İngilizce to be (am, is, are) Konu Anlatımı

İngilizce To Be – am, is, are Dersi

Değerli ingilizce öğrencileri, yavaş yavaş ingilizce cümle kurma derslerine giriş yapıyoruz.
Bu dersimizde ingilizce to be fiilini ve çekimlerini göreceğiz.
İlk olarak to be ne demektir açıklayalım.
İngilizcede “to be” fiilinin anlamı Türkçeye “olmak” olarak çevrilebilir.Ancak cümle içinde kullanıldığında cümlenin tercümesinde tam olarak “olmak” şeklinde çevrilmez.
Şöyle örnek verelim.Türkçede “Ben Hasan’ım”, “Ben Ali’yim”, “Ben öğrenciyim”, “Ben öğretmenim”, “Bu bir çiçektir”, “O tüccardır”, “Siz öğrencisiniz”, “Onlar çam ağacıdır” gibi cümlelerin İngilizcesi to be fiili ile yapılır.İşte ingilizcede to be fiili tam olarak bu anlamı karşılar.

To Be Fiilinin Şahıslara Göre Çekimi

Arkadaşlar, hatırlarsanız daha önceki derslerimizde ingilizce şahıs zamirleri konusunu görmüştük.
İngilizcede to be fiilinin çekimini anlamak ve hatasız cümle kurabilmek için şahıs zamirlerini mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor.Okumayan arkadaşlar için daha önce işlediğimiz ingilizce şahıs zamirleri dersininin linkini verelim: İngilizce şahıs zamirleri dersini okumak için tıklayınız.

To be şahıslara göre çekimi

I am
You are
He is
She is
It is
We are
You are
They are

Yukarıda ingilizce şahıs zamirlerini yazdık ve her şahıs zamirinin karşısına to be fiilinin çekimini yazdık.Cümle kuracağımız zaman hangi şahıs zamirini kullanacaksak cümlede yardımcı fiil olarak o şahıs zamirinin karşısındaki çekimi kullanmamız gerek.

Mesela;
Ben bir öğrenciyim. cümlesini İngilizce yazacak olursak;

Ben bir öğrenciyim
I am a student

Şimdi to be fiilinin cümleye hangi anlamı kattığını anladınız değil mi arkadaşlar?

I am : Ben ….(y) im, ım, um, üm (öğrenciyim, doktorum, fırıncıyım, gözlükçüyüm vb…)

You are : Sen ….siz, sın, sun, sün (öğretmensin, doktorsun, fırıncısın, gözlükçüsün vb…)

He, She, It is : O ….dur, dir, dır, dür (öğretmendir, doktordur, fırıncıdır, gözlükçüdür)

We are : Biz …yiz, yız, yuz, yüz (öğrenciyiz, doktoruz, fırıncıyız, gözlükçüyüz)

You are : Siz …sınız, siniz, sunuz, sünüz (öğrencisiniz, doktorsunuz, fırıncısınız, gözlükçüsünüz)

They are : Onlar …dırlar, dirler, durlar, dürler (öğrencidirler, doktordurlar, fırıncıdırlar, gözlükçüdürler)

Arkadaşlar, yukarı tam olarak am, is ve are yardımcı fiillerinin cümleye ne anlam kattığını görmüş olduk.Daha önce de dediğimiz gibi, am, is ve are yardımcı fiilleri to be fiilinin çekimleridir.

Şimdi artık ingilizce basit cümleler kurabiliriz.Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.Renklere özellikle dikkat ediniz.Aşağıdaki cümlelerde gördüğünüz “a ve an” artikelleri kafanızı karıştırmasın, o konuya bir sonraki dersimizde değineceğiz.

I am a doctor

Ben bir doktorum

You are a doctor

Sen bir doktorsun

He is a doctor

O bir doktordur

We are doctors

Biz doktoruz (veya biz doktorlarız)

You are doctors

Siz doktorlarsınız (sizler doktorsunuz da denebilir)

They are doctors

Onlar doktorlardır

Yukarıdaki cümleleri anladıysanız artık sizler de doktor kelimesinin yerine başka kelimeler koyarak çok farklı bir çok cümle teşkil edebilirsiniz.Daha önceki derslerimizde ingilizce meslekler dersini görmüştük, o dersimize bakarak doktor yerine çok farklı meslekler koyup çok çeşitli cümleler elde etmeniz mümkündür.

Önümüzdeki derslerde cümle kurma derslerine devam edeceğiz, görmüş olduğumuz bu düz cümlelerin çok çeşitli örneklerini ve olumsuzlarını ve soru biçimlerini de göreceğiz.Lütfen soru ve yorumlarınızı altta bulunan soru alanına yazınız.

ingilizcealmanca.com ekibi olarak başarılar dileriz.

2 thoughts on “İngilizce to be (am, is, are) Konu Anlatımı

Bir yanıt yazın