İngilizce Şimdiki Zaman Olumsuz Cümleler, The Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

İngilizce olumsuz cümleler, The Present Continuous Tense cümleler, İngilizce The Present Continuous Tense konu anlatımı, İngilizce şimdiki zaman konu anlatımı, İngilizce cümleler, İngilizce olumsuz cümleler konu anlatımı, İngilizce The Present Continuous Tense olumsuz cümleler, İngilizce The Present Continuous Tense cümleler konu anlatımı, İngilizce şimdiki zaman konu anlatımı, İngilizce şimdiki zaman olumsuz cümleler, İngilizce şimdiki zaman The Present Continuous Tense konu anlatımı

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE KONU ANLATIMI
İngilizce Şimdiki Zamanda Olumsuz Cümle Nasıl Yapılır?

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE OLUMSUZ CÜMLELER

İngilizce şimdiki zaman bildiğiniz gibi The Present Continuous Tense olarak ifade edilir.
Kullanımı ise aynen Türkçe’deki gibidir.Yani o anda olan biten olayları anlatmak için kullanılır.
Örneğin, bahçeye çıkmıyorum, yemek yemiyor, o buraya gelmiyor, ekmekler pişmiyor, şarkı söylemiyorum gibi cümleler hep şimdiki zamanda kurulmuş cümlelerdir.
Daha önceki derslerimizde İngilizce şimdiki zaman (The Present Continuous Tense) olumlu düz cümleleri ile soru cümlelerini görmüştük, bu dersimizde ise İngilizce’de şimdiki zaman yani The Present Continuous Tense olumsuz cümleleri hakkında bilgiler vereceğiz.
Bu dersimizi okuduktan sonra şimdiki zamanda olumsuz cümle kurmayı ve olumsuz cümle kalıbımızı öğrenmiş olacaksınız.
Aşağıda The Present Continuous Tense olumsuz cümle kalıbı yer almaktadır.

ÖZNE + AM/IS/ARE + NOT + FİİL + ING TAKISI + DİĞER ÖĞELER

İngilizce The Present Continuous Tense (şimdiki zaman) Negative yani olumsuz cümle kalıbımız yukarıdaki şekildedir.
Cümlenin başına özne gelir, özneden sonra AM/IS/ARE yardmcı fiilerinden biri gelir, daha sonra fiilimize olumsuzluk anlamını katacak olan NOT sözcüğü ve daha sonra fiil gelir, olumlu cümledeki gibi burada da fiile ing takısı eklenir.Daha sonra diğer öğeler gelir.Bizler AM/IS/ARE konusunu daha önceki derslerimizde zaten öğrenmiştik.

Öznemiz I (ben) ise AM yardımcı fiili kullanılır
Öznemiz you, we, they ise ARE yardımcı fiili kullanılır
Öznemiz he, she, it ise IS yardımcı fiili kullanılır

Biz bu am/is/are konusunu daha önceki derslerimizde çok ayrıntılı olarak incelemiştik, dilerseniz Buraya Tıklayarak AM/IS/ARE Konu Anlatımımızı Okuyabilirsiniz.Bu konu b dersimizde sizlere yardımcı olacaktır.

Fiile eklenen -ing takısı ile ilgili olarak ise söylenebilecek pek fazla şey yoktur, The Present Continuous Tense – İngilizce Şimdiki Zamanda cümle kurarken bütün fiillerin sonuna -ing takısını ekleyeceğiz.Bunu ezbere bilmemiz gerekmektedir.
Ne zaman şimdiki zamanda cümle kuracak olsak hemen aklımıza -ing takısının ekleneceği gelmelidir.
ING takısının fiile verdiği anlamı şu şekilde açıklamak mümkündür: Türkçe’de şimdiki zamanda -yor eki kullanılır.Örneğin geliyor, gidiyor vb. işte bunun gibi, İngilizce Şimdiki Zamanda da -ing eki kullanılır.Bunu Türk dilindeki –yor ekine benzetebiliriz.

Şimdi olumsuz cümleler için basit örneklerimize geçelim:

I am NOT eating : Ben yemek yemiyorum
You are NOT eating : Sen yemek yemiyorsun
He is NOT eating : O (eril) yemek yemiyor
She is NOT eating : O (dişil) yemek yemiyor
It is NOT eating : O (nötr) yemek yemiyor
We are NOT eating : Biz yemek yemiyoruz
They are NOT eating : Onlar yemek yemiyorlar

Üstteki tabloda görüldüğü gibi ‘to be’ yardımcı fiili öznelere göre değişmektedir, I öznesinde “am”, he, she, it öznelerinde “is”, we, you, they öznelerinde ise “are” şeklini almaktadır.Fiilimiz ise her zaman -ing takısını alır.
Olumsuz cümlelerde her zaman AM/IS/ARE ardından NOT olumsuzluk sözcüğü gelir, bu sözcük fiile olumsuzluk anlamı verir.
Bu kalıp Negative (olumsuz) cümlenin yapısıdır.

We are not talking : Biz konuşmuyoruz

They are not talking : Onlar konuşmuyorlar

I am not talking : Ben konuşmuyorum

He is not talking : O konuşmuyor

She is not reading : O okumuyor

You are not writing : Sen yazmıyorsun

I am not writing : Ben yazmıyorum

He is not waiting : O beklemiyor

They are not waiting : Onlar beklemiyorlar

I am not waiting : Ben beklemiyorum

Görüldüğü gibi kalıbımız gayet basit ve zorlanacağımız bir nokta yok.
Özneleri ve fiilleri değiştirerek onlarca farklı manalarda cümleler türetmek mümkün.
Bu dersimizle birlikte İngilizce şimdiki zaman adlı ünitemizi bitirmiş oluyoruz.Bu dersimize kadar biz İngilizce Şimdiki Zaman, The Present Continuous Tense Olumlu Düz Cümle Yapılarını gördük, soru cümlesi yapılarını gördük ve bu dersimizle birlikte The Present Continuous Tense olumsuz cümle yapılarını da görmüş olduk ve The Present Continuous Tense adlı ünitemizi tamamlamış olduk.
Hepinize başarılar dileriz değerli arkadaşlar.
Anlamadığınız, takıldığınız veya sormak istediğiniz bir yer olursa lütfen çekinmeyin.

22 thoughts on “İngilizce Şimdiki Zaman Olumsuz Cümleler, The Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Bir yanıt yazın