İngilizce Tanışma Cümleleri, Tanışma Kalıpları

İngilizce tanışma selamlaşma cümleleri, İngilizce tanışma konuşmaları, İngilizce pratik konuşmalar, İngilizce selamlaşma ve tanışma cümleleri, İngilizce tanışma diyalogları, İngilizce selamlaşma diyalogları, İngilizce selamlaşma ve tanışma diyalogları

İngilizce tanışma cümleleri, selamlaşma ve tanıtma kalıpları (INTRODUCTIONS)

İngilizce tanışma, selamlaşma ve birini tanıtma cümlelerini inceleyeceğiz değerli arkadaşlar.

Günlük hayatta biriyle tanışırken veya bir arkadaşımızı başka biriyle tanıştırırken kullanabileceğimiz temel cümlelerden bazılarını ele alacağız.
Elbette bu tarz cümleleri, İngilizce tanışma, selamlaşma ve birini tanıtma cümlelerini çoğaltmak ve çeşitlendirmek mümkündür ancak bizler temel olarak en çok kullanılan cümlelerden bazı örnekler vererek konumuzu inceleyeceğiz.

Şimdi İngilizce tanışma kalıpları, selamlaşma ve birini tanıtma kalıplarımızı (INTRODUCTIONS) görelim:


Kendimi takdim edebilir miyim?
May, I introduce myself?
(Mey ay introduys mayself)

Adınız ne?
What’s your name?
(Vats yor neym)

Balıkesir’den geliyorum, adım Muharrem’dir.
I come from Balıkesir, my name is Muharrem.
(Ay kam from Balıkesir, may neym iz Muharrem.)

İsminizi sorabilirmiyim?
May I ask your name?
(Mey ay esk yor neym?)

Ömer beyi tanıyor musunuz?
Do you know Mr. Ömer.
(Du yu nov mistir Ömer.)

Sizi bayan Yılmaz ile tanıştırabilir miyim? (Soyadı ile hitap)
May I introduce you to Mrs. Yılmaz?
(Mey ay introduys yu tu misis Yılmaz?)

Sizi Muhammed Said bey ile tanıştırabilir miyim?
May I inroduce you to Muhammed Said?
(Mey ay introduys yu tu Muhammed Said?)

Tanıştığımıza memnun oldum.
How du you do.
(Hav du yu du) veya
Nice to meet you.
(Nays tu miyt you)

Beni lütfen bu beyefendi ile tanıştırınız!
Please introduce me to this gentlemen.
(Pliyz introduys mi tu dis centilmen )

Beni lütfen bu hanımefendi ile tanıştırınız!
Please, introduce me to this lady.
Pliyz, introduys mi tu dis leydi!

Beni lütfen bay Muhammed Said ile tanıştırınız.
Please, introduce me to Mr. Muhammed Said.
(Pliyz, introduys mi tu mistir Muhammed Said)

Beni lütfen bayan Smith ile tanıştırınız.
Please, introduce me to Mrs. Smith.
(Pliyz, introduys mi tu misis Smith.)

Siz bayan Türker misiniz?
Are you Mrs. Türker?
(Ar yu misis Türker?)

Siz bayan Meryem misiniz?
Are you Mrs. Meryem?
(Ar yu misis Meryem)
(Evli bayanlar için Mrs. kullanılır)

Siz bayan Fatıma mısınız?
Are you Miss Fatıma?
(Ar yu mis Fatıma?)
(Bekâr bayanlar için miss kullanılır)

Evet, ben Osman beyim.
Yes, I am Mr. Osman (Yes, ay em mistir Osman.)

Evet, ben bayan Hatice’yim.
Yes, I am Mrs. Hatice.
(Yes, ay em misis Hatice.)

Evet, ben bayan Deniz’im.
Yes, I’m Miss. Deniz, (kız için)
(Yes ay em mis Deniz.)

Hayır, benim adım Türker.
No, my name is Türker.
(No, may neym iz Türker)

Tanıştırabilir miyim?
May I introduce you?
(mey ay introduys yu?)

Bu Algan hanım, (soyadı ile hitap)
This is Mrs. Algan.
(Dis iz misis Algan.)

Bu Algan bey.
This is Mr. Algan.
(Dis iz mistir Algan.)

Bu Jordon hanım.
This is Miss Jordon.
(Dis iz mis Cordon)

Bu benim babam.
This is my father.
(Dis iz may fadır.)

Bu benim annem.
This is my mother.
(Dis iz may madır.)

Bu benim kızım.
This is my daughter.
(Dis iz may dötır.)

Bu benim karım.
This is my wife.
(Dis iz may vayf)

Bu benim oğlum.
This is my son.
(Dis iz may son.)

Bu benim erkek arkadaşım.
This is my boyfriend.
(Dis iz may boyfrend)

Bu benim kız arkadaşım.
This is my girlfriend.
(Dis iz may görlfrend.)

Çok memnun oldum.
Nice to meet you.
(Nays tu mit yu.)

Ben Ahmet’in oğluyum.
I’am Ahmet’s son.
(Ay em Ahmet’s san.)

Ben Ali’nin kızıyım.
I am Ali’s daughter.
(Ay em Ali’s dötır.)

Ben Doğan’ın karısıyım.
I am Doğan’s wife.
(Ay em Doğan’s vayf.)

Ben ingilizcealmanca firmasının temsilcisiyim.
I am the represantative of the ingilizcealmanca company.

Ben almancax firması adına geliyorum.
I’m coming on behalf of almancax (Ay em kaming on bihalf of almancax.)

Kendinizi müdüre takdim ediniz.
introduce yourself to the Director.
(Introduys yorself tu di dayrektir.)

Müsadenizle size kendimi takdim edeyim.
Please, let me introduce myself.
(Pliyz, let mi introduys mayself.)

One thought on “İngilizce Tanışma Cümleleri, Tanışma Kalıpları

Bir yanıt yazın