kalıbımız yine aynı, normal basit olumlu tekil tanım cümleleri gibi cümleler kuracağız.

I am a student => Ben bir öğrenciyim
We are students => Bizler öğrenciyiz (veya bizler öğrecileriz)

You are a student => Sen bir öğrencisin
You are students => Sizler öğrencisiniz (veya sizler öğrencilersiniz)

He is a student => O bir öğrenci
They are students => Onlar öğrencilerdir (veya onlar öğrencidirler)

I am an actor => Ben bir aktörüm
They are actors => Onlar atkördür

You are farmers => Onlar çiftçilerdir
We are bankers => Bizler bankacıyız

Şeklinde örnekler vermek mümkündür.

Sanırız ingilizce tanım cümlelerinin çoğullarını da öğrendiniz, ingilizce çoğul tanım cümlelerinde a/an kullanılmaz ve nesne daima çoğul halde bulunur.Bunu unutmayınız.
İngilizce çoğul cümleleri rahatça kurabilmek için öncelikle isimlerin çoğullarını iyi öğrenmeniz gerekmektedir.
Bir önceki dersimizde de belirttiğimiz gibi ingilizcede kelimelerin çoğu sonuna s eki alarak çoğul olmaktadır ancak bu kurala tam olarak uymayan bazı kelimeler de mevcuttur, bu ayrıma dikkat ederseniz ve kurala uymayan istisnai kelimeleri de öğrenirseniz işiniz oldukça kolaylaşacaktır diyebiliriz.
İngilizce şahıs zamirlerinden hangilerinin tekil (ben-sen-o) hangilerinin çoğul (biz-siz-onlar) olduğunu biliyoruz.Bir de kelimelerin çoğul biçimlerini öğrendiğimiz zaman ister tekil olsun ister çoğul olsun her çeşit ingilizce cümleleri rahat rahat kurabileceksiniz.

Önümüzdeki derste ingilizce tanım cümlelerinin soru biçimlerini ve ardından olumsuz biçimlerini göreceğiz.
Konu testlerini çözmeyi ve size verdiğimiz alıştırmaları yapmayı ihmal etmeyiniz.

Başarılar diliyoruz.

One thought on “İngilizce Basit Çoğul Cümleler

Bir yanıt yazın