İngilizce okul eşyaları, ingilizce sınıf eşyaları

İngilizce okul eşyaları ve İngilizce sınıf eşyaları başlıklı bu dersimde okulda ve sınıflarda kullanılan İngilizce eşya isimlerini anlatacağım. İngilizce okulda kullanılan eşyalar konusunu öğrendikten sonra bu öğrendiğimiz eşyalarla ilgili örnek cümleler de kuracağız. Haydi bakalım şimdi gelin ve sınıflarımızda en çok kullandığımız eşyaların İngilizcelerini öğrenelim. Bildiğiniz gibi, okul eşyaları, öğrencilerin okulda derslerini takip etmek ve çalışmalarını yapmak için kullandıkları araç ve gereçlerdir. Şimdi İngilizce okul eşyalarını öğrenelim.

İngilizce okul eşyaları ve Türkçeleri

Ben dersin başında olduğumuz için biraz açıklamalı olarak ilerleyeceğim. Şimdi size okulda kullandığımız eşyaların hem İngilizcelerini hem de ne işe yaradıklarını yazacağım. Daha sonra geniş kapsamlı olarak İngilizce okul eşyaları listesi hazırladım, sayfanın altına doğru ilerledikçe uzun bir listeyi de bulabileceksiniz.

İşte İngilizce’de sıkça kullanılan okul eşyaları ve bu eşyaların kısaca tanımları:

 1. Pencil (Kalem): Yazı yazmak ve çizim yapmak için kullanılır.
 2. Pen (Tükenmez Kalem): Kaleme benzeyen bir yazı aracıdır ve daha kalıcı yazılar yazmak için kullanılır.
 3. Eraser (Silgi): Hatalı yazıları veya çizimleri silmek için kullanılır.
 4. Notebook (Defter): Not almak veya ödevlerinizi yazmak için kullanabileceğiniz bir kitaptır.
 5. Textbook (Ders Kitabı): Okul müfredatına uygun ders materyallerini içeren kitaplardır.
 6. Backpack (Sırt Çantası): Okul eşyalarını taşımak için kullanılan bir çantadır.
 7. Ruler (Cetvel): Çizgileri çizmek veya ölçümler yapmak için kullanılır.
 8. Calculator (Hesap Makinesi): Matematiksel hesaplamalar yapmak için kullanılır.
 9. Scissors (Makas): Kağıt, karton veya diğer malzemeleri kesmek için kullanılır.
 10. Glue (Yapıştırıcı): Kağıt ve karton gibi malzemeleri bir araya getirmek için kullanılır.
 11. Highlighter (Renkli Kalemtıraş): Belirli metin veya notları vurgulamak için kullanılır.
 12. Marker (İşaretleyici Kalem): Büyük yazılar veya çizimler yapmak için kullanılır.
 13. Compass (Pusula): Daireler ve yaylar çizmek için kullanılır.
 14. Protractor (Çember Ölçer): Açıları ölçmek için kullanılır.
 15. Folder (Klasör): Kağıt ve belgeleri düzenli bir şekilde saklamak için kullanılır.
 16. Paper (Kağıt): Yazı yazmak, çizim yapmak ve ödevler için kullanılan temel bir malzemedir.
 17. Desk (Sıra): Öğrencilerin oturduğu masa.
 18. Chair (Sandalye): Öğrencilerin sıralarda oturmak için kullandığı sandalye.
 19. Blackboard (Tahta): Ders notları veya çizimler yapmak için kullanılan büyük siyah tahta.
 20. Chalk (Tebeşir): Tahta üzerine yazı veya çizim yapmak için kullanılır.

İngilizce okul eşyaları listesi

 1. Pencil – Kalem
 2. Pen – Tükenmez Kalem
 3. Eraser – Silgi
 4. Notebook – Defter
 5. Textbook – Ders Kitabı
 6. Book – Kitap
 7. Backpack – Sırt Çantası
 8. Ruler – Cetvel
 9. Calculator – Hesap Makinesi
 10. Scissors – Makas
 11. Glue – Yapıştırıcı
 12. Highlighter – Renkli Kalemtıraş
 13. Marker – İşaretleyici Kalem
 14. Compass – Pusula
 15. Protractor – Çember Ölçer
 16. Folder – Klasör
 17. Paper – Kağıt
 18. Desk – Sıra (öğrencilerin oturduğu masa)
 19. Chair – Sandalye
 20. Blackboard – Tahta
 21. Chalk – Tebeşir
 22. Whiteboard – Beyaz Tahta
 23. Stapler – Zımba
 24. Tape – Bant
 25. Sharpener – Kalemtraş
 26. Index Cards – Kartvizit
 27. Binder – Dosya
 28. Compass – Pusula
 29. Clipboard – Taşınabilir Dosya Tahtası
 30. Pencil Case – Kalem Kutusu
 31. Rubber Bands – Lastikler
 32. Pencil Sharpener – Kalemtraş
 33. Hole Punch – Delgeç
 34. Sticky Notes – Yapışkan Notlar
 35. Backpack Straps – Sırt Çantası Askıları
 36. Folders with Brads – Mandallı Klasörler
 37. Felt Tip Pens – Keçeli Kalemler
 38. Spiral Notebook – Spiralli Defter
 39. Loose Leaf Paper – Delikli Kağıt
 40. Index Dividers – İndeks Bölücüler
 41. Mechanical Pencil – Mekanik Kalem
 42. Composition Notebook – Kompozisyon Defteri
 43. School Bag – Okul Çantası
 44. Locker – Gözetimli Dolap
 45. Pencil Crayons – Renkli Kuru Boyalar
 46. School Uniform – Okul Üniforması
 47. Lunchbox – Öğle Yemeği Kutusu
 48. Water Bottle – Su Şişesi
 49. Lunch Money – Öğle Yemeği Parası
 50. Pencil Grips – Kalem Tutma Yüzükleri
 51. Report Card – Not Belgesi

İngilizce okul eşyalarını aklıma geldiği kadarıyla yukarıya yazmaya çalıştım. Belki de aklıma gelmeyen ancak okulda sık kullanılan bazı eşyalar da vardır elbette. Aklıma geldikçe listeye yeni kelimeler eklemeye çalışırım. Bu listeyi hazırlarken okul-sınıf ayrımı yapmadım ancak sadece sınıfta kullanılan eşyaları arayan öğrenciler için aşağıda sınıfta kullanılan eşyaların İngilizcelerini de yazacağım.

İngilizce sınıf eşyaları

Desk – Sıra (öğrencilerin oturduğu masa)
Chair – Sandalye
Blackboard – Tahta
Whiteboard – Beyaz Tahta
Chalk – Tebeşir
Marker – Fosforlu Kalem
Eraser – Silgi
Pencil – Kalem
Book – Kitap
Pen – Tükenmez Kalem
Notebook – Defter
Textbook – Ders Kitabı
Folder – Klasör
Paper – Kağıt
Ruler – Cetvel
Scissors – Makas
Glue – Yapıştırıcı
Stapler – Zımba
Tape – Bant
Pencil Sharpener – Kalemtraş
Hole Punch – Delgeç
Sticky Notes – Yapışkan Notlar
School Bag – Okul Çantası
Pencil Grips – Kalem Tutma Yüzükleri
Teacher’s Desk – Öğretmen Masası
Clock – Saat
Calendar – Takvim
Projector – Projektör
Computer – Bilgisayar

Bu listeye yazdıklarım da sadece sınıfta kullanılan eşyaların İngilizce yazılışları idi. Şimdi İngilizce okul eşyaları ve sınıf eşyaları ile ilgili karışık olarak birçok örnek cümleler yazalım. Yani sonuçta yeni öğrenilen kelimeler cümle içinde kullanılmadıktan sonra ne işimize yarar ki?

İngilizce okul eşyaları örnek cümleler

Öncelikle çok kısa ve basit cümlelerden başlayalım. İşte size İngilizce okul eşyaları ile ilgili örnek cümleler.

 • Kalem:
  • I write with a pen. (Kalemle yazarım.)
  • My pen is red. (Kalemim kırmızıdır.)
 • Defter:
  • I take notes in my notebook. (Defterime not alırım.)
  • My notebook is big. (Defterim büyüktür.)
 • Ders kitabı:
  • I learn about math in my textbook. (Ders kitabımda matematik öğrenirim.)
  • My textbook is heavy. (Ders kitabım ağırdır.)
 • Marker:
  • I highlight important information with a highlighter. (Önemli bilgileri fosforlu kalemle işaretlerim.)
  • My highlighter is yellow. (Fosforlu kalemim sarıdır.)
 • Cetvel:
  • I measure with a ruler. (Cetvelle ölçüm yaparım.)
  • My ruler is 12 inches long. (Cetvelim 12 inç uzunluğundadır.)
 • Silgi:
  • I erase mistakes with an eraser. (Hataları silgiyle silerim.)
  • My eraser is pink. (Silgim pembedir.)
 • Pastel boya:
  • I color pictures with crayons. (Resimleri pastel boyalarla boyarım.)
  • My crayons are in a box. (Pastel boyalarım bir kutudadır.)
 • Makas:
  • I cut paper with scissors. (Kağıdı makasla keserim.)
  • My scissors are sharp. (Makaslarım keskindir.)
 • Yapıştırıcı:
  • I glue things together with glue. (Bir şeyleri yapıştırıcıyla yapıştırırım.)
  • My glue is clear. (Yapıştırıcım şeffaftır.)

Şimdi de İngilizce sınıf eşyaları ile ilgili daha farklı 10 cümle yazacağım.

 1. I have a pencil. (Benim bir kalemim var.)
 2. She has a notebook. (Onun bir defteri var.)
 3. The blackboard is big. (Tahta büyük.)
 4. I need a ruler. (Bir cetvele ihtiyacım var.)
 5. Here’s my eraser. (İşte benim silgim.)
 6. I use a pen. (Bir kalem kullanıyorum.)
 7. The scissors cut paper. (Makas kağıdı keser.)
 8. He carries a backpack. (O bir sırt çantası taşır.)
 9. The teacher has a textbook. (Öğretmenin bir ders kitabı var.)
 10. I like blue pens. (Mavi kalemleri severim.)

İngilizce okul eşyaları ile ilgili cümlelerimizi biraz daha uzatmaya ne dersiniz?

 • My pencil is broken. (Kalemem kırıldı.)
 • I lost my notebook. (Defterim kayboldu.)
 • I need to buy a new textbook. (Yeni bir ders kitabı almam gerekiyor.)
 • I’m going to highlight the important information in the textbook. (Ders kitabındaki önemli bilgileri fosforlu kalemle işaretleyeceğim.)
 • I need to measure the length of the ruler. (Cetvelin uzunluğunu ölçmem gerekiyor.)
 • I made a mistake in my writing, so I need to erase it. (Yazımda hata yaptım, bu yüzden silmek gerekiyor.)
 • I’m going to color the picture with crayons. (Resmi pastel boyalarla boyayacağım.)
 • I need to cut the paper with scissors. (Kağıdı makasla kesmem gerekiyor.)
 • I’m going to glue the pieces of paper together. (Kağıt parçalarını yapıştıracağım.)

Şimdi son örneklerimi yazıyorum ve İngilizce okul eşyaları başlıklı bu dersimi bitiriyorum.

 1. I have a pencil. (Bir kalemim var.)
 2. She uses a notebook. (O bir defter kullanıyor.)
 3. The teacher writes on the blackboard. (Öğretmen tahtaya yazıyor.)
 4. We need a ruler for this project. (Bu proje için bir cetvele ihtiyacımız var.)
 5. Can I borrow your eraser? (Senin silgini ödünç alabilir miyim?)
 6. My backpack is heavy today. (Bugün sırt çantam ağır.)
 7. He has a textbook for every subject. (Her ders için bir ders kitabı var.)
 8. I’m using a blue pen. (Mavi bir tükenmez kalem kullanıyorum.)
 9. The scissors are on the desk. (Makas sıranın üzerinde.)
 10. She always carries a calculator. (O her zaman bir hesap makinesi taşır.)
 11. Please pass me the glue. (Lütfen bana yapıştırıcıyı uzat.)
 12. I marked the important parts with a highlighter. (Önemli yerleri renkli kalemtıraşla işaretledim.)
 13. My teacher’s marker is running out of ink. (Öğretmenimin işaretleyici kaleminin mürekkebi bitiyor.)
 14. Do you have a protractor for geometry class? (Geometri dersi için bir çember ölçerin var mı?)
 15. My folder is full of papers. (Klasörüm kağıtlarla dolu.)
 16. We need more loose-leaf paper. (Daha fazla delikli kağıda ihtiyacımız var.)
 17. The teacher uses a clipboard to keep attendance. (Öğretmen katılımı tutmak için bir taşınabilir dosya tahtası kullanır.)
 18. The tape is on the teacher’s desk. (Bant öğretmen masasının üzerinde.)
 19. I organize my notes with index cards. (Notlarımı kartvizitlerle düzenlerim.)
 20. We decorate our classroom with colorful posters. (Sınıfımızı renkli posterlerle süsleriz.)

İngilizce okul eşyaları ve İngilizce sınıf eşyaları hakkında oldukça geniş kapsamlı bir ders sunduğuma inanıyorum. Görüş ve sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz.

 

One thought on “İngilizce okul eşyaları, ingilizce sınıf eşyaları

Bir yanıt yazın