İngilizce sıfatlar konu anlatımı

İngilizce dilinde sıfatları anlattığım bu derste ayrıca İngilizce zıt anlamlı sıfatları da öğreteceğim. İngilizce’de en çok kullanılan sıfatlar konu anlatımı da bu derste yer alıyor. İngilizce sıfatlar konusunda girmeden önce, sıfatın ne olduğunu, nerede ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. Sıfatlar isimlerin önünde bulunurlar ve önünde bulundukları isimler (nesneler) hakkında bize detaylı bilgi verirler. Örneğin, yeşil seccade, yumuşak halı, güzel minare, yeni araba, büyük otobüs gibi. Bu cümlelerde bulunan yeşil, yumuşak, güzel, yeni, büyük gibi kelimeler sıfattır.

İngilizce’de sıfatlar – Adjectives

Sıfatlar, cümlenin anlamını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, “The big dog chased the small cat.” cümlesinde, “big” sıfatı “dog” isminin büyüklüğünü, “small” sıfatı ise “cat” isminin küçüklüğünü belirtmektedir. Bu iki sıfatın varlığı, cümlenin anlamını ve etkisini önemli ölçüde değiştirmektedir.

İngilizce’de günlük hayatta en çok kullanılan sıfatlar aşağıda yer almaktadır. Elbette sıfatların tamamını eksiksiz bir biçimde yazmak zordur, bu nedenle günlük hayatta en çok kullanılan sıfatları yazdık. Aşağıda yer alan İngilizce sıfatlardan ilk etapta en çok kullanılanlarını ezberlediğiniz takdirde birçok cümleyi rahatlıkla kurabilirsiniz. Daha sonra diğerlerini ezberlersiniz, İngilizce dilinde günlük hayatta en çok kullanılan sıfatları öğrenmeniz şimdilik yeterlidir.

Aşağıda 50 adet İngilizce sıfat yer almaktadır. Ben bu listeyi hazırlarken zıt anlamları da düşünerek özellikle zıt anlamlı olan sıfatları alt alta yazmaya çalıştım. Bu sayede zıt anlamlı olanları kafanızda gruplandırıp daha kolay öğrenebilirsiniz. Hem de bir sıfatı ve onun zıt anlamlısını da öğrenmiş olursunuz. Sayfanın biraz daha altında özellikle zıt anlamlı sıfatları da ayrıca yazmayı düşünüyorum.

 1. Good – İyi
 2. Bad – Kötü
 3. Big – Büyük
 4. Small – Küçük
 5. New – Yeni
 6. Old – Eski
 7. Happy – Mutlu
 8. Sad – Üzgün
 9. Beautiful – Güzel
 10. Ugly – Çirkin
 11. Hot – Sıcak
 12. Cold – Soğuk
 13. Fast – Hızlı
 14. Slow – Yavaş
 15. Expensive – Pahalı
 16. Cheap – Ucuz
 17. Clean – Temiz
 18. Dirty – Kirli
 19. Tasty – Lezzetli
 20. Boring – Sıkıcı
 21. Exciting – Heyecan verici
 22. Smart – Akıllı
 23. Dumb – Aptal
 24. Brave – Cesur
 25. Cowardly – Korkak
 26. Strong – Güçlü
 27. Weak – Zayıf
 28. Rich – Zengin
 29. Poor – Fakir
 30. Healthy – Sağlıklı
 31. Sick – Hasta
 32. Beautiful – Güzel
 33. Handsome – Yakışıklı
 34. Pretty – Güzel
 35. Ugly – Çirkin
 36. Clean – Temiz
 37. Dirty – Kirli
 38. Soft – Yumuşak
 39. Hard – Sert
 40. Long – Uzun
 41. Short – Kısa
 42. Tall – Uzun boylu
 43. Short – Kısa boylu
 44. Rich – Zengin
 45. Poor – Fakir
 46. Young – Genç
 47. Old – Yaşlı
 48. Thin – İnce
 49. Fat – Şişman
 50. Tired – Yorgun

Bunlar İngilizce en sık kullanılan sıfatlardır. Şimdi İngilizce sıfatlar hakkında bilmeniz gereken bazı hususlara değineceğim. Şunu unutmayın ki bu bilgileri her yerde bulamazsınız.

İngilizce sıfatlarla ilgili bilinmesi gerekenler

 1. Sıfatlar İsimleri Nitelendirir: Sıfatlar, bir ismi veya zamiri daha spesifik veya açıklayıcı hale getirir. Örneğin, “beautiful girl” (güzel kız) ifadesindeki “beautiful,” “girl” (kız) ismini nitelendirmek için kullanılan bir sıfattır.
 2. Sıfatlar Sıralama: Sıfatlar genellikle isimlerin önünde gelirler. Örneğin, “red car” (kırmızı araba) ifadesindeki “red,” “car” (araba) ismini nitelendiren sıfattır ve ismin önünde yer alır.
 3. Çeşitli Türleri Vardır: İngilizce’deki sıfatlar çeşitli kategorilere ayrılabilir. Bunlar arasında kalitatif sıfatlar (örneğin, “happy” – mutlu), nicel sıfatlar (örneğin, “three” – üç), sıralama sıfatları (örneğin, “first” – birinci), sıfat tamlamaları (örneğin, “blue-eyed” – mavi gözlü) gibi farklı türler bulunur.
 4. Düz ve Karşılaştırmalı Sıfatlar: Sıfatlar, “positive” (düz) haliyle kullanıldıklarında nesneyi tanımlarlar (örneğin, “happy” – mutlu). Ayrıca “comparative” (karşılaştırmalı) ve “superlative” (en üst) formlarda kullanılabilirler. Örneğin, “happier” (daha mutlu) ve “happiest” (en mutlu) gibi.
 5. Sıfat Sıralaması: İngilizce’de sıfatlar belirli bir sıralama düzenine uyarlar. Genellikle bir sıfatın önce belirli özellikleri (örneğin, renk), sonra boyutu, sonra yaşını, sonra şeklini, sonra kökenini, sonra malzemesini, ve son olarak amacını veya kullanımını ifade eden sıfatlar sıralanır. Örneğin, “a small, old, wooden chair” (küçük, eski, tahta sandalye).
 6. Sıfatlara “ly” Eki: Bazı sıfatlar “-ly” eki eklenerek zarf haline getirilir. Örneğin, “quick” (hızlı) sıfatı, “quickly” (hızlı bir şekilde) zarf haline gelir.

İngilizce zıt anlamlı sıfatlar

İngilizce sıfatlar ve zıt anlamları ile ilgili olarak aşağıda sizler için harika bir tablo hazırladım. Bu mükemmel tablo İngilizce sıfatları zıt anlamlarıyla birlikte içeriyor. Ayrıca Türkçelerini de yazdım. Haydi inceleyin bakalım.

İngilizce Türkçe Zıt Anlamlısı Türkçe
alive canlı dead ölü
beautiful güzel ugly çirkin
big büyük small küçük
black siyah white beyaz
bright parlak dim loş
cold soğuk hot sıcak
complete tamamlanmış incomplete tamamlanmamış
correct doğru incorrect yanlış
difficult zor easy kolay
dirty kirli clean temiz
dry kuru wet ıslak
early erken late geç
empty boş full dolu
even çift odd tek
fast hızlı slow yavaş
fat şişman thin zayıf
few az many çok
firm sağlam weak zayıf
flat düz steep dik
foreign yabancı native yerli
full dolu empty boş
funny komik serious ciddi
good iyi bad kötü
great büyük small küçük
happy mutlu sad üzgün
hard sert soft yumuşak
high yüksek low alçak
hot sıcak cold soğuk
important önemli unimportant önemsiz
inside içinde outside dışında
intelligent zeki stupid aptal
large büyük small küçük
late geç early erken
left sol right sağ
light hafif heavy ağır
long uzun short kısa
loud yüksek sesli quiet sessiz
low alçak high yüksek
male erkek female kadın
many çok few az
married evli single bekar
modern modern old-fashioned eski moda
new yeni old eski
noisy gürültülü quiet sessiz
open açık closed kapalı
opposite zıt same aynı
old yaşlı young genç
opposite zıt same aynı
open açık closed kapalı
opposite zıt same aynı
old yaşlı young genç
opposite zıt same aynı
open açık closed kapalı
opposite zıt same aynı
old yaşlı young genç

Bu tablo, İngilizcede en yaygın kullanılan zıt anlamlı sıfatlardan bazılarını içermektedir. Tabloyu daha da genişletmek için farklı kategoriler oluşturabilir veya belirli bir konudaki zıt anlamlı sıfatları ekleyebilirsiniz. Örneğin, renkleri, duyguları veya durumları kapsayan tablolar oluşturabilirsiniz.

Zıt anlamlı sıfatları öğrenmek, İngilizceyi daha iyi anlamanıza ve konuşmanıza yardımcı olacaktır. Bu sıfatları kullanarak cümlelerinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Not: Bazı sıfatlar için birden fazla zıt anlamlı kelime olabilir. Örneğin, “big” (büyük) kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri “small” (küçük), “little” (minik) ve “tiny” (çok küçük) olabilir.

İngilizce sıfatlarla ilgili cümleler

 1. The red apple is delicious. (Kırmızı elma lezzetli.)
 2. Her new laptop is fast. (Onun yeni dizüstü bilgisayarı hızlıdır.)
 3. The big elephant is strong. (Büyük fil güçlüdür.)
 4. My small dog is cute. (Benim küçük köpeğim sevimlidir.)
 5. The white snow is cold. (Beyaz kar soğuktur.)
 6. His old car is noisy. (Onun eski arabası gürültülüdür.)
 7. The green grass is soft. (Yeşil çim yumuşaktır.)
 8. That tasty pizza is hot. (O lezzetli pizza sıcaktır.)
 9. The happy children are playing. (Mutlu çocuklar oynuyor.)
 10. The beautiful flowers smell nice. (Güzel çiçekler güzel kokar.)
 11. The thin book is interesting. (İnce kitap ilginçtir.)
 12. His strong muscles are impressive. (Onun güçlü kasları etkileyicidir.)
 13. The black coffee is bitter. (Siyah kahve acıdır.)
 14. Our clean house is tidy. (Bizim temiz ev düzgündür.)
 15. The old tree provides shade. (Eski ağaç gölge sağlar.)
 16. The fast car won the race. (Hızlı araba yarışı kazandı.)
 17. This hot tea warms me up. (Bu sıcak çay beni ısıtır.)
 18. The smart student solved the problem. (Akıllı öğrenci sorunu çözdü.)
 19. Her long hair is beautiful. (Onun uzun saçları güzeldir.)
 20. The quiet library is peaceful. (Sessiz kütüphane huzurludur.)

Yukarıdaki örnek cümleleri inceleyin. Bu cümlelerde dikkat ederseniz İngilizce sıfatlar hem sıfat tamlaması olarak (SIFAT+İSİM) kullanılmış hem de tek başına bir sıfat olarak da kullanılmıştır.

Dilerseniz başka örnek cümleler de yazalım:

İngilizce Sıfatlarla ilgili 20 örnek cümle

 • The big dog chased the small cat. (Büyük köpek küçük kediyi kovaladı.)
 • The red ball rolled down the green hill. (Kırmızı top yeşil tepeden aşağı yuvarlandı.)
 • The happy children played in the warm sun. (Mutlu çocuklar sıcak güneşte oynadılar.)
 • The old man sat on a bench in the park. (Yaşlı adam parkta bir bankta oturdu.)
 • The pretty girl wore a blue dress. (Güzel kız mavi bir elbise giymişti.)
 • The loud music woke up the sleeping baby. (Gürültülü müzik uyuyan bebeği uyandırdı.)
 • The sharp knife cut the soft cheese. (Keskin bıçak yumuşak peyniri kesti.)
 • The hot soup warmed the cold hands. (Sıcak çorba soğuk elleri ısıttı.)
 • The clean floor was slippery. (Temiz zemin kaygandı.)
 • The wet clothes were heavy. (Islak giysiler ağırdı.)
 • The good boy was rewarded for his good behavior. (İyi çocuk iyi davranışı için ödüllendirildi.)
 • The bad boy was punished for his bad behavior. (Kötü çocuk kötü davranışı için cezalandırıldı.)
 • The expensive car was fast. (Pahalı araba hızlıydı.)
 • The cheap car was slow.
 • The tall man was handsome. (Uzun adam yakışıklıydı.)
 • The short girl was cute. (Kısa kız sevimliydi.)

Bu cümleler, İngilizce sıfatların temel kullanımını göstermektedir. Cümleler basit ve kısadır, bu da onları yeni başlayanlar için öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ek örnekler

 • The new book is interesting. (Yeni kitap ilginç.)
 • The old house is beautiful. (Eski ev güzel.)
 • The big dog is friendly. (Büyük köpek arkadaş canlısı.)
 • The small cat is shy. (Küçük kedi utangaç.)
 • The red ball is mine. (Kırmızı top benim.)
 • The green hill is over there. (Yeşil tepe orda.)
 • The happy children are playing in the park. (Mutlu çocuklar parkta oynuyor.)
 • The old man is reading a newspaper. (Yaşlı adam gazete okuyor.)
 • The pretty girl is smiling. (Güzel kız gülümsüyor.)
 • The loud music is annoying. (Gürültülü müzik sinir bozucu.)
 • The sharp knife is dangerous. (Keskin bıçak tehlikelidir.)
 • The hot soup is delicious. (Sıcak çorba lezzetlidir.)
 • The clean floor is shiny. (Temiz zemin parlak.)
 • The wet clothes are cold. (Islak giysiler soğuktur.)

Bu örnekler, sıfatların daha karmaşık kullanımlarını göstermektedir. Örneğin, “The new book is interesting.” cümlesinde, “new” (yeni) sıfatı, kitabın niteliğini ifade etmektedir. “The old house is beautiful.” cümlesinde ise, “old” (eski) sıfatı, evin özelliğini ifade etmektedir.

İngilizce sıfatların kullanımını pratik yapmak için, cümleler oluşturmaya ve bunları sesli okumaya çalışın.

İngilizce en sık kullanılan sıfatlar ve basit cümle örnekleri

Daha basit ve kısa cümleler

İşte İngilizce sıfatlarla ilgili daha basit ve kısa cümleler:

 • The dog is big. (Köpek büyüktür.)
 • The ball is red. (Top kırmızıdır.)
 • The children are happy. (Çocuklar mutludur.)
 • The man is old. (Adam yaşlı.)
 • The girl is pretty. (Kız güzeldir.)
 • The music is loud. (Müzik gürültülü.)
 • The knife is sharp. (Bıçak keskindir.)
 • The soup is hot. (Çorba sıcaktır.)
 • The floor is clean. (Zemin temizdir.)
 • The clothes are wet. (Giysiler ıslaktır.)
 • The boy is good. (Erkek çocuk iyidir.)
 • The car is fast. (Araba hızlıdır.)
 • The man is tall. (Adam uzundur.)
 • The girl is short.

Bu cümleler, sıfatların temel kullanımını göstermektedir. Cümleler kısa ve basit olduğu için, yeni başlayanlar için öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ek örnekler

 • The book is new. (Kitap yenidir.)
 • The house is old. (Ev eskidir.)
 • The dog is friendly. (Köpek arkadaş canlısıdır.)
 • The cat is shy. (Kedi utangaçtır.)
 • The ball is mine. (Top benimdir.)
 • The hill is over there. (Tepe orda.)
 • The children are playing. (Çocuklar oynuyor.)
 • The man is reading. (Adam okuyor.)
 • The girl is smiling. (Kız gülümsüyor.)
 • The music is annoying. (Müzik sinir bozucu.)
 • The knife is dangerous. (Bıçak tehlikelidir.)
 • The soup is delicious. (Çorba lezzetlidir.)
 • The floor is shiny. (Zemin parlak.)

Bu örnekler, sıfatların daha karmaşık kullanımlarını göstermektedir. Örneğin, “The book is new.” cümlesinde, “new” (yeni) sıfatı, kitabın niteliğini ifade etmektedir. “The house is old.” cümlesinde ise, “old” (eski) sıfatı, evin özelliğini ifade etmektedir.

İngilizce sıfatlar konusunu son derece güzel bir şekilde geniş kapsamlı olarak ele aldığımı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşabilir ya da sorunuz varsa aşağıdaki yorum alanından sorabilirsiniz.

Bir yanıt yazın