İngilizce Çoğul İsimler, İsimleri Çoğul Yapma Kuralları

İngilizce İsimleri Çoğul Yapma, İsimlerin Çoğulları

İngilizce çoğul kelimeler, ingilizce kelimeleri çoğul yapma kuralları.
Değerli öğrenciler, bu dersimizde İngilizce isimleri çoğul yapmayı öğreneceğiz.Türkçede kalem, kitap, bilgisayar, kapı gibi kelimeler tekil halde bulunan kelimelerdir.

Bu kelimeleri çoğul yapmak için kelimelerin sonuna -ler veya -lar eklerinden uygun olanı getirilir.

Kalem -> Kalemler
Kitap -> Kitaplar
Bilgisayar -> Bilgisayarlar
Kapı -> Kapılar

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Türkçe tekil kelimeleri çoğul yapmak için kelimelerin sonuna ler veya lar eklerinden uygun olanı getirilir.İngilizcede de durum çok farklı değildir, genellikle İngilizcede tekil isimleri çoğul hale getirirken kelimelerin sonuna bazı ekler getirilir ve bu şekilde tekil isimler çoğul olmuş olur.

Şimdi hem çoğul eklerini hem de İngilizcede kelimelerin nasıl çoğul hale getirildiklerini görelim:

İngilizce Tekil İsimleri Çoğul Yapma

1. İngilizcedeki tekil isimlerin çok büyük bir çoğunluğu sonuna – S eki getirilerek çoğul yapılır.

Örneğin:

Door : Kapı
Doors : Kapılar

Door => Doors
Kapı => Kapılar

Computer : Bilgisayar
Computers : Bilgisayarlar
Book :  Kitap
Books : Kitaplar
Pencil : Kalem
Pencils : Kalemler
Cat : Kedi
Cats : Kediler
Bird : Kuş
Birds : Kuşlar
Student : Öğrenci
Students : Öğrenciler
Lawyer : Avukat
Lawyers : Avukatlar

Değerli arkadaşlar, örneklerimiz çoğaltılabilir, İngilizcedeki kelimelerin çok büyük bir çoğunluğu sonlarına S takısı alarak çoğul olur.Sonlarına S takısı yerine başka takılar alanlar ve hiç takı almayanlar ise aşağıda gösterilmiştir.

2. İngilizcedeki isimlerden bazıları sonuna ES takısı alarak çoğul olur.

Bu kelimeler şunlardır:

Son harfi O olan kelimeler,

Son iki harfi SS olan kelimeler,

Son iki harfi SH olan kelimeler,

Son iki harfi CH olan kelimeler,

Son harfi X olan kelimeler,

Yukarıda madde madde sayılan ingilizce tekil haldeki kelimeleri çoğul hale getirmek için bu kelimelerin sonuna ES takısı getirilir.Örneklerimizi görelim:

Box => Boxes (Kutu => Kutular)
Fox => Foxes (Tilki => Tilkiler)
Glass => Glasses (Bardak => Bardaklar)
Brush => Brushes (Fırça => Fırçalar)
Church => Churches (Kilise => Kiliseler)
Sandwich => Sandwiches (Sandviç => Sandviçler)

3. İngilizce İsimlerden  Son Harfi Y olanlar (Sessiz Harf + Y) IES takısı alarak çoğul olurlar.

İngilizce tekil kelimelerden sondan ikinci harfi sessiz olup da son harfi Y harfi olan kelimeleri çoğul yapmak için Y harfi kaldırılır ve geriye kalan kelimeye ies takısı getirilir.

Bu kural kafanızı karıştırmasın, uygulaması gayet basittir, hemen örnek vererek açıklayalım:

City kelimesinin son harfi Y dir ve sondan ikinci harfi ise T harfidir, T harfi sessiz bir harftir.Dolayısıyla bu kelimeyi çoğul yaparken bu kuralı uygulamamız gerekmektedir.

City => Cities daha açık yazalım: Cit y => Cit ies  Cit y => Cit ies  Görüldüğü gibi sondaki Y harfi atılıyor ve yerine ies takısı geliyor.Bu kuralı şöyle de ifade edebiliriz; Son harf olan Y harfi ies takısına dönüşür de diyebiliriz.

City => Cities (Şehir => Şehirler)
Family => Families (Aile => Aileler)
Butterfly => Butterflies (Kelebek => Kelebekler)
Party => Parties (Parti => Partiler)
Story => Stories (Hikaye => Hikayeler)
Baby => Babies (Bebek => Bebekler)

4. İngilizce bazı kelimeleri çoğul yapmak için belirli kurallar verilemez.

Değerli öğrenciler, İngilizcede bulunan bazı kelimeleri çoğul yapmak için belirli kurallar verilemez.Bu kelimelerin tekilleri ile çoğulları birbiriyle alakasız kelimeler olabileceği gibi tekili ile çoğulu aynı olan kelimeler de vardır.Bu kelimeler için belli kurallar verilemediğine göre bu kelimeleri ezberlemek en güzel yöntem olacaktır.Bu örneğimize uyan en çok karşılaşılan kelimeler şu şekildedir:

Man => Men (Adam => Adamlar)
Woman => Women (Kadın => Kadınlar)
Person => People (Kişi => Kişiler)
Child => Children (Çocuk => Çocuklar)
Tooth => Teeth (Diş => Dişler)
Mouse => Mice (Fare => Fareler)
Sheep => Sheep (Koyun => Koyunlar)
Foot => Feet (Ayak => Ayaklar)

Değerli arkadaşlar bu dersimizde ingilizce tekil isimleri çoğul yapma kuralları üzerinde durduk.Geçtiğimiz ders İngilizce düz olumlu cümlelere giriş yapmıştık, şimdi de İngilizce çoğul isimleri gördüğümüze göre artık füz cümlelerin çoğullarına geçebiliriz.Daha sonra ise İngilizce olumsuz ve soru cümlelerini göreceğiz.

Bu dersimizde en çok karşılaşılan kuralları verdik, vermediğimiz küçük birkaç istisna daha var ancak onları da ileriki derslerimizde vereceğiz.

Şimdilik yukarıdaki kuralları uygulamaya başlarsanız ingilizce kelimelerin yaklaşık yüzde doksanını hatasız bir biçimde çoğul hale getirebilirsiniz.

İngilizce isimleri çoğul yapma kuralları konusunu ne kadar öğrendiğinizi ölçmek ister misiniz?
İngilizce çoğul isimler konu testini çözmek için lütfen tıklayın (Yeni pencerede açılır)

Başarı dileklerimizle..

15 thoughts on “İngilizce Çoğul İsimler, İsimleri Çoğul Yapma Kuralları

Bir yanıt yazın