İngilizce Şimdiki Zaman, The Present Continuous Tense

İngilizce The Present Continuous Tense konu anlatımı, İngilizce şimdiki zaman konu anlatımı, İngilizce The Present Continuous Tense, İngilizce The Present Continuous Tense şimdiki zaman dersi, The Present Continuous Tense konu anlatımı İngilizce, İngilizce Present Continuous Tense konu anlatımı, İngilizce The Present Continuous Tense cümleler, İngilizce The Present Continuous Tense konu anlatımı örnekler

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE ingilizce şimdiki zaman
İngilizce Şimdiki Zaman Konu Anlatımı

İngilizce şimdiki zaman The Present Continuous Tense olarak ifade edilir.
Kullanımı ise aynen Türkçe’deki gibidir.Yani o anda olan biten olayları anlatmak için kullanılır.
Örneğin, şu anda geliyorum, Camiye gidiyorum, durakta bekliyorum, yemek yiyorlar, nereye gidiyorsun, araba sürüyor, ekmekler pişiyor, dünya dönüyor, çiçekler büyüyor gibi cümleler hep şimdiki zamanda kurulmuş cümlelerdir.
Bu dersimizde İngilizce’de şimdiki zaman yani The Present Continuous Tense hakkında bilgiler vereceğiz.
Bu dersimizi okuduktan sonra şimdiki zamanda cümle kurmayı ve cümle kalıbımızı öğrenmiş olacaksınız.
Aşağıda The Present Continuous Tense cümle kalıbı yer almaktadır.

ÖZNE + AM/IS/ARE + FİİL + ING TAKISI + DİĞER ÖĞELER

İngilizce The Present Continuous Tense (şimdiki zaman) Affirmative yani olumlu cümle kalıbımız yukarıdaki şekildedir.
Cümlenin başına özne gelir, özneden sonra AM/IS/ARE yardmcı fiilerinden biri gelir, daha sonra fiil gelir, burada fiile ing takısı eklenir.Daha sonra diğer öğeler gelir.Bizler AM/IS/ARE konusunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik.

Öznemiz I (ben) ise AM yardımcı fiili kullanılır
Öznemiz you, we, they ise ARE yardımcı fiili kullanılır
Öznemiz he, she, it ise IS yardımcı fiili kullanılır.

Biz bu am/is/are konusunu daha önceki derslerimizde çok ayrıntılı olarak incelemiştik, dilerseniz Buraya Tıklayarak AM/IS/ARE Konu Anlatımımızı Okuyabilirsiniz.Bu dersimizde sizlere yardımcı olacaktır.

Fiile eklenen -ing takısı ile ilgili olarak ise söylenebilecek pek fazla şey yoktur, The Present Continuous Tense – İngilizce Şimdiki Zamanda cümle kurarken bütün fiillerin sonuna -ing takısını ekleyeceğiz.Bunu ezbere bilmemiz gerekmektedir.
Ne zaman şimdiki zamanda cümle kuracak olsak hemen aklımıza -ing takısının ekleneceği gelmelidir.
ING takısının fiile verdiği anlamı şu şekilde açıklamak mümkündür: Türkçe’de şimdiki zamanda -yor eki kullanılır.Örneğin geliyor, gidiyor vb. işte bunun gibi, İngilizce Şimdiki Zamanda da -ing eki kullanılır.Bunu Türk dilindeki –yor ekine benzetebiliriz.

Şimdi basit örneklerimize geçelim:

I am eating : Ben yemek yiyorum
You are eating : Sen yemek yiyorsun
He is eating : O (eril) yemek yiyor
She is eating : O (dişil) yemek yiyor
It is eating : O (nötr) yemek yiyor
We are eating : Biz yemek yiyoruz
They are eating : Onlar yemek yiyorlar

Üstteki tabloda görüldüğü gibi ‘to be’ yardımcı fiili öznelere göre değişmektedir, I öznesinde “am”, he, she, it öznelerinde “is”, we, you, they öznelerinde ise “are” şeklini almaktadır.Fiilimiz ise her zaman -ing takısını alır.
Bu kalıp affirmative (olumlu) cümlenin yapısıdır.

We are talking : Biz konuşuyoruz

They are talking : Onlar konuşuyorlar

I am talking : Ben konuşuyorum

He is talking : O konuşuyor

She is reading : O okuyor

You are writing : Sen yazıyorsun

I am writing : Ben yazıyorum

He is waiting : O bekliyor

They are waiting : Onlar bekliyorlar

I am waiting : Ben bekliyorum

Görüldüğü gibi kalıbımız gayet basit ve zorlanacağımız bir nokta yok.
Özneleri ve fiilleri değiştirerek onlarca farklı manalarda cümleler türetmek mümkün.
İleriki derslerimizde The Present Continuous Tense (İngilizce şimdiki zaman) olumsuz cümleler ve soru cümlelerini inceleyeceğiz.

Hepinize başarılar dileriz değerli arkadaşlar.
Anlamadığınız, takıldığınız veya sormak istediğiniz bir yer olursa lütfen çekinmeyin.

Bir yanıt yazın