İngilizce Okul ve Öğrenim Durumu ile İlgili Cümleler

İngilizce okul, eğitim ve öğrenim durumu ile ilgili cümleler dersimizde, özellikle karşılıklı diyaloglarda kullanılabilecek bazı cümlelerden örnekler vereceğiz. Yeni tanıştığımız insanlara nerede eğitim görüyorsun, kaçıncı sınıfa gidiyorsun, hangi bölümde okuyorsun gibi birçok farklı soru sorabilmek için aşağıda benim verdiğim örnekleri kullanabilirsiniz.

Bu cümleleri okulda arkadaşlarınızla İngilizce pratik yaparken de kullanabilirsiniz. Elbette bu tarz cümleleri çoğaltmak ve çeşitlendirmek gayet mümkündür ancak ben burada temel ve en çok kullanılan, en çok kullanılabilecek türden cümleleri ele almaya çalıştım, dilerseniz kendi kendinize yüzlerce benzer cümleler kurabilirsiniz. Şimdi ingilizce okul, eğitim hayatı, öğrenim ve öğrenim durumu ile ilgili en çok kullanılabilecek cümlelerden bazı örnekler verelim.

İngilizce okul ve eğitimle ilgili cümleler

İşte İngilizce okul ve öğrenim durumu ile ilgili bazı cümleler:

 • Okul hakkında:

  • I go to school. (Okulda okuyorum.)
  • I am a student. (Öğrenciyim.)
  • I am in the first grade. (1. sınıftayım.)
  • I am in middle school. (Ortaokulda okuyorum.)
  • I am in high school. (Lisedeyim.)
  • I am in college. (Üniversitede okuyorum.)
  • I am a teacher. (Öğretmenim.)
  • I am a principal. (Müdürüm.)
  • I am a school counselor. (Okul danışmanıyım.)
 • Dersler hakkında:

  • I have math class. (Matematik dersi aldım.)
  • I have English class. (İngilizce dersi aldım.)
  • I have science class. (Fen dersi aldım.)
  • I have social studies class. (Sosyal bilgiler dersi aldım.)
  • I have art class. (Resim dersi aldım.)
  • I have music class. (Müzik dersi aldım.)
  • I have gym class. (Jimnastik dersi aldım.)
 • Öğrenme hakkında:

  • I learn new things every day. (Her gün yeni şeyler öğreniyorum.)
  • I study hard in school. (Okulda çok çalışıyorum.)
  • I do my homework every night. (Her gece ödevimi yapıyorum.)
  • I take tests to see how much I have learned. (Öğrendiğimi görmek için sınavlara giriyorum.)
  • I get good grades in school. (Okulda iyi notlar alıyorum.)
 • Okul hayatı hakkında:

  • I have a lot of friends at school. (Okulda çok arkadaşım var.)
  • I like to play with my friends at recess. (Teneffüste arkadaşlarımla oynamayı severim.)
  • I go to the library at school. (Okulda kütüphaneye giderim.)
  • I eat lunch at school. (Okulda öğle yemeği yerim.)
  • I play sports at school. (Okulda spor yaparım.)

Yukarıda birçok cümleyi yazdım. Genellikle kısa ve basit cümlelerdi. Şimdi biraz daha uzun cümleler yazacağım.

Okul hakkında:

 • I go to school every day. (Her gün okula giderim.)
 • I am a student at [okul adı]. ([Okul adı] öğrencisiyim.)
 • I am in [sınıf]. ([Sınıf] sınıfındayım.)
 • I have [ders adı] class at [saat]. ([Ders adı] dersini [saat]’te alıyorum.)
 • My favorite subject is [ders adı]. (En sevdiğim ders [ders adı].)
 • My least favorite subject is [ders adı]. (En sevmediğim ders [ders adı].)
 • I get good grades in school. (Okulda iyi notlar alıyorum.)
 • I have a lot of friends at school. (Okulda çok arkadaşım var.)

Dersler hakkında:

 • I learn about [konu] in [ders adı] class. ([Konu] hakkında [ders adı] dersinde öğreniyorum.)
 • I am good at [konu]. ([Konu] konusunda iyiyim.)
 • I need to improve my [konu]. ([Konu] konusunda kendimi geliştirmem gerekiyor.)

Öğrenme hakkında:

 • I study hard in school. (Okulda çok çalışıyorum.)
 • I do my homework every night. (Her gece ödevimi yapıyorum.)
 • I take notes in class to help me remember what I learn. (Ders notları alıyorum, böylece öğrendiğimi hatırlamama yardımcı oluyor.)
 • I ask questions in class if I don’t understand something. (Bir şeyi anlamadıysam sınıfta soru soruyorum.)
 • I study for tests to do well in school. (Sınavlara iyi bir not almak için çalışıyorum.)

Okul hayatı hakkında:

 • I like to play sports at school. (Okulda spor yapmayı seviyorum.)
 • I like to participate in extracurricular activities at school. (Okulda sosyal etkinliklere katılmayı seviyorum.)
 • I like to go to the library at school to read books. (Okulda kitap okumak için kütüphaneye gitmeyi seviyorum.)
 • I like to eat lunch with my friends at school. (Okulda arkadaşlarımla öğle yemeği yemeyi seviyorum.)

Öğrenim hedefleri hakkında:

 • I want to go to college after high school. (Liseden sonra üniversiteye gitmek istiyorum.)
 • I want to be a [meslek] when I grow up. (Büyüyünce [meslek] olmak istiyorum.)
 • I want to learn [dil] in school. (Okulda [dil] öğrenmek istiyorum.)

Şimdi de karşımızdaki birine okul ve eğitim hayatıyla ilgili olarak hangi soruları sorabileceğimizi görelim. Yukarıdaki cümlelerde dikkat ederseniz hiç soru cümlesi yazmamıştım.

İngilizce okul ve eğitimle ilgili soru cümleleri

Okul hakkında:

 • What grade are you in? (Hangi sınıftasın?)
 • What school do you go to? (Hangi okula gidiyorsun?)
 • What are your favorite and least favorite subjects? (En sevdiğin ve en sevmediğin dersler hangileri?)
 • What are your favorite and least favorite things about school? (Okulda en sevdiğin ve en sevmediğin şeyler neler?)
 • What are your plans after high school? (Liseden sonra ne yapmayı planlıyorsun?)

Dersler hakkında:

 • What do you learn in [ders adı] class? ([Ders adı] dersinde ne öğreniyorsun?)
 • What is your favorite thing about [ders adı] class? ([Ders adı] dersinde en sevdiğin şey nedir?)
 • What is your least favorite thing about [ders adı] class? ([Ders adı] dersinde en sevmediğin şey nedir?)
 • How are you doing in [ders adı] class? ([Ders adı] dersinde nasıl gidiyorsun?)

Öğrenme hakkında:

 • How do you study for tests? (Sınavlara nasıl hazırlanıyorsun?)
 • What do you do when you don’t understand something in class? (Sınıfta bir şeyi anlamadığında ne yaparsın?)
 • What are your tips for getting good grades in school? (Okulda iyi notlar almak için tavsiyelerin neler?)

Okul hayatı hakkında:

 • What extracurricular activities do you participate in? (Hangi sosyal etkinliklere katılıyorsun?)
 • What is your favorite thing to do at recess? (Teneffüste en sevdiğin şey nedir?)
 • Who are your friends at school? (Okulda en yakın arkadaşların kimler?)

Öğrenim hedefleri hakkında:

 • What do you want to be when you grow up? (Büyüyünce ne olmak istiyorsun?)
 • Why do you want to go to college? (Neden üniversiteye gitmek istiyorsun?)
 • What are you excited to learn in college? (Üniversitede öğrenmek için heyecanlandığın şeyler neler?)

Bir de şu hususa değineyim, diyelim ki yabancı biriyle tanıştınız. Ona neler sormak isterdiniz, onun ülkesinde eğitim nasıldır? Haydi bakalım yabancılara hangi soruları sorabileceğimizi de görelim.

Yabancılara sorulabilecek okul ile ilgili cümleler

 1. Do you go to school every day? (Her gün okula gider misin?)
 2. Are you a student at a university? (Bir üniversite öğrencisi misiniz?)
 3. What are you studying for your exams? (Sınavlarınız için ne çalışıyorsunuz?)
 4. What is your favorite subject in school? (Okuldaki en sevdiğiniz ders nedir?)
 5. Do you have a lot of homework to do tonight? (Bu akşam yapmanız gereken çok ödeviniz var mı?)
 6. Did you graduate from high school last year? (Geçen yıl liseden mezun oldunuz mu?)
 7. Who is explaining the difficult concept to the class? (Zor kavramı sınıfa kim açıklıyor?)
 8. Have you ever received a scholarship for your academic achievements? (Akademik başarılarınız için hiç burs aldınız mı?)
 9. Are you currently pursuing any higher education? (Şu anda herhangi bir yüksek öğrenim yapıyor musunuz?)
 10. When is your next test scheduled? (Sıradaki sınavınız ne zaman planlanmış?)
 11. What do you enjoy most about learning at school? (Okulda en çok ne öğrenmekten keyif alırsınız?)
 12. How strict is your school’s attendance policy? (Okulunuzun katılım politikası ne kadar katıdır?)
 13. What do you usually do during breaks between classes? (Dersler arasında genellikle ne yaparsınız?)
 14. Who is responsible for the administration of your school? (Okulunuzun yönetiminden kim sorumludur?)
 15. What kind of extracurricular activities are offered at your school? (Okulunuzda hangi tür okul dışı etkinlikler sunuluyor?)
 16. When does the school year start and end in your country? (Ülkenizde okul yılı ne zaman başlar ve biter?)
 17. What inspired you to want to become a teacher when you grow up? (Büyüdüğünüzde öğretmen olma isteğinizi ne tetikledi?)
 18. Can you tell me more about the lunch options in your school cafeteria? (Okul kafeteryasında öğle yemeği seçenekleri hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?)
 19. How do you balance your schoolwork with your extracurricular activities? (Okul çalışmalarınızı okul dışı etkinliklerinizle nasıl dengelersiniz?)
 20. What are your future educational goals and aspirations? (Gelecekteki eğitim hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?)

One thought on “İngilizce Okul ve Öğrenim Durumu ile İlgili Cümleler

Bir yanıt yazın