İngilizce Konuşma Kalıpları

İngilizce tanışma selamlaşma vedalaşma cümleleri, İngilizce pratik konuşmalar, İngilizce genel konuşmalar, İngilizce genel kalıplar, İngilizce kalıplar, İngilizce günlük hayatta kullanılan konuşma kalıpları, İngilizce sık konuşmalar, İngilizce günlük konuşmalar, İngilizce sohbetler, İngilizce muhabbetler, İngilizce tanışma selamlaşma cümleleri, İngilizce pratik konuşma cümleleri, İngilizce tanışma selamlaşma vedalaşma cümleleri

İngilizce konuşma kalıpları, İngilizce sohbet etme cümleleri

İngilizce konuşma, sohbet etme, İngilizce muhabbet eme cümlelerini ve kalıplarını bu dersimizde göreceğiz değerli arkadaşlar.
Burada göreceğimiz cümleler özellikle daha önceden tanıştığımız biriyle sohbet ederken, muhabbet ederken veya yeni tanışıp arkadaşlığımızı ilerletmek amacıyla, yeni tanışılan birinin ailesi ve kendisi hakkında bilgi almak maksadıyla kullanılabilecek cümlelerdir.

Elbette bu tarz cümleleri çoğaltmak ve çeşitlendirmek gayet mümkündür ancak biz burada bu tür sohbet, muhabbet kalıplarının en çok kullanılanlarına yer vereceğiz.Birbirimiz hakkında soru-cevap tarzı konuşmalar olduğu için bu tarz cümlelere PERSONAL INFORMATİON diyebiliriz değerli arkadaşlar.

Şimdi ingilizce sohbet muhabbet tanışma kaynaşma konuşma kalıpları olarak nitelendirebileceğimiz kalıp cümleleri gösterelim:

İsminiz nedir?
What’s your name?
(Vats yor neym?)

Soyadınız nedir?
What’s your surname?
(Vats yor sörneym.)

Baba adı
Father’s name
(Fadirs neym.)

Anne adı
Mother’s name
(Madirs neym.)

Doğum yeri.
Birthplace
(Bört plays)

Doğum tarihi
Birthday
(Börtdey)

Uyruğunuz
Citizenship
(Sitizınşip)

Milliyetiniz nedir?
Which nationality are you?
(Viç neşinaliti ar yu?)

Dininiz
Your Religion
(yor rilicın)

Medeni haliniz
Marital status
(Meritil steytus.)

Cinsiyetiniz
Sexval status
(sekşuvıl steytus)

Adresiniz
Your Address
(yor adres)

Evlimisiniz?
Are you married?
(Ar yu meryid?)

Hanımınızın adı nedir?
What’s your wife’s name?
(Vats yor vayfs neym?)

Beyinizin adı nedir?
What’s your husband’s name?
(Vats yor hazbinds neym?)

Karınız ne zaman doğdu?
When was she born?
(Ven vaz şi born?)

Beyiniz ne zaman öldü?
When did your husband die?
(Ven did yor hazbind day?)

Kocanızın mesleği?
What’s your husband’s job.
(Vats yor hazbmd’s cob.)

Babanızın mesleği?
What’s your father’s job.
(Vats yor fadirs cob.)

Karınız çalışıyor mu?
Does your wife work?
(Daz yor vayf vörk?)

Beyiniz çalışıyor mi?
Does your husband work?
(Daz yor hazbınd vörk?)

Beyiniz nerede çalışıyor?
Where does your husband work?
(Ver daz yor hazbınd vörk?)

Çalışıyor musunuz?
Are you working?
(Ar yu vörking?) veya Do you work? (Du yu vörk?)

Nerede çalışıyorsunuz?
Where do you work?
(Ver du yu vörk?)

Mesleğiniz nedir?
What’s your job?
(Vats yor cob?)

Nerede öğerenim yapıyorsunuz?
Where do you study?
(Ver du yu stadi?)

Ne öğrenimi yapıyorsunuz?
What do you study?
(Vat du yu stadi?)

Ne zamandan beri İngiltere’desiniz?
(How long have you been in England.)
(Hav long hev yu bin in İnglınd.)

Ne zamandan beri Londra’dasınız?
How long have you been in London?
(Hav long hev yu bin in Londin?)

Çocuğunuz var mı?
Have you got any children?
(Hev yu got eni çıldırın?)

Kaç çocuğunuz var?
How many children do you have?
(Hav meni çıldırın du yu hev?)

Çocuklarınız kaç yaşındalar?
How old are your children?
(Hav old ar yor çıldırın?)

Aileniz nerede yaşıyor?
Where do your family live?
(Ver du yor femili liv?)

Adım Ahmet.
My name is Ahmet.
(May neym is Ahmet)

Soyadım Çolak.
My Isurname is Çolak.
(May sörneym iz Çolak.)

Babamın adı Ali.
My father’s name is Ali.
(May fadırs neym iz Ali.)

Annemin adı Ayşe.
My mother’s name is Ayşe.
(May (nadir’s neym iz Ayşe.)

Ankara’da doğdum.
I was born in Ankara.
(Ay vaz born in Ankara.)

7.12.65 tarihinde doğdum.
I was born on the 7 th of December 1965.
(Ay vaz born on di sevinth of Disembir nayntiynsikstifayf.)

Doğmuşum.
I was born on …
(Ay vaz bom in)

Türk tabiyetindeyim.
My nationality is Turkish
(may neşınaliti iz Törkiş)

İslam dinindenim.
I am a Muslim.
(Ay em e mözlım.)

Bekârım.
I’m single.
(Ay em singıl.)

Evliyim.
I’m married.
(Ay em meryıd.)

Erkek
Male
(meyl)

Kadın
Female
(Fimeyl)

Bristol’da oturuyorum.
I live in Bristol.
(Ay liv in Bristil.)

Karımın adı Dilek’dir.
My wife’s name is Dilek.
(May vayfs neym iz Dilek.)

Kocamın adı Ali’dir.
My husband’s name is Ali.
(May hazbinds neym iz Ali.)

Türküm.
I’m Turkish.
(Ay em Törkiş)

Karım 10.1.65 tarihinde doğdu.
My wife was born an the 10th of january 1965
(May vayf vaz born on ti tenth of cenyuvery nayntiyn sikstifayf.)

Kocam 10.2.63 tarihinde doğdu.
My husband was born on the 10 th of February 1963.
(May hazbind vaz born on di tenth of Februari nayntiynsikstitrî.)

Karim 1.1.1980 tarihinde öldü.
May wife died on the 1 st of January 1980.
(May vayf dayd on dı först of cenyuvery nayntiyneyti.)

Kocam 1.1.1980 tarihinde öldü.
My husband died on the 1 st of January 1980.
(May hazbind dayd on dı först of Canyuvery nayntiyneyti.)

Kocamın mesleği tornacı.
My husband’s job is a welder.
(May hazbinds cob iz eveldir.)

Karım berber.
My wife is a hairdresser.
(May vayf iz e heyrdresir.

0 (erkek için) nerede çalışıyor?
Where does he work?
(Ver daz hi vörk?)

Karım Krupp’da çalışıyor.
She works for Krupp.
(Şivörksfor Krupp.)

Kocam British Rail’da çalışıyor.
My husband is working for British Rail.
(May hazbınd iz vörking for Biritiş Reyl.)

Ben T.A.G’da çalışıyorum.
1 work for T.A.G.
(Ay vörk for Tieyci.)
Ben işsizim.

I’m unemployed.
(Ay em animployd.)

Benim mesleğim yok.
I have no job.
(Ay hev no cob.)

Ben Cambridge College’de öğrenim yapıyorum.
I’m studying at Cambridge college.
(Ay em stadiying et Kembriç Kollic.)

Ben tıp öğrenim yapıyorum.
I’m studying Medicine.
(Ay em stadiying medism.)

Ben bir yıldan beri İngiltere’deyim.
I’ve been in England for one year.
(Ay’v bin in İnglınd for van yir.)

Ben 1965’den beri Londra’dayım.
I’ve been in London since 1965.
(Ayv bin in Londin sins nayntiynsiksti fayf.)

İki çocuğum var.
I’ve got two children.
(Ay’v gat tu çıldırın.)

Üç çocuğum var.
I’ve got three children.
(Ay’v gat trî çıldırın.

Çocuklarım beş ve yedi yaşında.
My children are five and seven years old.
(May çıldırın ar fayf end sevin yîrs old.)

Ailem Türkiye’de yaşıyor.
My family lives in Turkey.
(May femili livs in Törki.)

Ben memurum.
I’m a clerk.
(Ay em e klörk.)

Ben devlet memuruyum.
I’m an govement officer.
(Ayem en gavirnmint offisir.)

Ben serbest meslek sahibiyim.
I’m self-employed.
(Ayem self-imployd.)

Ben yüksek tahsil öğrencisiyim.
I’m a student.
(Ayem e studint.)

Ben işçiyim.
I’m a workman.
(Ayem e vörkmen.)

One thought on “İngilizce Konuşma Kalıpları

Bir yanıt yazın