İngilizce sayılar 1-100

İngilizce sayılar 1-100 başlıklı bu dersimizde İngilizce sayılar konusunu işliyoruz. İngilizce sayılar 1-100 konusu özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlamış öğrencilere gösterilir. İngilizce sayılar önemli bir konudur. Bu nedenle dikkatlice okunmalı ve iyice öğrenilmelidir. Daha önceki derslerimizde; ingilizce hakkında temel bilgiler vermiştik, ingilizce öğrenmenin öneminden bahsetmiştik, ingilizce alfabe dersini görmüştük, ingilizce günler, aylar ve ingilizce mevsimler konularını incelemiştik. Şimdi ise bu dersimizde İngilizce sayılar konusunu işleyeceğiz.

İngilizce Sayılar

Değerli İngilizce öğrenen arkadaşlar, ingilizce sayılar konusu temel konulardan biri olmakla birlikte üzerinde önemle durulması gereken, bol bol tekrar ve alıştırma isteyen bir konudur. İngilizce sayılar konusu günlük hayatta her zaman her sohbette mutlaka karşılaşacağınız bir konudur. Dolayısıyla üzerinde çok durmak bol bol pratik yapmak gerekmektedir.

İngilizcede sayıları öğrenmek oldukça kolaydır ancak bol tekrar ile iyice pekiştirmeli ve sayılar ağzımızdan bir çırpıda çıkana kadar pratik yapmalıyız. Düşünsenize, biri size yaşınızı sorduğunda cevap almak için ne kadar bekleyebilir? Biri size satmakta olduğunuz bir ürünün fiyatını sorduğunda cevap almak için ne kadar bekleyebilir? İngilizce sayılarla ilgili sorulara hızlıca cevap vermek için ingilizce sayılar konusunu iyice öğrenmeniz ve ağzınızdan bir çırpıda çıkarır hale gelmeniz gerekir. Bunun için İngilizce sayılar adlı konumuzu iyi takip ediniz, İngilizce sayılar konu testini mutlaka çözünüz ve çevrenizde bulunanlarla İngilizce sayılar ile ilgili bol bol alıştırma yapınız.

İngilizce sayılar dersini çalıştıktan sonra;

 • İngilizce sayıları tanıyacaksınız
 • İngilizce sayıları yüze kadar saymayı ve söylemeyi öğreneceksiniz
 • İngilizce kelime dağarcığınız genişleyecek

Şimdi İngilizce sayılar konusuna geçelim. İlk olarak bir tablo halinde İngilizce 1-100 arası sayıları göreceğiz. Daha sonra İngilizce 1-100 arasındaki sayıları onar onar ayrıntılı açıklayacağız.

İngilizce sayılar 1-100

Sayı İngilizce Türkçe
1 One Bir
2 Two İki
3 Three Üç
4 Four Dört
5 Five Beş
6 Six Altı
7 Seven Yedi
8 Eight Sekiz
9 Nine Dokuz
10 Ten On
11 Eleven Onbir
12 Twelve Oniki
13 Thirteen Onüç
14 Fourteen Ondört
15 Fifteen Onbeş
16 Sixteen Onaltı
17 Seventeen Onyedi
18 Eighteen Onsekiz
19 Nineteen Ondokuz
20 Twenty Yirmi
21 Twenty-one Yirmi bir
22 Twenty-two Yirmi iki
23 Twenty-three Yirmi üç
24 Twenty-four Yirmi dört
25 Twenty-five Yirmi beş
26 Twenty-six Yirmi altı
27 Twenty-seven Yirmi yedi
28 Twenty-eight Yirmi sekiz
29 Twenty-nine Yirmi dokuz
30 Thirty Otuz
31 Thirty-one Otuz bir
32 Thirty-two Otuz iki
33 Thirty-three Otuz üç
34 Thirty-four Otuz dört
35 Thirty-five Otuz beş
36 Thirty-six Otuz altı
37 Thirty-seven Otuz yedi
38 Thirty-eight Otuz sekiz
39 Thirty-nine Otuz dokuz
40 Forty Kırk
41 Forty-one Kırk bir
42 Forty-two Kırk iki
43 Forty-three Kırk üç
44 Forty-four Kırk dört
45 Forty-five Kırk beş
46 Forty-six Kırk altı
47 Forty-seven Kırk yedi
48 Forty-eight Kırk sekiz
49 Forty-nine Kırk dokuz
50 Fifty Elli
51 Fifty-one Elli bir
52 Fifty-two Elli iki
53 Fifty-three Elli üç
54 Fifty-four Elli dört
55 Fifty-five Elli beş
56 Fifty-six Elli altı
57 Fifty-seven Elli yedi
58 Fifty-eight Elli sekiz
59 Fifty-nine Elli dokuz
60 Sixty Altmış
61 Sixty-one Altmış bir
62 Sixty-two Altmış iki
63 Sixty-three Altmış üç
64 Sixty-four Altmış dört
65 Sixty-five Altmış beş
66 Sixty-six Altmış altı
67 Sixty-seven Altmış yedi
68 Sixty-eight Altmış sekiz
69 Sixty-nine Altmış dokuz
70 Seventy Yetmiş
71 Seventy-one Yetmiş bir
72 Seventy-two Yetmiş iki
73 Seventy-three Yetmiş üç
74 Seventy-four Yetmiş dört
75 Seventy-five Yetmiş beş
76 Seventy-six Yetmiş altı
77 Seventy-seven Yetmiş yedi
78 Seventy-eight Yetmiş sekiz
79 Seventy-nine Yetmiş dokuz
80 Eighty Seksen
81 Eighty-one Seksen bir
82 Eighty-two Seksen iki
83 Eighty-three Seksen üç
84 Eighty-four Seksen dört
85 Eighty-five Seksen beş
86 Eighty-six Seksen altı
87 Eighty-seven Seksen yedi
88 Eighty-eight Seksen sekiz
89 Eighty-nine Seksen dokuz
90 Ninety Doksan
91 Ninety-one Doksan bir
92 Ninety-two Doksan iki
93 Ninety-three Doksan üç
94 Ninety-four Doksan dört
95 Ninety-five Doksan beş
96 Ninety-six Doksan altı
97 Ninety-seven Doksan yedi
98 Ninety-eight Doksan sekiz
99 Ninety-nine Doksan dokuz
100 One hundred Yüz

İNGİLİZCE SAYILAR

İngilizce sayılar, günlük konuşma ve iletişimin yanı sıra birçok farklı alanda kullanılır. Bu alanlar şunlardır:

 • Saati söylemek: Saati söylerken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “It’s ten o’clock.” (Saat on.)
 • Para ödemek: Para öderken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “I’ll pay fifty dollars.” (Elli dolar vereceğim.)
 • Alışveriş yapmak: Alışveriş yaparken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “I need three apples.” (Üç elma lazım.)
 • Tarih belirtmek: Tarih belirtirken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “The meeting is on the twenty-first of March.” (Toplantı 21 Mart’ta.)
 • Yaş belirtmek: Yaş belirtirken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “I’m twenty-five years old.” (Yirmi beş yaşındayım.)
 • Sıra belirtmek: Sıra belirtirken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “I’m in the first row.” (Birinci sıradayım.)
 • Ölçü belirtmek: Ölçü belirtirken İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “I need two liters of milk.” (İki litre süt lazım.)
 • Sayısal değerler belirtmek: Matematik, bilim, teknoloji gibi alanlarda sayısal değerler belirtmek için İngilizce sayıları kullanırız. Örneğin, “The speed of light is 299,792,458 meters per second.” (Işığın hızı saniyede 299,792,458 metredir.)

İngilizce sayılar, günlük hayatta ve iş hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sayıları öğrenmek, İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi İngilizce sayıları daha detaylı bir şekilde tekrar ele alalım.

1 : one
2 : two
3 : three
4 : four
5 : five
6 : six
7: seven
8 : eight
9 : nine
10 : ten
11 : eleven
12 : twelve

ingilizce sayılar
Sıfırdan on ikiye kadar sayıların her biri ayrı bir kelimedir ve bu kelimelerin birbirleriyle ilgisi yoktur. Fakat on üçten itibaren yazacağımız sayılar size tanıdık gelecektir. Çünkü on ikiden sonraki sayıları oluştururken bir ile dokuz arasındaki rakamları kullanmaya başlayacağız. Dikkatle takip ediniz.

13 : thirteen
14 : fourteen
15 : fifteen
16 : sixteen
17 : seventeen
18 : eighteen
19 : nineteen

Şimdi İngilizce 20 ve 20’den sonraki sayıların nasıl oluştuğuna bakalım

İngilizce Yirmiden Sonraki sayılar

20=twenty
21=twenty one
22=twenty two
23=twenty three
24=twenty four
25= twenty five
26=twenty six
27=twenty seven
28=twenty eight
29=twenty nine

İngilizce öğrenen değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi onlu sayılar yazılırken ilk önce rakam, yani birler basamağı yazılıyor ardından teen kelimesi getiriliyor.

Örnek:
ON SEKİZ
EIGHT TEEN (Önce sekiz sonra on yazılıyor)

Ancak yirmili sayılara geçince sistem değişiyor ve önce onlar basamağı sonra birler basamağı yazılmaya başlıyor ve yirmiden büyük bütün sayılar için bu kural geçerli oluyor.

Örnek:
YİRMİ ALTI
TWENTY SİX (Önce yirmi, sonra altı yazılıyor)

Şimdi İngilizce sayıları 30 dan itibaren yüze kadar yazalım.

30’dan 100’e kadar ingilizce sayılar

30 : thirty
31 : thirty one
32 : thirty two
33 : thirty three
34 : thirty four
35 : thirty five
36 : thirty six
37 : thirty seven
38 : thirty eigth
39 : thirty nine

40 : forty
41 : forty-one
42 : forty-two
43 : forty-three
44 : forty-four
45 : forty-five
46 : forty-six
47 : forty-seven
48 : forty-eight
49 : forty-nine

Kırklı sayılarda ufak bir farklılık var dikkat ediniz. Bazı yerlerde kırık FOURTY olarak yazılsa da doğrusu FORTY şeklinde yazılmasıdır. (4: FOUR, 40: FORTY). İngilizce sayılara ellilerle devam edelim.

50 : fifty
51 : fifty one
52 : fifty two
53 : fifty three
54 : fifty four
55 : fifty five
56 : fifty six
57 : fifty seven
58 : fifty eight
59 : fifty nine

60 : sixty
61 : sixty one
62 : sixty two
63 : sixty three
64 : sixty four
65 : sixty five
66 : sixty six
67 : sixty seven
68 : sixty eight
69 : sixty nine

70 : seventy
71 : seventy one
72 : seventy two
73 : seventy three
74 : seventy four
75 : seventy five
76 : seventy six
77 : seventy seven
78 : seventy eight
79 : seventy nine

80 : eighty
81 : eighty one
82 : eighty two
83 : eighty three
84 : eighty four
85 : eighty five
86 : eighty six
87 : eighty seven
88 : eighty eight
89 : eighty nine

90 : ninety
91 : ninety one
92 : ninety two
93 : ninety three
94 : ninety four
95 : ninety five
96 : ninety six
97 : ninety seven
98 : ninety eight
99 : ninety nine

100 : A hundred
1000 : A thousand
1,000,000 : million
1,000,000,000 : billion (milyar)

Şimdi de onar onar İngilizce sayıları toplu halde görelim:

Onar onar ingilizce sayılar

10 : Ten
20 : Twenty
30 : Thirty
40 : Forty
50 : Fifty
60 : Sixty
70 : Seventy
80 : Eighty
90 : Ninety
100 : A / one hundred

İngilizce sayıları öğrenmek önemli mi?

İngilizce sayıların öğrenilmesinin önemi birkaç açıdan ele alınabilir. İlk olarak, sayılar, günlük yaşamda sürekli karşımıza çıkan temel matematiksel kavramlardır. Alışveriş yaparken, zamanı ifade ederken, adres verirken veya basit hesaplamalar yaparken sayılara ihtiyaç duyarız. Özellikle globalleşen dünyamızda, İngilizce, uluslararası bir dil olarak kabul edildiğinden, İngilizce sayıları öğrenmek, farklı dilleri konuşan insanlarla temel iletişimi sağlama açısından hayati önem taşır.

İkinci olarak, sayılar iş dünyası ve eğitim gibi alanlarda da kritik bir rol oynar. Uluslararası ticaret, finans, bilim, teknoloji ve eğitimde İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. İngilizce sayılarla rahatlıkla işlem yapabilmek, bu alanlardaki bilgi ve becerilerinizi artırmanıza, uluslararası platformlarda daha etkin rol almanıza olanak tanır. İngilizce sayıları bilmek, öğrencilerin ve profesyonellerin global ölçekte rekabet edebilirliğini artırır.

Üçüncüsü, teknoloji çağında yaşamak, sayısal verilerle sürekli etkileşimde olmayı gerektirir. İnternet üzerinden yapılan işlemler, uygulamalar ve çeşitli dijital platformlar sıklıkla İngilizce terimler ve sayılar kullanır. İngilizce sayıları anlamak ve kullanmak, bu dijital ortamlarda daha verimli ve etkin olmanızı sağlar.

Son olarak, İngilizce sayılar aynı zamanda kültürel açıdan da önemlidir. Birçok kültürel ifade, atasözü ve deyim sayılarla ilgilidir. İngilizce öğrenirken, bu tür ifadelerin anlamlarını ve kullanımlarını anlamak için sayıları bilmek gereklidir. Bu da dil öğreniminde daha derin bir anlayış ve kültürel bağlamın kavranmasını sağlar.

Kısacası, İngilizce sayıları öğrenmek, günlük yaşamdan profesyonel faaliyetlere, eğitimden kültürel anlayışa kadar geniş bir yelpazede önemli faydalar sağlar. Bu, bireyleri uluslararası düzeyde daha yetkin ve bağlantılı kılar.

İngilizce sayılar dersimizin bu bölümünü burada bitiriyoruz. Önümüzdeki dersimizde 3 basamaklı sayılar, dört basamaklı ve daha fazla basamaklı büyük sayılar ile ilgili bol bol örnekler verip İngilizce sayılar konusunun iyice anlaşılmasını sağladıktan sonra diğer konulara geçeceğiz. Başta da dediğimiz gibi mutlak surette iyice çalışılması ve ezberlenmesi gereken, üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğundan İngilizce sayılar konusunu çalıştıktan sonra bol bol pratik yapmayı ihmal etmeyiniz.

İngilizce sayılar nasıl hızlı bir şekilde ezberlenir?

İngilizce sayıları hızlı bir şekilde öğrenmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. Düzenli ve Sistemli Çalışma: Sayıları öğrenmek için düzenli bir çalışma programı oluşturun. Her gün belirli bir zamanı sayıları öğrenmeye ayırın.
 2. Sayıları Yazarak Öğrenin: Sayıları yazarak öğrenmek, görsel ve motor becerilerinizi kullanmanıza yardımcı olabilir. Sayıları kağıda yazarak hem yazma hem de görme hafızanızı geliştirebilirsiniz.
 3. Sayıları Okuyarak Öğrenin: Sayıları doğru bir şekilde okuyabilmek için sayıları sesli bir şekilde okuyun. Sayıları tekrarlayarak doğru telaffuzlarını öğrenmeye çalışın.
 4. Sayıları Dinleyerek Öğrenin: Sayıları doğru bir şekilde dinlemek de önemlidir. İnternet üzerinde sayıların doğru telaffuzlarını içeren ses kaynakları bulabilirsiniz.
 5. Sayıları Gruplayın: Sayıları gruplayarak öğrenmek daha kolay olabilir. Örneğin, onlu grupları öğrenmeye başlayarak (10, 20, 30, vb.) daha büyük sayıları anlamınıza yardımcı olabilirsiniz.
 6. Sayıları Günlük Kullanın: Sayıları günlük yaşamınızda kullanmaya çalışın. Alışveriş yaparken, saatleri sormak veya tarihleri ifade etmek gibi günlük işlemlerde İngilizce sayıları kullanarak pratiğinizi artırabilirsiniz.
 7. Sayıları Görselleştirin: Sayıları nesnelerle veya görsel öğelerle ilişkilendirerek ezberlemeye çalışın. Örneğin, 3 sayısını üç tane elma ile ilişkilendirmek gibi.
 8. Sayıları Pratik Yaparak Öğrenin: Sayıları sık sık tekrarlayarak ve pratik yaparak hafızada tutmaya çalışın. Kendinize testler hazırlayarak veya arkadaşlarınıza sayıları söyleyerek pratik yapabilirsiniz.
 9. Sayılarla Oyunlar Oynayın: İnternet üzerinde sayılarla ilgili oyunlar bulabilirsiniz. Bu tür oyunlar hem eğlenceli hem de öğretici olabilir.
 10. Kendinize Hedefler Belirleyin: Sayıları belirli bir süre içinde öğrenmek için kendinize hedefler belirleyin. Bu hedefler sizi motive edebilir.

İngilizce sayıları hızlıca öğrenmek için ipuçları

İngilizce sayıları çabuk öğrenmek için birkaç etkili yöntem ve strateji bulunmaktadır. İşte bu yöntemlerden bazıları:

 1. Günlük Pratik: Sayıları günlük yaşamınıza entegre edin. Alışveriş yaparken, saat kaç olduğunu söylerken ya da basit hesaplamalar yaparken İngilizce sayıları kullanmaya çalışın. Bu, sayıları doğal bir şekilde öğrenmenizi sağlar.
 2. Şarkılar ve Videolar: İngilizce sayılarla ilgili şarkılar ve eğitici videolar, özellikle başlangıç seviyesindeyken sayıları eğlenceli bir şekilde öğrenmenize yardımcı olabilir. İnternet üzerinde birçok kaynak bulunmaktadır.
 3. Flash Kartlar: Sayıların İngilizce ve Türkçe karşılıklarını flash kartlara yazın ve bunları düzenli olarak gözden geçirin. Bu, hafızanızı güçlendirir ve sayıları daha hızlı hatırlamanızı sağlar.
 4. Oyunlar ve Uygulamalar: İngilizce öğrenme oyunları ve mobil uygulamalar, sayıları öğrenirken etkileşimli ve eğlenceli bir deneyim sunar. Bu tür uygulamalar genellikle sayıları pratiğe dökme ve pekiştirme konusunda etkilidir.
 5. Grup Çalışması: Arkadaşlarınız veya diğer İngilizce öğrenenlerle birlikte çalışarak sayıları pratik yapın. Birbirinize sayılarla ilgili sorular sorarak veya küçük oyunlar oynayarak öğrenme sürecini etkileşimli hale getirebilirsiniz.
 6. Sayıları Günlük Rutinlere Dahil Etme: Sabah uyandığınızda günün tarihini, saatini İngilizce olarak söylemek veya alışveriş listesi gibi günlük aktivitelerde sayıları kullanmak iyi bir pratik olabilir.
 7. Dil Değişim Partnerleri: Anadili İngilizce olan biriyle dil değişimi yaparak sayılar üzerine pratik yapabilirsiniz. Bu, doğru telaffuz ve kullanım konusunda size yardımcı olur.
 8. Zihin Haritaları Kullanma: Sayılarla ilgili zihin haritaları oluşturarak, sayıların yazılış ve telaffuzlarını görselleştirin. Bu, özellikle görsel hafızanızı kullanarak öğrenenler için etkilidir.
 9. Düzenli Tekrar: Her öğrenme sürecinde olduğu gibi, düzenli tekrar yapmak çok önemlidir. Öğrendiğiniz sayıları her gün birkaç dakika tekrar ederek hafızanıza kazıyın.

İngilizce sayılarla ilgili cümleler

 1. I have two cats.
  • İki kedim var.
 2. She bought three apples.
  • Üç elma aldı.
 3. There are four chairs in the room.
  • Odada dört sandalye var.
 4. He runs five miles every day.
  • Her gün beş mil koşar.
 5. I need six eggs for the recipe.
  • Tarif için altı yumurta gerekiyor.
 6. We waited seven hours.
  • Yedi saat bekledik.
 7. There are eight slices of pizza.
  • Sekiz dilim pizza var.
 8. She read nine books last month.
  • Geçen ay dokuz kitap okudu.
 9. I have ten fingers.
  • On parmağım var.
 10. They have eleven players on their team.
  • Takımlarında on bir oyuncu var.
 11. My brother is twelve years old.
  • Kardeşim on iki yaşında.
 12. I found thirteen pennies in the sofa.
  • Kanepede on üç kuruş buldum.
 13. There are fourteen steps to the door.
  • Kapıya kadar on dört basamak var.
 14. We saw fifteen birds in the garden.
  • Bahçede on beş kuş gördük.
 15. She baked sixteen cupcakes.
  • On altı adet kek yaptı.
 16. The game lasted seventeen minutes.
  • Oyun on yedi dakika sürdü.
 17. I have eighteen dollars in my wallet.
  • Cüzdanımda on sekiz dolar var.
 18. There were nineteen candles on the cake.
  • Pastanın üzerinde on dokuz mum vardı.
 19. I wrote twenty pages for my report.
  • Raporum için yirmi sayfa yazdım.
 20. He ate twenty-one cookies.
  • Yirmi bir kurabiye yedi.
 21. She is twenty-two years old.
  • O yirmi iki yaşında.
 22. The book has twenty-three chapters.
  • Kitabın yirmi üç bölümü var.
 23. There were twenty-four students in the class.
  • Sınıfta yirmi dört öğrenci vardı.
 24. The marathon is twenty-five miles long.
  • Maraton yirmi beş mil uzunluğunda.
 25. He scored twenty-six points in the game.
  • Oyunda yirmi altı puan kazandı.
 26. I waited twenty-seven minutes.
  • Yirmi yedi dakika bekledim.
 27. She has twenty-eight balloons.
  • Yirmi sekiz balonu var.
 28. The building has twenty-nine floors.
  • Binanın yirmi dokuz katı var.
 29. He will retire in thirty years.
  • Otuz yıl sonra emekli olacak.
 30. I did thirty-one push-ups.
  • Otuz bir şınav çektim.
 31. It rained for thirty-two days.
  • Otuz iki gün yağmur yağdı.
 32. She practiced for thirty-three hours.
  • Otuz üç saat pratik yaptı.
 33. There are thirty-four buttons on this remote.
  • Bu kumandada otuz dört düğme var.
 34. I saw thirty-five birds.
  • Otuz beş kuş gördüm.
 35. They walked thirty-six miles.
  • Otuz altı mil yürüdüler.
 36. There are thirty-seven books on the shelf.
  • Rafta otuz yedi kitap var.
 37. He is thirty-eight years old.
  • O otuz sekiz yaşında.
 38. I saved thirty-nine dollars.
  • Otuz dokuz dolar biriktirdim.
 39. The temperature was forty degrees.
  • Sıcaklık kırk dereceydi.
 40. She has forty-one shoes in her collection.
  • Koleksiyonunda kırk bir ayakkabı var.
 41. The bus was forty-two minutes late.
  • Otobüs kırk iki dakika geç kaldı.
 42. He ran forty-three kilometers.
  • Kırk üç kilometre koştu.
 43. There are forty-four pages in the document.
  • Belgelerde kırk dört sayfa var.

İngilizce sayılar alıştırmaları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Alıştırmaların cevapları sayfanın altında mevcuttur.

1. 365 d………………………….. in a y……………………………

2. 11 p…………………………..on a f………………………….. t……………………………

3. 8 l…………………………..on a s……………………………

4. 60 m………………………….. p………………………….. in E……………………………

5. 4 y………………………….. between O………………………….. g……………………………

6. 007 J………………………….. B……………………………

7. 6 l………………………….. on an i……………………………

8. 60 s………………………….. in a m……………………………

9. 1 t………………………….. in this c……………………………

10. 10 f………………………….. on my h……………………………

11. 1 f………………………….. and 2/3 h………………………….. on a c……………………………

12. 1 m………………………….. on the m………………………….. in 1969.

13. 9 p………………………….. on a b………………………….. t……………………………

14. 52 w………………………….. in a y……………………………

15. 168 h………………………….. in a w……………………………

16. A………………………….. I p………………………….. 4s.

17. 24 h………………………….. in a d……………………………

18. 1000 g………………………….. in a k……………………………

19. Q………………………….. E………………………….. has 4 c…………………………..

20. 1.3 b………………………….. p………………………….. in C……………………………

21. S………………………….. W………………………….. and the 7 s………………………….. m .

22. 7 w………………………….. of the w……………………………

23. 366 d………………………….. in a l………………………….. y……………………………

24. 1 m………………………….. = 1609.344 m……………………………

25. 206 b………………………….. in my b……………………………

26. 4 w………………………….. on a c……………………………

27. 2 w………………………….. on a b……………………………

28. 360 d………………………….. in a c……………………………

29. 7 d………………………….. in a w……………………………

30. 12 m………………………….. in a y……………………………

31. M………………………….. J………………………….. died in 2009.

32. 52 c………………………….. and 2 j………………………….. in a b……………………………

33. 4 s………………………….. in a c……………………………

34. 10 t………………………….. on my f……………………………

35. 21 c………………………….. on a d……………………………

36. 100 c………………………….. in a d……………………………

37. 9 p………………………….. in s……………………………

38. H………………………….. P………………………….. 4 and the goblet of fire.

39. 18 h………………………….. on a g…………………………..
c……………………………

40. 100 y………………………….. in a c……………………………

41. 88 k………………………….. on a p……………………………

42. B………………………….. O………………………….. = p………………………….. in 2008.

43. 2 s………………………….. on a t……………………………

44. 5 o………………………….. on the E……………………………

45. 101 d……………………………

46. 4 p………………………….. on a c……………………………

47. 13 is u……………………………

48. 12 s………………………….. s……………………………

49. 1000y………………………….. in a m……………………………

50. 5 O………………………….. r……………………………

51. 60 m………………………….. in an h……………………………

52. 31 d………………………….. in M……………………………

53. W………………………….. W…………………………..2 ends in 1945.

54. 13 s………………………….. and 50 s………………………….. on the

55. f………………………….. of A……………………………

56. 3 h………………………….. in an o……………………………

57. 32 t………………………….. in my m……………………………

58. 4 s………………………….. on a v……………………………

59. 6 z………………………….. in 1 m……………………………

60. 100 p………………………….. in a p……………………………

61. 7 c………………………….. in the w……………………………

62. 4 c………………………….. in a s……………………………

63. 80 d………………………….. around the w……………………………

64. 64 s………………………….. on a c………………………….. b……………………………

65. 100 c………………………….. in a m……………………………

66. 196 c………………………….. in the w………………………….. .

67. S………………………….. C………………………….. has 9 r………………………….. .

68. 5 e………………………….. on a b………………………….. .

69. 1024 m………………………….. in a g……………………………

70. Twilight 2, N………………………….. M……………………………

71. So far, 44 p………………………….. of A………………………….. .

72. A t………………………….. has 4 l……………………………

73. 4 s………………………….. in 1 y………………………….. .

ALIŞTIRMALARIN CEVAPLARI

1. 365 days in a year
2. 11 people on a football team.
3. 8 legs on a spider
4. 60 million people in England.
5. 4 years between Olympic games.
6. 007 James Bond.
7. 6 legs on an insect.
8. 60 seconds in a minute
9. 1 teacher in this classroom.
10. 10 fingers on my hands.
11. 1 face and 2/3 hands on a clock.
12. 1 man on the moon in 1969.
13. 9 people on a baseball team.
14. 52 weeks in a year .
15. 168 hours in a week.
16. Apple I phone 4s.
17. 24 hours in a day.
18. 1000 grams in a kilogram.
19. Queen Elizabeth has 4 Children
20. 1.3 billion people in China
21. Snow White and the 7 short men.
22. 7 wonders of the world
23. 366 days in a leap year.
24. 1 mile = 1609.344 meters.
25. 206 bones in my body.
26. 4 wheels on a car
27. 2 wheels on a bike
28. 360 degrees in a century
29. 7 days in a week
30. 12 months in a year.
31. Michael Jackson died in 2009.
32. 52 cards and 2 jokers in a box.
33. 4 stomachs in a cow.
34. 10 toes on my feet.
35. 21 circles on a die.
36. 100 cents in a dollar
37. 9 planets in space.
38. Harry Potter 4 and the goblet of fire.
39. 18 holes on a golf course.
40. 100 years in a century
41. 88 keys on a piano.
42. Barack Obama = president in 2008.
43. 2 s on a t.
44. 5 oceans on the Earth.
45. 101 Dalmatians.
46. 4 points on a compass
47. 13 is unlucky
48. 12 star signs.
49. 1000y in a millennium.
50. 5 Olympic rings
51. 60 minutes in an hour.
52. 31 days in May.
53. World War 2 ends in 1945.
54. 13 stripes and 50 stars on the
55. flag of America.
56. 3 h in an o……………………………
57. 32 teeth in my month.
58. 4 strings on a violin.
59. 6 zeros in 1 million.
60. 100 pence in a pound.
61. 7 continents in the world.
62. 4 corners in a square.
63. 80 days around the world.
64. 64 squares on a chess board.
65. 100 centimetres in a metre.
66. 196 countries in the world .
67. Santa Claus has 9 reindeer .
68. 5 eyes on a bee .
69. 1024 milliliters in a gallon .
70. Twilight 2, New Moon.
71. So far, 44 presidents of America.
72. A table has 4 legs.
73. 4 seasons in 1 year .

İNGİLİZCE SAYILAR İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BİRİNCİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ
İNGİLİZCE SAYILAR İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ İKİNCİ TESTİ ÇÖZMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın