İngilizce selamlaşma biçimi, selamlaşma adabı, selamlaşma kalıbı

İngilizce selamlaşma kalıpları.

How are you?… is a polite greeting but it is really empty of meaning.

The reply is

I’m fine thanks (informal) + first name (Francis)

I’m fine thank you (formal) 4- Mr. and Mrs…. + surname (Mr. Matthews)

I’m very well thank you (formal) + Mr. and Mrs…. + surname (Mr. Matthews)

İngilizce’de çoğu kez kişiler birbirlerini selamlarken dahi hatır sorarlar.

How are you?

sorusu hatır sormada kullanılan temel kalıp olmakla birlikte, çoğu kez selamlaşma ortamında sadece merhaba gibi kullanıldığından nasılsınız anlamı ortadan kaybolur. Cevap olarak da, konuştuğumuz kişiyle olan samimiyet derecesine göre:

(samimi) I’m fine thanks Francis (ilk isim)

(resmi) I’m fine thank you Mr., Mrs., Matthews (soyadı)

(resmi) I’m very well thank you Mr., Mrs., Matthews (soyadı)

gibi cevaplar verilir. How are you?, Türkçe’de Merhaba gibi kullanıldığında, aynı cevaplar, tıpkımerhaba’ya cevap veriyormuş gibi kullanılır.

Joe, this is Harry… is an informal introduction using first names.

How are you?

kalıbının cevaplarında olduğu gibi resmi ya da samimi ortama göre değişen ve bu dersimizde öğrendiğimiz kalıplardan birisi de kişileri birbirlerini tanıştırır­ken kullandığımız kalıplardır. Aynı dersimizde izlediğimiz gibi,

Joe, this is Harry…

gibi bir kullanım, tanıştırılan kişilerin ilk isimleri kullanılabildiği için tanıştırma ortamının resmiyetten uzak olduğunu belirler. Eğer, ortam resmi olsa idi, aynı kalıbı…

Mr. Smith, this is Mr. Matthews…

şeklinde kullanacaktık. Yani, ilk isimler yerine daha resmi olan hitap kalıplarını kullana­caktık.

Bir yanıt yazın